Ogłoszenia 2013

Ogłoszenia z Monitora Sądowego o utraconych wekslach. Możesz sprawdzić, czy wręczony ci weksel nie jest właśnie umarzany.
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Ogłoszenia 2013

Post autor: Lech » 15 lis 2013, 14:30

MSiG 14 listopada 2013

W Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, w I Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns 2415/12
toczy się postępowanie z wniosku BZ WBK Leasing S.A. w Poznaniu przy uczestnictwie Grzegorza Sadomskiego
o umorzenie weksla in blanco, podpisanego przez Grzegorza Sadomskiego, który wnioskodawca miał wypełnić zgodnie
z deklaracją wekslową, wystawionego w dniu 4 stycznia 2012 r. w Poznaniu jako zabezpieczenie umowy leasingu
nr SV4/00001/2012. Wzywa się wszelkich posiadaczy zaginionego weksla in blanco, aby w terminie 60 dni od ukazania się orzeczenia zgłosili się i okazali weksel Sądowi.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2013

Post autor: Lech » 19 lis 2013, 16:22

MSiG 19 listopada 2013

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, II Wydział Cywilny, działając w sprawie z wniosku „Statoil Poland” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, sygn. II Ns 1327/12, o uznanie za umorzony weksel in blanco, wystawiony na blankiecie wekslowym opatrzony jedynie podpisem wystawcy, składającym się z: podpisu osoby wystawcy: Eugeniusza Wojak, nr dowodu osobistego AGA 110638, adresu wystawcy Stara Wieś 646, 34-600 Limanowa. Wzywa się posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się w tutejszym Sądzie w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia i do okazania weksla Sądowi, pod rygorem uznania weksla za umorzony.

***

Sąd Rejonowy w Stalowej Woli, I Wydział Cywilny, ogłasza, iż przed tutejszym sądem z wniosku Nowy Styl Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie przy uczestnictwie Dariusza Penca toczy się sprawa o sygn. I Ns 309/13 o umorzenie weksla in blanco podpisanego
przez Dariusza Penca oraz poręczonego przez Martę Penc, wystawionego Spółce Nowy Styl Sp. z o.o. w Krośnie. Sąd wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni i do okazania weksla Sądowi. Jeśli w ciągu terminu oznaczonego w wezwaniu, nikt nie zgłosi się z wekslem, Sąd wyda orzeczenie uznające weksel za umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2013

Post autor: Lech » 22 lis 2013, 09:40

MSiG 22 listopada 2013

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, I Wydział Cywilny, informuje, iż przed tutejszym Sądem toczy się pod sygn. akt I Ns 281/13 postępowanie z wniosku Banku BPH S.A. z siedzibą w Krakowie przy udziale uczestniczki postępowania Agnieszki Gonczarek o umorzenie dwóch weksli własnych in blanco opatrzonych klauzulą „bez protestu” wystawionych przez uczestniczkę Agnieszkę Gonczarek tytułem zabezpieczenia spłaty udzielonego jej przez wnioskodawcę kredytu nr 167/000453/1999/01. Weksle prawdopodobnie zaginęły podczas transportu dokumentacji kredytowej, w związku z przeniesieniem centrum operacyjnego Banku z Krakowa do Gdańska, które było następstwem fuzji prawnej pomiędzy Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie a GE Money Banku z siedzibą w Gdańsku, bądź też w związku z przejęciem byłego Oddziału Banku BPH S.A. we Wrocławiu, gdzie podpisana została umowa kredytowa. W tych okolicznościach Sąd wzywa posiadacza zaginionych weksli do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia ogłoszenia i do okazania weksli Sądowi.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2013

Post autor: Lech » 26 lis 2013, 15:24

MSiG 26 listopada 2013

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IV Wydział Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku
Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. z siedzibą we Wrocławiu (sygn. akt IV GNs 14/13) o umorzenie dwóch
zaginionych weksli in blanco wystawionych przez Intertrading Systems Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
w celu zabezpieczenia roszczeń mogących wyniknąć z umowy leasingu nr 1030/Wa/99 z dnia 28 grudnia 1998 r. oraz z umowy
leasingu nr 960/Wa/99 z dnia 9 grudnia 2009 r. zawartych między Europejskim Funduszem Leasingowym S.A. z siedzibą
we Wrocławiu a Intertrading Systems Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Sąd wzywa posiadaczy opisanych weksli, aby w terminie 60 dni od daty ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i okazali
posiadane weksle Sądowi. Bezskuteczny upływ zakreślonego terminu będzie skutkował uznaniem weksli za umorzone.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2013

Post autor: Lech » 28 lis 2013, 22:11

MSiG 27 listopada 2013

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny, zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie
o sygn. akt II Ns 1221/13 z wniosku Invest Bank S.A. Oddział w Łodzi z udziałem MCKB Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi o umorzenie
6 weksli in blanco wystawionych przez MCKB Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Wzywa się posiadacza zaginionych weksli do zgłoszenia
się w terminie 60 dni i do okazania weksli Sądowi Rejonowemu dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, pod rygorem uznania, w wypadku niezgłoszenia się żadnej osoby w tymże terminie, weksli za umorzone.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2013

Post autor: Lech » 03 gru 2013, 01:01

MSiG 2 grudnia 2013

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IV Wydział Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Europejskiego Funduszu
Leasingowego S.A. we Wrocławiu (sygn. akt IV GNs 15/13) o umorzenie zaginionych weksli in blanco wystawionych
przez Intertrading Systems Technology Spółkę z o.o. w Warszawie w celu zabezpieczenia roszczeń mogących
wyniknąć z umów leasingu operacyjnego nr 9453/W/00 z dnia 27.11.2000 r. oraz 10493/W/01 z dnia 30.08.2001 r., zawartych
między wnioskodawcą a uczestnikiem. Sąd wzywa posiadaczy zaginionych weksli do zgłoszenia się w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksli Sądowi.

***

Przed Sądem Rejonowym w Toruniu pod sygn. akt XI Ns 1618/13 toczy się postępowanie z wniosku „Neuca” S.A.
w Toruniu o uznanie za umorzony weksla własnego „in blanco” wystawionego na rzecz wnioskodawcy przez Grażynę
Tatarę i Dariusza Tatarę. Wzywa się posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się w ciągu 60 dni i do okazania weksla Sądowi, w przeciwnym razie Sąd uzna weksel za umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2013

Post autor: Lech » 12 gru 2013, 00:18

MSiG 11 grudnia 2013

Sąd Rejonowy w Olsztynie, X Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt X Ns 210/13 wzywa posiadacza zaginionego
weksla o treści: „dnia 08 luty 2005, Na, zapłacimy bez protestu ten własny weksel na zlecenie, sumę, Płatny”, pod którą
znajduje się napis: „Jarosław Giergielewicz, ul. K.S. Wyszyńskiego 8/60 10-457 Olsztyn DB 7201905” wraz z podpisem
nieczytelnym, oraz „Beata Januszko-Giergielewicz, ul. K.S. Wyszyńskiego 8/60, 10-457 Olsztyn DB 4875504” wraz z podpisem
nieczytelnym do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia ogłoszenia, to jest do dnia (W tym miejscu
należy wskazać datę kalendarzową końcowego terminu do zgłoszenia się do Sądu oznaczoną na dzień przypadający po
sześćdziesięciu dniach od dnia ogłoszenia, nie wliczając dnia początkowego, tj. dnia ogłoszenia) i okazania weksla Sądowi

***

Przed Sądem Rejonowym w Radomiu, I Wydział Cywilny, toczy się postępowanie z wniosku Mikołowskiego Banku
Spółdzielczego w Mikołowie z udziałem Benedykta Mikulskiego o uznanie za umorzony weksla in blanco wystawionego
w dniu 11 września 2008 roku przez Benedykta Mikulskiego. Wzywa się posiadacza weksla do zgłoszenia się w terminie
60 dni od ukazania się ogłoszenia i okazania ich Sądowi. W przypadku niezgłoszenia się posiadacza weksla w tym terminie
weksel zostanie umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2013

Post autor: Lech » 16 gru 2013, 16:02

MSiG 16 grudnia 2013

Przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, II Wydział Cywilny, toczy się postępowanie pod sygn.
akt II Ns 853/13 z wniosku Skarbu Państwa - Ministra Środowiska z udziałem Uzdrowiska Cieplice Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze o uznanie weksla in blanco wystawionego przez Uzdrowisko
Cieplice Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze na zabezpieczenie roszczeń
wynikających z umowy nr 810/IG/2012 zawartej w dniu 28 sierpnia 2012 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem
Środowiska a Uzdrowiskiem Cieplice Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością - grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze
o korzystanie za wynagrodzenie z informacji geologicznej dotyczącej złoża wód leczniczych Cieplice za umorzony.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się w terminie 60 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia i do
okazania weksla Sądowi.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2013

Post autor: Lech » 19 gru 2013, 10:26

MSiG 18 grudnia 2013

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,IV Wydział Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Euro
Banku S.A. we Wrocławiu (sygn. akt IV GNs 20/13) o umorzenie zaginionego weksla in blanco wystawionego na zlecenie
wnioskodawcy przez Agnieszkę Tomkiewicz w celu zabezpieczenia roszczeń mogących wyniknąć z umowy współpracy nr
082/062/2690/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. zawartej między Euro Bankiem S.A. we Wrocławiu a Agnieszką Tomkiewicz.
Sąd wzywa posiadacza opisanego weksla, aby w terminie 60 dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie i okazał
posiadany weksel Sądowi. Bezskuteczny upływ zakreślonego terminu będzie skutkował uznaniem weksla za umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2013

Post autor: Lech » 02 sty 2014, 14:08

MSiG 31 grudnia 2013

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
I Wydział Cywilny, zawiadamia, że w tut. Sądzie zawisła pod
sygnaturą I Ns 175/13 sprawa z wniosku Banku BPH S.A. z siedzibą
w Krakowie z udziałem Anny Fidak i Ireneusza Fidaka
w przedmiocie umorzenia weksli in blanco przez nich wystawionych.
Sąd wzywa posiadaczy zaginionych weksli do zgłoszenia
się w ciągu 60 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia
i okazania ich tut. Sądowi, w przeciwnym bowiem razie
zostaną one uznane za umorzone.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości