Ogłoszenia 2016

Ogłoszenia z Monitora Sądowego o utraconych wekslach. Możesz sprawdzić, czy wręczony ci weksel nie jest właśnie umarzany.
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Ogłoszenia 2016

Post autor: Lech » 19 lut 2016, 19:12

MSiG 4 stycznia 2016

Przed Sądem Rejonowym w Mińsku Mazowieckim,
w I Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt I Ns 1558/15
toczy się postępowanie z wniosku Cargobull Finance Sp. z o.o.
w Warszawie z udziałem Mariusza Wiechetka, Bogusławy Wiechetek
o umorzenie weksla in blanco wystawionego w dniu
16 września 2015 r. w miejscowości Długa Kościelna na zlecenie
Cargobull Finance Sp. z o.o. w Warszawie, podpisanego
przez wystawcę Mariusza Wiechetka i opatrzonego pieczęcią
firmową B&M Trans Mariusz Wiechetek, a także podpisanego
przez Bogusławę Wiechetek przy słowie „poręczam”.
Sąd wzywa posiadacza tego weksla do zgłoszenia się w terminie
60 dni od dnia opublikowania ogłoszenia i okazania weksla
Sądowi, w przeciwnym razie weksel może zostać umorzony.

MSiG 5 stycznia 2016

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
pod sygn. akt I Ns 1112/15 toczy się z wniosku DNB
Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z udziałem Agnieszki
Mirosz i Przemysława Mirosz postępowanie o umorzenie
weksla własnego in blanco wystawionego przez Agnieszkę
Mirosz i poręczonego przez Przemysława Mirosz.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od dnia publikacji przedmiotowego ogłoszenia
i do okazania weksla sądowi. Jeżeli w ciągu powyższego
terminu nikt nie zgłosi się z wekslem, Sąd wyda orzeczenie
uznające weksel za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IV Wydział Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku
Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. z siedzibą
we Wrocławiu (sygn. akt IV GNs 12/15) o umorzenie zaginionego
weksla in blanco wystawionego przez Agnieszkę Krzyżanowską
w celu zabezpieczenia roszczeń mogących wyniknąć
z umowy leasingu operacyjnego nr 2288/Ki/99 z dnia 31 sierpnia
1999 r. zawartych między wnioskodawcą a uczestniczką
postępowania Agnieszką Krzyżanowską.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla Sądowi.

***

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
II Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt II Ns 1215/15
toczy się postępowanie z wniosku Banku BPH Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gdańsku z udziałem Ryszarda Szypowskiego
i Danuty Szypowskiej o umorzenie zaginionego weksla in
blanco wystawionego w dniu 19 stycznia 2004 roku w Łodzi
przez Ryszarda Szypowskiego i Danutę Szypowską.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od daty ukazania się ogłoszenia
i okazania weksla Sądowi, informując, że jeżeli w ciągu terminu
oznaczonego w wezwaniu nikt nie zgłosi się, Sąd wyda
orzeczenie uznające weksel za umorzony.

MSiG 7 stycznia 2016

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy,
ul. Dąbrowszczaków 44, 10-001 Olsztyn, z tymczasową siedzibą
przy ul. Artyleryjskiej 3c, 10-165 Olsztyn, w sprawie
toczącej się pod sygn. akt V GNs 1/15 z wniosku PROSPER S.A.
w Warszawie z udziałem Izabeli Sebastyańskiej-Targowskiej
o umorzenie weksla wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego
weksla in blanco o treści:
WEKSEL
. . . . . . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . . . . . . Na . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .zapłać . . . . . . . . . . za ten . . . . . . . . . . . . . . . . . .
weksel na zlecenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sumę
Płatny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
opatrzonego podpisem wystawcy Izabeli Sebastyańskiej-
-Targowskiej APG 881440, aby w terminie 60 dni od dnia
ukazania się ogłoszenia zgłosili się i okazali weksel Sądowi
Rejonowemu w Olsztynie, gdyż w razie niezłożenia dokumentu
może być on umorzony.

MSiG 11 stycznia 2016

Sąd Rejonowy w Siedlcach, V Wydział Gospodarczy, ul. Świrskiego
26, 08-110 Siedlce, w sprawie V GNs 1/15 z wniosku
Valmont Polska Sp. z o.o. w Siedlcach z udziałem Małgorzaty
Lech o umorzenie weksla wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego
weksla in blanco wystawionego przez Małgorzatę
Lech, aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili
się i okazali weksel Sądowi.

MSiG 13 stycznia 2016

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. w sprawie z wniosku Banku
BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku z udziałem Elżbiety Dominikowskiej
i Eugeniusza Dominikowskiego o sygn. akt I Ns 2303/14
o umorzenie weksla wzywa posiadacza 4 weksli własnych
in blanco z wystawienia Elżbiety Dominikowskiej stanowiących
zabezpieczenie należności wnioskodawcy wynikających
z umowy kredytu pomiędzy Powszechnym Bankiem Kredytowym
S.A. w Warszawie nr 73/11102034-702030000556-7030-
797/2001 z dnia 6 sierpnia 2001 roku do zgłoszenia się i okazania
weksla Sądowi w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia, pod
rygorem uznania tych weksli za umorzone.

MSiG 14 stycznia 2016

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku, XII Wydział
Cywilny, w sprawie toczącej się pod sygn. akt XII Ns 462/15
z wniosku Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku z udziałem
uczestników Zbigniewa i Barbary Maciejewskich o uznanie
weksla za umorzony wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego
weksla własnego in blanco, wystawionego przez
Zbigniewa Maciejewskiego i Barbarę Maciejewską w Gdyni
dnia 9 lipca 2004 r., aby w terminie 60 dni od ukazania się
ogłoszenia zgłosili się i okazali weksel Sądowi Rejonowemu
Gdańsk-Południe w Gdańsku, pod rygorem uznania weksla
za umorzony.

MSiG 15 stycznia 2016

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, II Wydział
Cywilny, sygn. akt II Ns 1289/15.

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
toczy się postępowanie z wniosku Banku BPH Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gdańsku z udziałem Jadwigi Polczyńskiej
o umorzenie zaginionego weksla in blanco wystawionego
dnia 2 lutego 2004 roku w Łodzi przez Jadwigę Polczyńską.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od daty ukazania się ogłoszenia
i okazania weksla sądowi, informując, że jeżeli w ciągu terminu
oznaczonego w wezwaniu nikt nie zgłosi się, Sąd wyda
orzeczenie uznające weksel za umorzony.

***

Przed Sądem Rejonowym w Wejherowie w sprawie I Ns 880/14
toczy się postępowanie z wniosku Banku BPH SA z siedzibą
w Gdańsku o uznanie za umorzenie dwóch weksli własnych in
blanco wystawionych przez uczestników postępowania Elizę
Nowak i Jacka Nowak w dniu 22.03.2005 r.
Sąd wzywa posiadacza zaginionych weksli do zgłoszenia się
w terminie sześćdziesięciu dni od ukazania się ogłoszenia i do
okazania weksli Sądowi zgodnie z postanowieniem.

W Sądzie Rejonowym w Pszczynie pod sygn. akt I Ns 571/15
z wniosku Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa,
Przedsiębiorczości i Innowacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Kaniowie z udziałem Agnieszki Wróbel toczy się
sprawa o uznanie za umorzony weksla o treści: „Kaniów, dnia
25 lutego 2011 r. na ….. złotych.
Dnia....zapłacę bez protesu za ten własny weksel na zlecenie
Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości
i Innowacji spółka z o.o. z siedzibą w Kaniowie sumę...
złotych. Agnieszka Wróbel.
Płatny w Kaniowie.”.
Wzywa się posiadacza weksla, aby w ciągu 60 dni od ukazania
się ogłoszenia zwrócił weksel, gdyż w przeciwnym razie
zostanie wydane postanowienie o umorzeniu weksla.

MSiG 19 stycznia 2016

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie, II Wydział
Cywilny, w sprawie o sygn. akt II Ns 973/15 z wniosku
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA w Warszawie
z udziałem Marcina Smolińskiego o uznanie weksla za
umorzony, wzywa posiadacza zaginionego weksla własnego
in blanco - wystawionego przez Marcina Smolińskiego w dniu
3.01.2007 r., aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia
zgłosił się i okazał ten weksel Sądowi Rejonowemu dla
Warszawy-Woli w Warszawie, pod rygorem uznania weksla
za umorzony.

***

Przed Sądem Rejonowym w Zakopanem pod sygn. akt
I Ns 817/15 z wniosku Aldony Mazurkiewicz przy uczestnictwie
Małgorzaty Kiepajło-Suska toczy się postępowanie o umorzenie
weksla.
Treść obu utraconych weksli z dnia 12 czerwca 2015 roku
wystawionych w Zakopanem o jednakowej treści brzmi następująco:
„Ja Małgorzata Kiepajło-Suska NIP: 736-119-07-70 PESEL
73021403204, adres: Kościelisko (34-511) przy ul. Małej Łąki 3,
dnia 15 sierpnia 2015 roku w Zakopanem zapłacę za ten weksel
własny na rzecz Aldony Mazurkiewicz prowadzącej działalność
gospodarczą pod Nazwą Agencja Artystyczna Vabank
Aldona Mazurkiewicz z siedzibą w Poroninie (34-520) przy
ulicy Tatrzańskiej 97b, NIP: 626-230-03-18 sumę 36.663,64 zł
brutto.”
Sąd wzywa posiadacza zaginionych weksli do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni i do okazania weksli tut. Sądowi,
gdyż w przeciwnym razie Sąd uzna za umorzone przedmiotowe
weksle.

MSiG 22 stycznia 2016

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, w XIV Wydziale
Cywilnym (sygn. akt XIV Ns 567/15), toczy się sprawa z wniosku
Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu przy
udziale Tadeusza Kierszniowskiego o umorzenie weksla
cechującego się następującymi cechami: weksel in blanco,
opatrzony podpisem wystawcy weksla Tadeusza Kierszniowskiego
wystawionego na zlecenie AIG Market Service
Sp. z o.o.
Wzywa się posiadacza powyższego weksla, aby w ciągu
60 dni od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Fabrycznej.

MSiG 1 lutego 2016

W Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, II Wydziale Cywilnym,
toczy się pod sygn. akt II Ns 2791/15 postępowanie z wniosku
Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą
w Warszawie o umorzenie weksla własnego in blanco wystawionego
przez Annę Ossowską oraz Łukasza Ossowskiego,
płatnego na zlecenie wnioskodawcy, celem zabezpieczenia
roszczeń Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A.
z siedzibą w Warszawie mogących powstać z tytułu łączącej
strony Umowy konsumpcyjnego kredytu gotówkowego
z dnia 24 sierpnia 2010 r.
Wzywa się posiadacza weksla, aby w terminie 60 dni od
ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się w Sądzie
i okazał zaginiony weksel, w przeciwnym razie Sąd uzna ów
weksel za umorzony.

***

Przed Sądem Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
I Wydziałem Cywilnym, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 150/15
toczy się postępowanie z wniosku „IKB Leasing Polska”
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu o uznanie
za umorzone dwóch weksli in blanco, wystawionych
przez Anitę Wawszczyk na zabezpieczenie umów leasingu
nr 1005085 i nr 1005086, zawartych przez Anitę Wawszczyk
z „IKB Leasing Polska” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
w Poznaniu.
W związku z powyższym wzywa się posiadacza zaginionych
weksli do zgłoszenia się do Sądu w ciągu 60 dni od dnia ukazania
się ogłoszenia i do okazania ich Sądowi. Bezskuteczny
upływ powyższego terminu będzie skutkował uznaniem
weksli za umorzone.

MSiG 3 lutego 2016

Sąd Rejonowy w Kętrzynie w sprawie I Ns 651/15 z wniosku
Herlitz sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie k. Poznania z udziałem
Grzegorza Kamińskiego wzywa posiadacza zaginionego
weksla, wystawionego przez Grzegorza Kamińskiego w dniu
12.02.2013 r., do zgłoszenia się w ciągu 60 dni, tj. do dnia
2 kwietnia 2016 r. i okazania weksla sądowi.

MSiG 5 lutego 2016

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IV Wydział
Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Towarzystwa
Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
(sygn. akt IV GNs 22/15) o umorzenie zaginionego weksla
in blanco wystawionego przez Edwarda Hrycynę w celu
zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie
usług pośrednictwa ubezpieczeniowego nr 10/44/2005
z dnia 14 czerwca 2005 r. zawartej między wnioskodawcą
a uczestnikiem Edwardem Hrycyną.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.

MSiG 15 lutego 2016

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie,
I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 1210/15
toczy się postępowanie o umorzenie weksla własnego in
blanco wystawionego i podpisanego przez Marię Łopuszyńską,
prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Achtamalka
Maria Łopuszyńska z siedzibą w Warszawie, który
wystawiony został jako zabezpieczenie roszczeń Towarzystwa
Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
z tytułu umowy o świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego
nr 01/2003 z dnia 29 grudnia 2003 roku.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia
i do okazania weksla Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-
Pragi-Północ w Warszawie, I Wydział Cywilny.
Jeżeli w ciągu terminu oznaczonego w wezwaniu nikt nie
zgłosi się z wekslem, Sąd wyda orzeczenie uznające weksel
za umorzony.

MSiG 19 lutego 2016

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1125/15.

Na podstawie art. 96 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 roku
Prawo wekslowe (Dz. U. z 1936 r., Nr 37, poz. 282) Sąd Rejonowy
dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, I Wydział
Cywilny, dokonuje ogłoszeń o wszczęciu postępowania
o uznanie za umorzony weksla własnego in blanco, opatrzonego
odręcznym nieczytelnym podpisem, nad którym
znajduje pieczątka o treści: „SOBIX” Sobański Krzysztof,
ul. Chorwacka 2c/4, 51-107 Wrocław, Regon 020401491, oraz
zawierającego odręczny nieczytelny podpis poręczyciela,
wzywając posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w terminie 60 dni i do okazania weksla Sądowi.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2016

Post autor: Lech » 25 mar 2016, 11:27

MSiG 26 lutego 2016

Sąd Rejonowy w Legionowie, I Wydział Cywilny, w sprawie
z wniosku DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
z udziałem Grzegorza Pyry, Barbary Pyry i Stanisława Pyry
o umorzenie weksla o sygn. akt I Ns 854/15 wzywa posiadacza
zaginionego weksla in blanco, który miał następującą treść:
„Weksel 28 czerwca 2007 (data wystawienia, dzień, miesiąc
słownie, rok)
Serock (miejsce wystawienia) Na (suma wekslowa
- cyfrowo) Dnia (miesiąc słownie) zapłacę za ten
weksel własny na zlecenie Banku Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy
ul. Dubois 5A, Oddział w Serocku przy ul. Kościuszki 15, wpisanego
pod numerem KRS 0000031319 do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającego
numer identyfikacji podatkowej NIP 526-000-13-35 oraz kapitał
zakładowy w kwocie 93 818 491 złotych, wpłacony w całości
(BISE SA), sumę (suma wekslowa - słownie) Weksel
na zabezpieczenie należności BISE S.A. z tytułu Umowy agencyjnej
nr 0108/OSE z dnia 25 czerwca 2007 r. Płatny w BISE SA
Oddział w Serocku
Grzegorz Pyra
(podpisy, adres i pieczęć firmowa wystawcy),
PORĘCZENIE Poręczam Barbara Pyra
Poręczam Stanisław Pyra”,
aby w ciągu 60 dni od dnia ogłoszenia zgłosili się do Sądu
Rejonowego w Legionowie i okazali ten weksel Sądowi.

***

Sąd Rejonowy w Opolu, I Wydział Cywilny, informuje, iż przed
tutejszym Sądem w sprawie o sygn. akt I Ns 923/15 toczy się
sprawa z wniosku DNB Bank Polska S.A. w Warszawie o umorzenie
weksla.
W związku z powyższym Sąd wzywa posiadacza zagubionego
weksla in blanco o treści:
„WEKSEL 19 marca 2008 roku (data wystawienia, dzień, miesiąc,
słownie, rok)
Opole (miejsce wystawienia). Na (suma wekslowa -
cyfrowo). Dnia (miesiąc słownie) zapłacę za te weksel
własny na zlecenie Banku DnB NORD Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 8, wpisanym
pod numerem KRS 0000022156 do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadający
numer identyfikacji podatkowej NIP 525-22-12-939 oraz kapitał
zakładowy w kwocie 361.200.228 złotych, wpłacony w całości.
Sumę (suma wekslowa - słownie).
Weksel na zabezpieczenie należności Banku Dnb NORD
z tytułu umowy agencyjnej 0175/OOPO z dnia 19 marca 2008 r.
Płatny w DnB NORD Oddział w Opolu
(podpisy, adres i pieczęć firmowa wystawcy)”
Opatrzony własnoręcznymi podpisami wystawcy Zygmunt
Nielipiński i osoby poręczającej Tomasz Zawadzki.”
do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni i do okazania
weksla Sądowi.
Jeżeli w ciągu terminu oznaczonego w niniejszym wezwaniu
nikt nie zgłosi się z wekslem, Sąd wyda orzeczenie, uznające
weksel za umorzony.

MSiG 29 lutego 2016

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 1151/15 toczy się
postępowanie z wniosku DNB Bank Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie z udziałem: Anna Mickiewicz i Zdzisław Mickiewicz
o umorzenie weksla in blanco, wystawionego przez
Annę Mickiewicz i poręczonego przez Zdzisława Mickiewicz,
na rzecz Bank DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
którego następcą prawnym jest DNB Bank Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie, z tytułu umowy agencyjnej 0509/01WA
z dnia 4 maja 2011 r.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od ukazania się niniejszego
ogłoszenia i okazania przedmiotowego weksla Sądowi.

MSiG 1 marca 2016

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 351/14.
[BMSiG-4340/2016]
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 96 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 roku
Prawo wekslowe (Dz. U. z 1936 r., Nr 37, poz. 282) Sąd Rejonowy
dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w sprawie
z wniosku Veolia Północ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Świeciu (dawniej Dalkia Północ Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Świeciu) dokonuje ogłoszeń o wszczęciu
postępowania o uznanie za umorzone dwóch weksli własnych
in blanco, wystawionych przez Władysława Sudwoj,
działającego w imieniu i na rzecz Alu-Centrum W. Sudwoj
Spółka jawna, wzywając posiadacza zaginionych weksli do
zgłoszenia się w terminie 60 dni i do okazania weksli Sądowi.

***

W Sądzie Rejonowym w Jaworze, I Wydziale Cywilnym, pod
sygn. akt I Ns 395/15 toczy się postępowania z wniosku DNB
Bank Polska S.A. z udziałem Małgorzaty Wnuk-Pawłowskiej
i Jana Wnuk o umorzenie weksla. Wzywa się posiadacza zaginionego
weksla treści:
„Jawor (miejsce wystawienia), 15 stycznia 2008r. (data wystawienia)
Na (suma wekslowa - cyfrowo)
Dnia (miesiąc słownie) zapłacę za ten weksel własny na zlecenie
Banku DnB NORD Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
przy ul. Kruczkowskiego 8. II Oddział w Jaworze ul. Rynek
1-5 wpisanym pod numerem KRS 0000022156 do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP 525- 22-12-
939 oraz kapitał zakładowy w kwocie 361 200 228 złotych,
wpłacony w całości.
sumę (suma wekslowa – słownie).
Weksel na zabezpieczenie należności Banku DnB NORD
z tytułu Umowy agencyjnej nr 0154/OJA z dnia 15 stycznia
2008 r.
Płatny w DnB NORD
Oddział w Jaworze
(podpisany, adres i pieczęć firmowa Wystawcy) - Małgorzata
Wnuk - Pawłowska (podpis Poręczyciela) - Jan Wnuk”,
aby w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia ogłoszenia zgłosił się
i okazał weksel Sądowi Rejonowemu w Jaworze, pod rygorem
wydania przez sąd orzeczenia o uznaniu weksla za umorzony.

MSiG 3 marca 2016

W Sądzie Rejonowym w Gdyni, VII Wydział Cywilny, pod
sygnaturą VII Ns 1692/15 toczy się postępowanie wszczęte
z wniosku DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
z udziałem Mirosławy Ustjanowskiej, Tomasza Czygier i Emilii
Ustjanowskiej-Czygier o umorzenie weksla in blanco wystawionego
przez Mirosławę Ustjanowską w dniu 10 września
2009 roku.
Sąd wzywa wszystkich, którzy roszczą sobie prawa do
wierzytelności wynikających opisanego weksla własnego,
aby w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się niniejszego
ogłoszenia zgłosili się do Sądu, gdyż w przeciwnym
razie opisany weksel może zostać umorzony.

MSiG 4 marca 2016

Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie,
I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 870/15, toczy się
postępowanie o umorzenie weksla własnego in blanco wystawionego
i podpisanego przez Sylwię Czaplińską, prowadzącą
działalność gospodarczą pod firmą Sylwia Czaplińska z siedzibą
w Częstochowie, który wraz z deklaracją wekslową z dnia 11
czerwca 2014 roku wystawiła jako zabezpieczenie roszczeń
Domów Wczasowych WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z tytułu zawartej w tym samym dniu umowy dzierżawy.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia
i do okazania weksla Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-
Pragi-Północ w Warszawie, I Wydział Cywilny.
Jeżeli w ciągu terminu oznaczonego w wezwaniu nikt nie zgłosi się
z wekslem, Sąd wyda orzeczenie uznające weksel za umorzony.

MSiG 7 marca 2016

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział X
Gospodarczy, w sprawie z wniosku Prosper S.A. w Warszawie
z udziałem Apteka przy Kościele spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Szamotułach o umorzenie weksla
o sygn. akt X GNs 4/15 - wzywa posiadacza zaginionego
weksla in blanco, wystawionego w dniu 8 maja 2009 r.
przez Apteka przy Kościele spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
w Szamotułach, do zgłoszenia się i okazania
weksla Sądowi w terminie 60 dni liczonych od dnia ukazania
się ogłoszenia.

MSiG 9 marca 2016

W Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku toczy się
pod sygn. akt XII Ns 1234/15 sprawa z wniosku Banku BPH S.A.
z siedzibą w Gdańsku o umorzenie weksla własnego in blanco
wystawionego w dniu 28 lutego 2003 r. przez Krystynę Kosycarz-
Pudełko, zamieszkałą w tym czasie w Krakowie przy
ul. Kurniki 3/6, i Adama Pudełko, zamieszkałego w tamtym
czasie w Krzeszowicach przy ul. Długiej 10/103, bez wskazanego
terminu płatności.
Sąd wzywa posiadacza weksla, aby w terminie 60 dni od dnia
publikacji ogłoszenia zgłosił się i okazał weksel Sądowi, gdyż
w przeciwnym razie weksel będzie umorzony.

MSiG 11 marca 2016

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w sprawie
o sygn. akt I Ns 1326/15 z wniosku mBank Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie z udziałem Barbary Sterzel oraz
Stanisława Sterzel o umorzenie weksla wzywa posiadacza
zaginionego weksla, niewypełnionego w chwili wystawienia,
opatrzonego jedynie podpisem Barbary Sterzel jako
wystawcy weksla własnego oraz na odwrocie podpisem
Stanisława Sterzel jako poręczyciela weksla, aby w terminie
60 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym stawił się do tutejszego Sądu
i okazał Sądowi powyższy weksel, gdyż w przeciwnym razie
Sąd uzna weksel za umorzony.


MSiG 14 marca 2016

W Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, II Wydział Cywilny,
toczy się sprawa o sygnaturze II Ns 1095/14 z wniosku Shell
Polska Sp. z o.o. w Warszawie przy udziale Janusza Michała
Dąbrowskiego, Iwony Dąbrowskiej, Marcina Dąbrowskiego,
Janusza Dąbrowskiego, Aleksandra Błahitko o umorzenie utraconego
weksla in blanco wystawionego na rzecz wierzyciela
Shell Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przez Janusza
Dąbrowskiego i Iwonę Dąbrowską, poręczonego przez Marcina
Dąbrowskiego, Janusza Dąbrowskiego i Aleksandra Błahitko,
ze wskazaniem miejsca płatności w Warszawie przy ul. Stawki,
opatrzonego podpisami wystawców i poręczycieli w dniu
22 lutego 1995 roku, poświadczonymi notarialnie przez notariusza
Ewę Świebodę w Łodzi, repertorium A nr 972/95.
Sąd wzywa wszystkich roszczących prawa do wskazanego
dokumentu, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazaniu się
niniejszego ogłoszeniu zgłosili swoje prawa do tego dokumentu
i złożyli w Sądzie, w którym toczy się postępowanie,
przedmiotowy dokument, gdyż w przeciwnym razie dokument
może zostać umorzony.

MSiG 15 marca 2016

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
Wydział V Gospodarczy, pod sygn. akt V GNs 16/15/S
toczy się sprawa z wniosku Towarzystwa Ubezpieczeń INTER
Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy uczestnictwie
Rafała Stawiarza o umorzenie weksla in blanco wystawionego
przez Rafała Stawiarza i opatrzonego jego podpisem,
złożonego w Towarzystwie Ubezpieczeń INTER Polska Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie na zabezpieczenie roszczeń
wynikających z umowy o świadczenie usług pośrednictwa
ubezpieczeniowego nr 3/2007/OKR z dnia 8 stycznia 2007 r.
Sąd wzywa każdego posiadacza zaginionego weksla, aby
w terminie sześćdziesięciu dni od ukazania się tego ogłoszenia
nie później niż do dnia 15 maja 2016 r. zgłosił się do tutejszego
Sądu i okazał przedmiotowy weksel, gdyż w przeciwnym
razie Sąd wyda orzeczenie, uznając weksel za umorzony.

MSiG 17 marca 2016

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
w II Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt II Ns 591/15
toczy się postępowanie z wniosku Banku BPH Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gdańsku o umorzenie weksla własnego
in blanco wystawionego przez Wiesława Gumiela i Elżbietę
Gumiela zawierającego miejsce i datę wystawienia oraz podpis
wystawców stanowiącego zabezpieczenie udzielonego
Elżbiecie Gumiela i Wiesławowi Gumiela kredytu (numer
umowy kredytu: BOCC/72004566).
Sąd wzywa wszystkich roszczących prawa do powyższego
dokumentu, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się
tego ogłoszenia zgłosili swoje prawa i złożyli w Sądzie ten
dokument, gdyż w przeciwnym razie dokument ten może być
umorzony.

MSiG 22 marca 2016

W Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku toczy się
pod sygn. akt XII Ns 2754/14 sprawa z wniosku Banku BPH S.A.
z siedzibą w Gdańsku o umorzenie weksla własnego in blanco
wystawionego dnia 7 czerwca 2006 roku przez Bożenę Popławską
i Janusza Popławskiego zamieszkałych w Czosnówce przy
ul. Jodłowej 13.
Sąd wzywa posiadacza weksla, aby w terminie 60 dni od dnia
publikacji ogłoszenia zgłosił się i okazał weksel Sądowi, gdyż
w przeciwnym razie weksel będzie umorzony.

MSiG 23 marca 2016

Sąd Rejonowy w Suwałkach, I Wydział Cywilny, ul. Sejneńska
30, 16-400 Suwałki, w sprawie toczącej się pod sygn. akt
I Ns 1088/15 z wniosku Agencji Nieruchomości Rolnej Oddziału
Terenowego w Olsztynie Filii w Suwałkach z udziałem Mariana
Trzasko, Łucji Wiesławy Trzasko o uznanie weksli za umorzone
wzywa wszystkich posiadaczy 10 zaginionych weksli
in blanco złożonych w dniu 25 maja 2005 roku każdy z nich
o treści „WEKSEL . . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . . . . zapłacę
za ten weksel na zlecenie Agencji Nieruchomości Rolnych
kwotę . . . . . . . . . . . . . . płatny . . . . . . . . . . . . . . .” a podpisanych
przez Mariana Trzasko i Łucję Wiesławę Trzasko i poręczonych
przez Iwonę Magdalenę Trzasko i Janusza Trzasko”,
aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się
i okazali weksel Sądowi Rejonowemu w Suwałkach, pod
rygorem uznania 10 weksli in blanco za umorzone.

MSiG 24 marca 2016

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, IX Wydział
Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt IX GNs 8/15
toczącej się z wniosku BZ WBK LEASING Spółki Akcyjnej
w Poznaniu przy uczestnictwie Marka Gryzio wzywa posiadacza
zaginionego weksla in blanco wystawionego tytułem
zabezpieczenia umowy leasingu nr P90/00002/2015 dnia
21 maja 2015 r. opatrzonego podpisem wystawcy Marka
Gryzio do zgłoszenia się w terminie 60 dni od dnia ukazania
się ogłoszenia do Sądu i do okazania weksla Sądowi.

MSiG 25 marca 2016

W Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku toczy się
pod sygn. XII Ns 847/15 sprawa z wniosku Banku BPH S.A.
z siedzibą w Gdańsku o umorzenie zaginionego weksla
własnego in blanco wystawionego przez Krystynę Zamiarę
i Witolda Zamiarę (Zamiara) dnia 1 września 2005 r. we Wrocławiu.
Sąd wzywa posiadacza powyższego weksla, aby w terminie
60 dni od publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosił się do tutejszego
Sądu i okazał weksel, gdyż w przeciwnym razie Sąd
wyda postanowienie o umorzeniu weksla.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2016

Post autor: Lech » 25 kwie 2016, 18:31

MSiG 30 marca 2016

Sąd Rejonowy w Wieliczce,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1372/15.
Sąd Rejonowy w Wieliczce zawiadamia, że w tutejszym Sądzie
toczy się sprawa z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności
Bank Polski spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy
uczestnictwie Elżbiety Saracen i Ottona Saracena o umorzenie
weksli.
Pięć weksli własnych in blanco wystawionych zostało przez
Elżbietę Saracen i Ottona Saracena w Wieliczce dnia 30 kwietnia
2004 r. Do weksli dołączona była deklaracja wekslowa
następującej treści:
„1. My, niżej podpisani Otton Saracen, zam. Jaśkowice 52,
32-051 Wielkie Drogi, legitymujący się dowodem osobistym
ABG 157703, nr PESEL: 66021614174, Elżbieta Saracen,
zam. ul. Szaflarska 8/4, 30-501 Kraków legitymująca się
dowodem osobistym DD 0981428, nr PESEL: 57122705865,
w załączeniu składamy do dyspozycji PKO BP SA pięć
sztuk weksli własnych niezupełnych (in blanco) przez nas
wystawionych, jako zabezpieczenie wierzytelności PKO
BP SA z tytułu udzielonego kredytu mieszkaniowego
w kwocie 56.000,00 PLN na podstawie umowy kredytu
nr 203-1212712/295/2004 zawartej w dniu 30 kwietnia
2004 r. pomiędzy PKO BP S.A. I Oddział Centrum w Krakowie,
Oddział w Wieliczce a Państwem Ottonem i Elżbietą
Saracen.
2. PKO BP SA ma prawo wypełnić te weksle w każdym czasie
- na sumę odpowiadającą mojemu zadłużeniu wobec
PKO BP SA z tego tytułu łącznie z odsetkami, prowizją
i kosztami oraz weksle te opatrzyć datą płatności według
swego uznania, zawiadamiając mnie listem poleconym
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pod niżej wskazanym
adresem najpóźniej na 7 dni przed terminem
płatności.
3. Miejscem płatności weksla jest PKO BP SA Oddział w Wieliczce.
4. Walutą weksla jest waluta wierzytelności, którą weksel
zabezpiecza.”
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu 60 dni
od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje
prawa do przedmiotowych dokumentów i złożyli w Sądzie te
dokumenty, gdyż w razie niezłożenia dokumentów mogą być
one umorzone.

***

W Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku toczy się
pod sygn. XII Ns 3086/14 sprawa z wniosku Banku BPH S.A.
z siedzibą w Gdańsku o umorzenie zaginionego weksla
in blanco wystawionego przez Agnieszkę Peszek i Tomasza
Peszka w Krakowie dnia 12 stycznia 2006 r.
Sąd wzywa posiadacza powyższego weksla, aby w terminie
60 dni od publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosił się do tutejszego
Sądu i okazał weksel, gdyż w przeciwnym razie Sąd
wyda postanowienie o umorzeniu weksla.

MSiG 31 marca 2016

Sąd Rejonowy w Stalowej Woli, I Wydział Cywilny, zawiadamia,
że w tutejszym Sądzie pod sygnaturą I Ns 908/15
toczy się sprawa z wniosku Eurocash S.A. przy uczestnictwie
Lowell International Polska Sp. z o.o. i Barbary Kowalczyk
o umorzenie weksla.
Weksel in blanco wystawiony został przez Lowell International
Polska Sp. z o.o. i poręczony przez Barbarę Kowalczyk na
rzecz Eldorado S.A. z siedzibą w Lublinie.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu 60 dni
od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje
prawa do przedmiotowego dokumentu i złożyli w Sądzie ten
dokument, gdyż w razie niezłożenia dokumentu może być on
umorzony.


MSiG 1 kwietnia 2016

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
II Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt II Ns 764/15, toczy się
postępowanie z wniosku Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Warszawie z udziałem Mirosława Janisiewicza o umorzenie
weksla in blanco wystawionego przez Mirosława Janisiewicza
w Warszawie w momencie podpisania deklaracji do weksla
in blanco z dnia 29 września 2009 r., złożonej do dyspozycji
NFI Krezus Spółki Akcyjnej (KRS 0000012206) i obejmującej
zobowiązanie Mirosława Janisiewicza do zapłaty bez protestu
kwoty nie większej niż 2 100 000 (dwa miliony sto tysięcy
00/100) zł na zabezpieczenie niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania ciążącego na spółce prawa Republiki
Cypru pod firmą QRL Investments Ltd. z siedzibą w Nikozji
na mocy umowy zobowiązującej z dnia 29 września 2009 r.
do odkupu 1 350 000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy)
sztuk akcji NFI MAGNA POLONIA S.A.
Sąd wzywa posiadaczy zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia ukazania się niniejszego
ogłoszenia i okazania przedmiotowego weksla Sądowi

MSiG 4 kwietnia 2016

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, V Wydział
Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Towarzystwa Ubezpieczeń
Inter Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt
V GNs 5/15) o umorzenie zaginionego weksla in blanco wystawionego
przez Agnieszkę Pisula-Lewandowską w celu zabezpieczenia
roszczeń mogących wyniknąć z umowy o świadczenie
usług pośrednictwa ubezpieczeniowego nr 2/2006/OWR
zawartej między wnioskodawcą a uczestniczką Agnieszką
Pisula-Lewandowską w dniu 16.05.2006 r.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.

MSiG 6 kwietnia 2016

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 1156/15 toczy się postępowanie
z wniosku Millenium Leasing Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie z udziałem Tritex Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach
Śląskich o umorzenie weksla „in blanco” z klauzulą „bez
protestu”, wystawionego przez Tritex Sp. z o.o. z siedzibą
w Piekarach Śląskich na rzecz Millenium Leasing Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie.
Sąd wzywa posiadaczy zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od ukazania się niniejszego
ogłoszenia i okazania przedmiotowego weksla Sądowi, pod
rygorem uznania weksla za umorzony.

MSiG 14 kwietnia 2016

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 1012/15/S toczy się
postępowanie o uznanie za umorzony weksla niezupełnego
wystawionego dnia 7 grudnia 2006 roku przez Grażynę Biesiadę
i Zbigniewa Biesiadę.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego wekslu do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia publikacji ogłoszenia i do
okazania weksla Sądowi.

***

W Sądzie Rejonowym w Gnieźnie, Wydział I Cywilny, w sprawie
o sygn. akt I Ns 2177/14 z wniosku Gutta Polska sp. z o.o.
z siedzibą w Gnieźnie przy udziale Mirosława Bara toczy się
postępowanie o umorzenie zaginionego weksla in blanco
wystawionego przez Mirosława Bara prowadzącego działalność
gospodarczą pod nazwą Mieczysław Bar ZAKŁAD
ŚLUSARSKO-DEKARSKI „DACHMET” EXPORT-IMPORT,
ul. Otmuchowska 4B, 49-200 Grodków, NIP 7530004021,
REGON 530978936, do którego sporządzono deklarację
wekslową z dnia 7 marca 2003 r. o następującej treści przyrzeczenia:
„……….., dnia 19 ……. r. Na ………. zapłac………..
za ten …………. weksel na zlecenie ………. sumę …..Płatny
…..”. Weksel zawiera podpis wystawcy.
Wzywa się posiadacza ww. weksla in blanco, aby w terminie
60 dni od daty ukazania się ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel Sądowi, gdyż w przeciwnym razie weksel ten zostanie
umorzony.

MSiG 15 kwietnia 2016

W Sądzie Rejonowym w Legionowie toczy się pod sygn. akt
I Ns 979/15 postępowanie z wniosku DNB Bank Polska SA
w Warszawie z udziałem Krystyny Przychodzkiej, Tomasza
Czerwińskiego o umorzenie weksla.
Sąd wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla własnego
o treści: „20 lipca 2007 r. Serock dnia . . . . . ., zapłacę
za ten weksel własny na zlecenie Banku Inicjatyw Społeczno-
-Ekonomicznych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy
ul. Dubois 5A, Oddział w Serocku, ul. Kościuszki 15, wpisanego
pod numerem KRS0000031319 do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającego numer
identyfikacji podatkowej NIP 526-000-13-35 oraz kapitał zakładowy
w kwocie 93 818,491 zł, wpłacony w całości (BISE SA)
sumę . . . . . . . Weksel na zabezpieczenie należności BISE SA
z tytułu umowy agencyjnej 0106/OSE z dnia 20.07.2007 r. Płatny
w BISE SA w Serocku”, aby w terminie 60 dni od ukazania się
ogłoszenia zgłosili się i okazali weksel Sądowi Rejonowemu
w Legionowie pod rygorem uznania weksla za umorzony.

***

MSiG 21 kwietnia 2016

Przed Sądem Rejonowym w Kępnie, I Wydział Cywilny, pod
sygn akt I Ns 98/15 toczy się postępowanie z wniosku DNB
Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z udziałem Władysława
Mateckiego, Haliny Lindner i Stanisława Niemiec
o umorzenie zaginionego weksla in blanco o następującej
treści:
„Kępno (miejsce wystawienia), 26 września 2007 roku (data
wystawienia, dzień, miesiąc, słownie, rok)
Na ____________ (suma wekslowa-cyfrowo)
Dnia __________ (miesiąc słownie) zapłacę za ten weksel
na zlecenie Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Dubois 5A,
I Oddział w Kępnie, wpisanego pod numerem KRS 0000031319
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, posiadającego numer identyfikacji podatkowej
NIP 526-000-13-35 oraz kapitał zakładowy w kwocie
93 818 491 złotych, wpłacony w całości (BISE SA).
sumę __________ (suma wekslowa-słownie).
Weksel na zabezpieczenie należności BISE S.A. z tytułu
Umowy agencyjnej nr 0119/OKP z dnia 26 września 2007 r.
Płatny w BISE SA I Oddział w Kępnie”.
Pod wekslem widnieje podpis wystawcy weksla „Lindner
Halina” Monetia Agencja Banku BISE nr 524 ul. Ułańska 9
62-800 Kalisz (podpis, adres i pieczęć firmowa Wystawcy).
Na dole weksla widnieje napis PORĘCZENIE „Niemiec
Stanisław” (podpis Poręczyciela) „Małecki Władysław”
(podpis poręczyciela).
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla in blanco, aby w terminie
60 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił
się do Sądu, przed którym toczy się postępowanie, i okazał
weksel Sądowi.
Sąd informuje jednocześnie, że jeżeli w ciągu wskazanego
terminu nikt nie zgłosi się z wekslem, Sąd wyda orzeczenie
uznające weksel za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, II Wydziale Cywilnym,
toczy się pod sygn. akt II Ns 4290/15 postępowanie z wniosku
DNB Bank Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
o umorzenie weksla własnego in blanco wystawionego
przez ASTA - NET Małdziński, Ryczek Spółka jawna z siedzibą
w Pile, płatnego na zlecenie wnioskodawcy, celem zabezpieczenia
roszczeń DNB Bank Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Warszawie mogących powstać z tytułu łączącej strony
Umowy agencyjnej nr 0120/OBD z dnia 2 listopada 2007 r.
Wzywa się posiadacza weksla, aby w terminie 60 dni od ukazania
się niniejszego ogłoszenia zgłosił się w Sądzie i okazał
zaginiony weksel, w przeciwnym razie Sąd uzna ów weksel
za umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2016

Post autor: Lech » 11 maja 2016, 21:20

MSiG 10 maja 2016

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział
IX Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt IX GNs 3/16
toczącej się w wniosku ATREM Spółki Akcyjnej w Złotnikach
(KRS 0000295677) przy uczestnictwie ONNINEN spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w Warszawie wzywa posiadacza
zaginionego weksla in blanco o treści:
„. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zapłac . . . . . . . . . . . . bez protestu
za ten sola weksel na zlecenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
sumę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Płatny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .” - opatrzonego pieczęcią
DOM-MAR spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Poznaniu oraz podpisem Prezesa Zarządu DOM-MAR
sp. z o.o. Jerzego Szymankiewicza do zgłoszenia się w terminie
60 dni od dnia ukazania się ogłoszenia do Sądu i do okazania
weksla Sądowi.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2016

Post autor: Lech » 16 cze 2016, 12:23

MsiG 17 maja 2016

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1124/15.
Na podstawie art. 96 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 roku
Prawo wekslowe (Dz. U. z 1936 r., Nr 37, poz. 282) Sąd dokonuje
ogłoszeń o wszczęciu postępowania o uznanie za umorzony
weksla własnego in blanco o treści:
„_______ (data wystawienia, dzień, miesiąc słownie, rok)
_______ (miejsce wystawienia)
Na _______ (suma wekslowa-cyfrowo)
Dnia _______ (miesiąc słownie) zapłacę za ten weksel własny
na zlecenie Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.
z siedzibą w Warszawie ul. Dubois 5A
(BISE S.A.)
sumę _______ (suma wekslowa - słownie)
Weksel na zabezpieczenie należności BISE S.A. z tytułu
Umowy 0094/OOL z dnia 30 kwietnia 2007 r.
Płatny w BISE S.A.
Oddział w _______
______________ (podpisy, adres i pieczęć firmowa Wystawcy)
opatrzony odręcznym podpisem Wystawcy „Mieczysław
Chmiel Siła 82B 11-036 Gietrzwałd”
PORĘCZENIE
_______ (podpis Poręczyciela)
_______ (podpis Poręczyciela)
_______ (podpis Poręczyciela)”
opatrzony odręcznymi podpisami Poręczycieli umieszczonych
w miejscu
„PORĘCZENIE” jeden pod drugim, tj.
„Poręczam Maria Chmiel”,
„Poręczam Przemysław Piekarski”,
„Poręczam Magdalena Piekarska”,
wzywając posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w terminie 60 dni i do okazania weksla sądowi.

***

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 312/16 toczy się postępowanie
z wniosku DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
z udziałem Małgorzaty Bogajewicz i Zenona Kwiatkowskiego
o umorzenie weksla in blanco, wystawionego przez
Małgorzatę Bogajewicz i poręczonego przez Zenona Kwiatkowskiego,
na rzecz Bank DnB NORD Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie, którego następcą prawnym jest DNB Bank
Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, na zabezpieczenie należności
Banku DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
z tytułu umowy agencyjnej.
Sąd wzywa posiadaczy zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od ukazania się niniejszego
ogłoszenia i okazania przedmiotowego weksla Sądowi.

MSiG 18 maja 2016

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Pragi-Południe
w Warszawie, I Wydziałem Cywilnym, toczy się w sprawie
I Ns 1351/15 postępowanie z wniosku Banku BPH Spółki
Akcyjnej w Gdańsku z udziałem Roberta Majchrzaka, Haliny
Krasuckiej i Jeremiego Krasuckiego o uznanie za umorzone
dwóch weksli własnych in blanco wystawionych przez
Roberta Majchrzaka. Każdy z weksli zawiera klauzulę „bez
protestu”, dane wystawcy Roberta Majchrzaka, obejmujące
jego adres, numer dowodu osobistego oraz numer PESEL,
jak również poręczenie wekslowe udzielone przez Jeremiego
Krasuckiego i Halinę Krasucką (poręczenie umieszczono na
grzbiecie weksla, zawarto w nim adres zamieszkania, numer
dowodu osobistego oraz numer PESEL każdego z poręczycieli
wekslowych).
Sąd wzywa posiadacza zaginionych weksli do zgłoszenia się
w terminie 60 dni od dnia publikacji niniejszego orzeczenia
i okazania weksli, albowiem jeżeli w terminie tym nikt nie
zgłosi się z wekslami, Sąd wyda orzeczenie uznające weksle
za umorzone.

MSiG 30 maja 2016
W Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku toczy się
pod sygn. XII Ns 3238/14 postępowanie z wniosku Banku
BPH S.A. w Gdańsku o umorzenie weksla własnego in blanco
wystawionego w dniu 11 stycznia 2005 r. przez Mariusza
Mojek i Annę Sosnowską-Mojek.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia ukazania się niniejszego
ogłoszenia i okazania weksla Sądowi. Jeżeli w ciągu terminu
oznaczonego w wezwaniu nikt nie zgłosi się z wekslem, Sąd
wyda orzeczenie uznające weksel za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie,
I Wydziale Cywilnym, toczy się postępowanie w sprawie
o sygn. akt I Ns 1242/15 z wniosku Bank BPH Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gdańsku z udziałem: Dom Kredytowy Notus
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o uznanie za umorzony
zaginionego weksla własnego in blanco wystawionego
przez Dom Kredytowy Notus Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie na zabezpieczenie roszczeń
Bank BPH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie,
I Wydział Cywilny, wzywa posiadacza zaginionego weksla do
zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia ogłoszenia
i do okazania weksla sądowi.

MSiG 31 maja 2016
W Sądzie Okręgowym w Lublinie w sprawie o sygn. akt II
Ca 1092/15 toczy się sprawa z wniosku Ryszarda Kuźniara
i Małgorzaty Kuźniar z udziałem Compensa Towarzystwa
Ubezpieczeń na Życie Spółki Akcyjnej Vienna Insurance
Group w Warszawie o umorzenie zaginionego weksla
in blanco podpisanego przez Ryszarda Kuźniara jako
wystawcę i Małgorzatę Kuźniar jako poręczycielkę wekslową.
Sąd Okręgowy w Lublinie wzywa posiadacza zaginionego
weksla do zgłoszenia się i okazania weksla Sądowi w ciągu
sześćdziesięciu dni od dnia ogłoszenia, tj. do dnia 29 lipca
2016 roku. Jeżeli w ciągu tego terminu nikt nie zgłosi się
z wekslem, Sąd wyda orzeczenie uznające weksel za umorzony.

MSiG 3 czerwca 2016

Przed Sądem Rejonowym w Kępnie, I Wydział Cywilny, pod
sygn akt I Ns 460/15 toczy się postępowanie z wniosku DNB
Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z udziałem Wiesława
Kasprzaka, Marka Kasprzaka i Pawła Hazubskiego o umorzenie
zaginionego weksla in blanco o następującej treści:
„Kępno (miejsce wystawienia), 11 czerwca 2007 (data wystawienia,
dzień, miesiąc, słownie, rok)
Na (suma wekslowa-cyfrowo)
Dnia (miesiąc słownie) zapłacę za ten weksel na zlecenie
Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Dubois 5A, Oddział
w Kępnie przy ul. Ratuszowej 3, wpisanego pod numerem
KRS 0000031319 do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, posiadającego numer identyfikacji
podatkowej NIP 526-000-13-35 oraz kapitał zakładowy
w kwocie 93. 818. 491 złotych, wpłacony w całości (BISE SA).
sumę (suma wekslowa-słownie).
Weksel na zabezpieczenie należności BISE S.A. z tytułu
Umowy agencyjnej nr 0105/OKP z dnia 11 czerwca 2007 r.
Płatny w BISE SA Oddział w Kępnie.
Pod wekslem widnieje podpis wystawcy weksla „Kasprzak
Wiesława”. Na dole weksla widnieje napis PORĘCZENIE
poręczam podpis „Hazubski Paweł” poręczam podpis „M.Kasprzak”.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla in blanco, aby
w terminie 60 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłoPrzed Sądem Rejonowym w Kępnie, I Wydział Cywilny, pod
sygn akt I Ns 460/15 toczy się postępowanie z wniosku DNB
Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z udziałem Wiesława
Kasprzaka, Marka Kasprzaka i Pawła Hazubskiego o umorzenie
zaginionego weksla in blanco o następującej treści:
„Kępno (miejsce wystawienia), 11 czerwca 2007 (data wystawienia,
dzień, miesiąc, słownie, rok)
Na (suma wekslowa-cyfrowo)
Dnia (miesiąc słownie) zapłacę za ten weksel na zlecenie
Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Dubois 5A, Oddział
w Kępnie przy ul. Ratuszowej 3, wpisanego pod numerem
KRS 0000031319 do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, posiadającego numer identyfikacji
podatkowej NIP 526-000-13-35 oraz kapitał zakładowy
w kwocie 93. 818. 491 złotych, wpłacony w całości (BISE SA).
sumę (suma wekslowa-słownie).
Weksel na zabezpieczenie należności BISE S.A. z tytułu
Umowy agencyjnej nr 0105/OKP z dnia 11 czerwca 2007 r.
Płatny w BISE SA Oddział w Kępnie.
Pod wekslem widnieje podpis wystawcy weksla „Kasprzak
Wiesława”. Na dole weksla widnieje napis PORĘCZENIE
poręczam podpis „Hazubski Paweł” poręczam podpis „M.Kasprzak”.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla in blanco, aby
w terminie 60 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił
się do Sądu, przed którym toczy się postępowanie, i okazał
weksel Sądowi. Sąd informuje jednocześnie, że jeżeli w ciągu
wskazanego terminu nikt nie zgłosi się z wekslem, Sąd wyda
orzeczenie uznające weksel za umorzony.

MSiG 6 czerwca 2016

Przed Sądem Rejonowym w Kępnie, I Wydział Cywilny, pod
sygn akt I Ns 377/15 toczy się postępowanie z wniosku DNB
Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z udziałem Magdaleny
Kałajak i Jarosława Adamczewskiego o umorzenie zaginionego
weksla in blanco o następującej treści:
„Kępno (miejsce wystawienia), 15 października 2007 roku
(data wystawienia, dzień, miesiąc, słownie, rok)
Na (suma wekslowa-cyfrowo)
Dnia (miesiąc słownie) zapłacę za ten weksel własny na zlecenie
Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Dubois 5A
Oddział w Kępnie, ul. Ratuszowa 3, wpisanego pod numerem
KRS 0000031319 do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, posiadającego numer identyfikacji
podatkowej NIP 526-000-13-35 oraz kapitał zakładowy
w kwocie 93 818 491 złotych, wpłacony w całości (BISE SA).
sumę (suma wekslowa-słownie).
Weksel na zabezpieczenie należności BISE S.A. z tytułu
Umowy agencyjnej nr 0130/OKP z dnia 15 października 2007 r.
Płatny w BISE SA I Oddział w Kępnie”.
Pod wekslem widnieje podpis wystawcy weksla „MAR-
-JAR” Magdalena Kałajak, ul. Wierzbowa 9A, 63-400 Ostrów
Wlkp. „Kałajak Magdalena” (podpis, adres i pieczęć firmowa
Wystawcy). Na dole weksla widnieje napis PORĘCZENIE
„Adamski Jarosław” (podpis Poręczyciela).
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla in blanco, aby
w terminie 60 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił
się do Sądu, przed którym toczy się postępowanie, i okazał
weksel Sądowi. Sąd informuje jednocześnie, że jeżeli w ciągu
wskazanego terminu nikt nie zgłosi się z wekslem, Sąd wyda
orzeczenie uznające weksel za umorzony.

MSiG 7 czerwca 2016

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 315/16 toczy się
postępowanie z wniosku DNB Bank Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie z udziałem Andrzeja Primar i Tadeusza Olszewskiego
o umorzenie weksla in blanco, wystawionego przez
Andrzeja Primar i poręczonego przez Tadeusza Olszewskiego,
na rzecz Bank DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
którego następcą prawnym jest DNB Bank Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie, na zabezpieczenie należności Banku DnB
NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu umowy
agencyjnej numer 0199/OOPO z dnia 18 czerwca 2008 r.
Sąd wzywa posiadaczy zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od ukazania się niniejszego
ogłoszenia i okazania przedmiotowego weksla Sądowi.

MSiG 8 czerwca 2016

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie w sprawie
o sygnaturze akt I Ns 1123/15 o umorzenie weksli z wniosku
Banku BPH SA w Gdańsku z udziałem Teresy Cholewiak i Małgorzaty
Matusiak-Kłak wzywa posiadacza poniższych zaginionych
dwóch weksli:
- weksla własnego in blanco podpisanego przez Teresę
Cholewiak i Franciszka Cholewiaka, zawierającego deklarację
wekslową o treści: Weksel ten stanowi zabezpieczenie
kredytu w wysokości 87 650 PLN (osiemdziesiąt
siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) udzielonego
na podstawie umowy o kredyt konsolidacyjny
nr 92/406100/7640/2003 z dnia 21.08. 2003 r.,
- weksla własnego in blanco podpisanego przez Teresę
Cholewiak i Franciszka Cholewiaka, zawierającego deklarację
wekslową o treści: Tytułem zabezpieczenia roszczeń
Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego Ergo
Hestia SA z siedzibą w Sopocie, zwanego dalej „Hestią”,
mogących powstać z tytułu umowy ubezpieczenia kredytu
udzielonego umową o kredyt nr 92/406100/7640/2003
z dnia 21.08.2003 r., składamy w Banku Przemysłowo
Handlowym BPK SA Oddział w Szczecinie, ul. Jana Henryka
Dąbrowskiego 38/40, do dyspozycji „Hestia” weksel
własny in blanco, który Hestia ma prawo uzupełnić w każdym
czasie na sumę roszczeń powstałych z tytułu ubezpieczenia
spłaty kredytu,
aby w terminie 60 dni od ukazania się zgłosił się i okazał
weksel, pod rygorem uznania weksla za umorzony.

MSiG 13 czerwca 2016

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,
w XV Wydziale Gospodarczym (sygn. akt XV GNs 2/16),
toczy się sprawa z wniosku Saint-Gobain Polska Sp. z o.o.
w Dąbrowie Górniczej przy udziale DTM Sp. z o.o. w Białymstoku
o umorzenie weksla cechującego się następującymi
cechami: weksel in blanco, opatrzony podpisem Tadeusza
Olchawskiego reprezentującego wystawcę, tj. DTM Sp. z o.o.
w Białymstoku.
Wzywa się posiadacza powyższego weksla, aby w ciągu 60
dni od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Fabrycznej.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2016

Post autor: Lech » 25 lip 2016, 13:12

MSiG 20 czerwca 2016

W Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, II Wydziale Cywilnym,
toczy się pod sygn. akt II Ns 2710/15 postępowanie z wniosku
DNB Bank Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
o umorzenie weksla własnego in blanco wystawionego przez
Marzenę Kromrych, płatnego na zlecenie wnioskodawcy,
celem zabezpieczenia roszczeń DNB Bank Polska Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie mogących powstać z tytułu łączącej
strony Umowy agencyjnej 0312/OBYD. z dnia 24 lipca 2009 r.
Wzywa się posiadacza weksla, aby w terminie 60 dni od ukazania
się niniejszego ogłoszenia zgłosił się w Sądzie i okazał
zaginiony weksel, w przeciwnym razie Sąd uzna ów weksel
za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, II Wydziale Cywilnym,
toczy się w sprawie pod sygnaturą akt II Ns 5413/15 postępowanie
z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Bank
Polski SA z siedzibą w Warszawie o umorzenie weksla własnego
in blanco wystawionego przez Lidię Stasińską (z domu
Szpanowską), o treści:
„...dnia 19... r. Na...zapłać... za ten... weksel na zlecenie...
sumę... Płatny
Podpis wystawcy Lidia Szpanowską PESEL 73051303767”,
płatnego na zlecenie wnioskodawcy, celem zabezpieczenia
roszczeń Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA
z siedzibą w Warszawie mogących powstać z tytułu łączącej
strony umowy kredytowej nr 10201462-491736-203-
122271222-87/2000 z dnia 5 lipca 2000 r.
Wzywa się posiadacza weksla, aby w terminie 60 dni od ukazania
się niniejszego ogłoszenia zgłosił się w Sądzie i okazał
zaginiony weksel, w przeciwnym razie Sąd uzna weksel za
umorzony.

MSiG 23 czerwca 2016

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV
GNs 12/15.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XV Wydział
Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a w Warszawie, wzywa
posiadaczy zaginionego weksla in blanco wystawionego przez
Macieja Zborowskiego prowadzącego działalność gospodarczą
pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Grosik
na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń INTER POLSKA spółki
akcyjnej z siedzibą w Warszawie na zabezpieczenie roszczeń
Towarzystwa Ubezpieczeń INTER POLSKA Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie, wynikających z umowy o świadczenie
pośrednictwa ubezpieczeniowego - nr 001/2000 z dnia
1 grudnia 2000 roku, do zgłoszenia się w ciągu 60 dni i do
okazania weksla sądowi pod rygorem uznania tego weksla
za umorzony.

***

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GNs 5/15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XV Wydział
Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a w Warszawie, wzywa
posiadaczy zaginionego weksla in blanco wystawionego przez
Przedsiębiorstwo Sanatoryjno-Turystyczne „STOMIL” spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rymanowie-
Zdroju (w którego imieniu podpisy złożyli prezes zarządu Tadeusz
Małozięć oraz wiceprezes zarządu Agnieszka Fornal-Urban)
na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń INTER POLSKA spółki
akcyjnej z siedzibą w Warszawie na zabezpieczenie roszczeń
Towarzystwa Ubezpieczeń INTER POLSKA spółki akcyjnej
z siedzibą w Warszawie wynikających z umowy o udzielenie
gwarancji ubezpieczeniowej - nr 133/2010/OLU z dnia 14 grudnia
2010 roku, którego sposób wypełnienia został uregulowany
w deklaracji wekslowej z dnia 14 grudnia 2010 roku do zgłoszenia
się w ciągu 60 dni i do okazania weksla sądowi pod
rygorem uznania tego weksla za umorzony.

MSiG 24 czerwca 2016

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt
XV GNs 17/15.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XV Wydział
Gospodarczy, w sprawie XV GNs 17/15 wzywa posiadacza
zaginionego weksla in blanco wystawionego przez Bożenę
Kowalską na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń Inter Polska
spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni i do okazania weksla Sądowi.

MSiG 28 czerwca 2016

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 129/16.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla wystawionego
jako weksel in blanco przez Agnieszkę Brzęczek, a poręczonego
przez Marię Brzęczek i Marka Brzęczka na zabezpieczenie
zobowiązań wobec Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A.
do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni, licząc od dnia
publikacji ogłoszenia i do okazania weksla Sądowi.

MSiG 30 czerwca 2016

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział
IX Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt IX GNs 4/15/5, toczącej
się z wniosku Cyfrowy Polsat S.A. w Warszawie, przy
uczestnictwie Roberta Guderskiego, o uznanie weksla za
umorzony, wzywa posiadaczy zaginionych weksli in blanco,
wystawionych dnia 1 września 2006 r. na rzecz mTel sp. z o.o.
w Warszawie oraz dnia 30 marca 2009 r. na rzecz mPunkt
Polska S.A. w Warszawie tytułem zabezpieczenia roszczeń
mTel sp. z o.o. w Warszawie i mPunkt Polska S.A. w Warszawie,
wynikających z Umowy Przedstawicielskiej z dnia
1 września 2006 r., opatrzonych podpisem wystawcy Roberta
Guderskiego, do zgłoszenia się w terminie 60 dni od dnia
ukazania się ogłoszenia do Sądu i do okazania weksli Sądowi.

MSiG 1 lipca 2016

Przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychu pod sygnaturą
I Ns 1503/15 toczy się postępowanie z wniosku DNB Bank
Polska SA z siedzibą w Warszawie z udziałem Honoraty
Daukszy, Daniela Kluss i Doroty Kluss o umorzenie weksla
in blanco wystawionego przez Honoratę Dauksza w dniu
31 lipca 2007 r. na zabezpieczenie należności Banku Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych SA z tytułu umowy agencyjnej
nr 0114/OWA z dnia 31 lipca 2007 r. poręczonego przez
Daniela Kluss i Dorotę Kluss.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 60
dni od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego
w Wałbrzychu, jeśli mają jakieś informacje o tym
wekslu i go okazali.
Jeżeli w ciągu terminu oznaczonego w wezwaniu nikt nie
zgłosi się z wekslem, Sąd wyda orzeczenie, uznające weksel
za umorzony.

MSiG 7 lipca 2016

Przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku,
w Wydziale XIII Cywilnym, pod sygn. akt XIII Ns 553/16
toczy się postępowanie z wniosku Banku Polskiej Kasy Opieki
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o umorzenie weksla
własnego in blanco, wystawionego przez Grzegorza Adama
Kurau i Alicję Elżbietę Kurau.
Sąd wzywa posiadacza weksla, aby w terminie 60 dni od dnia
ukazania się niniejszego ogłoszenia okazał weksel Sądowi
Rejonowemu Gdańsk-Północ w Gdańsku, gdyż w przeciwnym
razie weksel zostanie umorzony.

MSiG 11 lipca 2016

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie,
w Wydziale I Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 133/16 toczy się
postępowanie z wniosku Bank BPH SA z siedzibą w Gdańsku
o umorzenie weksla in blanco wystawionego przez Mirosława
Kacprzyka i Violettę Kacprzyk.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się
do tutejszego Sądu i okazał weksel Sądowi, w przeciwnym
razie Sąd uzna weksel za umorzony.

MSiG 13 lipca 2016

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XV Wydział
Gospodarczy, w sprawie XV GNs 16/15 wzywa posiadacza
zaginionego weksla in blanco wystawionego przez Krzysztofa
Bartoń na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń Inter Polska Spółki
Akcyjnej z siedzibą w Warszawie do zgłoszenia się w ciągu
sześćdziesięciu dni i do okazania wekslu Sądowi.

MSiG 20 licpa 2016

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu informuje, iż pod sygnaturą
akt I Ns 197/16 toczy się przed tut. Sądem postępowanie
z wniosku Banku Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Tarnobrzegu
z udziałem Jarosława Mączki o umorzenie weksla
in blanco wystawionego przez Jarosława Mączkę na urzędowym
blankiecie wekslowym do kwoty 50.000 zł, jako zabezpieczenie
spłaty pożyczki udzielonej na mocy umowy z dnia
26 czerwca 1999 r. nr 56296/1999/214.
Sąd wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla, aby
w terminie sześćdziesięciu dni od dnia ukazania się niniejszego
ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu
(TV piętro, pokój 413) i okazali go, gdyż w przeciwnym
razie weksel ten może zostać umorzony.

MSiG 25 lipca 2016

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
toczy się postępowanie pod sygn. akt I Ns 411/16 z wniosku
DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z udziałem
Stanisława Biniszewskiego o umorzenie weksla in blanco,
wystawionego przez Stanisława Biniszewskiego na rzecz DNB
Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (następcy prawnego
Banku DnB NORD Polska S.A.) na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu umowy agencyjnej zawartej pomiędzy Bankiem DnB
NORD Polska S.A. a Stanisławem Biniszewskim.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 60
dni od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się do Sądu
Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, jeśli mają jakieś informacje
o tym wekslu i go okazali.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2016

Post autor: Lech » 05 wrz 2016, 21:19

MSiG 27 lipca 2016

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział V
Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Towarzystwa Ubezpieczeń
Inter Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt V
GNs 7/15) o umorzenie zaginionego weksla in blanco wystawionego
przez Ryszarda Tomala jako zabezpieczenie roszczeń
wynikających z umowy o świadczenie usług pośrednictwa
ubezpieczeniowego z dnia 29 kwietnia 2005 r.
Sąd wzywa posiadacza opisanego weksla, aby w terminie 60
dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie i okazał
posiadany weksel Sądowi. Bezskuteczny upływ zakreślonego
terminu będzie skutkował uznaniem weksla za umorzony.

MSiG 29 lipca 2016
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV
GNs 20/15.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XV Wydział
Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a w Warszawie, wzywa
posiadaczy zaginionego weksla in blanco wystawionego przez
Halinę Kamińską prowadzącą działalność gospodarczą pod
firmą Kancelaria Ubezpieczeniowa „ADVISOR” Halina Kamińska
na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń INTER POLSKA spółki
akcyjnej z siedzibą w Warszawie na zabezpieczenie roszczeń
Towarzystwa Ubezpieczeń INTER POLSKA spółki akcyjnej
z siedzibą w Warszawie wynikających z umowy o świadczenie
usług pośrednictwa ubezpieczeniowego nr 10/37/2005 z dnia
25 kwietnia 2005 roku, którego sposób wypełnienia został uregulowany
w deklaracji wekslowej z dnia 25 kwietnia 2005 roku,
do zgłoszenia się w ciągu 60 dni i do okazania weksla sądowi
pod rygorem uznania tego weksla za umorzony.

***

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV
GNs 13/15.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XV Wydział
Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a w Warszawie, wzywa
posiadaczy zaginionego weksla in blanco wystawionego przez
Piotra Kowalika prowadzącego działalność gospodarczą pod
firmą ACIS.PL Piotr Kowalik na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń
INTER POLSKA spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie
na zabezpieczenie roszczeń Towarzystwa Ubezpieczeń INTER
POLSKA spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie wynikających
z umowy o świadczenie pośrednictwa ubezpieczeniowego
- nr 74/2003 z dnia 29 grudnia 2003 roku, do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni i do okazania weksla sądowi pod rygorem
uznania tego weksla za umorzony.

MSiG 1 sierpnia 2016
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 314/16 toczy się postępowanie
z wniosku DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
z udziałem Dariusza Jakubiec o umorzenie weksla in
blanco, wystawionego przez Dariusza Jakubiec na rzecz DNB
Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (następcy prawnego
Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.) na zabezpieczenie
roszczeń (należności BISE S.A.) z tytułu umowy
agencyjnej zawartej pomiędzy BISE S.A. a Dariuszem Jakubiec,
wzywając wszystkich zainteresowanych, aby w terminie
60 (sześćdziesięciu) dni od daty zamieszczenia ogłoszenia
zgłosili się do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa,
jeśli mają jakieś informacje o tym wekslu, i go okazali.

MSiG 5 sierpnia 2016

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
pod sygn. akt I Ns 309/16 toczy się z wniosku DNB
Banku Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z udziałem Zenona
Satkowskiego, Teresy Satkowskiej i Zbigniewa Ciarkowskiego
postępowanie o umorzenie weksla własnego in blanco wystawionego
przez Zenona Satkowskiego i Teresę Satkowską
w dniu 30 marca 2007 r., poręczonego przez Zbigniewa Ciarkowskiego
- na zabezpieczenie należności B1SE S.A. z tytułu
umowy agencyjnej nr 0051/OBR z dnia 31 marca 2007 r.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od dnia publikacji przedmiotowego ogłoszenia
i do okazania weksla sądowi.
Jeżeli w ciągu powyższego terminu nikt nie zgłosi się
z wekslem, Sąd wyda orzeczenie uznające weksel za umorzony.

***

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
pod sygnaturą I Ns 410/16 toczy się postępowanie
z wniosku DNB Bank Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Warszawie z udziałem Pawła Barczyka o uznanie weksla
za umorzony.
Sąd wzywa posiadacza weksla niezupełnego na zabezpieczenie
należności Banku DnB NORD z tytułu Umowy agencyjnej,
opatrzonego podpisem Pawła Barczyka, wystawionego na
zlecenie Banku DnB NORD Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 8, wpisanego pod
numerem KRS 0000022156 do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającego numer
identyfikacji podatkowej NIP 525-22-12-939 oraz kapitał zakładowy
w kwocie 361 200 228 złotych, wpłacony w całości, do
zgłoszenia się w ciągu 60 dni od dnia ukazania się niniejszego
ogłoszenia.

MSiG 8 sierpnia 2016

W Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XVI Wydziale Gospodarczym, sygn. akt XVI GNs 33/15,
toczy się sprawa z wniosku Orlen Gaz Polska spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku o umorzenie
weksla.
W związku z tym Sąd wzywa posiadacza weksla in blanco
wystawionego przez Huberta Kozika i Mirosława Skinderowicza
na rzecz Orlen Gaz Polska spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością z siedzibą w Płocku, aby w terminie 60 dni od
ukazania się ogłoszenia zgłosił się do Sądu i złożył posiadany
weksel.

MSiG 10 sierpnia 2016

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie informuje
o toczącym się postępowaniu pod sygn. akt I Ns 281/16
z wniosku Millennium Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z udziałem Magdaleny Łapińskiej i Arkadiusza Łapińskiego
o umorzenie weksla in blanco, wystawionego przez
Arkadiusza Łapińskiego i poręczonego przez Magdalenę
Łapińską w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań wynikających
z umowy leasingu nr K 126676, wzywając wszystkich
zainteresowanych, aby w terminie 60 dni od daty zamieszczenia
ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla Warszawy-
Mokotowa, jeśli mają jakieś informacje o tym wekslu
i go okazali.

MSiG 11 sierpnia 2016

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
wzywa posiadacza weksla in blanco, wystawionego przez
Antoniego Ratajczaka, PESEL 52031311518, wraz z poręczeniem
Małgorzaty Ratajczak, PESEL 54101708965, do zgłoszenia
się do tutejszego Sądu, do sprawy V Ns 427/15, i okazania
weksla Sądowi, w terminie 60 dni od dnia ukazania się niniejszego
ogłoszenia, to jest do dnia 30 października 2016 r.
W razie braku zgłoszenia w terminie wskazanym powyżej,
weksel zostanie umorzony.

MSiG 16 sierpnia 2016

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
pod sygn. akt: I Ns 334/16 toczy się z wniosku Banku
Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie z udziałem Agnieszki
Szmit postępowanie o umorzenie dwóch weksli własnych niezupełnych
wystawionych przez Agnieszkę Szmit na zlecenie
wnioskodawcy w dniu 10 grudnia 2003 roku w Warszawie.
Posiadacz zaginionych weksli wzywany jest do zgłoszenia się
w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia i do okazania
weksli Sądowi.

MSiG 17 sierpnia 2016

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie,
Wydziale I Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns 53/16
toczy się postępowanie z wniosku Agencji Mienia Wojskowego
w Warszawie z udziałem Mariusza Majewskiego,
Krystyny Marii Majewskiej, Ryszarda Majewskiego o uznanie
weksla za umorzony, wzywa się wszystkich posiadaczy
zaginionego weksla własnego in blanco, opatrzonego klauzulą
bez protestu, płatny O Reg. WAM Warszawa, podpisanego
na stronie wierzchniej przez Mariusza Majewskiego
jako wystawcę weksla oraz na stronie spodniej o treści
„poręczam” podpisanego przez Krystynę Marię Majewską
i Ryszarda Majewskiego, aby w terminie 60 (sześćdziesięciu)
dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i okazali weksel
Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Pragi-Południe w Warszawie,
pod rygorem uznania weksla za umorzony.

MSiG 26 sierpnia 2016

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
V Wydział Cywilny, w sprawie V Ns 166/16 wezwa posiadacza
zaginionego weksla in blanco, opatrzonego własnoręcznym
podpisem Waldemara Chudzika jako wystawcy i własnoręcznym
podpisem Huberta Sommerrey jako poręczyciela, aby
w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia ukazania się niniejszego
ogłoszenia zgłosił się w Sądzie Rejonowym Poznań-
-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, V Wydział Cywilny, do
sprawy sygn. akt V Ns 166/16 z wniosku Bartosza Myślińskiego
przy udziale Waldemara Chudzika, Huberta Sommerrey
o umorzenie weksla i okazał weksel Sądowi.

MSiG 30 sierpnia 2016

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, zgodnie
z postanowieniem z dnia 22 lipca 2016 roku, sygn. akt V
GNs 6/15, wzywa posiadacza zaginionego weksla o treści:
„Weksel . . . . . . . . . . ., dnia . . . . . . . . . . . . . na . . . . . . . . . . . .
dnia . . . . . . . . . . . . . zapłacę za ten własny weksel na zlecenie
Orlen Gaz Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku sumę . . . . . . . . . . . . . .
Płatny w siedzibie Orlen Gaz w Płocku, Zglenickiego 46 A.”,
podpisanego przez Huberta Kozika, na odwrocie podpisanego
przez M. Urban-Kozik pod słowami „Poręczam za” i przez
Huberta Kozika „Bez protestu”,
do zgłoszenia się w ciągu 60 dni od daty publikacji niniejszego
ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i do okazania
weksla Sądowi Rejonowemu w Płocku.

MSiG 31 sierpnia 2016

Przed Sądem Rejonowym w Lubinie toczy się postępowanie
z wniosku Banku Pekao S.A. I Oddział w Lubinie, sygn. akt
I Ns 382/15, o umorzenie weksla in blanco z wystawienia
uczestników postępowania: Andrzeja Migalskiego i Ludwiki
Migalskiej o następującej treści:
„Lubin, dnia r. zapłacimy bez protestu za ten sola weksel
na zlecenie Banku Pekao S.A. I Oddział w Lubinie kwotę zł
Andrzej Migalski, Ludwika Migalska.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie 60
dni od daty ukazania się ogłoszenia zgłosił się do Sądu Rejonowego
w Lubinie i okazał zaginiony weksel. W przeciwnym
razie, jeżeli zajdą ku temu podstawy, Sąd może stwierdzić
o umorzeniu weksla.

MSiG 5 września 2016

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu,
I Wydział Cywilny, ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław, w sprawie
toczącej się pod sygn. akt I Ns 225/16 z wniosku Banku
Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie z udziałem uczestników:
Joanny Rutkowskiej, Mariusza Rutkowskiego i Towarzystwa
Ubezpieczeń Europa S.A. we Wrocławiu o uznanie weksla za
umorzony wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla
własnego in blanco o treści:
„_dnia_Na_zapłacę bez protestu za ten weksel na zlecenie TU
Europa S.A. sumę_płatny_”,
płatnego zgodnie z deklaracją wekslową w siedzibie TU
Europa S.A., ul. Gwiaździsta, 53-413 Wrocław, aby w terminie
60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i okazali weksel
Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
pod rygorem uznania weksla za umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2016

Post autor: Lech » 13 paź 2016, 08:51

MSiG 7 września 2016

Sąd Rejonowy w Białymstoku informuje, iż pod sygnaturą II
Ns 1445/16 toczy się przez tut. Sądem postępowanie z wniosku
Bobr-ex Sp. z o.o. z siedzibą w Bobrownikach z udziałem
Andrzeja Gierszewskiego i Magdaleny Gierszewskiej o umorzenie
weksli in blanco sporządzonych na blankiecie wekslowym,
o następującej identycznej treści:
„........................................., dnia …… 19
……………………………. Na ………………………………………
zapłać ………… za ten …………………… weksel, na zlecenie
…………………………………………………………………… sumę
……………..........................................................……………
Płatny: …………………………”,
opatrzonych w prawym dolnym rogu dwoma własnoręcznymi
podpisami „Andrzej Gierszewski” oraz „Magdalena
Gierszewska”.
Sąd wzywa wszystkich posiadaczy zaginionych weksli, aby
zgłosili się w terminie 60 dni, licząc od daty opublikowania
ogłoszenia, do okazania wskazanych weksli Sądowi, gdyż
w przeciwnym razie weksle te mogą zostać umorzone.

MSiG 9 września 2016

W Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
w Wydziale I Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns 1555/15
toczy się postępowanie z wniosku Concordia Polska Towarzystwo
Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu o uznanie
za umorzony weksel o treści:
„Weksle własny in blanco, ……………. dnia............. (Miejsce
i data wystawienia weksla), za okazaniem tego weksla
zapłacę za ten weksel własny na zlecenie (oznaczenie osoby,
na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana
(remitenta)............... kwotę............... (słownie:.............).Weksel
będzie płatny w Poznaniu. (Podpis wystawy weksla (w przypadku
spółki pieczęć spółki oraz podpisy osób uprawnionych
do reprezentacji spółki)). „Concordia”. Poręczam:...................
(oznaczenie poręczyciela. Podpis poręczyciela. W przypadku
spółki pieczęć spółki oraz podpisy osób uprawnionych do
reprezentacji spółki).”
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia publikacji ogłoszenia i do
okazania weksla sądowi.
Jeżeli w ciągu terminu oznaczonego w wezwaniu nikt nie
zgłosi się z wekslem, sąd wyda orzeczenie uznające weksel
za umorzony. Jeżeli natomiast posiadacz weksla zgłosi się
przed wydaniem orzeczenia, sąd umorzy dalsze postępowanie
po przesłuchaniu zainteresowanych i po okazaniu wekslu
żądającemu umorzenia.

***

Przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku pod
sygn. akt XIII Ns 931/16 toczy się postępowanie z wniosku
Futura Leasing S.A. w Gdańsku o umorzenie weksla własnego
in blanco wystawionego przez Witolda Potockiego i Dorotę
Potocką.
Sąd wzywa posiadacza weksla, aby w terminie 60 dni od ukazania
się niniejszego ogłoszenia zgłosił się i okazał weksel
w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, gdyż
w przeciwnym razie weksel ten może zostać umorzony.

MSiG 12 września 2016

Sąd
Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, I Wydział
Cywilny, sygn. akt I Ns 319/16.
Na podstawie art. 96 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 roku
Prawo wekslowe (Dz. U. z 1936 r., Nr 37, poz. 282) Sąd dokonuje
ogłoszeń o wszczęciu postępowania o uznanie za umorzone
jednego weksla własnych in blanco z zastrzeżeniem „bez
protestu” wystawionego przez Zdzisława Klejkiewicza prowadzącego
działalność gospodarczą pod nazwą „Usługi dystrybucyjne
Zdzisław Klejkiewicz” w dniu 20 czerwca 2013 roku,
wzywając posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w terminie 60 dni i do okazania weksla Sądowi.

***

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia toczy się
postępowanie sprawy o sygn. I Ns 342/16 z wniosku Bank
BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku z udziałem Magdaleny Wolf
o uznanie za umorzony weksla własnego in blanco wystawionego
w dniu 20 kwietnia 2015 r. w Pile przez Magdalenę
Wolf jako zabezpieczenie prawne gwarancji w kwocie
18.00 PLN udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego
z siedzibą w Warszawie, która to gwarancja wystawiona
została na zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego przez
bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku w kwocie 30.000, 00 PLN
na podstawie umowy kredytu numer 2751647152 z dnia
20 kwietnia 2015 r.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego wekslu do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od dnia ukazania się ogłoszenia i okazania
weksla Sądowi, bo w przeciwnym razie Sąd wyda orzeczenie
uznające weksel za umorzony.

MSiG 19 września 2016

Sąd Rejonowy w Trzciance informuje, iż pod sygn. I Ns 1070/15
z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A.
z siedzibą w Warszawie przy uczestnictwie Mirosława Jana
Bołzan i Anny Bołzan toczy się postępowanie w przedmiocie
uznania za umorzone dwóch weksli in blanco wystawionych
przez uczestników postępowania.
Sąd wzywa posiadacza wyżej wymienionych weksli, aby
w ciągu 60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili swoje prawa
i złożyli w tutejszym sądzie przedmiotowe weksle, gdyż
w przeciwnym razie weksle te mogą zostać umorzone.

***

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
w sprawie o sygn. akt VIII GNs 3/16 wzywa posiadacza
weksla niezupełnego wystawionego nie na zlecenie „Clima-
-Produkt” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Pszczółkach przez Instal-Lublin Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od daty ukazania się ogłoszenia
i do okazania weksla Sądowi.

MSiG 21 września 2016

Przed Sądem Rejonowym w Grójcu, w Wydziale I Cywilnym
(ul. Sportowa 14, 05-600 Grójec), pod sygn. akt I Ns 273/15
toczy się postępowanie z wniosku DNB Bank Polska S.A.
w Warszawie o umorzenie zaginionego weksla in blanco,
wystawionego przez uczestnika postępowania Gerarda
Kozłowskiego i poręczonego przez uczestnika postępowania
Cezarego Bandurę, opatrzonego podpisem Gerarda Kozłowskiego
w charakterze wystawcy i podpisem Cezarego Bandury
w charakterze poręczyciela, którego zasady wypełnienia
zostały ustalone w deklaracji wekslowej stanowiącej załącznik
nr 9 do umowy agencyjnej nr 0226/GRO z dnia 1 października
2008 r.
W związku z tym wzywa się posiadacza zaginionego weksla
in blanco, aby w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia ogłoszenia,
nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 roku, zgłosił się i okazał
weksel w Sądzie Rejonowym w Grójcu, ul. Sportowa 14,
05-600 Grójec, woj. mazowieckie, Polska, gdyż w przeciwnym
razie Sąd wyda orzeczenie uznające weksel za umorzony.

MSiG 22 września 2016

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 702/16.
Na podstawie art. 96 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 roku
- Prawo wekslowe Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia,
I Wydział Cywilny, w sprawie z wniosku Banku Polska
Kasa Opieki spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie z udziałem
Eweliny Nazarko-Ludwiczak, Tomasza Ludwiczaka, STU
Ergo Hestia spółki akcyjnej z siedzibą w Sopocie o umorzenie
weksla dokonuje ogłoszeń o wszczęciu postępowania o uznanie
za umorzony weksla in blanco wystawionego przez Ewelinę
Nazarko-Ludwiczak i Tomasza Ludwiczaka na rzecz STU
Ergo Hestia w dniu 21 maja 2003 roku, wzywając posiadacza
zaginionego weksla do zgłoszenia się w terminie 60 (sześćdziesięciu)
dni i do okazania weksla Sądowi.

MSiG 23 września 2016

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim zawiadamia, że przed
Sądem toczy się postępowanie o umorzenie weksla własnego
„in blanco” wystawionego w dniu 7 lipca 2008 roku przez
Jacka Kwasowca, zawierającego klauzulę bez protestu, na zlecenie
Raiffeisen-Leasing Polska S.A. w Warszawie (sygn. akt
I Ns 24/16) i wzywa wszystkich posiadaczy tego zaginionego
weksla własnego „in blanco”, aby w terminie do dnia 30 listopada
2016 roku zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Radzyniu
Podlaskim i okazali Sądowi weksel, gdyż w przeciwnym razie
weksel ten może zostać umorzony.

MSiG 27 września 2016

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie,
I Wydziale Cywilnym, toczy się postępowanie w sprawie
o sygn. akt I Ns 1153/15 z wniosku Banku Zachodniego
WBK S.A. we Wrocławiu z udziałem Elżbiety Nowakowskiej
o uznanie za umorzone zaginionych weksli własnych
in blanco wystawionych przez Elżbietę Nowakowską i Jerzego
Nowakowskiego opatrzonych ich podpisem.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie,
I Wydział Cywilny, wzywa posiadaczy zaginionych weksli do
zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia ogłoszenia
i do okazania weksla sądowi.

MSiG 3 października 2016

Przed Sądem Rejonowym w Toruniu, Wydział XI Cywilny,
prowadzone jest postępowanie z wniosku Gminy Łysomice
z udziałem Grzegorza Kwiatkowskiego o umorzenie utraconego
weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, podpisanego
przez Grzegorza Kwiatkowskiego, poręczonego przez
Grażynę Kwiatkowską. Postępowanie w sprawie toczy się pod
sygnaturą akt XI Ns 1729/16.
Wzywa się wszystkich posiadaczy zaginionego weksla
in blanco, aby w terminie 60 dni od daty ukazania się ogłoszenia
zgłosili się i okazali weksel Sądowi. Jeżeli w ciągu tego
terminu posiadacz weksla nie zgłosi się, sąd wyda orzeczenie
uznające weksel za umorzony.

MSiG 5 października 2016

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się
postępowanie w sprawie I Ns 297/16 z wniosku Fprop Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu
Świętokrzyskim, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu
Spółki Pana Benyamin Neam Habib oraz członka Zarządu
Spółki George Wingfield Digby - obecna forma prawna oraz
firma remitenta weksla (wierzyciela wekslowego), występującego
w chwili wystawienia weksla, pod firmą Polimeni
International Ostrowiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim - o umorzenie
weksla in blanco, sporządzonego na blankiecie, na którym
znajduje się firma, adres oraz nr KRS remitenta weksla
(wierzyciela wekslowego) w osobie Polimeni International
Ostrowiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, a także firma, adres,
NIP i REGON dłużnika wekslowego (wystawcy przedmiotowego
weksla) w osobie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-
-Usługowego MEX Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, wraz z podpisem
Prezesa Zarządu dłużnika wekslowego (wystawcy weksla)
w osobie Pana Grzegorza Kniazia.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od dnia ogłoszenia zgłosił się do tutejszego Sądu
i okazał Sądowi weksel.
Końcowym dniem terminu jest dzień . . . . . . . . . . według daty
kalendarza.
Jeżeli w ustawowym terminie posiadacz weksla nie zgłosi się
lub też zgłosi się, oświadczając, że posiada przedmiotowy
dokument, lecz go nie okaże, Sąd, nie wnikając w przyczyny
zaistniałego stanu rzeczy, wyda po upływie wskazanego terminu
orzeczenie uznające weksel za umorzony.
Jeżeli natomiast posiadacz zgłosi w tutejszym Sądzie gotowość
przedstawienia właściwego dokumentu, Sąd wyznaczy
termin posiedzenia, na które zostanie wezwany wraz
z wnioskodawcą. Okazanie dokumentu uruchomi procedurę
porównania go z dokumentem oznaczonym we wniosku
o umorzenie, a ustalenie tożsamości między wskazanymi
dokumentami skutkować będzie wydaniem postanowienia
o umorzeniu postępowania. W sytuacji przeciwnej zostanie
przeprowadzone przed tutejszym Sądem postępowanie
dowodowe i - odpowiednio do poczynionych ustaleń - Sąd
umorzy postępowanie lub po upływie zakreślonego terminu
wyda postanowienie o umorzeniu weksla.

MSiG 10 października 2016

Sąd Rejonowy
w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GNs 1/16.
Sąd Rejonowy, Sąd Gospodarczy, w Rzeszowie wzywa posiadacza
zaginionego weksla in blanco, wystawionego i podpisanego
przez Marcina Ciszek, do zgłoszenia się w ciągu 60 dni
od dnia ogłoszenia niniejszego postanowienia w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym i okazania zaginionego weksla
Sądowi.

***

Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział I Cywilny, w sprawie
I Ns 2107/15 z wniosku Banku Polska Kasa Opieki S.A.
w Warszawie z udziałem Sławomira Stodólskiego o umorzenie
weksla wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla
in blanco wystawionego na urzędowym blankiecie wekslowym
podpisanego przez Sławomira Stodólskiego, aby w terminie
60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i okazali
weksel w tutejszym Sądzie pod rygorem uznania weksla za
umorzony

***

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie, II Wydział
Cywilny, sygn. akt II Ns 341/16 na podstawie art. 96 ustawy
z dnia 28 kwietnia 1936 r. w sprawie z wniosku Powszechnej
Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie
o umorzenie weksla własnego in blanco wystawionego
przez Jarosława Kawerskiego i Izabelę Kawerską w dniu
24 listopada 2005 roku w Warszawie, wzywa posiadacza
weksla, aby w terminie 60 dni, licząc od daty ukazania się
ogłoszenia, zgłosił się i okazał weksel do Sądu.

MSiG 12 października 2016

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
pod sygn. akt I Ns 917/16 toczy się z wniosku Millennium
Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z udziałem
Geber sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym postępowanie
o umorzeniu weksla własnego in blanco wystawionego
przez Geber sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym na
zabezpieczenie roszczeń wynikających z umowy leasingu operacyjnego
nr 221862.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dnia od dnia publikacji przedmiotowego ogłoszenia
i do okazania weksla sądowi. Jeżeli w ciągu powyższego
terminu nikt nie zgłosi się z wekslem, Sąd wyda orzeczenie
uznające weksel za umorzony.

MSiG 13 października 2016

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział
V Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Alior Leasing
Sp. z o.o. we Wrocławiu (sygn. akt V GNs 2/16) o umorzenie
dwóch zaginionych weksli in blanco wystawionych
przez spółkę Warbus Sp. z o.o. w Warszawie na rzecz Alior
Leasing Sp. z o.o. w celu zabezpieczenia roszczeń mogących
wyniknąć z umowy leasingu operacyjnego nr 005892/16/11
z dnia 10 maja 2016 r. oraz z umowy leasingu operacyjnego
nr 006344/16/1 z dnia 10 maja 2016 r.
Sąd wzywa posiadacza opisanych weksli, aby w terminie
60 dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie
i okazał posiadane weksle Sądowi. Bezskuteczny upływ
zakreślonego terminu będzie skutkował uznaniem weksli
za umorzone.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2016

Post autor: Lech » 27 paź 2016, 14:08

MSiG 18 października 2016

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 634/16 toczy się
postępowanie z wniosku Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą
we Wrocławiu z udziałem Wacława Żurek i Janiny Żurek
o umorzenie weksla in blanco, wystawionego przez Wacława
Żurek i poręczonego przez Janinę Żurek, na rzecz Banku
Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na zabezpieczenie
wierzytelności Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą
we Wrocławiu z tytułu umowy o kredyt w rachunku
bieżącym nr 01/03/504000045 z dnia 13 listopada 2003 r.
Sąd wzywa posiadaczy zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od ukazania się niniejszego
ogłoszenia i okazania przedmiotowego weksla Sądowi.

MSiG 24 października 2016

Przed Sądem Rejonowym w Płocku, I Wydział Cywilny, prowadzone
jest postępowanie z wniosku Banku BPH Spółka
Akcyjna w Gdańsku, sygn. akt I Ns 635/15, o uznanie weksla
własnego in blanco, wystawionego przez Andrzeja Zycha
i Bożenę Zych za umorzony.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla sola „bez protestu”
do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia
ogłoszenia i do okazania weksla sądowi, w przeciwnym razie
sąd stwierdzi umorzenie weksla.

MSiG 26 października 2016

Sąd Rejonowy we Wrześni, działając w sprawie I Ns 1145/15
z wniosku Banku BPH S.A. z s. w Gdańsku o umorzenie
weksla, wzywa posiadacza zaginionego weksla in blanco,
podpisanego przez Małgorzatę Kucza, 62-300 Września,
ul. Chrobrego 21c/26 PESEL 65120701523, Henryka Kucza,
Chrobrego 21/26, 62-300 Września, aby w ciągu 60 dni od
daty niniejszego ogłoszenia okazał ten weksel sądowi, w przeciwnym
wypadku weksel zostanie umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2016

Post autor: Lech » 02 lis 2016, 20:37

MSiG 2 listopada 2016

W Sądzie Rejonowym w Pile, I Wydziale Cywilnym, pod
sygnaturą akt I Ns 921/16 toczy się postępowanie z wniosku
Banku BPH S.A. z siedzibą w Warszawie o umorzenie utraconego
weksla. Przedmiotem sprawy jest weksel in blanco
opatrzony podpisem wystawcy o następującej treści:
WEKSEL
Piła, dn. 28 marca 2014
Na.........
Dnia............. zapłacę (imy) za ten weksel własny na zlecenie.......
sumę.............. bez protestu. Płatny w.......... Romuald
Selwat.
Sąd wzywa posiadaczy zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia ukazania się niniejszego
ogłoszenia i do okazania weksla tutejszemu Sądowi, gdyż
w przeciwnym razie Sąd wyda orzeczenie uznające weksel
za umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2016

Post autor: Lech » 16 lis 2016, 21:49

MSiG 7 listopada 2016

Sąd Rejonowy w Sandomierzu, I Wydział Cywilny,
ul. Kościuszki 2a, 27-600 Sandomierz, w sprawie toczącej
się pod sygn. akt I Ns 269/16 z wniosku Banku BPH S.A.
z siedzibą w Gdańsku z udziałem uczestników Piotra Szydło,
Doroty Szydło, Edwarda Szydło, Janiny Szydło, Haliny Młynarczyk,
Henryka Młynarczyka o uznanie weksli za umorzone
wzywa wszystkich posiadaczy dwóch zaginionych weksli własnych
in blanco, zawierających na stronie wierzchniej podpis
uczestników Piotra Szydło i Doroty Szydło oraz zawierających
podpisy poręczycieli Edwarda Szydło, Janiny Szydło, Haliny
Młynarczyk i Henryka Młynarczyka, aby w terminie 60 dni od
ukazania się ogłoszenia zgłosili się i okazali weksle Sądowi
Rejonowemu w Sandomierzu pod rygorem uznania weksli
za umorzone.

***

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 311/16 toczy się
postępowanie z wniosku DNB Bank Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie z udziałem Przemysława Ołdaka i Wandy Ignaczuk
o umorzenie weksla in blanco, wystawionego przez
Przemysława Ołdaka na rzecz remitenta Banku DnB NORD
Polska S.A., którego następcą prawnym jest DNB Bank Polska
z siedzibą w Warszawie, poręczonego przez Wandę Ignaczuk,
na którym jako dzień i miejsce wystawienia weksla wpisano
„3 lipca 2009 roku” „Warszawa”, a jako miejsce płatności
„DnB NORD III Oddział w Warszawie”, wystawionego na
zabezpieczenie należności Banku DnB NORD z tytułu umowy
agencyjnej 0307/2OWA z dnia 3 lipca 2009 r.
Sąd wzywa posiadaczy zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od ukazania się niniejszego
ogłoszenia i okazania przedmiotowego weksla Sądowi.
Jeżeli w ciągu terminu oznaczonego w wezwaniu nikt się nie
zgłosi z wekslem, Sąd wyda orzeczenie uznające weksel za
umorzony.

MSiG 10 listopada 2016

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GNs 14/15.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XV Wydział
Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a, w Warszawie wzywa
posiadaczy zaginionego weksla własnego in blanco z klauzulą
„bez protestu” wystawionego na urzędowym formularzu
wekslowym obowiązującym do dnia 1 stycznia 2007 roku
przez Henryka Dębek prowadzącego działalność gospodarczą
pod nazwą FC Finvest Consulting Henryk Dębek na rzecz
Towarzystwa Ubezpieczeń INTER POLSKA spółki akcyjnej
z siedzibą w Warszawie na zabezpieczenie roszczeń Towarzystwa
Ubezpieczeń INTER POLSKA spółki akcyjnej z siedzibą
w Warszawie wynikających z umowy o świadczenie
usług pośrednictwa ubezpieczeniowego - nr 10/39/2005 z dnia
13 maja 2005 roku, do zgłoszenia się w ciągu 60 dni i do okazania
weksla sądowi pod rygorem uznania tego weksla za
umorzony.

MSiG 14 listopada 2016

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt
XV GNs 25/15.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XV Wydział
Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a, w Warszawie wzywa
posiadaczy zaginionego weksla in blanco z klauzulą „bez protestu”
wystawionego przez Martę Dziewońską, prowadzącą
działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Ubezpieczeniowa
Marta Dziewońska, na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń
INTER POLSKA spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na
zabezpieczenie roszczeń Towarzystwa Ubezpieczeń INTER
POLSKA spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie wynikających
z umowy o świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego
nr 10/11/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku do
zgłoszenia się w ciągu 60 dni i do okazania weksla Sądowi
pod rygorem uznania tego weksla za umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2016

Post autor: Lech » 25 lis 2016, 09:24

MSiG 24 listopada 2016

W Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
I Wydział Cywilny, w sprawie I Ns 1039/16 toczy się postępowanie
z wniosku Banku BGŻ BNP Paribas Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie z udziałem Dariusza Nolbrzaka i Elżbiety
Nolbrzak o uznanie za umorzony zaginionego weksla
in blanco z podpisami Dariusza Nolbrzaka i Elżbiety Nolbrzak.
Sąd wzywa posiadacza weksla, aby w terminie sześćdziesięciu
dni od dnia ogłoszenia zgłosił się i okazał weksel
Sądowi. Jeżeli w ciągu powyższego terminu nikt nie zgłosi się
z wekslem, Sąd wyda orzeczenie uznające weksel za umorzony
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2016

Post autor: Lech » 05 gru 2016, 14:26

MSiG 28 listopada 2016

Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XV Wydział Gospodarczy,
sygn. akt XV GNs 3/16.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XV Wydział
Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a, w Warszawie wzywa
posiadaczy zaginionego weksla in blanco wystawionego
przez Bolesławę Witkowską prowadzącą działalność gospodarczą
pod firmą Witkowska - Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
Bolesława Witkowska na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń
INTER Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na
zabezpieczenie roszczeń Towarzystwa Ubezpieczeń INTER
POLSKA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wynikających
z umowy o świadczenie pośrednictwa ubezpieczeniowego
- nr 8/16 z dnia 20 lipca 2005 roku, do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni i do okazania weksla sądowi pod rygorem
uznania tego weksla za umorzony i poinformowanie Sądu
o dacie publikacji ogłoszenia.

MSiG 29 listopada 2016

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się
postępowanie w sprawie I Ns 926/16 z wniosku Saint-Gobian
Polska sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, reprezentowanego
przez adw. Miłosza Śliwińskiego z udziałem Zbigniewa
Zawiszy i Małgorzaty Zawiszy o umorzenie weksla in blanco
sporządzonego na blankiecie o treści następującej: WEKSEL...
dnia... na... zapłaci... bez protestu za ten sola weksel na zlecenie...
sumę... płatny”, opatrzonego podpisem Zbigniew Zawisza
i numerem 70071509676, posiadającego drugą stronę o treści
„71102008801 Małgorzata Zawisza - poręczam”.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie 60
dni od dnia ogłoszenia zgłosił się do tutejszego Sądu i okazał
Sądowi weksel. Końcowym dniem terminu jest 60 dni od dnia
ukazania się ogłoszenia.
Jeżeli w ciągu terminu oznaczonego w wezwaniu nikt nie
zgłosi się z wekslem, sąd wyda orzeczenie uznające weksel
za umorzony.
Jeżeli natomiast posiadacz weksla zgłosi się przed wydaniem
orzeczenia, Sąd wyznaczy termin posiedzenia, na które zostanie
wezwany wraz z wnioskodawcą i uczestnikami. Okazanie
dokumentu uruchomi procedurę porównania go z dokumentem
oznaczonym we wniosku o umorzenie, a ustalenie tożsamości
między wskazanymi dokumentami skutkować będzie
wydaniem postanowienia o umorzeniu postępowania.
W sytuacji przeciwnej zostanie przeprowadzone przed tutejszym
Sądem postępowanie dowodowe i - odpowiednio do
poczynionych ustaleń - Sąd umorzy postępowanie lub po
upływie zakreślonego terminu wyda postanowienie o umorzeniu
wekslu.

MSiG 30 listopada 2016

Sąd Rejonowy w Wieliczce zawiadamia, że przed tutejszym
Sądem do sygn. akt I Ns 917/16 toczy się sprawa z wniosku
Oknoplast sp. z o.o. z siedzibą w Ochmanowie przy uczestnictwie
Leszka Strzałki i Magdaleny Strzałki o umorzenie weksla.
Weksel in blanco wystawiony został w dniu 1 lipca 2003 roku
przez Leszka Strzałkę prowadzącego działalność gospodarczą
pod firmą Przedsiębiorstwo Handlu i Usług „ARCHIK+” z siedzibą
w Myślenicach, a poręczony przez małżonka wystawcy -
Magdalenę Strzałkę i wydany wnioskodawcy.
Do weksla dołączona była deklaracja wekslowa następującej
treści: „W załączeniu składamy do dyspozycji Państwa weksel
„in blanco” z naszego wystawienia jako zabezpieczenie wykonania
naszych zobowiązań wynikających bądź mogących
wyniknąć z Umowy o Współpracy nr 008/2003 z dnia 01 lipca
2003. Przedmiotowy weksel „in blanco” wystawca zobowiązuje
się wykupić w przypadku zaistnienia konieczności realizacji
przez Państwa rzeczonych wyżej roszczeń. Weksel ten
Państwa Firma ma prawo wypełnić w każdym czasie na kwotę
naszego zadłużenia wobec Państwa Firmy wraz z odsetkami
i kosztami oraz weksel ten opatrzyć datą płatności według
swego uznania oraz wpisać klauzulę „bez protestu” oraz uzupełnić
wszystkimi brakującymi elementami zawiadamiając
nas listem poleconym.
List ten powinien być wysłany przynajmniej na 7 dni przed
terminem płatności weksla. Jako miejsce płatności weksla
wskazujemy Ochmanów 117 Gmina Niepołomice”.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu 60 dni
od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje
prawa do przedmiotowych dokumentów i złożyli w Sądzie te
dokumenty, gdyż w razie niezłożenia dokumentów mogą być
one umorzone.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2016

Post autor: Lech » 22 gru 2016, 11:37

MSiG 7 grudnia 2016

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, VIII Wydział Gospodarczy,
prowadzi postępowanie z wniosku Jacka Szymońskiego
(sygn. akt VIII GNs 6/16) o umorzenie zaginionego weksla
in blanco wystawionego przez Sferia S.A. z siedzibą w Warszawie
w celu zabezpieczenia roszczeń mogących wyniknąć
z umowy pożyczki z dnia 22 lutego 2010 r. zawartej między
Sferia S.A. z siedzibą w Warszawie jako pożyczkobiorcą oraz
Aero 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Jackiem Szymońskim
jako pożyczkodawcami.
Sąd wzywa posiadacza opisanego weksla, aby w terminie
60 dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie
i okazał posiadany weksel Sądowi. Bezskuteczny upływ
zakreślonego terminu będzie skutkował uznaniem weksla
za umorzony.

MSiG 15 grudnia 2016
Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział I Cywilny, informuje, że
toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt I Ns 218/16
(poprzednio VII Ns 546/15) z wniosku Kolporter Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą
w Kielcach (dawniej Kolporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
S.K.A. z siedzibą w Kielcach) z udziałem Katarzyny
Panchyrz o umorzenie weksla wystawionego przez uczestniczkę
Katarzynę Panchyrz na zabezpieczenie współpracy
realizowanej na podstawie umowy o kolportaż prasy z dnia
30 czerwca 2006 roku i wzywa posiadacza zaginionego weksla
do zgłoszenia się w ciągu 60 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia
i do okazania wekslu Sądowi.

MSiG 16 grudnia 2016

Przed Sądem Rejonowym w Gorzowie Wlkp., w X Wydziale
Cywilnym, w sprawie o sygn. akt X Ns 1129/16 toczy się postępowanie
z wniosku Raiffeisen - Leasing Polska S.A. w Warszawie
z udziałem Jacka Różyckiego i Małgorzaty Różyckiej
o uznanie za umorzony weksla własnego, bez protesu,
in blanco wystawionego według oświadczenia wnioskodawcy
w dniu 15 lutego 2011 r. na zlecenie Raiffeisen - Leasing
Polska S.A. w Warszawie, podpisanego przez wystawcę
Jacka Różyckiego, a także na rewersie podpisanego przez
Małgorzatę Różycką przy słowie „poręczam”.
Sąd wzywa posiadacza tego weksla do zgłoszenia się w terminie
60 dni od dnia opublikowania ogłoszenia i okazania
weksla Sądowi, w przeciwnym razie weksel może zostać umorzony.

MSiG 20 grudnia 2016

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi-Południe w Warszawie,
II Wydział Cywilny, ogłasza, iż prowadzi z wniosku Siemens
Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
z udziałem Sante Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Sosnowcu, Sante Clinic sp. z o. o. sp.k.
w Sosnowcu, Darii Zarębskiej postępowanie w sprawie
o sygn. akt II Ns 1251/16 - o umorzenie weksla in blanco o treści:
- na awersie weksla
„. . . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . . r. Na . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zapłać . . . . . . . za ten . . . . . . . . weksel na zlecenie . . . . . . . .
sumę . . . . . . . . . . . . . . . . . . Płatny . . . . . . . . . . . . ”, na którym
znajdowała się pieczęć firmowa wystawcy Sante Clinic
spółka z o.o. sp. k. w Sosnowcu AL Wolności 6, 41-219 Sosnowiec,
jej nr NIP oraz pieczątka imienna o treści: lek. Daria
Zarębska - Prezes Zarządu z podpisem czytelnym: Daria
Zarębska”,
- na rewersie weksla:
„poręczam” oraz pieczęć firmowa poręczyciela wekslowego
Sante Clinic spółka z o.o. w Sosnowcu Al. Wolności 6,
41-219 Sosnowiec, jej nr NIP oraz pieczątka imienna o treści:
lek. Daria Zarębska - Prezes Zarządu z podpisem czytelnym:
Daria Zarębska” „poręczam” z podpisem czytelnym: Daria
Zarębska”.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi-Południe w Warszawie
wzywa posiadacza opisanego weksla do zgłoszenia się do
Sądu w ciągu 60 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia
i do okazania weksla Sądowi.

MSiG 21 grudnia 2016

W Sądzie Rejonowym w Opolu toczy się postępowanie
sygn. akt I Ns 75/16, o umorzenie weksla w sprawie z wniosku
Browaru Namysłów Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie
z udziałem Przedsiębiorstwa Handlowego „Bartex” Sp. jawna
Maria. Tadeusz Bartosewicz z siedzibą w Bartoszycach. Sąd
wzywa posiadacza zaginionego weksla „in blanco” o treści:
„WEKSEL_, dnia _ Na_ zapłac _ _ bez protestu za ten _ weksel
na zlecenie_ sumę _, Płatny _.” podpisany przez Tadeusza
Bartosewicza i Marię Bartosewicz, obok podpisów umieszczona
data „18.06.2015 r.” oraz pieczątka o treści: „Przedsiębiorstwo
Handlowe „BARTEX” Spółka jawna Maria. Tadeusz
Bartosewicz 11-200 Bartoszyce, ul. Kętrzyńska 43, NIP 743-
000-36-19” do zgłoszenia się w terminie 60 dni od daty ukazania
się ogłoszenia do Sądu Rejonowego w Opolu i okazania
zaginionego weksla, w przeciwnym razie, jeżeli zajdą ku temu
podstawy, Sąd może stwierdzić umorzenie weksla.

***

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
II Wydziale Cywilnym, w sprawie II Ns 327/16, toczy się
postępowanie o umorzenie zaginionego weksla własnego,
wystawionego przez Izabelę Rogowską w celu zabezpieczenia
roszczeń mogących wyniknąć z umowy pożyczki z dnia
18.08.2011 r., zawartej między Michałem Rogowskim i Izabelą
Rogowską.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.
Jeżeli w wyżej wymienionym terminie posiadacz weksla nie
przedłoży przedmiotowego weksla, Sąd wyda postanowienie
o uznaniu weksla za umorzony.

MSiG 22 grudnia 2016

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 569/08 toczy się
postępowanie z wniosku Energomontaż Zachód Wrocław
Sp. z o.o. o umorzenie weksla, który miał wystawić z dnia
22 kwietnia 2013 r. RAFAKO S.A. płatny w Banku Pekao Bank
Polski S.A. o treści: „. . . ., dnia . . . . na . . . . zapłać . . . . bez
protestu . . . . . za ten . . . . . weksel na zlecenie . . . . . sumę . . . . .
płatny . . . . . opatrując popisami prokurent Joanna Zwolak,
Wiceprezes Zarządu Krzysztof Burek Rafako Spółka Akcyjna”
i pieczęciami firmowymi i imiennymi z podpisami.
Sąd wzywa posiadaczy zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 (sześćdziesiąt) dni od ukazania się niniejszego
ogłoszenia i okazania przedmiotowego weksla sądowi.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2016

Post autor: Lech » 18 sty 2017, 19:39

MSiG 27 grudnia 2017

Sąd Rejonowy w Mysłowicach, I Wydział Cywilny, zawiadamia,
że w sprawie o sygnaturze I Ns 1121/16 prowadzone jest
postępowanie z wniosku Banku BPH Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Gdańsku z udziałem Jana Puchalskiego i Bożeny Puchalskiej
o umorzenie weksla. Weksel to niewypełniony weksel
„in blanco” opatrzony podpisami wystawców Jana Puchalskiego
i Bożeny Puchalskiej, bez określenia sumy wekslowej,
sporządzony na urzędowym blankiecie wekslowym.
Sąd wzywa posiadacza wyżej wymienionego weksla, aby
w terminie 60 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił
się do tutejszego Sądu i okazał weksel, gdyż w przeciwnym
wypadku zostanie on umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
I Wydziale Cywilnym, toczy się pod sygnaturą I Ns 841/15
postępowanie z wniosku Bank Polska Kasa Opieki Spółki
Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, przy uczestnictwie Roberta
Rynowieckiego i Bożeny Rynowieckiej o umorzenie 10 weksli
in blanco. Sąd wzywa posiadacza zaginionych 10 weksli
in blanco, wystawionych przez Roberta Rynowieckiego,
a poręczonych przez Bożenę Rynowiecką, zawierających na
awersie opłatę skarbową 20,00 zł (dwa znaczki opłaty skarbowej
po 10,00 zł każdy) oraz podpis i adres wystawcy: „Robert
Rynowiecki 60-655 Poznań, ul. Lazurowa 12/41”, natomiast na
rewersie poręczenie Bożeny Rynowieckiej o treści: „poręczam
za wystawcę” oraz podpis „Bożena Rynowiecką” do zgłoszenia
się w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
Wydziale I Cywilnym, w sprawie I Ns 841/15 w terminie
60 dni od dnia publikacji tego ogłoszenia w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym i okazania tych weksli Sądowi.

MSiG 30 grudnia 2017

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu,
I Wydział Cywilny (ul. Podwale 30, 50- 040 Wrocław), w sprawie
o sygn. akt I Ns 685/15 z wniosku BGŻ BNP Paribas S.A.
przy udziale Pawła Kurczyny o umorzenie weksla wzywa
osobę, w posiadaniu której znajdują się dwa zaginione weksle
własne in blanco Pawła Kurczyny z 25 lutego 2002 r. na zlecenie
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., z klauzulą „bez
protestu”, do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni i do
okazania weksli Sądowi. Sąd zawiadamia, że jeżeli w ciągu
powyższego terminu nikt nie zgłosi się z wekslem, Sąd wyda
orzeczenie, uznające weksel za umorzony.

***

Przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej pod sygn. akt II
Ns 3319/16 z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Bank
Polski S.A Oddział w Bielsku-Białej toczy się postępowanie
o umorzenie weksla własnego niezupełnego wystawionego
w dniu 19 czerwca 2009 r. w Bielsku-Białej wspólnie przez
Annę Wojtowicz i Piotra Wojtowicza, opatrzonego klauzulą
„bez protestu”.
Sąd wzywa aktualnego posiadacza weksla, aby w terminie do
dnia 9 marca 2017 roku zgłosił się w Sądzie i okazał weksel,
gdyż w przeciwnym razie weksel może zostać umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 6 gości