Ogłoszenia 2019

Ogłoszenia z Monitora Sądowego o utraconych wekslach. Możesz sprawdzić, czy wręczony ci weksel nie jest właśnie umarzany.
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Ogłoszenia 2019

Post autor: Lech » 09 sty 2019, 13:26

MSiG 3 stycznia 2019

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu,
I Wydział Cywilny, ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław, w sprawie
toczącej się pod sygn. akt I Ns 384/17 z wniosku Banku
BPH S.A. w Gdańsku z udziałem uczestników: Wojciecha
Bagneckiego i Jolanty Bagneckiej oraz TU EUROPA S.A.
we Wrocławiu o uznanie weksla za umorzony wzywa wszystkich
posiadaczy zaginionego weksla własnego in blanco o treści:
„_Kielce, dnia osiemnasty maj 2005 Na.... Zapłacimy bez protestu
za ten własny weksel na zlecenie TU „EUROPA” S.A.
we Wrocławiu...sumę”
płatnego zgodnie z deklaracją wekslową w siedzibie TU
Europa S.A., ul. Gwiaździsta, 53-413 Wrocław, aby w terminie
60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i okazali weksel
Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu,
pod rygorem uznania weksla za umorzony.

MSiG 8 stycznia 2019

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia
w Warszawie, w I Wydziale Cywilnym, w sprawie oznaczonej
sygnaturą I Ns 620/18 na podstawie art. 96 ustawy z dnia
28 kwietnia 1936 roku Prawo wekslowe (Dz. U. z 1936 r., Nr 37,
poz. 282) toczy się postępowanie o uznanie za umorzony
weksla własnego in blanco wystawionego przez Andrzeja
Kotarskiego na zlecenie wnioskodawcy w dniu 01 kwietnia
2015 roku w Warszawie, wzywając posiadacza zaginionego
weksla do zgłoszenia się w terminie 60 dni od ukazania
się ogłoszenia i do okazania weksla Sądowi, pod rygorem
zawieszenia postępowania.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2019

Post autor: Lech » 08 lut 2019, 10:41

MSiG 21 stycznia 2019

Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział I Cywilny, ul. Spokojna 20,
68-200 Żary, w sprawie toczącej się pod sygnaturą akt
I Ns 562/17 z wniosku Lilianny Szczepańskiej przy udziale
Arkadiusza Szczepańskiego, Gerarda Dębskiego o umorzenie
weksli, wzywa wszystkich posiadaczy zaginionych weksli
o treści:
I. Strona wierzchnia „Mirostowice Dolne dnia 24 marzec 2010 r.
Na 87.650 zł 29 marzec 2010 r. zapłacę bez protestu na ten
weksel na zlecenie Arkadiusza Szczepańskiego osiemdziesiąt
siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych. Płatny Mirostowice
Dolne ul. Kolejowa 45. Gerard Dębski, zam.: ul. Piłsudskiego
55A, Nowa Sól, PESEL 55101300614, DB 3069932.”
Strona spodnia „Ustępuję na zlecenie Lilianny Szczepańskiej
Szczepański Arkadiusz 25 marzec 2010 r.”
II. Strona wierzchnia „Mirostowice Dolne dnia 02 czerwiec
2010 r. Na 72.000 zł 07 czerwiec 2010 r. zapłacę bez protestu
na ten weksel na zlecenie Arkadiusza Szczepańskiego
siedemdziesiąt dwa tysiące złotych. Płatny Mirostowice Dolne
ul. Kolejowa 45. Gerard Dębski, zam.: ul. Piłsudskiego 55A,
Nowa Sól, PESEL 55101300614, DB 3069932.”
Strona spodnia „Ustępuję na zlecenie Lilianny Szczepańskiej
Szczepański Arkadiusz 03 czerwiec 2010 r”,
aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się
i okazali weksle Sądowi Rejonowemu w Żarach, pod rygorem
uznania weksli za umorzone.

MSiG 29 stycznia 2019

Sygnatura akt I Ns 469/18
Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie,
w I Wydziale Cywilnym, toczy się postępowanie
z wniosku Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
z udziałem Jacka Siwulskiego o umorzenie zaginionego
weksla własnego in blanco wystawionego przez Jacka Siwulskiego
na rzecz wnioskodawcy w dniu 10 lutego 2016 roku
w Warszawie.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia i do okazania
weksla Sądowi.

MSiG 4 lutego 2019

W Wydziale IX Cywilnym Sądu Rejonowego w Tychach,
pod sygnaturą akt IX Ns 326/18, toczy się sprawa z wniosku
Farmacol-Logistyka Sp. z o.o. w Katowicach przy udziale
JTD HOMEL sp. j. w Katowicach. Tomasza Wesołowskiego,
Alicji Ściślak i Piotra Ściślaka o umorzenie zaginionego
weksla in blanco o treści:
„Bojszowy, dnia 09.03.2017 r. na ________ zapłaci bez protestu
za ten własny weksel na zlecenie „Farmacol - Logistyka”
sp. z o.o. sumę ________ Płatny ________ JTD HOMEL sp. j.
Żory, ul. Centralna 37/1 NIP: 6511714873 REGON 243159
Tomasz Wesołowski’’.
Sąd wzywa posiadacza tego zaginionego weksla, aby zgłosił
się do tutejszego Sądu w terminie sześćdziesięciu dni od
ukazania się niniejszego ogłoszenia i aby okazał Sądowi ten
weksel.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2019

Post autor: Lech » 11 mar 2019, 11:56

MSiG 15 lutego 2019

Sąd Rejonowy w Mysłowicach, I Wydział Cywilny, zawiadamia,
że w sprawie o sygnaturze 1 Ns 503/18 prowadzone jest
postępowanie z wniosku Banku BPH Spółki Akcyjnej w Gdańsku
z udziałem Joanny Goli (Gola), Ryszarda Maliny (Malina)
oraz Grażyny Maliny (Malina) o umorzenie weksli. Weksle
to 2 (dwa) niewypełnione weksle własne „in blanco” opatrzone
podpisami wystawców Joanny Goli (Gola), Ryszarda
Maliny (Malina) oraz Grażyny Maliny (Malina), sporządzone
na urzędowych blankietach wekslowych opłaconych do sumy
wekslowej nieprzekraczającej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy
złotych) oraz 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych).
Sąd wzywa posiadacza wyżej wymienionych weksli, aby
w terminie 60 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił
się do tutejszego Sądu i okazał weksle, gdyż w przeciwnym
wypadku zostaną one umorzone.

MSiG 20 lutego 2019

Sąd Rejonowy w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy,
sygn.akt V GNs 4/18.
[BMSiG-8779/2019]
Sąd Rejonowy w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy, informuje,
iż w tutejszym wydziale toczy się sprawa z wniosku EFL
SERVICE S.A. we Wrocławiu z udziałem Edwina Sadowskiego
o umorzenie weksla i w związku z powyższym wzywa wszystkich
posiadaczy zaginionego weksla własnego wystawionego
na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.
przez Edwina Sadowskiego, jako zabezpieczenie umowy
leasingowej nr 9217/Kr/00 w dniu 15.04.2003 r., podpisanego
przez Edwina Sadowskiego i opatrzonego pieczątką o treści
„TELSTAR Edwin Sadowski 33-100 Tarnów ul. Fąfary 4/6
tel. (014) 21-72-51 NIP 873-255-50-03 REGON 850530530”, aby
w terminie 60 dni od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się
i okazali weksel sądowi.
W przypadku niezgłoszenia się posiadaczy ww. weksla sąd
wyda orzeczenie uznające weksel za umorzony.

MSiG 21 lutego 2019

Sąd Rejonowy w Sochaczewie, I Wydział Cywilny,
sygn. akt I Ns 307/18.
[BMSiG-9077/2019]
Przed Sądem Rejonowym w Sochaczewie, I Wydział Cywilny,
prowadzone jest postępowanie z wniosku Banku Polska Kasa
Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt I Ns 307/18,
o uznanie za umorzony zaginionego weksla własnego
in blanco, wystawionego przez Małgorzatę Szumską i Tomasza
Szumskiego, złożonego do dyspozycji Banku Polska Kasa
Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie o treści:
„...dnia...Na...zapłacę bez protestu za ten...weksel na zlecenie...
sumę...Płatny...Małgorzata Szumska ul. Żeromskiego 33A/11
96- 500 Sochaczew (nr PESEL i nr dowodu osobistego, nieczytelny
podpis), Tomasz Szumski ul. Żeromskiego 33A/11,
96-500 Sochaczew (nr PESEL i nr dowodu osobistego, nieczytelny
podpis)”.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia ogłoszenia i okazania
weksla sądowi, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi jego umorzenie.

MSiG 22 lutego 2019

Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, I Wydział Cywilny,
sygn. akt I Ns 634/18.
[BMSiG-9289/2019]
Sygnatura akt I Ns 634/18
Warszawa, dnia..................... 2015 r.
Dnia.............. 20............... spółka D4 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Okólnik 11A
lok. 69, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000564210, o numerze NIP 525-262-21-00,
o numerze REGON 361830727, zapłaci za ten sola weksel na
rzecz B7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 18, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000294470,
o numerze NIP 701-009-89-78, o numerze REGON 141224919,
lecz nie na jej zlecenie kwotę........................pln (słownie złotych:........................)
w Warszawie, opatrzony pieczęcią „Rafał
Jakóbiak Prezes Zarządu D4 Sp. z o.o.” i odręcznym nieczytelnym
podpisem, wzywając posiadacza zaginionego weksla do
zgłoszenia się w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia
i do okazania weksla Sądowi.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2019

Post autor: Lech » 20 maja 2019, 11:07

MSiG 14 marca 2019

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
w sprawie o sygn. akt VI Ns 779/18 z wniosku Deutsche Bank
Polska S.A. w Warszawie o umorzenie sześciu weksli, wzywa
posiadaczy weksli in blanco wystawionych przez Karolinę
Czekaj, stanowiących zabezpieczenie wierzytelności wynikającej
z umowy kredytu nr KM/0627921 z dnia 25 maja 2006 r.,
do zgłoszenia się i okazania weksli sądowi w terminie 60
(sześćdziesiąt) dni od dnia ogłoszenia, pod rygorem uznania
weksli za umorzone.

MSiG 19 marca 2019

Sąd Rejonowy w Świdnicy, I Wydział Cywilny, ul. Okulickiego
2-4, 58-100 Świdnica, w sprawie z wniosku ECO
JAREXS Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy przy udziale Artura
Dziubka o uznanie weksla in blanco na umorzony, sygn. akt
I Ns 646/18, wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia
się w ciągu sześćdziesięciu dni od ukazania się ogłoszenia
i do okazania weksla Sądowi Rejonowemu w Świdnicy,
pod rygorem uznania weksla za umorzony.

MSiG 1 kwietnia 2019

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie,
I Wydział Cywilny, do sygn. akt I Ns 1681/18/K toczy się sprawa
z wniosku Zakładów Kablowych Bitner spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy uczestnictwie
ACEL spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej
z siedzibą w Gdańsku o umorzenie weksla własnego
in blanco bez indosu, z klauzulą „bez protestu” wystawionym
przez Hurtownię Kabli Acel Andrzej Ciskowski spółka komandytowa
z siedzibą w Gdańsku opatrzonego podpisem złożonym
przez Andrzeja Ciskowskiego oraz pieczęcią firmową
wystawcy o treści: Hurtownia Kabli Acel Andrzej Ciskowski
- Spółka komandytowa 80-871 Gdańsk, ul. Twarda 6C,
tel. 340-14-48; faks 344-99-76, NIP 583-03-33-939,
REGON 190865712 (16).
W związku z powyższym wzywa się posiadacza zaginionego
weksla, aby w terminie 60 dni od daty ukazania się niniejszego
ogłoszenia zgłosił się do Sądu, w którym toczy się
postępowanie, i okazał weksel Sądowi.
Sąd informuje jednocześnie, że jeżeli w ciągu wskazanego
terminu, nikt nie zgłosi się z wekslem, Sąd wyda orzeczenie,
uznające weksel za umorzony.

MSiG 16 kwietnia 2019

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
Wydział VI Cywilny, w sprawie o sygn. akt VI Ns 704/18
z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polska S.A.
z siedzibą w Warszawie z udziałem Marzeny Aleksandry
Kociuckiej, Haliny Marii Kociuckiej i Krzysztofa Mariana
Kociuckiego o uznanie utraconych weksli za umorzone,
wzywa posiadaczy dwóch zaginionych weksli własnych, niezupełnych
(in blanco), opatrzonych klauzulą „nie na zlecenie”,
wystawionych w dniu 24 lutego 2006 r. w Warszawie
przez Marzenę Kociucką jako zabezpieczenie wierzytelności
Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie z tytułu umowy o kredyt studencki nr 206-
1276/80-10002-06/80 z dnia 24 lutego 2006 r., poręczonych
przez Halinę Kociucką i Krzysztofa Kociuckiego, do zgłoszenia
się w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia ogłoszenia i do
okazania weksli Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Śródmieścia
w Warszawie, zastrzegając, że jeżeli w ciągu terminu,
oznaczonego w wezwaniu, nikt nie zgłosi się z wekslem, Sąd
wyda orzeczenie, uznające weksel za umorzony.

MSiG 18 kwietnia 2019

Sąd Rejonowy w Ostrołęce w sprawie I Ns 682/18 z wniosku
De Lage Landen Leasing Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
z udziałem Elżbiety Nadrowskiej i Andrzeja Nadrowskiego
o uznanie sola weksla gwarancyjnego za umorzony wzywa
posiadacza zaginionego sola weksla gwarancyjnego wystawionego
na zlecenie De Lage Landen Leasing Polska S.A.
przez Elżbietę Nadrowską, a poręczonego przez Andrzeja Nadrowskiego,
niezawierającego miejsca wystawienia weksla,
daty wystawienia weksla, sumy wekslowej ani miejsca płatności
weksla do zgłoszenia się w Sądzie i okazania Sądowi
oryginału ww. weksla - w terminie 60 dni od ukazania się
ogłoszenia pod rygorem uznania weksla za umorzony.

MSiG 23 kwietnia 2019

W Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu pod sygnaturą
I Ns 148/18 toczy się postępowanie z wniosku Banku BPH S.A.
w Gdańsku o umorzenie weksla. Przedmiotem umorzenia jest
zaginiony weksel in blanco, którego wystawcami są Justyna
Modrzejewska-Ptak i Mariusz Edmund Ptak, a remitent w treści
weksla nie został określony. Weksel został wystawiony na
urzędowym blankiecie wekslowym do sumy wekslowej nie
przekraczającej 100.000 zł. Termin płatności weksla nie jest
określony. Weksel nie został wypełniony.
Wzywa się wszystkich, którzy są w posiadaniu zaginionego
weksla, by w terminie 60 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia
zgłosili się do Sądu i przedstawili weksel, pod rygorem
uznania weksla za umorzony.

MSiG 8 maja 2019

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
II Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt II Ns 875/18 toczy się
postępowanie z wniosku Millennium Leasing Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z udziałem
Elżbiety Szeptyckiej i Jana Szeptyckiego o umorzenie zaginionego
weksla in blanco wystawionego przez Elżbietę Szeptycką
w celu zabezpieczenia należności z umowy leasingu
operacyjnego o numerze 234748, poręczonego przez Jana
Szeptyckiego.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od daty ukazania się ogłoszenia
i okazania weksla Sądowi.
Sąd informuje, że jeżeli w ciągu terminu oznaczonego
w wezwaniu nikt nie zgłosi się, wtedy Sąd wyda orzeczenie
uznające weksel za umorzony.

MSiG 16 kwietnia 2019

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, Wydział V Gospodarczy,
ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, w sprawie z wniosku
Grupy Żywiec S.A. w Żywcu z udziałem Edwarda Proksy,
sygn. akt V GNs 4/18, o umorzenie weksla wzywa wszystkich
posiadaczy zaginionego weksla własnego in blanco wystawionego
przez Edwarda Proksę, aby w terminie 60 dni od daty
publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się i okazali weksel
Sądowi Rejonowemu w Tarnobrzegu pod rygorem uznania
weksla za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
II Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt II Ns 490/17 toczy się
postępowanie z wniosku Banku BPH Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdańsku z udziałem Elżbiety Wołczyńskiej-Majki o uznanie
za umorzony weksel własny in blanco wystawiony przez Elżbietę
Wołczyńska Majkę w dniu 16 października 2003 roku.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2019

Post autor: Lech » 09 lip 2019, 09:55

MSiG 23 maja 2019

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
Śródmieścia we Wrocławiu, I Wydział Cywilny, sygn. akt
I Ns 60/19.
[BMSiG-26235/2019]
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla wystawionego
jako weksel in blanco przez Joannę Chmielewską-Zabierowską
i Grzegorza Zabierowskiego na zabezpieczenie zobowiązań
wobec Banku Zachodniego WBK SA do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni, licząc od dnia publikacji ogłoszenia
i do okazania wekslu Sądowi.

MSiG 7 czerwca 2019
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
w II Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygnaturze
II Ns 312/19, toczy się postępowanie o umorzenie zaginionego
weksla in blanco, wystawionego przez Elżbietę Kaliciak
i Dariusza Kaliciaka, a poręczonego przez Martę Kaliciak
26 sierpnia 2013 roku w celu zabezpieczenia spłaty kredytu
udzielonego Elżbiecie Kaliciak i Dariuszowi Kaliciakowi przez
Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie
umowy kredytu hipotecznego z 26 sierpnia 2013 roku.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.
Jeżeli w wyżej wymienionym terminie posiadacz weksla nie
przedłoży przedmiotowego weksla, Sąd wyda postanowienie
o uznaniu weksla za umorzony.

MSiG 10 czerwca 2019

Sąd Rejonowy w Ostrołęce, V Wydział Gospodarczy,
ul. Mazowiecka 3, 07-410 Ostrołęka, w sprawie toczącej się
pod sygn. akt V GNs 1/19 z wniosku Polskiego Banku Spółdzielczego
w Wyszkowie (nr KRS: 0000156687) z udziałem
uczestników: Ewy Krupińskiej (nr NIP: 822-001-07- 98), Wojciecha
Stopki (nr NIP 735-002-40-80), „JARBUR” Sp. jawna
Jarosław K. Rusek, Wiesław Burek z siedzibą w Szydłowcu
(nr KRS 0000119977), Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą
w Warszawie (nr KRS: 0000014843) o uznanie weksla za
umorzony wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla
własnego wystawionego przez Ewę Krupińską na zlecenie
Wojciecha Stopki, o treści:
Strona wierzchnia - „Mińsk Mazowiecki 24 kwiecień 2018 r.
Weksel własny. Dnia 22 sierpnia 2018 roku zapłacę bez protestu
za ten sola weksel własny na zlecenie: Wojciech Stopka
prowadzący dzałalność gospodarczą pod nazwą: Zakłady
Garbarskie „Stopka” Wojciech Stopka ul. Nadwodna 1
34-470 Czarny Dunajec, kwotę 22.851,61 zł, słownie: dwadzieścia
dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt jeden złotych
61/100 gr, płatne w: Bank PBS Wyszków, nr rachunku:
34 8931 0003 0250 1147 2000 000l”; strona spodnia „Ustępuję
na zlecenie: „JARBUR” Spółka Jawna, Jarosław K.
Rusek, Wiesław Burek, Książek Stary 3, 26-500 Szydłowiec”,
„Ustępujemy na zlecenie: Bank Pekao S.A. o/Szydłowiec,
pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec” i „Per procura na
rzecz Banku Polskiej Spółdzielczości. Radom 06.08.2018 r.”,
aby w terminie 60 dni (sześćdziesięciu dni) od ukazania się
ogłoszenia zgłosili się i okazali weksel Sądowi Rejonowemu
w Ostrołęce, pod rygorem uznania weksla za umorzony.

MSiG 13 czerwca 2019

Sąd Rejonowy w Mysłowicach, I Wydział Cywilny, zawiadamia,
że w sprawie o sygnaturze I Ns 61/19 prowadzone jest
postępowanie z wniosku Getin Noble Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z udziałem Iwony Kątny o umorzenie
weksla.
Wekslem jest weksel własny „in blanco” w formie urzędowego
prostokątnego blankietu, który został zaopatrzony podpisem
wystawcy Iwony Kątny o treści „Kątny Iwona”.
Sąd wzywa posiadacza wyżej wymienionego weksla, aby
w terminie 60 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia,
tj. do dnia 9 sierpnia 2019 roku (włącznie) zgłosił się do tutejszego
Sądu i okazał weksel, gdyż w przeciwnym wypadku
zostanie on uznany za umorzony.

MSiG 14 czerwca 2019

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
w XIV Wydziale Cywilnym (sygn. akt XIV Ns 18/18) toczy się
sprawa z wniosku Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu
przy udziale Aleksandry Babeckiej o umorzenie weksla
cechującego się następującymi cechami: weksel in blanco,
opatrzony podpisem wystawcy weksla Aleksandry Babeckiej
wystawionego na zlecenie AIG Market Service Sp. z o.o.
Wzywa się posiadacza powyższego weksla, aby w ciągu 60
dni od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Fabrycznej.

***

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie,
I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 521/18,
toczy się postępowanie o umorzenie weksla własnego in
blanco wystawionego w dniu 10 sierpnia 1999 roku w Mieście
Stołecznym Warszawie i podpisanego przez Pawła Nogowicza,
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą
Evercom Paweł Nogowicz z siedzibą w Warszawie, który
wystawiony został jako zabezpieczenie roszczeń Benedykta
Zbrześniaka z tytułu zawartej w dniu 10 sierpnia 1999 roku
przez Benedykta z Pawłem Nogowiczem umowy budynku
mieszczącego się przy ul. Codziennej 8 C w Warszawie.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia
i do okazania weksla Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-
Pragi-Północ w Warszawie, I Wydział Cywilny. Jeżeli
w ciągu terminu oznaczonego w wezwaniu, nikt się nie
zgłosi się z wekslem, sąd wyda orzeczenie, uznające weksel
za umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2019

Post autor: Lech » 04 wrz 2019, 11:15

MSiG 11 lipca 2019

Sąd Rejonowy w Jaworznie w sprawie toczącej się pod
sygn. akt I Ns 219/19 z wniosku Alior Banku S.A. w Warszawie
z udziałem Anny Pietrzak o uznanie weksla za umorzony
wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla własnego
in blanco wystawionego przez Annę Pietrzak, jaki złączony
był z deklaracją wekslową z dnia 24 lutego 2014 r. sporządzoną
do umowy nr 34/127585/14 zawartej między SKOK
„Jaworzno” w Jaworznie a Anną Pietrzak, w którym zobowiązała
się ona do zapłaty za tenże weksel bez protestu nie
na zlecenie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej
„Jaworzno” w Jaworznie z tytułu udzielonej pożyczki, płatnego
w SKOK Jaworzno, ul. Gwarków 2, by w terminie 60 dni
od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i okazali weksel Sądowi
Rejonowemu w Jaworznie, pod rygorem uznania weksla za
umorzony.

MSiG 17 lipca 2019

Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim w sprawie z wniosku
Banku Pocztowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z udziałem Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński o sygnaturze
akt I Ns 1/19 wzywa posiadacza zaginionego weksla
własnego in blanco, wystawionego przez Gminę Miejską
Lidzbark Warmiński i podpisanego przez Burmistrza Artura
Wajs i Skarbnika Miasta Stanisławę Wiesławę Piasecką oraz
zaopatrzonego pieczątką Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński,
do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni i do okazania
weksla Sądowi Rejonowemu w Lidzbarku Warmińskim
w powołanej sprawie.

MSiG 19 lipca 2019

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
IV Wydział Gospodarczy, ulica Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków,
w sprawie toczącej się pod sygnaturą akt IV GNs 2/19/S
z wniosku BP Europa SE z siedzibą w Hamburgu (dawniej
BP Polska S.A.) przy uczestnictwie „MEGA” Niezgoda i Sulik
spółki jawnej z siedzibą w Gliwicach o uznanie weksla za
umorzony, wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla
in blanco o treści:
„Weksel . . . . . ., dnia. . . . . . . Na . . . . . . . zapłac . . . . . . . za
ten . . . . . . weksel na zlecenie . . . . . . sumę . . . . . . płatny . . . . . -
pieczęć: MEGA Niezgoda i Sulik Spółka Jawna 44-100 Gliwice -
Lotnisko NIP 631-10-14-929, tel./fax 032 332 43 52 - podpisy
własnoręczne: Jacek Niezgoda, Sulik Karol”,
aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się
i okazali weksel Sądowi Rejonowemu dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, pod rygorem uznania weksla za umorzony.

MSiG| 30 lipca 2019

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu,
I Wydział Cywilny, ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław, w sprawie
toczącej się pod sygn. akt I Ns 259/17 z wniosku Banku
BPH S.A. w Gdańsku z udziałem uczestników: Aleksandry
Bieniaszewskiej oraz TU EUROPA S.A. we Wrocławiu o uznanie
weksla za umorzony wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego
weksla własnego in blanco który w swojej treści
zawierał:
- miejsce i datę wystawienia: Poznań, 2.02.2004 r.
- określenie rodzaju weksla „ własny ”
- klauzulę „ nie na jego zlecenie ”
- wskazanie TU „EUROPA ” S.A. jako miejsca płatności
- podpis wystawcy weksla tj. Pani Aleksandry Bieniaszewskiej,
aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się
i okazali weksel Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Krzyków
we Wrocławiu, pod rygorem uznania weksla za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
XV Wydziale Gospodarczym (sygn. akt XV GNs 2/19),
toczy się sprawa z wniosku Idea Getin Leasing S.A. we Wrocławiu
przy udziale Artura Fadrowskiego o umorzenie weksla
in blanco, wystawionego przez Artura Fadrowskiego (który
to weksel, zgodnie z deklaracją wekslową z 30.11.2018 r. Idea
Getin Leasing S.A. ma prawo wypełnić na sumę odpowiadającą
zadłużeniu wystawcy z tytułu umowy leasingu/pożyczki/
najmu* nr 125549/CESJA z dnia 30.11.2018 r.).
Wzywa się posiadacza powyższego weksla, aby w ciągu
60 dni od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel Sądowi Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2019

Post autor: Lech » 09 wrz 2019, 12:13

MSiG 8 sierpnia 2019

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia, w Wydziale
I Cywilnym (sygn. akt I Ns 336/18), toczy się sprawa z wniosku
Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu z udziałem
Janusza Popkowskiego i Doroty Popkowskiej o umorzenie
weksla charakteryzujące się następującymi cechami:
weksel in blanco, opatrzony podpisem wystawcy Janusz
Popkowski 65041405210, klauzulą bez protestu, każdy płatny
na zlecenie Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu,
oraz opatrzony podpisem poręczyciela Doroty Popkowskiej
66042302681; wzywa się posiadacza ww. weksla, aby w ciągu
60 dni od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel Sądowi Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia.

MSiG 9 sierpnia 2019

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział X
Gospodarczy, w sprawie z wniosku BIMs Plus FHH spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Poznań spółka komandytowa
w Poznaniu z udziałem Leszka Mikołajczyka o umorzenie
weksla, o sygn. akt X GNs 9/19, wzywa posiadacza
zaginionego weksla in blanco, wystawionego w dniu 12 grudnia
2005 r. przez Leszka Mikołajczyka, do zgłoszenia się i okazania
weksla Sądowi w terminie 60 dni liczonych od dnia
ukazania się ogłoszenia.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2019

Post autor: Lech » 10 wrz 2019, 12:52

MSiG 3 września 2019

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XV Wydział
Gospodarczy, w sprawie XV GNs 6/17 wzywa posiadacza zaginionego
weksla in blanco wystawionego przez Kazimierza
Piątka na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń Inter Polska spółki
akcyjnej z siedzibą w Warszawie do zgłoszenia się w ciągu
sześćdziesięciu dni i do okazania weksla Sądowi.

MSiG 4 września 2019

W Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 178/19/13
toczy się postępowanie z wniosku HTI BP Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Śląsk Spółka komandytowa (KRS:
0000338890) przy uczestnictwie Bartosza Szczepanek o umorzenie
zaginionego weksla in blanco.
Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, I Wydział
Cywilny, wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla
in blanco o treści:
Strona wierzchnia - „……….. dnia ………… 20……… r.
Na …………… zapłacę bez protestu za ten własny weksel
na zlecenie …………………………………………….. sumę
………….……………………… płatny ………………….. Podpis
wystawcy [własnoręczny podpis Bartosz Szczepanek
84011710750] Poręczam za ten weksel ………………………”,
aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się
i okazali weksel Sądowi Rejonowemu Poznań-Stare Miasto
w Poznaniu, I Wydział Cywilny, pod rygorem uznania weksla
za umorzony.

***

Sąd Rejonowy w Ciechanowie, I Wydział Cywilny, wzywa
posiadacza weksla in blanco wystawionego przez Wandę
Fader na rzecz Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
jako remitenta, wydanego Polskiemu Bankowi Spółdzielczemu
w Ciechanowie w dniu 15 czerwca 2003 r., który Polski
Bank Spółdzielczy w Ciechanowie miał prawo wypełnić zgodnie
z deklaracją wekslową z dnia 15 czerwca 2003 r. na sumę
odpowiadającą zadłużeniu wystawcy weksla u remitenta
z tytułu niedoboru kasowego łącznie z odsetkami i innymi
kosztami oraz weksel ten opatrzyć datą płatności według
własnego uznania, w którym jako miejsce płatności weksla
wskazany został Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, do
zgłoszenia się w terminie 60 dni, tj. do dnia 4 listopada 2019 r.
i do okazania weksla sądowi.

MSiG 6 września 2019

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
sygn. akt I Ns 696/18.
Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
Wydział I Cywilny, toczy się postępowanie z wniosku
Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z udziałem
Aleksandra Wiącek o umorzenie trzech zaginionych
weksli własnych in blanco wystawionych przez Aleksandra
Wiącek na rzecz Deutsche Bank Polska S.A. w dniu 29 grudnia
2006 roku.
Wzywa się wszystkich, którzy są w posiadaniu zaginionych
weksli, by w terminie 60 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia
zgłosili się do Sądu i przedstawili weksle, pod rygorem
uznania weksli za umorzone.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2019

Post autor: Lech » 30 sty 2020, 15:57

MSiG 13 września 2019

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie,
I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 521/18,
toczy się postępowanie o umorzenie weksla własnego in
blanco wystawionego w dniu 10 sierpnia 1999 roku w Mieście
Stołecznym Warszawie i podpisanego przez Pawła Nogowicza,
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą
Evercom Paweł Nogowicz z siedzibą w Warszawie, który
wystawiony został jako zabezpieczenie roszczeń Benedykta
Zbrzeźniaka z tytułu zawartej w dniu 10 sierpnia 1999 roku
przez Benedykta Zbrzeźniaka z Pawłem Nogowiczem umowy
najmu budynku mieszczącego się przy ul. Codziennej 8C
w Warszawie.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia
i do okazania weksla Sądowi Rejonowemu dla Warszawy
Pragi-Północ w Warszawie, I Wydział Cywilny. Jeżeli
w ciągu terminu, oznaczonego w wezwaniu, nikt nie zgłosi się
z wekslem, sąd wyda orzeczenie, uznające weksel za umorzony.

MSiG 19 września 2019

Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju, I Wydział Cywilny, w sprawie
z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego
S.A. w Warszawie, sygn. akt I Ns 234/19, o umorzenia
weksla, dokonuje ogłoszenia celem wezwania
posiadacza zaginionego weksla in blanco wystawionego
w dniu 3 czerwca 2016 roku przez Ewelinę Frąk, a poręczonego
przez Karola Frąka, aby w terminie do dnia 18 listopada
2019 roku zgłosił się do tut. Sądu i okazał weksel, gdyż
w przeciwnym wypadku weksel ten zostanie uznany za umorzony.

MSiG 25 września 2019

Przed Sądem Rejonowym w Leżajsku, I Wydziałem Cywilnym,
toczy się sprawa I Ns 228/19 z wniosku Gminy Iwierzyce
o umorzenie zaginionego weksla.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla wystawionego na
zlecenie Gminy Iwierzyce, zabezpieczającego wierzytelność
wynikającą z umowy nr 12/24 z dnia 13 sierpnia 2004 roku
zawartej pomiędzy Gminą Iwierzyce a Juliuszem Nowińskim
i Marianem Budzikiem prowadzącymi działalność gospodarczą
pod nazwą ZUPiE „EKOWODA”, aby w terminie sześćdziesięciu
dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosił się w Sądzie
Rejonowym w Leżajsku i okazał weksel Sądowi.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2019

Post autor: Lech » 11 lut 2020, 11:28

MSiG 11 października 2019

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
pod sygn. akt II Ns 328/19 toczy się z wniosku Millenium
Leasing spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie z udziałem NT Cargo spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Kluczach postępowanie
o umorzenie weksla własnego in blanco wystawionego przez
NT Cargo spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Kluczach, w związku z zabezpieczeniem ewentualnych
roszczeń wynikających z zawartej przez te podmioty umowy
leasingu operacyjnego nr 246630 z dnia 28 lipca 2017 r.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od dnia publikacji przedmiotowego ogłoszenia
i do okazania weksla Sądowi. Jeżeli w ciągu powyższego
terminu nikt nie zgłosi się z tymże wekslem, Sąd wyda orzeczenie
uznające weksel za umorzony.

MSiG 29 października 2019

Sąd Rejonowy w Mysłowicach, I Wydział Cywilny, zawiadamia,
że w sprawie o sygnaturze I Ns 500/19, prowadzone jest
postępowanie z wniosku PKO BP Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Warszawie, Oddział I w Mysłowicach, z udziałem Adriana
Kłopotowskiego (Kłopotowski) o umorzenie weksla.
Wekslem jest weksel in blanco wystawiony przez uczestnika
Adriana Kłopotowskiego na zabezpieczenie umowy
zawartej z PKO BP Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie,
nr 12102025280000069601390384, z dnia 12 lutego 2015 roku,
w treści którego zamieszczono datę wystawienia, klauzulę
„bez protestu”, „zapłacę/cimy za ten weksel własny Bankowi
Gospodarstwa Krajowego” oraz podpis kredytobiorcy.
Sąd wzywa posiadacza wyżej wymienionego weksla, aby
w terminie 60 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił
się do tutejszego Sądu i okazał weksel, gdyż w przeciwnym
wypadku zostanie on uznany za umorzony.

MSiG 30 października 2019

Przed Sądem Rejonowym w Częstochowie w sprawie
sygn. akt II Ns 662/19 toczy się postępowanie z wniosku Grupy
„LEW” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie o umorzenie
weksla własnego in blanco wystawionego w dniu 1 września
2018 roku przez Mariusza Dutkę, do dyspozycji Grupy
„LEW” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie, opatrzonego
klauzulą „bez protestu” i datą płatności według uznania
wnioskodawczyni.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosił się i okazał weksel
Sądowi, gdyż w przeciwnym razie weksel może zostać umorzony.

***

Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,
w XV Wydziale Gospodarczym (sygn. akt XV GNs 8/19)
toczy się sprawa z wniosku Idea Getin Leasing S.A. we Wrocławiu
przy udziale Jagody Sałak o umorzenie weksla in
blanco, wystawionego przez Jagodę Sałak, który to weksel,
zgodnie z deklaracją wekslową do umowy nr 26167/P Idea
Getin Leasing S.A. ma prawo wypełnić na sumę odpowiadającą
zadłużeniu wystawcy z tytułu umowy leasingu/pożyczki/
najmu nr 26167/P z dnia 15.02.2019 r.
Wzywa się posiadacza powyższego weksla, aby w ciągu 60
dni od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel Sądowi Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2019

Post autor: Lech » 13 lut 2020, 15:23

MSiG 21 listopada 2019

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
w V Wydziale Gospodarczym (sygn. akt V GNs 16/19),
toczy się sprawa z wniosku Idea Getin Leasing S.A. we Wrocławiu
przy udziale Pawła Pasternaka o umorzenie weksla
in blanco, wystawionego przez Pawła Pasternaka (który to
weksel, zgodnie z deklaracją wekslową, Idea Getin Leasing S.A.
ma prawo wypełnić na sumę odpowiadającą zadłużeniu
wystawcy z tytułu umowy leasingu/pożyczki/najmu).
Wzywa się posiadacza powyższego weksla, aby w ciągu
60 dni od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
w V Wydziale Gospodarczym (sygn. akt V GNs 8/19),
toczy się sprawa z wniosku Idea Getin Leasing S.A. we Wrocławiu
przy udziale Leszka Sroki o umorzenie weksla in blanco,
wystawionego przez Leszka Srokę (który to weksel, zgodnie
z deklaracją wekslową, Idea Getin Leasing S.A. ma prawo
wypełnić na sumę odpowiadającą zadłużeniu wystawcy
z tytułu umowy leasingu/pożyczki/najmu).
Wzywa się posiadacza powyższego weksla, aby w ciągu
60 dni od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel Sądowi Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu.

MSiG 27 listopada 2019

W Sądzie Rejonowym w Tarnowie, I Wydział Cywilny, pod
sygn. akt I Ns 908/19 toczy się postępowanie z wniosku
PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi przy uczestnictwie
Piotra Pochwałowskiego i Henryki Pochwałowskiej o umorzenie
weksla własnego in blanco, wystawionego przez
Piotra Pochwałowskiego dnia 24 lutego 2016 roku, poręczonego
przez Henrykę Pochwałowską, tj. weksla własnego
in blanco stanowiącego zabezpieczenie wierzytelności Raiffeisen
- Leasing Polska S.A. wynikających z umowy leasingu
nr 16/003399 z dnia 24 lutego 2016 roku (jako weksla zaginionego).
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla, aby zgłosił się
w ciągu 60 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia
w Sądzie Rejonowym w Tarnowie, Sekretariacie I Wydziału
Cywilnego, ul. Dąbrowskiego 27, pokój 211, 33-100 Tarnów
i okazał ten weksel sądowi, w przeciwnym razie sąd wyda
orzeczenie uznające weksel za umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2019

Post autor: Lech » 14 lut 2020, 11:59

MSiG 10 grudnia 2019

Sąd Rejonowy w Kłodzku, I Wydział Cywilny, ul. Bohaterów
Getta 15, 57-300 Kłodzko, w sprawie toczącej się pod sygn. akt
I Ns 185/19 z wniosku BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie
z udziałem uczestników Barbary Widuch, Kazimierza
Widucha i Justyny Drzewieckiej o uznanie dwóch weksli za
umorzone wzywa wszystkich posiadaczy zaginionych weksli
In blanco o treści:
- „Weksel …….” Dnia ………….. Na ……………… zapłacimy
bez protestu za ten sola weksel na zlecenie sumę …………..
Płatny…………………” podpisany przez Kazimierza Widucha
i Barbarę Widuch, sporządzony na urzędowym blankiecie
wekslowym do sumy wekslowej odpowiadającej zadłużeniu
Kazimierza Widucha i Barbary Widuch, łącznie z odsetkami,
prowizjami i poniesionymi kosztami z tytułu kredytu na zakup
budynków i lokali mieszkalnych, udzielonego na podstawie
umowy Nr KR/MW5/1255/02 z dnia 25.02.2002 r. w wysokości
21 210,00 CHF;
- „Weksel …….” Dnia ………….. Na ……………… zapłacimy
bez protestu za ten sola weksel na zlecenie sumę …………..
Płatny…………………” podpisany przez Justynę Widuch,
sporządzony na urzędowym blankiecie wekslowym do sumy
wekslowej odpowiadającej zadłużeniu Justyny Widuch,
łącznie z odsetkami, prowizjami i poniesionymi kosztami
z tytułu kredytu na zakup budynków i lokali mieszkalnych,
udzielonego na podstawie umowy Nr KR/MW5/1255/02 z dnia
25.02.2002 r. w wysokości 21 210,00 CHF.

***

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział
Gospodarczy, sygn. akt V GNs 1/19.
[BMSiG-63556/2019]
Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, wzywa
posiadacza zaginionego weksla Firmę Budowlaną „Marek
Antczak” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Kaliszu
do zgłoszenia się w ciągu 60 dni od dnia ogłoszenia i okazania
weksla Sądowi.

MSiG 23 grudnia 2019

W Sądzie Rejonowym w Płocku w sprawie I Ns 85/18 toczy się
z wniosku Banku BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z udziałem Beaty Wioletty Rzeszotarskiej, postępowanie o uznanie
za umorzone 2 (dwóch) weksli własnych in blanco wystawionych
na zlecenie wnioskodawcy Banku BPH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku przez uczestniczkę postępowania.
Sąd wzywa posiadacza zaginionych weksli, aby w ciągu
60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosił się i okazał weksle
sądowi, gdyż w przeciwnym wypadku sąd wyda orzeczenie
uznające weksle za umorzone.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
w V Wydziale Gospodarczym (sygn. akt V GNs 19/19)
toczy się sprawa z wniosku Idea Getin Leasing S.A. we Wrocławiu
przy udziale Pawła Pasternaka o umorzenie weksla in
blanco, wystawionego przez Pawła Pasternaka (który to weksel,
zgodnie z deklaracją wekslową, Idea Getin Leasing S.A we Wrocławiu,
ma prawo wypełnić na sumę odpowiadającą zadłużeniu
wystawcy z tytułu umowy leasingu/pożyczki/najmu*).
Wzywa się posiadacza powyższego weksla, aby w ciągu
60 dni od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel Sądowi Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we
Wrocławiu.

MSiG 24 grudnia 2019

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IV Wydział Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Idea
Getin Leasing Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (sygn.
akt IV GNs 10/19) o umorzenie zaginionego weksla in blanco
wystawionego przez Pawła Partykę w celu zabezpieczenia
roszczeń mogących wyniknąć z umowy leasingu samochodu
ciężarowego DAF FA CF 75, nr seryjny XLRAE75PC0E822674,
którą zawarli wnioskodawca i uczestnik.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości