Poprawność weksla in-blanco wraz z umową wekslową

Tutaj możesz zadać pytanie na temat weksli, opisać ciekawą sprawę, podyskutować o orzeczeniu sądu i poruszyć wszelkie inne zagadnienia związane z wekslami
kaamil
Posty: 1
Rejestracja: 25 lut 2014, 14:42

Poprawność weksla in-blanco wraz z umową wekslową

Post autor: kaamil » 25 lut 2014, 14:49

Witam serdecznie,

w dniu dzisiejszym po wnikliwej analizie strony remitent.pl napisałem pierwszy weksel i umowę wekslową. Jednakże nie mam pewności czy weksel i umowa są prawidłowo skonstruowane. (Deklaracja wekslowa zostanie umieszczona na rewersie weksla)
WEKSEL WŁASNY
…................................, dnia ….................................20 ….. r. Weksel na sumę …...............................
…........................................... zapłacę ze ten gwarancyjny weksel na rzecz XX, YY, Z Z (do rozliczenia jako XYZ S.C.) sumę .......................................................................................................................................................
nie na zlecenie, bez protestu.
Płatny w …...........................................................
Imię i nazwisko wystawcy weksla (czytelnie): ..................................................................
Podpis wystawcy weksla:..........................................
DEKLARACJA WEKSLOWA

zawarta w ...................................., dnia ............................. pomiędzy
X X, Y Y, Z Z prowadzących działalność
gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą XYZ s.c. Spółka reprezentowaną jest przez …................................................................................. zamieszkałego w ............................................................................................................................ legitymującego się dowodem osobistym nr.................................. wydanym przez ............................... z terminem ważności do ………………………………………........ zwanego dalej Remitentem,
a
...................................... zamieszkałą w................................................................................................... legitymującą się dowodem osobistym nr.................................. wydanym przez ............................... z terminem ważności do ………………………………………........ zwanym dalej Wystawcą weksla.

§ 1
Przedmiotem deklaracji jest sposób w jaki Remitent wypełni gwarancyjny weksel własny in-blanco wystawiony na zabezpieczenie sumy wierzytelności wynikającej z Umowy nr ............................................ z dnia ...................................2014 zawartej pomiędzy Remitentem a Wystawcą weksla.

§ 2
1. Remitent ma prawo wpisać sumę wekslową w wysokości zobowiązania wynikającego z ww. umowy pomniejszonego odpowiednio o wpłaty dokonane na poczet tego zobowiązania, oraz powiększonego o należne odsetki;
2. Remitent ma prawo opatrzyć weksel datą płatności i miejscem płatności według
swojego uznania.
3. Na 7 dni przed terminem płatności wierzyciel zobowiązany jest powiadomić Wystawcę weksla
listem poleconym lub za pośrednictwem firmy kurierskiej o wypełnieniu weksla.
4. Wystawca weksla zobowiązuje się powiadomić Remitenta o każdej zmianie adresu.

§ 3
Wystawca weksla oświadcza, że oddał do dyspozycji Remitenta weksel własny in blanco.
§ 4
W przypadku rozwiązania wyżej wymienionej umowy i nie stwierdzeniu przez Remitentów wierzytelności wynikających z tejże umowy, weksel własny podlega zwrotowi Wystawcy weksla.

…....................................................... …......................................................
Remitent Wystawca weksla
Największe wątpliwości mam do części w której wskazywany jest Remitent, jako że jest spółka cywilna. Za wszelkie sugestie z góry dziękuje i pozdrawiam.
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5551
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Poprawność weksla in-blanco wraz z umową wekslową

Post autor: Lech » 25 lut 2014, 20:17

Niemniej jednak remitenta wskazujesz jako wspólników spółki - z imienia i nazwiska - wygląda ok.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 13 gości