Ogłoszenia 2014

Ogłoszenia z Monitora Sądowego o utraconych wekslach. Możesz sprawdzić, czy wręczony ci weksel nie jest właśnie umarzany.
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Ogłoszenia 2014

Post autor: Lech » 10 sty 2014, 13:59

MSiG 10 stycznia 2014

Przed Sądem Rejonowym w Częstochowie w sprawie
o sygn. akt II Ns 2490/12 toczy się postępowanie z wniosku
Stanisława Pudło o umorzenie 20 sztuk weksli własnych
in blanco wystawionych na urzędowych blankietach wekslowych,
każdy opatrzony podpisem „Caban Stefan” ze wskazaniem
miejsca zamieszkania wystawcy „ul. Średnia 15”,
uzupełniony treścią: „Częstochowa, dnia 2 maja 1993 r.
Na 100 000 000 w miesiąc po okazaniu zapłacę bez protestu
za ten własny weksel na zlecenie Romana Rutkowskiego
sumę sto milionów złotych z odsetkami 1% za każdy dzień
zwłoki” oraz „okazano do zapłaty dnia 2 czerwca 1993 roku
widziałem:”, „Płatny 2 czerwca 1993 roku w Częstochowie”,
na odwrocie których widnieje zapis: „Indosuję na rzecz: Boniss
Lombard R. Jarkiewicz, Częstochowa, ul. Oleńki 8. Roman Rutkowski,
ul. Grochowskiego 34 m. 7” oraz poniżej: „Indosuję
na rzecz: Stanisław Ścisłowski zam.: Częstochowa, ul. Różana 3,
Stanisław Pudło zam.: Chorzów, ul. Opolska 14 m. 5, celem
egzekucji. Roman Rutkowski”.
Sąd wzywa posiadacza zaginionych weksli, aby w terminie
60 dni od dnia opublikowania ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksle Sądowi, gdyż w przeciwnym razie weksle mogą zostać
umorzone.


***

Przed Sądem Rejonowym w Częstochowie w sprawie
o sygn. akt II Ns 182/13 toczy się postępowanie z wniosku Stanisława
Pudło o umorzenie weksla własnego in blanco wystawionego
na urzędowym blankiecie wekslowym opatrzonego
podpisem „Alicji Caban” uzupełniony treścią: „Częstochowa,
dnia 20 października 1992 r. Na 1 040 000 000 w miesiąc
po okazaniu zapłacę bez protestu za ten własny weksel na
zlecenie Romanowi Rutkowskiemu sumę jeden miliard czterdzieści
milionów złotych z odsetkami 1% za każdy dzień
zwłoki” oraz „okazano do zapłaty dnia 20 listopada 1993 roku
widziałem:”, „Płatny w Częstochowie”, na odwrocie którego
widnieje zapis: „Przekazuję ww. weksel własny na rzecz Stanisława
Pudło celem dalszej egzekucji”.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od opublikowania ogłoszenia zgłosił się i okazał weksel
Sądowi, gdyż w przeciwnym razie weksel może zostać umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2014

Post autor: Lech » 17 sty 2014, 10:21

MSiG 15 stycznia 2014

W Sądzie Rejonowym w Radomiu pod sygnaturą VII Ns 341/13
toczy się postępowanie z wniosku Przedsiębiorstwa Handlowego
Alfa Elektro Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Katowicach o umorzenie weksla własnego wystawionego
„in blanco” opatrzonego odpowiednio podpisem
Rafała Kopyta ze wskazaniem numeru dowodu osobistego
wystawcy AIR 866489 i podpisem Marka Stąpora ze wskazaniem
numeru dowodu osobistego wystawcy ARE 162039 oraz
na odwrocie podpisem poręczycieli Agnieszki Kopyt i Anny
Stąpor ze wskazaniem jej numeru dowodu osobistego ARE
372263.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
i okazania weksla Sądowi Rejonowemu w Radomiu w terminie
60 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, w przeciwnym
razie Sąd może stwierdzić umorzenie weksla.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, XV Wydział
Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku LIBET S.A. z siedzibą
we Wrocławiu (sygn. akt XV GNs 2/13) o umorzenie
zaginionego weksla in blanco wystawionego przez Jakuba
Kowalskiego w celu zabezpieczenia roszczeń mogących
wyniknąć z umowy o współpracy zawartej między wnioskodawcą
a uczestnikiem.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.


MSiG 16 stycznia 2014

Przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej do sygn. akt II
Ns 2201/13 z wniosku CALDORIS Polska Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej
toczy się postępowanie o umorzenie zaginionego weksla
in blanco wystawionego przez Małgorzatę Grzejszczak, Ireneusza
Grzejszczaka, Krzysztofa Kanię prowadzących wspólnie
działalność gospodarczą jako EKOSUN Spółka cywilna
Małgorzata Grzejszczak, Ireneusz Grzejszczak, Krzysztof Kania.
Sąd wzywa aktualnego posiadacza weksla, aby w terminie
do dnia 25 marca 2014 r. zgłosił się w Sądzie i okazał weksel
gdyż w przeciwnym razie weksel może zostać umorzony.


MSiG 17 stycznia 2014

W „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” Nr 262/2013 (4379)
z dnia 31 grudnia 2013 r. ukazało się ogłoszenie z wniosku
Banku BPH S.A. w Krakowie, którego treść powinna brzmieć:
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
I Wydział Cywilny, zawiadamia, że w tutejszym Sądzie zawisła
pod sygn. akt I Ns 175/13 sprawa z wniosku Banku BPH S.A.
z siedzibą w Krakowie z udziałem Anny Fidyk i Ireneusza
Fidyka w przedmiocie umorzenia weksli in blanco przez nich
wystawionych.
Sąd wzywa posiadaczy zaginionych weksli do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia
i okazania ich tutejszemu Sądowi, w przeciwnym bowiem
razie zostaną one uznane za umorzone.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2014

Post autor: Lech » 23 sty 2014, 14:46

MSiG 21 stycznia 2014

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu, I Wydział Cywilny, w sprawie
z wniosku Tomasza Kaczmarka z udziałem „GEPOL” Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością w Zgorzelcu o uznanie
weksli za umorzone, sygn. akt Ns 749/13, wzywa wszystkich
posiadaczy:
1) weksla in blanco oznaczonego napisem „weksel”,
zaopatrzonego w klauzulę „bez protestu” i oznaczenie
wystawcy - GEPOL Sp. z o.o. w Zgorzelcu (przez odcisk
pieczęci Spółki oraz odciski pieczęci i podpisy Prezesa
Zarządu - Jana Malinowskiego i członka Zarządu - Klausa
Kleineruschkampa),
2) weksla in blanco oznaczonego napisem „weksel”,
zaopatrzonego w klauzulę „bez protestu” i oznaczenie
wystawcy - GEPOL Sp. z o.o. w Zgorzelcu (przez odcisk
pieczęci Spółki oraz odciski pieczęci i podpisy Prezesa
Zarządu - Jana Malinowskiego i Wiceprezesa Zarządu -
Łukasza Morasia),
3) weksla in blanco oznaczonego napisem „weksel”,
zaopatrzonego w klauzulę „bez protestu” i oznaczenie
wystawcy - GEPOL Sp. z o.o. w Zgorzelcu (przez odcisk
pieczęci Spółki oraz odciski pieczęci i podpisy Prezesa
Zarządu - Jana Malinowskiego i Wiceprezesa Zarządu -
Łukasza Morasia),
aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się
i okazali weksle Sądowi Rejonowemu w Zgorzelcu, pod rygorem
uznania weksli za umorzone.


MSiG 22 stycznia 2014

Sąd Rejonowy, Sąd Gospodarczy we Włocławku, w sprawie
z wniosku Gminy Miasto Włocławek - Miejskiego Zespołu
Usług Komunalnych we Włocławku z udziałem PET-MARKET-
POLAND Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we
Włocławku o umorzenie weksla wzywa posiadacza zaginionego
weksla in blanco wystawionego przez PET-MARKET-
-POLAND Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku,
podpisanego przez Klaudię Schneider, Małgorzatę
Agnieszkę Siemińską i Arkadiusza Bednarskiego do zgłoszenia
się w ciągu 60 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia
i okazania weksla Sądowi.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2014

Post autor: Lech » 30 sty 2014, 16:35

MSiG 28 stycznia 2014

W Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu, I Wydział Cywilny,
pod sygn. akt I Ns 734/13 toczy się sprawa z wniosku Banku
BPH S.A. z siedzibą w Krakowie przy uczestnictwie Anny
Gowińskiej i Janusza Gowińskiego o umorzenie weksla.
Przedmiotem umorzenia jest weksel in blanco wystawiony
przez Annę Gowińską tytułem zabezpieczenia roszczenia
Banku Przemysłowo-Handlowego PBK S.A. z siedzibą w Krakowie,
mogącego powstać z tytułu udzielonego wystawcy
kredytu hipotecznego nr 243/11102177-656000027259/2002.
Termin płatności weksla nie jest określony.
Wzywa się wszystkich, którzy są w posiadaniu zaginionego
weksla, by w terminie 60 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia
zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie,
i okazali weksel Sądowi.
Sąd informuje jednocześnie, że jeżeli w ciągu wskazanego
terminu nikt nie zgłosi się z wekslem, Sąd wyda orzeczenie,
uznające weksel za umorzony.

***

Przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku pod
sygn. akt XIII Ns 2701/13 toczy się postępowanie z wniosku
Aleksandry Świątek o umorzenie weksla in blanco opatrzonego
klauzulę „bez protestu”.
Sąd wzywa posiadacza weksla, aby w terminie 60 dni od ukazania
się niniejszego ogłoszenia zgłosił się i okazał weksel
w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, gdyż
w przeciwnym razie weksel ten może zostać umorzony.MSiG 29 stycznia 2014

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IV Wydział
Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Saint-Gobain
Polska Spółki z o.o. we Wrocławiu (sygn. akt IV GNs 21/13)
o umorzenie zaginionego weksla in blanco wystawionego
przez Daniela Grab w celu zabezpieczenia roszczeń mogących
wyniknąć z umowy o współpracy nr 65/2005/A1 z dnia
1.07.2005 r., zawartej między Tadmar S.A. w Poznaniu, którego
następcą prawnym jest wnioskodawca, a uczestnikiem.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.


MSiG 31 stycznia 2014

W Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach, w II Wydziale
Cywilnym, pod sygn. akt II Ns 2636/13/z wszczęto postępowanie
z wniosku ING Lease (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy udziale: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki
PIB Kołbacz Sp. z o.o. z siedzibą w: Stare Czarnowo
o umorzenie: weksel własny in blanco następującej treści:
„ WEKSEL
dnia na (szare pole prostokątne niewypełnione)
zapłać za ten
weksel na zlecenie
sumę (szare pole prostokątne niewypełnione)
płatny
podbitego pieczęcią Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki
PIB Kołbacz Sp. z o.o. Kołbacz, ul. Warcisława 1,
tel. 091/312-42-36 74-106 Stare Czarnowo REGON 812329013,
NIP 858-16-44-446 EKD Cl 1120 PREZES ZARZĄDU dr inż.
Eugeniusz Malinowski i podpisanego przez podpisanego
przez Eugeniusza Malinowskiego.
Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach wzywa posiadacza
zaginionego weksla do okazania weksla Sądowi w terminie
60 (sześćdziesięciu) dni od daty ukazania się ogłoszenia.
Jeżeli w ciągu oznaczonego terminu nikt nie zgłosi się
z wekslem, Sąd wyda orzeczenie uznające weksel za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt IX GNs 2/13 toczy się
postępowanie z wniosku Banku Millennium S.A. w Warszawie
o umorzenie weksla następującej treści:
„Bolechowo, dnia 29 lutego 2012 roku
Na 375 939,79 złotych 30 kwietnia 2012 r. zapłacimy bez protestu
za ten sola weksel na zlecenie STER Sp. z o.o. na sumę
(trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści
dziewięć złotych 79/100)
Płatny PKO BP I O/Poznań”.
opatrzonego pieczęcią SOLARIS BUS&COACH SA w Bolechowie
i dwoma podpisami osób działających w imieniu tej
Spółki, który na grzbiecie zawiera dodatkowo treść:
„Ustępujemy na zlecenie Banku Millennium S.A. z siedzibą
w Warszawie, Poznań, dnia 02 kwiecień 2012 r.”.
opatrzoną pieczęcią STER Sp. z o.o. w Poznaniu.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni i do okazania weksla Sądowi, pod
rygorem wydania postanowienia o jego umorzeniu.


***


W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 1135/13 toczy się postępowanie
z wniosku Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o umorzenie weksla
in blanco, który miał wystawić Tomasz Płudowski na rzecz
Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Warszawie.
Sąd wzywa posiadaczy zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od ukazania się niniejszego
ogłoszenia i okazania przedmiotowego weksla Sądowi.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2014

Post autor: Lech » 03 lut 2014, 10:01

MSiG 3 lutego 2014

W Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach,
w II Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt II Ns 2553/13/z wszczęto
postępowanie z wniosku ING Lease (Polska) Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy udziale: BUDMAG Sp. z o.o.
z siedzibą w miejscowości Niezdara o umorzenie weksel
własny in blanco następującej treści:
„ WEKSEL
. . ., dnia . . . na (szare pole prostokątne niewypełnione)
. . . zapłać . . . za ten . . .
weksel na zlecenie . . .
sumę (szare pole prostokątne niewypełnione)
płatny . . .
podbitego pieczęcią BUDMAG Sp. z o.o. 42-624 NIEZDARA,
ul. Źródlana 29c NIP 645- 248-11-13 Regon 241151703 PREZES
ZARZĄDU mgr inż. Agata Zapał i podpisanego przez podpisanego
przez Agatę Zapał.
Z dołączoną deklaracją wekslową poręczenie weksla - nie
dotyczy.
Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach wzywa
posiadacza zaginionego weksla do okazania weksla Sądowi
w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty ukazania się
ogłoszenia. Jeżeli w ciągu oznaczonego terminu nikt nie
zgłosi się z wekslem, Sąd wyda orzeczenie uznające weksel
za umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2014

Post autor: Lech » 14 lut 2014, 16:28

MSiG 13 lutego 2014

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, I Wydział
Cywilny, ogłasza, że do sygn. akt I Ns 1986/13/K toczy się
sprawa z wniosku Celiny Bitner przy uczestnictwie Waldemara
Walczyńskiego o umorzenie weksla.
Weksel został wystawiony jako weksel in blanco bez indosu,
z klauzulą „bez protestu”, nie posiadał daty, miejsca wystawienia
ani sumy wekslowej, opatrzony jest podpisem Waldemara
Walczyńskiego i pieczęcią firmową wystawcy: Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe „ELPRO” Sc. B. Drozd.
W. Walczyński, ul. Złota 12A, 28-400 Pińczów.
Sąd wzywa posiadacza ww. weksla wystawionego przez Waldemara
Walczyńskiego, aby w ciągu 60 dni od ukazania się
ogłoszenia, tj. do dnia 14 kwietnia 2014 r., zgłosił swoje
prawa i złożył w tutejszym Sądzie przedmiotowy weksel, gdyż
w przeciwnym razie dokumenty Sąd wyda orzeczenie, uznające
weksel za umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2014

Post autor: Lech » 03 mar 2014, 08:29

MSiG 17 lutego 2014

W Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach,
II Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt II Ns 2550/13/z toczy się
postępowanie z wniosku Spółki z o.o. „ING LEASE (POLSKA)”
z siedzibą w Warszawie o umorzenie utraconego weksla.
Przedmiotem sprawy jest weksel in blanco o następującej
treści:
„WEKSEL
dnia na
zapłac za ten
weksel na zlecenie
sumę
Płatny………..
……………….”
opatrzony podpisem:
„Michał Kurek Pesel 77042014353”.
Sąd wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla, aby
w terminie sześćdziesięciu dni od dnia ukazania się niniejszego
ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i okazali go,
gdyż w przeciwnym razie weksel ten może zostać umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach,
II Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt II Ns 2551/13/z toczy się
postępowanie z wniosku Spółki z o.o. „ING LEASE (POLSKA)”
z siedzibą w Warszawie o umorzenie utraconego weksla.
Przedmiotem sprawy jest weksel in blanco o następującej
treści:
„WEKSEL,
dnia na
zapłac za ten
weksel na zlecenie
sumę
Płatny………..
………………”
opatrzony pieczątką:
„Frostex Irena Mróz
43-100 Tychy, ul. Damrota 170 tel. 032 227 32 74, fax 032 227 32 75
NIP 646-169-17-49 Reg. 278072449”,
podpisem:
„Irena Mróz 53123002789” i parafą.”
Sąd wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla, aby
w terminie sześćdziesięciu dni od dnia ukazania się niniejszego
ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i okazali go,
gdyż w przeciwnym razie weksel ten może zostać umorzony.

MSiG 26 lutego 2014

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie, II Wydział
Cywilny, w sprawie o sygn. akt II Ns 1049/13 z wniosku Raiffeisen-
Leasing Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z udziałem
Bombardier Transportation (Rail Engineering) Polska
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o umorzenie zaginionego
weksla o treści:
„... dnia ....... r. na ....... zł ....... zapłac ........ bez protestu, za
ten weksel własny na zlecenie Raiffeisen-Leasing Polska S.A.
kwotę ......... Płatny w .........”,
opatrzonego pieczęcią Bombardier Transportation (Rail Engineering)
Polska Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa,
Regon: 010043705, NIP: 526-02-06-072, oraz podpisami Prezesa
Zarządu Sławomira Nalewajka i Wiceprezesa Zarząd
Krzysztofa Męczkowskiego wzywa posiadacza zaginionego
weksla do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia
opublikowania tego ogłoszenia i do okazania tego weksla
Sądowi, w przeciwnym razie Sąd wyda orzeczenie uznające
ten weksel za umorzony.


MSiG 27 lutego 2014

W Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód
w Szczecinie, II Wydział Cywilny, pod sygn. akt II Ns 1772/13
toczy się postępowanie z wniosku Nowy Styl Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie o umorzenie
weksla in blanco, który miała wystawić Małgorzata Krajewska
w celu zabezpieczenia jej zobowiązań, wynikających z zawartych
przez wystawcę Nowy Styl Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
umów agencyjnych z dnia 7 kwietnia 2008 roku
i z dnia 2 listopada 2008 roku.
Sąd wzywa posiadaczy zaginionego weksla in blanco, aby
w terminie 60 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili
się i okazali przedmiotowy weksel Sądowi.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2014

Post autor: Lech » 06 mar 2014, 13:19

MSiG 3 marca 2014

W Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach,
I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt II Ns 2637/13/z toczy się
postępowanie z wniosku Spółki z o.o. „ING LEASE (POLSKA)”
z siedzibą w Warszawie o umorzenie utraconego weksla.
Przedmiotem sprawy jest weksel in blanco o następującej
treści:
„WEKSEL
dnia na
zapłać za ten
weksel na zlecenie
sumę
Płatny………………
……………………..,
opatrzony podpisem:
- Mirosław Ciechanowski, PESEL 48100501230”.
Sąd wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla, aby
w terminie sześćdziesięciu dni od dnia ukazania się niniejszego
ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i okazali go,
gdyż w przeciwnym razie weksel ten może zostać umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach,
II Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt II Ns 2638/13/z toczy się
postępowanie z wniosku Spółki z o.o. „ING LEASE (POLSKA)”
z siedzibą w Warszawie o umorzenie utraconego weksla.
Przedmiotem sprawy jest weksel in blanco o następującej
treści:
„WEKSEL
dnia na
zapłać za ten
weksel na zlecenie
sumę
Płatny,
BAŁYS GRZEGORZ PESEL 77022914951”
i opatrzony podpisem: „Bałys Grzegorz”.
Na odwrotnej stronie którego wpisano:
„Poręczam za wystawę weksla
Aleksandra Bałys
Bachowice, ul. Na Wzgórzach 23
34 -116 Spytkowice
PESEL 78090515087”
i opatrzono podpisem „Bałys Aleksandra”.
Sąd wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla, aby
w terminie sześćdziesięciu dni od dnia ukazania się niniejszego
ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i okazali go,
gdyż w przeciwnym razie weksel ten może zostać umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach,
II Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt II Ns 2639/13/z toczy się
postępowanie z wniosku Spółki z o.o. „ING LEASE (POLSKA)”
z siedzibą w Warszawie o umorzenie utraconego weksla.
Przedmiotem sprawy jest weksel in blanco o następującej
treści:
„WEKSEL
, dnia na………...
zapłać za ten
weksel na zlecenie
sumę
Płatny ………………
……………………..,
opatrzony podpisem:
- Ewa Zapałowicz, PESEL 63070902328”.
Na odwrotnej stronie, którego wpisano:
„PORĘCZAM ZA WYSTAWCĘ WEKSLA:
CEZARY ZAPAŁOWICZ
PESEL 61060802715
87-200 WĄBRZEŹNO
UL. GRABOWA 10”.
Sąd wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla, aby
w terminie sześćdziesięciu dni od dnia ukazania się niniejszego
ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i okazali go,
gdyż w przeciwnym razie weksel ten może zostać umorzony.


MSiG 4 marca 2014

Na podstawie art. 96 Prawa wekslowego zarządzić dokonanie
ogłoszeń o toczącym się przed tutejszym Sądem postępowaniu
pod sygn. akt I Ns 105/14 z wniosku Millennium
Leasing Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie z udziałem Kasjana Borkowskiego o umorzenie
weksla in blanco, wystawionego przez Kasjana Borkowskiego,
w związku z zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń
wynikających z umowy leasingu operacyjnego nr K168596,
zawartej w dniu 20 czerwca 2013 r., wzywając wszystkich zainteresowanych,
aby w terminie 60 dni od daty zamieszczenia
ogłoszenia (z oznaczeniem dokładnej daty upływu terminu)
zgłosili się do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa,
jeśli mają jakieś informacje o tych wekslach i je okazali.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2014

Post autor: Lech » 11 mar 2014, 10:06

MSiG 7 marca 2014

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
w sprawie o sygn. akt I Ns 1114/13 z wniosku BNP Paribas
Bank Polska SA w Warszawie o umorzenie weksla wzywa
posiadacza zaginionego weksla in blanco, wystawionego
na rzecz Fortis Bank Polska SA przez Polsnack Sp. z o.o.
w Sadach, a poręczonego przez The Lorenz Bahlsen Snack-
-World Sp. z o.o. w Sadach, aby w terminie 60 (sześćdziesięciu)
dni od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosił się w Sądzie
Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu do
sprawy I Ns 1114/13 i okazał ten weksel Sądowi.


MSiG 11 marca 2014

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
zawiadamia, że przed Sądem toczy się postępowanie z wniosku
BZ WBK Leasing S.A. w Poznaniu przy udziale GGK Wieland
Sp. z o.o. w Zabrzu, sygn. akt I Ns 1178/13, o umorzenie
zaginionego weksla in blanco wystawionego przez uczestnika
GGK Wieland Sp. z o.o. w Zabrzu na rzecz wnioskodawcy
BZ WBK Leasing S.A. w Poznaniu w dniu 10.05.2013 r. jako
zabezpieczenie umowy leasingu ZS3/00047/2013.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosił się w Sądzie
Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu i okazał
weksel. W przeciwnym razie, jeżeli zajdą po temu podstawy,
Sąd stwierdzi umorzenie weksla.

***

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XV Wydział
Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100, w Warszawie wzywa
posiadacza zaginionego weksla in blanco, wystawionego
(opatrzonego podpisem) przez Stanisława Baranowskiego,
działającego jako Prezes Zarządu Polski Związek Motorowy
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie (obecnie
pełna firma: Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół
Działalności Gospodarczej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Olsztynie) na rzecz Shell Produkty Polska Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie na zabezpieczenie
wszelkich roszczeń Shell Produkty Polska Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie wynikających
z umowy o świadczenie usług promocji zawartej w dniu
2 września 2002 r., którego sposób wypełnienia został uregulowany
w deklaracji wekslowej zawartej pomiędzy Polski
Związek Motorowy Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
w Olsztynie a Shell Produkty Polska Spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością w Warszawie do zgłoszenia się w ciągu
60 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia, to jest
do dnia 10 maja 214 r. i do okazania weksla Sądowi.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2014

Post autor: Lech » 19 mar 2014, 11:00

MSiG 13 marca 2014

Sąd Rejonowy w Olsztynie, X Wydział Cywilny, w sprawie
o sygn. akt X Ns 210/13 wzywa posiadacza zaginionego
weksla o treści:
„dnia 08 lutego 2005, Na, zapłacimy bez protestu ten własny
weksel na zlecenie, sumę, Płatny”, pod którą znajduje się
napis: „Jarosław Giergielewicz, ul. K. S. Wyszyńskiego 8/60
10-457 Olsztyn DB 7201905” wraz z podpisem nieczytelnym,
oraz „Beata Januszko-Giergielewicz, ul. K. S. Wyszyńskiego
8/60, 10-457 Olsztyn DB 4875504”, wraz z podpisem nieczytelnym
do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia
ogłoszenia, to jest do dnia 12 maja 2014 r. i okazania weksla
Sądowi.

***

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
pod sygn. akt XVI Ns 1473/13 toczy się postępowanie
z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z udziałem
Małgorzaty Kaniewskiej i Jacka Kaniewskiego o umorzenie
weksla in blanco, wystawionego przez Małgorzatę Kaniewską
i Jacka Kaniewskiego w dniu 27 sierpnia 2007 r. na zabezpieczenie
roszczeń z umowy kredytu hipotecznego MIX nr 203-
-12227111/189/2007, zawartej w dniu 27 sierpnia 2007 r.
pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim
Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie a Małgorzatą Kaniewską
i Jackiem Kaniewskim.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 60
dni od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego
dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, jeśli mają
jakieś informacje o tym wekslu i go okazali.
Jeżeli w ciągu terminu oznaczonego w wezwaniu nikt nie
zgłosi się z wekslem, Sąd wyda orzeczenie uznające weksel
za umorzony.

MSiG 17 marca 2014

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
II Wydziałem Cywilnym, wszczęto postępowanie
z wniosku „Solid Group Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółki komandytowej z siedzibą w Warszawie o umorzenie
weksla następującej treści:
Dnia ... zapłacę bez protestu za ten sola weksel na zlecenie
Solid Group Sp. z o.o. Sp. k. sumę ... Płatny w Warszawie.
Marta Dębowiec.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni, liczonych od daty ukazania się
ogłoszenia i do okazania weksla Sądowi. Jeżeli w tym terminie
nikt się nie zgłosi z wekslem, Sąd wyda orzeczenie uznające
weksel za umorzony.

***

Przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej pod sygn. akt II
Ns 2496/13 z wniosku Skarbu Państwa - Wojewody Śląskiego
toczy się postępowanie o umorzenie weksla in blanco opatrzonego
podpisem wystawcy weksla Adama Auguścika.
Sąd wzywa aktualnego posiadacza weksla, aby w terminie
do dnia 19 maja 2014 r. zgłosił się w Sądzie i okazał weksel,
gdyż w przeciwnym razie weksel może zostać umorzony.


MSiG 18 marca 2014

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie,
I Wydziale Cywilnym, toczy się postępowanie w sprawie
o sygn. akt I Ns 1143/12 z wniosku Cyfrowy Polsat Spółki
Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z udziałem Pawła Huminiaka
o uznanie za umorzony zaginionego weksla własnego
in blanco wystawionego przez Pawła Huminiaka, opatrzonego
jego podpisem zawierającym imię, nazwisko oraz serię
i numer dowodu osobistego.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie,
I Wydział Cywilny, wzywa posiadacza zaginionego weksla do
zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia ogłoszenia
i do okazania weksla Sądowi.


MSiG 19 marca 2014

W Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
II Wydział Cywilny, z wniosku Trimo Polska Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w Warszawie toczy się postępowanie
o umorzenie weksla in blanco wystawionego przez
Balkar Technology Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Staszowie, który to weksel wnioskodawca był
upoważniony wypełnić do kwoty stanowiącej równowartość
wszystkich wymagalnych, lecz niezapłaconych należności
wraz z odsetkami przysługującymi od uczestnika postępowania
z tytułu zobowiązania do zapłaty kwoty 66.309,59 zł (sześćdziesiąt
sześć tysięcy trzysta dziewięć złotych pięćdziesiąt
dziewięć groszy), wynikającej ze złożonego przez wystawcę
na piśmie z dnia 4 marca 2013 r. zamówienia na produkcję
i dostawę określonych w nim towarów oraz przyjęcia zamówienia
przez wnioskodawcę pismem z dnia 8 marca 2013 r.
określającym wartość zamówienia.
Wzywa się posiadacza weksla, aby w terminie sześćdziesięciu
dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się
do tutejszego Sądu i okazał weksel, gdyż w przeciwnym razie
weksel ten zostanie uznany za umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2014

Post autor: Lech » 27 mar 2014, 10:23

MSiG 21 marca 2014

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
pod sygn. akt I Ns 424/13 toczy się z wniosku Millennium
Leasing Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie z udziałem
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie postępowanie o umorzenie
weksla in blanco wystawionego przez Herkules S.A.
z siedzibą w Warszawie.
Sąd wzywa posiadacza zaginionych weksli do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od dnia ogłoszenia i do okazania weksli Sądowi.
Jeżeli w ciągu powyższego terminu nikt nie zgłosi się z wekslami,
Sąd wyda orzeczenie uznające weksle za umorzone.

***

W Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach,
II Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. II Ns 581/13/Z toczy się
postępowanie z wniosku ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej
w Katowicach o umorzenie zaginionego weksla.
Przedmiotem sprawy jest weksel in blanco wystawiony dnia
6 sierpnia 2004 roku w Katowicach, opatrzony klauzulą „bez
protestu” oraz podpisem Jadwigi Marii Dziedzic, Jana Antoniego
Dziedzica i poręczyciela Józefa Rotkegela.
Sąd wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla, aby
w terminie sześćdziesięciu dni od dnia ukazania się niniejszego
ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i okazali go,
gdyż w przeciwnym razie weksel ten może zostać umorzony.


MSiG 24 marca 2014

Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, I Wydziale Cywilnym,
pod sygn. akt I Ns 158/14 toczy się postępowanie z wniosku
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
o umorzenie weksla in blanco wystawionego przez
Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie o treści:
„... dnia… 20… r. na złotych … zapłac..... za ten własny
weksel na zlecenie Banku Polska Kasa Opieki S.A. sumę
złotych… płatny w… w... Jacek Pietraszek, Cegłów 14B,
96-314 Baranów, Aneta Wożniak, ul. Wokulskiego 11 m. 12,
05-804 Pruszków”.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla, by w terminie
60 (sześćdziesięciu) dni od daty ukazania się niniejszego
ogłoszenia, to jest do dnia 23 maja 2014 r., zgłosił się i okazał
weksel Sądowi. Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie
zgłosi, Sąd uzna weksel za umorzony.


MSiG 27 marca 2014

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie w sprawie z wniosku Lafarge
Cement Spółki Akcyjnej w Małogoszczu z udziałem JD TRADE
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu wzywa
każdego posiadacza zaginionego weksla in blanco z deklaracją
wekslową z dnia 12.08.2010 r., wystawionych przez JD
TRADE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu,
ul. Piastowska 3, NIP 754-21-47-944, podpisanych przez
Prezesa Zarządu Joachima Duda do zgłoszenia się w ciągu
60 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Sądzie Rejonowym
w Jędrzejowie, ul. 11 listopada 74 pok. 218, i okazania
wskazanych dokumentów Sądowi.
W przypadku braku stawienia się w tutejszym Sądzie Sąd
stwierdzi umorzenie zaginionego weksla in blanco.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2014

Post autor: Lech » 09 kwie 2014, 14:28

MSiG 1 kwietnia 2014

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IV Wydział Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku
Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. z siedzibą
we Wrocławiu (sygn. akt IV GNs 13/13) o umorzenie trzech
zaginionych weksli in blanco wystawionych przez Adama
Januszewskiego w celu zabezpieczenia roszczeń mogących
wyniknąć z umów leasingu operacyjnego nr 57103/W/10
z dnia 17 maja 2010 r., nr 57104/W/10 z dnia 17 maja 2010 r.
oraz nr 57105/W/10 z dnia 17 maja 2010 r., zawartych między
wnioskodawcą a uczestnikami postępowania Anną Januszewską
i Adamem Januszewskim.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.


MSiG 2 kwietnia 2014

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
w sprawie II Ns 3927/13 z wniosku Banku Polska Kasa
Opieki S.A. o umorzenie utraconych dokumentów wzywa
wszystkich roszczących prawa do weksli własnych in blanco,
wystawionych przez Zenona Domareckiego, każdy o treści:
„Szczecin, dnia...r. na... zł... zapłacę bez protestu za ten weksel
na zlecenie... sumę.... Płatny... Zenon Domarecki, dowód
osobisty DD 3750647”, na odwrocie weksli zapis „poręczam
Władysława Domarecka dowód osobisty RH 5675681
poręczam Beata Wiertlewska dowód osobisty DD 0553198”,
aby w terminie jednego roku od daty ukazania się ogłoszenia
zgłosili swe prawa i złożyli w Sądzie te dokumenty, gdyż
w razie niezłożenia dokumenty mogą być umorzone.

MSiG 7 kwietnia 2014

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia, w I Wydziale
Cywilnym (sygn. akt I Ns 300/12), toczy się sprawa z wniosku
Banku Gospodarki Żywnościowej SA w Warszawie z udziałem
Roberta Borkowskiego i Lucyny Borkowskiej o umorzenie
weksla cechującego się następującymi cechami: weksel
in blanco, opatrzony podpisami wystawców Roberta Borkowskiego
i Lucyny Borkowskiej, na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń
EUROPA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.
Wzywa się posiadacza powyższego weksla, aby w ciągu
60 dni od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Śródmieścia.

MSiG 9 kwietnia 2014

W Sądzie Rejonowym w Gdyni toczy się sprawa z wniosku
Elektronika Spółki Akcyjnej z udziałem Jacka Ligaszewskiego
o umorzenie weksla in blanco wystawionego 10 lipca 2002 r.
wraz z deklaracją wekslową na kwotę 20.000 zł (słownie: dwadzieścia
tysięcy złotych 00/100) wystawionego przez Elektronika
Spółkę Akcyjną.
Sąd wzywa wszystkich, którzy roszczą sobie prawa do wierzytelności
wynikających z opisanego weksla in blanco, aby
w ciągu 60 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili
się do Sądu, gdyż w przeciwnym razie weksel może zostać
umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2014

Post autor: Lech » 17 kwie 2014, 09:11

MSiG 11 kwietnia 2014

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IV Wydział Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku
Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. z siedzibą
we Wrocławiu (sygn. akt IV GNs 22/13) o umorzenie zaginionego
weksla in blanco wystawionego przez Krzysztofa
Szopiaka, Natalię Szopiak w celu zabezpieczenia roszczeń
z umowy leasingu operacyjnego nr 32197/Rz/13 z dnia
5 sierpnia 2013 r., zawartej między Europejskim Funduszem
Leasingowym S.A. z siedzibą we Wrocławiu a Krzysztofem
Szopiakiem, Natalią Szopiak.
Sąd wzywa posiadacza opisanego weksla, aby w terminie
60 dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie i okazał
posiadany weksel Sądowi. Bezskuteczny upływ zakreślonego
terminu będzie skutkował uznaniem weksla za umorzony.


MSiG 15 kwietnia 2014

W Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
I Wydział Cywilny, toczy się postępowanie o sygn. akt
I Ns 1668/13 z wniosku BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie
o umorzenie weksla in blanco wystawionego przez
Bogusława Hornika i Barbarę Hornik.
Sąd wzywa posiadacza weksla, aby w ciągu sześciu miesięcy
od daty ogłoszenia zgłosił się do tutejszego Sądu i okazał
weksel Sądowi.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2014

Post autor: Lech » 29 kwie 2014, 08:17

MSiG 28 kwietnia 2014

W Sądzie Rejonowym w Grudziądzu pod sygn. akt I Ns 1714/13
toczy się postępowanie o uznanie za umorzony weksla własnego
in blanco, wystawionego w dniu 3.07.2007 r. przez
Rafała Góreckiego, Danutę Kowalską i Zbigniewa Kowalskiego
na rzecz Banku BPH S.A.
Sąd wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla
in blanco, aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia
zgłosili się i okazali weksel Sądowi, gdyż w przeciwnym razie
Sąd wyda orzeczenie, uznające weksel za umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2014

Post autor: Lech » 30 kwie 2014, 09:22

MSiG 29 kwietnia 2014r.

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, VIII Wydział Gospodarczy, przy
ul. Grudziądzkiej 45, 85-950 Bydgoszcz, wzywa posiadacza
zaginionego weksla o treści:
„..., dnia ... 19 r. Na ..................................... zapłac. ...................
za ten weksel na zlecenie ............................................................
........... sumę ...........Płatny ..........................................................
......... Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
„EDBOL” Sp. z o.o., 85-790 Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 22,
tel. 348 96 20-24 REGON 092287180 NIP 554-21-89-220,
Bogusław Dudziński Bogusław Sebastian Dudziński”.
do zgłoszenia się i do okazania weksla Sądowi w terminie
sześćdziesięciu dni od dnia ukazania się ogłoszenia najpóźniej
do dnia 31 czerwca 2014 r.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2014

Post autor: Lech » 20 maja 2014, 21:56

MSiG 13 maja 2014

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
w I Wydziale Cywilnym, zawisła pod sygn. akt I Ns 375/14
sprawa z wniosku Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
z udziałem Katarzyny Starskiej i Romana Starskiego
w przedmiocie umorzenia weksli in blanco przez nich wystawionych.
Sąd wzywa posiadaczy zaginionych weksli do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia
i okazania ich tutejszemu Sądowi, w przeciwnym bowiem
razie zostaną one uznane za umorzone.

MSiG 14 maja 2014

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie,
w I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 365/14 toczy się
postępowanie z wniosku Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń
Ogólnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o umorzenie
weksla in blanco wystawionego przez Jolantę Walter.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się
do tutejszego Sądu i okazał weksel Sądowi, w przeciwnym
razie Sąd uzna weksel za umorzony.

MSiG 20 maja 2014

Przed Sądem Rejonowym w Gnieźnie, I Wydziałem Cywilnym,
pod sygn. akt I Ns 450/14 toczy się postępowanie z wniosku
Banku Millennium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
o umorzenie weksla in blanco wystawionego przez Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „Elektro-Hurt” Aleksander Winter
Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie do sumy wekslowej 3.000.000 zł.
W związku z tym wzywa się posiadacza zaginionego weksla
do zgłoszenia się w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia
i okazania weksla Sądowi. Jeżeli w tym terminie nikt nie
zgłosi się z wekslem, Sąd wyda orzeczenie uznające weksel
za umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2014

Post autor: Lech » 06 cze 2014, 11:58

MSiG 21 maja 2014

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu, I Wydział Cywilny, w sprawie z wniosku
Krzysztofa Czai z udziałem Urszuli Serek o uznanie weksli za
umorzone, sygn. akt I Ns 1089/13, wzywa wszystkich posiadaczy:
1) weksla własnego wystawionego in blanco oznaczonego
wyrazem „weksel”, opatrzonego danymi wystawcy,
Urszuli Serek, w postaci jej imienia i nazwiska, numeru
PESEL i adresu zamieszkania, oraz opatrzonego w podpis
wystawcy o brzmieniu „Urszula Serek”,
2) weksla własnego wystawionego in blanco oznaczonego
wyrazem „weksel”, opatrzonego danymi wystawcy,
Urszuli Serek, w postaci jej imienia i nazwiska, numeru
PESEL i adresu zamieszkania, oraz opatrzonego w podpis
wystawcy o brzmieniu „Urszula Serek”,
aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się
i okazali weksle Sądowi Rejonowemu w Zgorzelcu, pod rygorem
uznania weksli za umorzone.

MSiG 28 maja 2014r.

Sąd Rejonowy w Mielcu, I Wydział Cywilny, mający siedzibę
w Mielcu przy ul. Kościuszki 15, wzywa posiadacza zaginionego
weksla własnego in blanco, wystawionego przez Beatę
Piecuch i Janusza Piecucha, który w swej treści oprócz podpisów
tych osób, zawiera również dane co do serii i numerów
dokumentów tożsamości i miejsca zamieszkania wystawców,
do zgłoszenia się w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od daty
ukazania się ogłoszenia i do okazania weksla Sądowi.
Jeśli bowiem w zakreślonym terminie nikt nie zgłosi się
z wekslem, Sąd wyda orzeczenie uznające weksel za umorzony.

MSiG 4 czerwca 2014r.

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie z wniosku
Grupy Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu z udziałem „ELDO”
E. Lenart - H. Kania Spółki jawnej z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim,
o sygn. akt I Ns 1988/13, o umorzenie weksla wzywa
posiadacza weksla własnego in blanco wystawionego na zlecenie
Grupy Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu (34-300), ul. Browarna 88,
nr KRS 0000018602, NIP 5530007219, REGON 070511111,
przez Spółkę „ELDO” E. Lenart - H. Kania Spółka jawna z siedzibą
w Gorzowie Wielkopolskim 66-400, ul. Podmiejska 21a,
nr KRS 0000021619, stanowiącego zabezpieczenie należności
wnioskodawcy Grupy Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu wynikających
z umowy dystrybucyjnej z dnia 1.05.2009 r., do zgłoszenia
się i okazania weksla Sądowi w terminie 60 dni od dnia
ogłoszenia pod rygorem uznania tego weksla za umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2014

Post autor: Lech » 22 cze 2014, 21:54

MSiG 10 czerwca 2014

Przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej pod sygn. akt
II Ns 1060/14 z wniosku Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku
toczy się postępowanie o umorzenie dwóch weksli in blanco
wystawionych przez Arkadiusza Kyrcza a poręczonych przez
Agatę Machurę-Kyrcz.
Sąd wzywa aktualnego posiadacza weksla, aby w terminie
do dnia 7 sierpnia 2014 r. zgłosił się w Sądzie i okazał weksel,
gdyż w przeciwnym razie weksel może zostać umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku toczy się
pod sygn. akt XII Ns 2228/13 postępowanie z wniosku Banku
BPH SA. w Krakowie o umorzenie 4 weksli własnych in
blanco wystawionych w dniu 30 października 2002 r. przez
Krzysztofa Melaniuka i Joannę Światła-Melaniuk, płatnych na
rzecz Banku Przemysłowo-Handlowego PBK Spółka Akcyjna
II Oddział w Gdańsku.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do ogłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia ukazania się niniejszego
ogłoszenia i okazania weksla Sądowi. Jeżeli w ciągu terminu
oznaczonego w wezwaniu nikt nie zgłosi się z wekslem, Sąd
wyda orzeczenie uznające weksel za umorzony.

***

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
w I Wydziale Cywilnym, toczy się sprawa z wniosku
mBank S.A. z siedzibą w Warszawie o uznanie za umorzone
dwóch weksli własnych in blanco z klauzulą „bez protestu”,
wystawionych na urzędowych blankietach wekslowych przez
Lot Catering Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w celu zabezpieczenia
wykonania umowy nr PL/000126652804-116/HSLR-
062 z dnia 21 grudnia 2004 r., zawartej między Lot Catering
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a Przedsiębiorstwem Państwowym
„Porty Lotnicze” z awalem Bre Bank S.A. z siedzibą
w Warszawie z dnia 21 stycznia 2005 r. do kwoty 150.000,00 zł.
Sąd wzywa, aby posiadacze zaginionych weksli zgłosili się
do Sądu w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni i okazali weksel
(weksle) Sądowi.

MSiG 12 czerwca 2014

Sąd Rejonowy w Gliwicach, VII Wydział Gospodarczy, informuje,
że w tutejszym Sądzie toczy się postępowanie o umorzenie
zaginionego weksla własnego in blanco o następującej
treści:
„Weksel (...), dnia (...) zapłacimy (...) za ten (...) wekslem na
zlecenie Polimex-Mostostal S.A. sumę (...) płatny (...)”,
podpisanego przez Grzegorza Zaubka Prezesa Zarządu GGK
Wiegand Polska Sp. z o.o., i wzywa posiadacza zaginionego
weksla do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni od daty
ogłoszenia i do okazania weksla Sądowi.

MSiG 16 czerwca 2014

Sąd Rejonowy w Gliwicach, VII Wydział Gospodarczy, informuje,
że w tutejszym Sądzie toczy się postępowanie o umorzenie
zaginionego weksla własnego in blanco o następującej
treści:
„Weksel (...), dnia (...) zapłacimy (...) za ten (...) wekslem na
zlecenie Polimex-Mostostal S.A. sumę (...) płatny (...)”,
podpisanego przez Grzegorza Zaubka Prezesa Zarządu GGK
Wiegand Polska Sp. z o.o., i wzywa posiadacza zaginionego
weksla do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni od daty
ogłoszenia i do okazania weksla Sądowi.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2014

Post autor: Lech » 17 lip 2014, 13:57

MSiG 24 czerwca 2014

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie,
w I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 558/14 toczy się
postępowanie z wniosku Skarbu Państwa - Centrum Zasobów
Ludzkich w Warszawie o umorzenie weksla wystawionego
przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
w Warszawie. Weksel ten wystawiony został w Warszawie
w dniu 23 kwietnia 2009 r. ze wskazaniem jako remitenta
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z siedzibą w Warszawie
przy ul. Tamka 3 i oznaczeniem domicylu jako Bank BPH,
ul. Towarowa 25A, natomiast nie wpisano na nim sumy
wekslowej.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się
do tutejszego Sądu i okazał weksel sądowi, w przeciwnym
razie Sąd uzna weksel za umorzony.


MSiG 30 czerwca 2014

Sąd Rejonowy w Toruniu postanowieniem z dnia 22.04.2014 r.
w sprawie XI Ns 1618/13 uznał za umorzony weksel in blanco
wystawiony przez Grażynę Tatara i Dariusza Tatara na rzecz
NEUCA SA w Toruniu.

MSiG 11 lipca 2014

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IV Wydział
Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Europejskiego Funduszu
Leasingowego S.A. we Wrocławiu (sygn. akt IV GNs
3/14) o umorzenie zaginionego weksla in blanco wystawionego
przez Agnieszkę Bogacką-Bułkę, Katarzynę Kosowską
w celu zabezpieczenia roszczeń mogących wyniknąć z umowy
leasingu nr 43685/Kr/14 z dnia 13.02.2014 r. zawartej między
wnioskodawcą a uczestnikami.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.

MSiG 14 lipca 2014

Sąd Rejonowy w Zamościu w sprawie pod sygn. akt I Ns 288/14
z wniosku C.H. NEXA Sp. z o.o. w Zamościu z udziałem Marty
Walas-Radlińskiej o umorzenie weksla niniejszym wzywa
posiadacza zaginionego weksla in blanco wystawionego
przez Martę Walas-Radlińską, aby w terminie 60 dni od ukazania
się ogłoszenia zgłosił się i okazał weksel Sądowi.
Jeżeli w ciągu terminu oznaczonego w wezwaniu nikt się
nie zgłosi z wekslem, Sąd wyda orzeczenie, uznając weksel
za umorzony.


MSiG 15 lipca 2014

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi zawiadamia
o toczącym się przed tym Sądem postępowaniu w sprawie
XIII GCo 370/14 z wniosku Sklepy Komfort Spółki Akcyjnej
w Łodzi z udziałem Radosława Kaczanowskiego w przedmiocie
umorzenia weksla własnego in blanco, który w dniu
28.02.2009 r. został wystawiony i podpisany przez Radosława
Kaczanowskiego, jako przedsiębiorcy prowadzącego działalność
gospodarczą pod nazwą Radosław Kaczanowski Perfekt
z siedzibą w Wągrowcu oraz opatrzony pieczęcią firmową,
a następnie wręczony Sklepy Komfort Spółce Akcyjnej w Łodzi
celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń pieniężnych
remitenta wobec wystawcy mogących wyniknąć z zawartej
między nimi w dniu 4.02.2009 r. umowy franczyzowej.
Wobec zaginięcia opisanego weksla tutejszy Sąd wzywa jego
aktualnego posiadacza do zgłoszenia się do siedziby tego
Sądu, mieszczącej się przy al. T. Kościuszki 107/109 w Łodzi,
i okazania powyższego weksla w terminie 60 dni od daty okazania
się niniejszego ogłoszenia, pod rygorem wydania orzeczenia
uznającego ten weksel za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku toczy się
pod sygn. akt XII Ns 2401/12 sprawa z wniosku Raiffeisen-
-Leasing Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
o umorzenie weksla własnego in blanco, wystawionego
w dniu 15 lutego 2008 r. przez Marka Szewczuka, zamieszkałego
w Straszynie przy ul. Merkurego 10.
Sąd wzywa posiadacza weksla, aby w terminie 60 dni od dnia
publikacji ogłoszenia zgłosił się i okazał weksel Sądowi, gdyż
w przeciwnym razie weksel zostanie umorzony.

MSiG 17 lipca 2014

Sąd Rejonowy w Krośnie, I Wydział Cywilny, zawiadamia,
że pod sygn. I Ns 297/14 toczy się postępowanie z wniosku
Nowego Stylu Sp. z o.o. w Krośnie z udziałem Piotra Buczka
o umorzenie weksla in blanco wystawionego przez Piotra
Buczka w celu zabezpieczenia jego zobowiązań wynikających
z zawartej przez wystawcę z Nowym Stylem Sp. z o.o. w Krośnie
umowy akwizycyjnej z dnia 8 października 1999 r.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla in blanco podpisanego
przez wystawcę Piotra Buczka do zgłoszenia się
w tutejszym Sądzie w terminie sześćdziesięciu dni od ukazania
się niniejszego ogłoszenia i okazania weksla Sądowi.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2014

Post autor: Lech » 14 sie 2014, 13:28

MSiG 18 lipca 2014

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
IV Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Banku BPH
Spółki Akcyjnej w Gdańsku przy uczestnictwie Danuty Zatorskiej,
sygn. akt IV GNs 4/14/S, wzywa wszystkich roszczących
prawa do 2 weksli własnych in blanco podpisanych przez
wystawcę Danutę Zatorską, opatrzonych klauzulą bez protestu
i płatnych w BPH PBK S.A. Oddział Kraków, ul. Pijarska 1,
aby w terminie 60 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia,
a najpóźniej do 30 września 2014 r. zgłosili swe prawa
i złożyli w Sądzie te dokumenty, gdyż w razie niezłożenia
dokumenty te mogą zostać umorzone.


MSiG 25 lipca 2014

Sąd Rejonowy w Gliwicach, VII Wydział Gospodarczy, informuje,
że w tutejszym Sądzie toczy się postępowanie o umorzenie
zaginionego weksla własnego in blanco o następującej
treści:
„Weksel (...), dnia (...) zapłacimy (...) bez protestu (...) za ten
(...) wekslem na zlecenie (...) sumę (...) płatny (...)”,
podpisanego przez Łukasza Branasa, Wojciecha Branasa
i wezwać posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od daty ogłoszenia i do okazania
weksla Sądowi.

MSiG 28 lipca 2014

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
w I Wydziale Cywilnym, toczy się sprawa z wniosku
mBank S.A. z siedzibą w Warszawie o uznanie za umorzony
jednego weksla własnego in blanco, z klauzulą „bez protestu”,
wystawionego na urzędowym blankiecie wekslowym przez
Lot Catering Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w celu zabezpieczenia
wykonania umowy nr PL/000126652804-116/HSLR-
062 z dnia 21 grudnia 2004 r., zawartej między Lot Catering
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a Przedsiębiorstwem Państwowym
„Porty Lotnicze” z awalem BRE Bank S.A. z siedzibą
w Warszawie z dnia 21 stycznia 2005 r. do kwoty 150.000,00 zł.
Sąd wzywa, aby posiadacze zaginionego weksla zgłosili się
do Sądu w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni i okazali weksel
Sądowi.

MSiG 29 lipca 2014

Sąd Rejonowy w Gliwicach, VII Wydział Gospodarczy,
w postępowaniu z wniosku Pawła Sepioło przy udziale Piotra
Jarskiego, Krzysztofa Zasiadczuka, Agnieszki Jarskiej, Urszuli
Olszowskiej-Zasiadczuk, prowadzonym pod sygn. akt VII GNs
10/14 wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla własnego
in blanco o treści nieustalonej, podpisanego przed
Piotra Jarskiego i Krzysztofa Zasiadczuka jako wystawców
oraz Agnieszkę Jarską i Urszulę Olszowską-Zasiadczuk jako
poręczycieli, aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia
zgłosili się i okazali weksel Sądowi.

MSiG 30 lipca 2014

Przed Sądem Rejonowym w Toruniu, XI Wydział Cywilny,
prowadzone jest postępowanie z wniosku NEUCA S.A. z siedzibą
w Toruniu o uznanie za umorzony zaginionego weksla
własnego in blanco wystawionego na rzecz NEUCA S.A. z siedzibą
w Toruniu przez uczestników JOLOKO-MED. Sp. z o.o.
z siedzibą w Zamościu, Jolantę Romanek-Baranowską i Bartłomieja
Baranowskiego.
Postępowanie w sprawie toczy się pod sygn. akt XI Ns 971/14.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od daty ukazania się ogłoszenia zgłosił się i złożył
w Sądzie ten dokument, gdyż w razie niezłożenia dokument
może być umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym w Gdyni, VII Wydziale Cywilnym,
w sprawie o sygn. akt VII Ns 1344/14 toczy się postępowanie
wszczęte z wniosku Fota S.A. w upadłości układowej z siedzibą
w Gdyni o umorzenie weksla in blanco opatrzonego
podpisem wystawcy Michała Szafrańskiego i na odwrocie
podpisem poręczyciela Anny Szafrańskiej. Weksel in blanco
wraz z deklaracją wekslową znajdował się w posiadaniu
wnioskodawcy Fota S.A. w upadłości układowej z siedzibą
w Gdyni.
Sąd Rejonowy w Gdyni wzywa posiadacza zaginionego
powyższego weksla, aby w ciągu 60 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosił
się do tutejszego Sądu i okazał weksel, gdyż w przeciwnym
zostanie on umorzony.

MSiG 4 sierpnia 2014

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,
V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku BP Europa
S.E. z siedzibą w Hamburgu przy uczestnictwie Arge Paliwa
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
w sprawie o sygn. akt V GNs 5/13/S wzywa posiadacza
weksla in blanco z wystawienia Arge Paliwa Spółki z ograniczoną
odpowiedniością z siedzibą w Krakowie, o treści:
„Dnia ... Na zapłać za ten sola weksel nie na zlecenie sumę ...
Płatny” ,
aby w terminie 60 dni od daty publikacji ogłoszenia zgłosił się
w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
V Wydział Gospodarczy, i okazał weksel Sądowi, pod rygorem
umorzenia weksla.

MSiG 5 sierpnia 2014

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
toczy się postępowanie z wniosku Banku BPH Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gdańsku z udziałem Jacka Pawlikowskiego
i Anny Pianko o umorzenie zaginionego weksla in blanco
wystawionego dnia 29 kwietnia 2002 r. w Bydgoszczy przez
Jacka Pawlikowskiego i Annę Pianko.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od daty ukazania się ogłoszenia
i okazania weksla Sądowi, informując, że jeżeli w ciągu terminu
oznaczonego w wezwaniu nikt nie zgłosi się, Sąd wyda
orzeczenie uznające weksel za umorzony.

MSiG 7 sierpnia 2014

Przed Sądem Rejonowym w Szczecinku (I Wydziałem Cywilnym),
z siedzibą w Szczecinku przy ul. Bohaterów Warszawy 42,
pod sygnaturą I Ns 130/14 toczy się sprawa z wniosku Spółdzielczej
Kasy Oszczędnościowo Kredytowej im. św. Jana
z Kęt w Rumi z udziałem Dariusza Chemperka o umorzenie
zaginionego weksla in blanco. Weksel zawiera klauzulę „bez
protestu” oraz „nie na zlecenie”. Na stronie pierwszej weksla
nie ma wpisanej daty wystawienia weksla, osoby zobowiązanej
oraz kwoty wekslowej. W prawym dolnym rogu jest
podpis wystawcy weksla Dariusza Jarosława Chemperka oraz
wpisany jest adres wystawcy weksla i numer PESEL. Pod tym
znajduje się podpis: „Chemperek”. Na drugiej stronie weksla
nie ma żadnych adnotacji.
W związku z powyższym Sąd wzywa posiadacza zaginionego
weksla in blanco, aby w terminie 60 dni od ukazania się niniejszego
ogłoszenia zgłosił się do Sądu, przed którym toczy się
postępowanie, i okazał weksel Sądowi.
Sąd informuje jednocześnie, że jeżeli w ciągu wskazanego
terminu nikt nie zgłosi się z wekslem, Sąd wyda orzeczenie
uznające weksel za umorzony.

MSiG 12 sierpnia 2014

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
VI Wydział Cywilny, zawiadamia, że w tutejszym Sądzie
toczy się sprawa z wniosku Banku BPH Spółki Akcyjnej w Krakowie
przy uczestnictwie Tomasza Bigaja o umorzenie weksli.
Siedem weksli in blanco wystawionych zostało przez Tomasza
Bigaja. Do każdego weksla dołączona była deklaracja
wekslowa następującej treści: „Tytułem zabezpieczenia roszczeń
Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego Ergo
Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie zwanego dalej „Hestia”,
mogących powstać z tytułu umowy ubezpieczenia kredytu
udzielonego mi umową o kredyt nr 4896/113200-7657/2004
z dnia 8 grudnia 2004 r., składam w Banku BPH SA Oddział
w Krakowie Al. Pokoju 1, do dyspozycji „Hestii” weksel własny
in blanco, który Hestia ma prawo uzupełnić w każdym
czasie na sumę roszczeń powstałych z tytułu zabezpieczenia
spłaty kredytu, łącznie z odsetkami i wszelkimi kosztami, które
Hestia poniesie w związku z dochodzeniem ode mnie swoich
roszczeń oraz weksel ten opatrzyć miejscem oraz datą
płatności według swego uznania w dacie lub po dacie wymagalności
roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia, zawiadamiając
mnie listem poleconym pod niżej wskazanym adresem
(Rakowicka 11A/9, Kraków). List ten powinien być wysłany
przynajmniej na 7 dni przed terminem płatności”.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu 60 dni
od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje
prawa do przedmiotowego dokumentu i złożyli w Sądzie ten
dokument, gdyż w razie niezłożenia dokumentu może być on
umorzony.

***

Przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej do sygn. akt
II Ns 1488/14 z wniosku Getin Noble Bank S.A z siedzibą
w Warszawie toczy się postępowanie o umorzenie weksla
in blanco wystawionych przez Ryszarda Caputę i Renatę
Caputę i zaopatrzonych podpisami Ryszard Caputa, Renata
Caputa.
Sąd wzywa aktualnego posiadacza weksla, aby w terminie
do dnia 20 października 2014 r. zgłosił się w Sądzie i okazał
weksel, gdyż w przeciwnym razie weksel może zostać
umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2014

Post autor: Lech » 17 wrz 2014, 15:31

MSiG 21 sierpnia 2014

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, IX Wydział
Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt IX GNs 3/14 toczącej się
z wniosku BZ WBK LEASING Spółki Akcyjnej w Poznaniu
przy uczestnictwie Emaid Ali wzywa posiadacza zaginionego
weksla in blanco wystawionego tytułem zabezpieczenia
umowy leasingu nr ZW5/00074/2013 z dnia 18 września
2013 r., opatrzonego podpisem wystawcy Emaid Ali do zgłoszenia
się w terminie 60 dni od dnia ukazania się ogłoszenia
do Sądu i do okazania weksla Sądowi.

MSiG 26 sierpnia 2014

Sąd Rejonowy w Oleśnicy zawiadamia, iż przed tutejszym
Sądem toczy się postępowanie z wniosku Raiffeisen-Leasing
Polska S.A. z siedzibą w Warszawie o uznanie za umorzony
weksla in blanco wystawionego w dniu 30 sierpnia 2012 r.
przez uczestnika postępowania Jerzego Czekalskiego, poręczonego
przez uczestnika postępowania Jolantę Czekalską.
Sąd Rejonowy w Oleśnicy wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego
weksla in blanco, aby w terminie 60 dni od ukazania
się ogłoszenia zgłosili się i okazali weksel Sądowi.

***

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
w XVI Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt XVI Ns 427/14
zostało wszczęte postępowanie z wniosku Banku BPH S.A.
w Gdańsku z udziałem Magdaleny Siedlak-Skuzy i Dariusza
Skuzy o umorzenie weksla wystawionego in blanco przez
Dariusza Skuzę i Magdalenę Siedlak.
Sąd wzywa posiadaczy zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od dnia ukazania się ogłoszenia i okazania
weksla Sądowi, pod rygorem umorzenia weksla przez Sąd.

MSiG 3 września 2014

W Sądzie Rejonowym w Kielcach toczy się postępowanie
z wniosku Kolporter Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
S.K.A. w Kielcach o umorzenie weksla in blanco, wystawionego
przez Agnieszkę Niewiadomską i Andrzeja Jaworskiego,
o sygn. akt VII Ns 584/14.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
do Sądu Rejonowego w Kielcach w ciągu sześćdziesięciu dni
od dnia ogłoszenia, tj. do dnia 30 października 2014 r.

MSiG 4 września 2014

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza Warszawie, I Wydział
Cywilny, w sprawie z wniosku Banku Gospodarki Żywnościowej
S.A. w Warszawie z udziałem Teresy Maszner-Chartlińskiej
o umorzenie weksla (sygn. akt I Ns 136/14), wzywa
posiadacza 5 zaginionych weksli in blanco wystawionych
przez Teresę Maszner do zgłoszenia się w ciągu 60 dni od daty
ukazania się niniejszego ogłoszenia i okazania weksli Sądowi.

***

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie, XI Wydział Cywilny,
pod sygn. akt XI Ns 346/14 toczy się sprawa z wniosku Iwony
Nagnajewicz prowadzącej działalność gospodarczą pod
nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INA Nagnajewicz
Iwona z udziałem FORTACO JL Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim
o umorzenie weksla własnego in blanco niezupełnego
- własnego następującej treści:
„……………., dnia……………….na………………..
zapłać_ ……………..za ten……………….weksel na zlecenie…………………………..
sumę……………………….
Płatny…………………..”.
Podpisy na wekslu w imieniu wystawcy Fabryki Maszyn
Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim (obecnie FORTACO JL
Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim) złożyli osobiście Lech Pudło
i Andrzej Bondyra.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia
się w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia ogłoszenia i okazania
weksla Sądowi. Jeżeli w ciągu terminu oznaczonego
w wezwaniu nikt nie zgłosi się z wekslem, Sąd wyda orzeczenie
uznające weksel za umorzony. Jeżeli natomiast posiadacz
weksla zgłosi się przed wydaniem ogłoszenia, Sąd umorzy
dalsze postępowanie po przesłuchaniu zainteresowanych i po
okazaniu weksla żądającemu umorzenia.

MSiG 11 września 2014

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 974/13/S toczy się
postępowanie z wniosku Banku BPH S.A. w Krakowie przy
uczestnictwie Renaty Przysiężniak o umorzenie weksli.
Sąd wzywa posiadaczy zaginionych dwóch własnych weksli
in blanco wystawionych przez Renatę Przysiężniak płatnych
w Banku Przemysłowo-Handlowym S.A. III Oddział Kraków
Filia nr 1 do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia
publikacji ogłoszenia i do okazania weksli Sądowi.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2014

Post autor: Lech » 04 paź 2014, 11:17

MSiG 18 września 2014

W Sądzie Rejonowym w Gdyni, VII Wydział Cywilny, pod
sygn. akt VII Ns 2282/14 toczy się postępowanie wszczęte
z wniosku Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
im. św. Jana z Kęt w Rumi o uznanie za umorzony weksla
własnego in blanco zawierającego klauzule „bez protestu”
oraz „nie na zlecenie” ze wskazaniem remitenta SKOK
im. św. Jana z Kęt, opatrzonego podpisem wystawcy Artura
Zdzisława Kryściaka, który to weksel miał być wypełniony
zgodnie z deklaracją wekslową z dnia 2 marca 2012 r.
Sąd Rejonowy w Gdyni wzywa wszystkie osoby, w których
posiadaniu znajduje się zaginiony weksel, aby w ciągu sześćdziesięciu
dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia
zgłosili się do tutejszego Sądu i okazali weksel Sądowi.

***

W Sądzie Rejonowym w Gdyni, VII Wydział Cywilny, pod
sygn. akt VII Ns 2278/14 toczy się postępowanie wszczęte
z wniosku Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
im. św. Jana z Kęt w Rumi o uznanie za umorzony weksla
własnego in blanco zawierającego klauzule „bez prostu”
oraz „nie na zlecenie” ze wskazaniem remitenta SKOK im.
św. Jana z Kęt, opatrzonego podpisem wystawcy Jana Józefa
Kowalczyka, który to weksel miał być wypełniony zgodnie
z deklaracją wekslową z dnia 2 marca 2012 r.
Sąd Rejonowy w Gdyni wzywa wszystkie osoby, w których
posiadaniu znajduje się zaginiony weksel, aby w ciągu sześćdziesięciu
dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia
zgłosili się do tutejszego Sądu i okazali weksel Sądowi.

MSiG 19 września 2014

Przed Sądem Rejonowym w Rybniku pod sygnaturą akt II
Ns 923/12 toczy się sprawa z wniosku Macieja Ponety (Poneta)
o umorzenie weksla własnego wystawionego przez Monikę
Korytek, zam. w Rybniku, na kwotę 105.000 zł z datą wykupu
do dnia 30.12.2006 r.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni i okazania weksla Sądowi.

MSiG 23 września 2014

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 123/14 z wniosku
Banku BPH S.A. w Krakowie przy udziale Krystyny Józefowicz
o umorzenie weksla wzywa posiadaczy zaginionego weksla
in blanco wystawionego przez Krystynę Józefowicz do
zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni i do okazania
weksla Sądowi, gdyż w przeciwnym razie Sąd może uznać
go za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
II Wydział Cywilny, z wniosku Trimo Polska Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w Warszawie toczy się postępowanie
o umorzenie weksla in blanco z wystawionego przez
Balkar Technology Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Staszowie, który to weksel wnioskodawca był
upoważniony wypełnić do kwoty stanowiącej równowartość
wszystkich wymagalnych lecz niezapłaconych należności
wraz z odsetkami przysługującymi od uczestnika postępowania
z tytułu zobowiązania do zapłaty kwoty 66.309,59 zł (sześćdziesiąt
sześć tysięcy trzysta dziewięć złotych pięćdziesiąt
dziewięć groszy), wynikającej ze złożonego przez wystawcę
na piśmie z dnia 4 marca 2013 r. zamówienia na produkcję
i dostawę określonych w nim towarów oraz przyjęcia zamówienia
przez wnioskodawcę pismem z dnia 8 marca 2013 r.
określającym wartość zamówienia.
Wzywa się posiadacza weksla, aby w terminie sześćdziesięciu
dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się do
tutejszego Sądu i okazał weksel, gdyż w przeciwnym razie
weksel ten zostanie uznany za umorzony.

MSiG 25 września 2014

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie,
w I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 1052/13 toczy się
postępowanie z wniosku Banku Polska Kasa Opieki Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie o umorzenie weksla in blanco
wystawionego przez Hortex Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
oraz Polski Ogród Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się
do tutejszego Sądu i okazał weksel Sądowi, w przeciwnym
razie Sąd uzna weksel za umorzony.

MSiG 30 września 2014

Sąd Rejonowy w Zamościu, IX Zamiejscowy Wydział Cywilny
z siedzibą w Krasnymstawie, zawiadamia, że prawomocnym
postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie
o sygn. akt IX Ns 358/14 Sąd Rejonowy Zamościu, IX Zamiejscowy
Wydział Cywilny z siedzibą w Krasnymstawie, wzywa
posiadacza zaginionego weksla in blanco wystawionego
przez „Same Dobre Apteki” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
w Krasnymstawie zabezpieczonego poręczeniem
wekslowym Joanny Rzymowskiej, do którego sporządzono
deklarację wekslową z dnia 14 maja 2013 r., aby w terminie
sześćdziesięciu dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia
zgłosili się i okazali weksel Sądowi.

MSiG 3 października 2014

Przed Sądem Rejonowym w Lesznie, V Wydziałem Gospodarczym,
wszczęto postępowanie z wniosku LOB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lesznie o umorzenie weksla następującej treści:
Szczecin 29.03.2010
Na kwotę 200.000 zł
Dnia ……. zapłacimy bez protestu za ten weksel własny
Na zlecenie LOB S.A. z siedzibą w Lesznie sumę:…
Płatne: ……
Podpis wystawców weksla: Michał Paluch
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni, liczonych od daty ukazania się
ogłoszenia i do okazania weksla Sądowi.
Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi z wekslem, Sąd wyda
orzeczenie uznające weksel za umorzony.

***

Sąd Rejonowy w Mysłowicach, I Wydział Cywilny, zawiadamia,
że w sprawie o sygnaturze I Ns 553/14 prowadzone
jest postępowanie z wniosku Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-
Kredytowej „Wesoła” w Mysłowicach z udziałem
Jacka Włodarczyka, Małgorzaty Włodarczyk i Łukasza Włodarczyka
o umorzenie zaginionego weksla.
Weksel to niewypełniony weksel „in blanco” zawierający
w swojej treści: nazwę „Weksel”, klauzulę wekslową: „SKOK
„Wesoła”, lecz nie na jej zlecenie”, opatrzony na awersie podpisem
wystawcy weksla Jacka Włodarczyka, oraz opatrzony
na rewersie podpisami poręczycieli weksla: Małgorzaty Włodarczyk
i Łukasza Włodarczyka.
Sąd wzywa posiadaczy wyżej wymienionego weksla, aby
w terminie 60 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia
zgłosili się do tutejszego Sądu i okazali weksel, gdyż w przeciwnym
wypadku zostanie on umorzony.

***

Przed Sądem Rejonowym w Lesznie, V Wydziałem Gospodarczym,
wszczęto postępowanie z wniosku LOB Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Lesznie o umorzenie weksla następującej treści:
Bydgoszcz, dnia 26 kwietnia 2010 r.
Na kwotę 200.000,- zł
Dnia …….. zapłacimy bez protestu za ten weksel własny
Na zlecenie LOB S.A. z siedzibą w Lesznie sumę:……
Płatne: …….
Podpis wystawców weksla: Piotr Masiakowski
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni, liczonych od daty ukazania się
ogłoszenia, i do okazania weksla Sądowi. Jeżeli w tym terminie
nikt się nie zgłosi z wekslem, Sąd wyda orzeczenie uznające
weksel za umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2014

Post autor: Lech » 08 lis 2014, 10:41

MSiG 7 października 2014

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku
EFL S.A. z siedzibą we Wrocławiu (sygn. akt IV GNs
7/14) o umorzenie zaginionego weksla in blanco wystawionego
przez Mariusza Szarka, w celu zabezpieczenia roszczeń
z umowy leasingu operacyjnego nr 6458/P/99 z dnia 6 listopada
1998 r. zawartej między EFL S.A. z siedzibą we Wrocławiu
a Mariuszem Szarkiem.
Sąd wzywa posiadacza opisanego weksla, aby w terminie
60 dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie i okazał
posiadany weksel Sądowi. Bezskuteczny upływ zakreślonego
terminu będzie skutkował uznaniem weksla za umorzony.

MSiG 10 października 2014

W Sądzie Rejonowym w Gdyni, VII Wydział Cywilny, pod
sygnaturą akt VII Ns 2332/14 toczy się postępowanie wszczęte
z wniosku Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
im. św. Jana z Kęt w Rumi o uznanie za umorzony weksel własny
in blanco zawierający klauzule „bez protestu” oraz „nie na
zlecenie” ze wskazaniem remitenta SKOK im. św. Jana z Kęt,
opatrzonego podpisem wystawcy Stefanii Kostrzewińskiej, który
to weksel miał być wypełniony zgodnie z deklaracją wekslową
z dnia 21 kwietnia 2011 r., a także postępowanie o uznanie za
umorzony weksel własny in blanco zawierający klauzule „bez
protestu” oraz „nie na zlecenie” ze wskazaniem remitenta SKOK
im. św. Jana z Kęt, opatrzony podpisem wystawcy Krystyny
Kołodziejczyk, który to weksel miał być wypełniony zgodnie
z deklaracją wekslową z dnia 13 czerwca 2012 r.
Sąd Rejonowy w Gdyni wzywa wszystkie osoby, w których
posiadaniu znajduje się zaginiony weksel, aby w ciągu sześćdziesięciu
dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia
zgłosili się do tutejszego Sądu i okazali weksel Sądowi.

MSiG 13 października 2014

Sąd Rejonowy w Piasecznie, I Wydział Cywilny, w sprawie
toczącej się pod sygn. akt I Ns 62/14 z wniosku Raiffeisen -
Leasing Polska S.A. z udziałem Krystyny Nalepy o uznanie
weksla za umorzony wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego
weksla in blanco, wystawionego przez Krystynę Nalepę
o treści:
„… dnia ... r. na ... zł ... zapłać ... bez protestu, za ten weksel
własny na zlecenie Raiffeisen - Leasing Polska S.A. w Warszawie
kwotę ... Płatny w....”,
aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się
i okazali weksel Sądowi Rejonowemu w Piasecznie, pod rygorem
uznania weksla za umorzony.

MSiG 14 października 2014

W Sądzie Rejonowym w Wołominie, I Wydział Cywilny,
w sprawie o sygnaturze akt I Ns 154/14 z wniosku Stanisława
Fiodorowa i Ewy Topaczewskiej toczy się postępowanie
o umorzenie zaginionych weksli wystawionych przez
Sławomira Dolińskiego w dniu 3 kwietnia 2009 r. na sumy:
1.000.000,00 zł, który to był płatny do dnia 31 sierpnia 2009 r.,
i 750.000,00 zł, który to był płatny do dnia 31 grudnia 2009 r.
Sąd wzywa posiadacza lub posiadaczy ww. weksli wystawionych
przez Sławomira Dolińskiego, aby w ciągu 60 dni
od ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 15 grudnia 2014 r.,
zgłosili swoje prawa i złożyli w tutejszym Sądzie przedmiotowe
weksle. W przeciwnym razie weksle te mogą zostać
umorzone.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IV Wydział
Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Europejskiego Funduszu
Leasingowego S.A. we Wrocławiu (sygn. akt IV GNs
5/14) o umorzenie zaginionego weksla in blanco wystawionego
przez Marka Kacprowicza w celu zabezpieczenia roszczeń
mogących wyniknąć z umowy leasingu operacyjnego
nr 14319/Pł/14 z dnia 1.03.2014 r., zawartej między wnioskodawcą
a uczestnikiem.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.

MSiG 21 października 2014

Przed Sądem Rejonowym w Tarnowskich Górach, I Wydział
Cywilny, toczy się postępowanie, sygn. akt I Ns 221/14,
w sprawie z wniosku Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Okręgowego
w Gliwicach z udziałem Roberta Taraski, PRAGMA
INKASO Spółki Akcyjnej w Tarnowskich Górach o uznanie za
umorzony weksel o treści:
„Tarnowskie Góry, dnia 26.02.2013 r.
24 września 2013 r. zapłacę za ten weksel własny bez protestu
na zlecenie PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w Tarnowskich
Górach kwotę 77.233,94 zł słownie siedemdziesiąt siedem
tysięcy dwieście trzydzieści trzy 94/100; Płatny w Tarnowskich
Górach”,
opatrzony pieczęcią firmową Przedsiębiorstwa Handlowo-
-Usługowego Robert Taraska, 57-340 Duszniki-Zdrój,
Rynek 5/12, oraz podpisanego przez Roberta Taraskę.
Wzywa się posiadaczy zaginionego weksla do zgłoszenia się
w tutejszym Sądzie w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia
i okazania weksla, gdyż w przeciwnym razie Sąd wyda
orzeczenie uznające weksel za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
VI Wydział Cywilny, pod sygn. akt VI Ns 821/14/S toczy się
sprawa z wniosku Banku BPH S.A. w Gdańsku z uczestnictem
Anety Budzińskiej i Mateusza Budzińskiego o umorzenie
dwóch weksli własnych in blanco, każdy wystawiony na blankiecie
urzędowym, składał się z klauzuli bez protestu, oznaczenia
miejsca płatności weksla - Bank Przemysłowo-Handlowy
S.A. V Oddział Kraków oraz imion i nazwisk wystawców
Mateusza Budzińskiego i Anety Budzińskiej z ich adresami.
Sąd wzywa każdego posiadacza zaginionych weksli do zgłoszenia
się do tutejszego Sądu w ciągu sześćdziesięciu dni od
dnia ogłoszenia i do okazania weksli Sądowi.

MSiG 23 października 2014

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu,
I Wydział Cywilny, w związku z toczącym się postępowaniem
przed tutejszym Sądem o sygn. akt I Ns 3/14 w sprawie
z wniosku Deutsche Bank Polska S.A. w Warszawie z udziałem
Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. we Wrocławiu, Jacka
Zawiskiego i Doroty Zawiskiej o umorzenie weksla wzywa
posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się w ciągu
60 dni od dnia ogłoszenia i okazania weksla Sądowi.

MSiG 24 października 2014

Przed Sądem Rejonowym w Gdyni, VII Wydziałem Cywilnym,
toczy się postępowanie w sprawie VII Ns 2289/14 o uznanie
weksla za umorzony.
Sąd wzywa posiadacza weksla własnego in blanco zawierającego
klauzule „bez protestu” oraz „nie na zlecenie” ze
wskazaniem remitenta SKOK im. św. Jana z Kęt, opatrzonego
podpisem wystawcy Ireny Kowalskiej, który to weksel miał
być wypełniony zgodnie z deklaracją wekslową z dnia 29 listopada
2010 roku, do okazania przedmiotowego weksla Sądowi
w terminie 60 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia, pod
rygorem uznania powyższego weksla za umorzony.

MSiG 28 października 2014

W Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim, I Wydział
Cywilny, toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt
I Ns 136/14 z wniosku Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku
o uznanie za umorzony weksla własnego in blanco, wystawionego
w dniu 20 lipca 2005 r. przez Katarzynę i Dariusza Grabowieckich,
zam.: Piotrków Tryb., ul. Dąbrowskiego 20/8, który
został poręczony przez Janusza i Agnieszkę Mietelskich oraz
Iwonę i Zbigniewa Królikiewicz. Weksel stanowił zabezpieczenie
kwoty kredytu w wysokości 25.600,00 PLN (słownie: dwadzieścia
pięć tysięcy sześćset złotych polskich), udzielonego
na podstawie umowy kredytu lokatorskiego nr 3242/218000-
-7655/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. Płatny w Banku BPH S.A.
Oddział w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Młynarska 2.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od ukazania się ogłoszenia i do
okazania weksla Sądowi, w sprawie o sygn. akt I Ns 136/14
z wniosku Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku o umorzenie
weksla.

***

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie,
w I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 916/14 toczy się
postępowanie z wniosku AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń
Ogólnych S.A. w Warszawie o umorzenie weksla in blanco
wystawionego przez Ewelinę Grzelę, płatnego na zlecenie
Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się
do tutejszego Sądu i okazał weksel Sądowi, w przeciwnym
razie Sąd uzna weksel za umorzony.


MSiG 31 października 2014

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IV Wydział
Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Euro Bank S.A.
z siedzibą we Wrocławiu (sygn. akt IV GNs 4/14) o umorzenie
zaginionego weksla in blanco, wystawionego przez Rafała
Kujawę w celu zabezpieczenia roszczeń mogących wyniknąć
z umowy agencyjnej nr F/005/2007 z dnia 15 marca 2007 r.
zawartej między wnioskodawcą a uczestnikiem.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.

MSiG 3 listopada 2014

W Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą
w Świdniku, I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. I Ns 1079/14
z wniosku Centrali Farmaceutycznej Cefarm Spółki Akcyjnej
w Warszawie z udziałem Ryszarda Gargol toczy się postępowanie
o umorzenie zaginionego weksla in blanco wystawionego
przez Ryszarda Gargol prowadzącego działalność gospodarczą
pod nazwą Apteka „Centrum” E. Gackiewicz i Wspólnicy
Spółka jawna z siedzibą w Łęcznej, KRS 0000004660, awalowanego
przez Ryszarda Gargol, do którego sporządzono
deklarację wekslową z dnia 6 maja 2013 r. o następującej treści
przyrzeczenia: „........, dnia........., Na..................zapłac........... za
ten.........weksel na zlecenie..................... sumę..........................
.............. Płatny.............”.
Wzywa się posiadacza ww. weksla in blanco, aby w terminie
60 dni od daty ukazania się ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel Sądowi, gdyż w przeciwnym razie weksel ten zostanie
umorzony.

MSiG 4 listopada 2014

Wnioskodawca SOLARTIME Spółka z o.o. w Miłocinie
z udziałem Sebastiana Kołodziejczyka. Sąd Rejonowy
w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GNs 1/14.
[BMSiG-15142/2014]
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Sąd Gospodarczy, wzywa
posiadacza zaginionego weksla in blanco wystawionego
przez Sebastiana Kołodziejczyka (Kołodziejczyk) z podpisem
uczestnika - do zgłoszenia się w ciągu 60 dni od dnia ogłoszenia
niniejszego postanowienia do Sądu Rejonowego, Sądu
Gospodarczego, i okazania zaginionego weksla Sądowi.

***

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 690/14/S toczy się
postępowanie z wniosku Banku BPH SA w Gdańsku o umorzenie
trzech weksli in blanco wystawionych przez uczestników
Krystynę Mendrek i Jana Mendrka, a poręczonych przez
Wandę Karwatę, wystawionych do następujących kwot:
1000 zł, 5000 zł, 10.000 zł, opatrzonych każdy z nich klauzulą
„bez protestu”.
Sąd wzywa posiadacza zaginionych weksli do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni i do okazania weksli Sądowi.

MSiG 5 listopada 2014

W Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
II Wydział Cywilny, toczy się sprawa o sygn. akt II Ns 1847/14
z wniosku PROSPER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z udziałem Alexpol Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
Aleksandry Wargackiej, Anny Wargackiej o uznanie za umorzony
weksel in blanco, wystawiony na blankiecie wekslowym,
opatrzony podpisem wystawcy, składającym się z pieczęci
wystawcy Alexpol Sp. z o.o., nr KRS 000418564, oraz
dwóch podpisów Anny Wargackiej oraz Aleksandry Wargackiej,
jak również dwóch podpisów na drugiej stronie dokumentu
Anny Wargackiej oraz Aleksandry Wargackiej z dopiskami
„poręczam”.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w tutejszym Sądzie w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia i do
okazania weksla Sądowi, pod rygorem uznania weksla za
umorzony.

MSiG 6 listopada 2014

Przed Sądem Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
I Wydziałem Cywilnym, w sprawie o sygn. akt I Ns 482/14
toczy się postępowanie z wniosku Banku Polska Kasa Opieki
Spółka Akcyjna w Warszawie, Oddział w Poznaniu o uznanie
za umorzony weksla in blanco wystawionego przez Katarzynę
Cieślewicz (obecnie Cieślewicz-Galas), poręczonego przez
Hannę Sobocińską, Krystynę Henkel i Małgorzatę Cieślewicz, na
zabezpieczenie kredytu studenckiego udzielonego na podstawie
umowy o kredyt nr 525/99 z dnia 10 lutego 1999 r. przez Bank
Przemysłowo-Handlowy S.A. Oddział w Poznaniu, płatnego
w Poznaniu, w Oddziale Banku Przemysłowo-Handlowego.
W związku z powyższym wzywa się posiadacza zaginionego
weksla do zgłoszenia się do Sądu w ciągu 60 dni od dnia ukazania
się ogłoszenia i do okazania go Sądowi. Bezskuteczny
upływ powyższego terminu będzie skutkował wekslem za
umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2014

Post autor: Lech » 09 gru 2014, 19:15

MSiG 12 listopada 2014

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie,
w I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 1068/14 toczy się
postępowanie z wniosku Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń
na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie o umorzenie weksla
in blanco wystawionych przez Jana Jaklika.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się
do tutejszego Sądu i okazał weksel Sądowi, w przeciwnym
razie Sąd uzna weksel za umorzony.

MSiG 18 listopada 2014

Sąd Rejonowy w Sandomierzu, I Wydział Cywilny,
ul. Kościuszki 2a, 27-600 Sandomierz, w sprawie toczącej się
pod sygn. akt I Ns 252/14 z wniosku Banku BPH S.A. z siedzibą
w Gdańsku z udziałem uczestnika Marka Kaczmarskiego
o uznanie weksla za umorzony wzywa wszystkich posiadaczy
zaginionego weksla własnego in blanco, zawierającego na
stronie wierzchniej podpis uczestnika Marka Kaczmarskiego,
aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się
i okazali weksel Sądowi Rejonowemu w Sandomierzu, pod
rygorem uznania weksla za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IV Wydział Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku
Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. z siedzibą we
Wrocławiu (sygn. akt IV GNs 2/14) o umorzenie dwóch zaginionych
weksli in blanco, wystawionych przez Radosława
Juszczyńskiego w celu zabezpieczenia roszczeń mogących
wyniknąć z umów leasingu operacyjnego nr 20218/Pz/10
z dnia 20 października 2010 r. oraz 20217/Pz/10 z dnia 20 października
2010 r., zawartych między wnioskodawcą Europejskim
Funduszem Leasingowym S.A. z siedzibą we Wrocławiu
a uczestnikiem postępowania Radosławem Juszczyńskim.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.

MSiG 21 listopada 2014

Przed Sądem Rejonowym w Tarnowskich Górach, I Wydział
Cywilny, toczy się postępowanie o sygn. akt I Ns 128/14
w sprawie z wniosku Raiffeisen-Leasing Polska S.A. w Warszawie
z udziałem Bolesława Szymroszczyka o uznanie za
umorzony weksla o treści:
WEKSEL
--------- dnia ------- r. na -------------------------- zł
(miejsce wystawienia) (dzień, miesiąc słownie, rok)
(kwota cyframi)
----------------- zapłać-------- bez protestu za ten weksel własny
na zlecenie
(dzień, miesiąc stawnie, rok)
Raiffeisen-Leasing Polska S.A. w Warszawie kwotę ----------
(kwota słownie)
Płatny w --------
(miejsce płatności,)
podpisanego przez Bolesława Szymroszczyka.
Wzywa się posiadaczy zaginionego weksla do zgłoszenia się
w tutejszym Sądzie w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia
i okazania weksla, gdyż w przeciwnym razie Sąd wyda
orzeczenie uznające weksel za umorzony.

MSiG 24 listopada 2014

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
w sprawie o sygn. akt I Ns 1350/14 z wniosku Concordia
Polska T.U.W. w Poznaniu o umorzenie weksla wzywa posiadacza
zaginionego weksla in blanco wystawionego przez
Adriana Zegartowskiego, płatnego w Poznaniu, aby w terminie
60 (sześćdziesięciu) dni od dnia ukazania się ogłoszenia
zgłosił się w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, do sprawy o sygn. akt I Ns 1350/14 i okazał ten
weksel Sądowi.

MSiG 25 listopada 2014
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
I Wydział Cywilny, toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 293/14
z wniosku Banku Millennium Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Warszawie z udziałem JK METAL Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy o uznanie za umorzony
weksla in blanco, opatrzonego podpisem i pieczęcią
prezesa zarządu Andrzeja Latosińskiego i pieczęcią JK METAL
Sp. z o.o., nr KRS 0000122306.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 293/14 wzywa
wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 60 dni zgłosili
i udowodnili swoje prawa do dokumentu i złożyli w tutejszym
Sądzie dokument stanowiący weksel in blanco wystawiony
przez JK METAL Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy do sumy
wekslowej nieprzekraczającej 1.350.000.00 zł, pod rygorem
umorzenia tego dokumentu w razie jego niezłożenia do Sądu
lub niepodania żadnej informacji o tym, gdzie ten dokument
może się znajdować.

MSiG 27 listopada 2014

W Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, I Wydział
Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 946/14 z wniosku Centrali
Farmaceutycznej Cefarm Spółki Akcyjnej w Lublinie z udziałem
Wojciecha Gargola i Ryszarda Gargola toczy się postępowanie
o umorzenie zaginionego weksla in blanco wystawionego
przez Ryszarda Gargola prowadzącego działalność
gospodarczą pod nazwą Apteka „Milenium” Spółka cywilna
Ryszard Gargol, Wojciech Gargol z siedzibą w Lublinie,
NIP 946-22-77-918, awalowanego przez Ryszarda Gargola,
do którego sporządzono deklarację wekslową z dnia 6 maja
2013 roku o następującej treści przyrzeczenia:
„............ , dnia............... Na........... .............zapłać................
za ten.......... weksel na zlecenie........... ....... sumę ......................
.................... ................... ..................... Płatny ..............”.
Wzywa się posiadacza ww. weksla in blanco, aby w terminie
60 dni od daty ukazania się ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel Sądowi, gdyż w przeciwnym razie weksel ten zostanie
umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, I Wydział
Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 947/14 z wniosku Centrali
Farmaceutycznej Cefarm Spółki Akcyjnej w Lublinie z udziałem
Wojciecha Gargola, Katarzyny Gargol i Ryszarda Gargola
toczy się postępowanie o umorzenie zaginionego weksla in
blanco wystawionego przez Ryszarda Gargola prowadzącego
działalność gospodarczą pod nazwą Apteka „Puławska”
Spółka cywilna Ryszard Gargol, Katarzyna Gargol, Wojciech
Gargol z siedzibą w Puławach, NIP 716-27-66-612, awalowanego
przez Ryszarda Gargola, do którego sporządzono deklarację
wekslową z dnia 6 maja 2013 r. o następującej treści
przyrzeczenia:
„..., dnia ... Na ... ... zapłać... za ten ... weksel na zlecenie ...
... sumę ... ... ... ...Płatny ...”.
Wzywa się posiadacza ww. weksla in blanco, aby w terminie
60 dni od daty ukazania się ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel Sądowi, gdyż w przeciwnym razie weksel ten zostanie
umorzony.

MSiG 1 grudnia 2014

Sąd Rejonowy w Opocznie, I Wydział Cywilny, w sprawie
toczącej się pod sygn. akt I Ns 583/14 z wniosku Opoczno I
Spółki z o.o. z s. w Opocznie z udziałem Joka Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością o uznanie weksla za umorzony
wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla in blanco,
aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się
i okazali weksel Sądowi Rejonowemu w Opocznie, pod rygorem
uznania weksla za umorzony.

MSiG 8 grudnia 2014

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
V Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt V GNs 8/14/S toczy się
sprawa z wniosku Autodistribution Polska Aftermarket Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością w Dębicy przy uczestnictwie
Pawła Bednarowicza o umorzenie dwóch weksli in blanco
wystawionych przez Pawła Bednarowicza i opatrzonych jego
podpisem, złożonych u wnioskodawcy Autodistribution Polska
Aftermarket Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Dębicy na zabezpieczenie dwóch umów marketingowych
z 1 października 2007 r. i 31 grudnia 2007 r. zawartych przez
Hurtownię Artykułów Motoryzacyjnych Franciszek Stachura
Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie (jako
poprzednika prawnego obecnego wnioskodawcy) i Pawła
Bednarowicza.
Sąd wzywa każdego posiadacza ww. zaginionych weksli, aby
w terminie sześćdziesięciu dni od ukazania się tego ogłoszenia
zgłosił do tutejszego Sądu i okazał przedmiotowe weksle, gdyż
w przeciwnym razie Sąd wyda orzeczenie uznające te weksle
za umorzone.

***

Poz. 16369. Wnioskodawca Bank DnB NORD Polska S.A.
w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1574/14.
[BMSiG-16613/2014]
Bronisze, 26 czerwca 2009 r.
Na ...
Dnia ... zapłacę za ten weksel własny na zlecenie Banku DnB
NORD Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy
ul. Postępu 15C, wpisanego pod numerem KRS 0000022156
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, posiadającym numer identyfikacji podatkowej
NIP 525-22-12-939 oraz kapitał zakładowy w kwocie
451.200.228 złotych, wpłacony w całości.
sumę ...
Weksel na zabezpieczenie wierzytelności Banku DnB NORD
z tytułu umowy agencyjnej 0305/OBRO z dnia 26 czerwca
2009 r.
Płatny w DnB NORD Oddział w Broniszach.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2014

Post autor: Lech » 15 gru 2014, 18:42

MSiG 12 grudnia 2014r.

W tutejszym Sądzie w sprawie o sygn. akt V GNs 1/14 toczy się
postępowanie wszczęte z wniosku Saint-Gobain Polska Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbrowie Górniczej
o umorzenie zaginionego weksla in blanco opatrzonego podpisem
wystawcy - Jerzego Przymuszała - Prezesa Zarządu MD
Projekt Posadzki Przemysłowe Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Milejewie o następującej treści:
„Weksel...., dnia na.... zapłać... bez protestu za ten sola weksel
na zlecenie
sumę Płatny”.
Weksel in blanco znajdował się w posiadaniu wnioskodawcy
Saint-Gobain Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Dąbrowie Górniczej.
Sąd Rejonowy w Elblągu wzywa posiadacza zaginionego
powyższego weksla, aby w ciągu 60 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosił
się do tutejszego Sądu i okazał weksel.

MSiG 15 grudnia 2014

Sąd Rejonowy w Sandomierzu, I Wydział Cywilny,
ul. Kościuszki 2a, 27-600 Sandomierz, w sprawie toczącej się
pod sygn. akt I Ns 486/14 z wniosku Banku BPH S.A. z siedzibą
w Gdańsku z udziałem uczestników Stanisława Dyjaka i Anny
Dyjak o uznanie weksla za umorzony wzywa wszystkich posiadaczy
zaginionego weksla własnego in blanco, zawierającego
na stronie wierzchniej podpis uczestników Stanisława Dyjaka
i Anny Dyjak, aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia
zgłosili się i okazali weksel Sądowi Rejonowemu w Sandomierzu,
pod rygorem uznania weksla za umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2014

Post autor: Lech » 31 gru 2014, 12:24

MSiG 23 grudnia 2014

Poz. 17033. Wnioskodawca Gmina Miasto Włocławek - Miejski
Zespół Usług Komunalnych we Włocławku. Sąd Rejonowy
we Włocławku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V
GNs 13/14.
[BMSiG-17290/2014]
Sąd Rejonowy, Sąd Gospodarczy, we Włocławku w sprawie
z wniosku Gminy Miasto Włocławek - Miejskiego Zespołu
Usług Komunalnych we Włocławku z udziałem Wiesławy
Cisek o umorzenie weksla wzywa posiadacza zaginionego
weksla in blanco wystawionego przez Wisławę Cisek do zgłoszenia
się w ciągu sześćdziesięciu dni od daty ukazania się
niniejszego ogłoszenia i okazanie weksla sądowi.

MSiG 29 grudnia 2014
Sąd Rejonowy w Sandomierzu, I Wydział Cywilny,
ul. Kościuszki 2a, 27-600 Sandomierz, w sprawie toczącej
się pod sygn. akt I Ns 158/14 z wniosku Powszechnej
Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie
Oddział 1 w Staszowie z udziałem uczestników Adriana
Jaszczyka, Aleksandra Jaszczyka, Jolanty Cielaszyk, Joanny
Wodeckiej, Zygmunta Saracena o uznanie weksli za umorzone
wzywa wszystkich posiadaczy dwóch zaginionych
weksli własnych in blanco zawierających na stronie wierzchniej
podpis uczestnika Adriana Jaszczyka oraz zawierających
podpisy poręczycieli Aleksandra Jaszczyka, Jolanty Cielaszyk,
Joanny Wodeckiej i Zygmunta Saracena, aby w terminie
60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i okazali weksle
Sądowi Rejonowemu w Sandomierzu, pod rygorem uznania
weksli za umorzone.

MSiG 31 grudnia 2014
W Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, I Wydział Cywilny, pod
sygnaturą akt I Ns 1574/14 toczy się postępowanie z wniosku
DNB Bank Polska Spółki Akcyjnej w Warszawie o umorzenie
weksla in blanco następującej treści:
„26 czerwca 2009 roku Bronisze
Na
Dnia zapłacę za ten weksel własny na zlecenie Banku DnB
NORD Polska
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 15C, wpisanym
pod numerem KRS 0000022156 do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającym
numer identyfikacji podatkowej NIP 525-22-12-939 oraz kapitał
zakładowy w kwocie 451.200.228 złotych, wpłacony w całości.
sumę
Weksel na zabezpieczenie wierzytelności Banku DnB NORD
z tytułu Umowy agencyjnej 0305/OBRO z dnia 26 czerwca
2009 r. Płatny w DnB NORD
Oddział w Broniszach”
opatrzony podpisem wystawcy Mateusza Czarneckiego
i poręczyciela Sylwii Domańskiej.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni i do okazania weksla Sądowi pod
rygorem wydania postanowienia o jego umorzeniu.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości