Strona 3 z 9

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 26 paź 2011, 18:25
autor: silentlex
SN: sądowi można ubliżać, ale tylko na piśmie
http://m.gazetaprawna.pl/artykul/560385

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 28 paź 2011, 00:16
autor: silentlex

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 28 paź 2011, 16:41
autor: silentlex

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 03 lis 2011, 12:50
autor: silentlex
Sąd może zawiesić natychmiastową wykonalność egzekucji wierzytelności

http://m.gazetaprawna.pl/artykul/562341/1

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 03 lis 2011, 12:52
autor: silentlex
Dobra osobiste: Duże zadośćuczynienie tylko dla celebrytów
http://m.gazetaprawna.pl/artykul/562337/1

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 07 lis 2011, 19:05
autor: silentlex
Więcej zapłacimy za okłamanie komornika - surowe grzywny mają zdyscyplinować dłużników
http://m.gazetaprawna.pl/artykul/563350/1

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 22 lis 2011, 15:46
autor: silentlex
Wierzyciel odzyska dług od nabywcy spadku

http://m.gazetaprawna.pl/artykul/568243

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 29 lis 2011, 11:23
autor: silentlex
Komornik nie powinien dwa razy uzasadniać czynności
http://m.gazetaprawna.pl/artykul/570539/1

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 30 lis 2011, 16:08
autor: silentlex
Poczta nie może żądać specjalnego pełnomocnictwa do odbioru listów
http://m.gazetaprawna.pl/artykul/570915

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 01 gru 2011, 11:47
autor: silentlex
Odsetki przedawniają się później niż należność główna
http://m.gazetaprawna.pl/artykul/571439

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 06 gru 2011, 18:03
autor: silentlex
Jak można sprawdzić mienie dłużnika
http://m.gazetaprawna.pl/artykul/572784/1

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 07 gru 2011, 09:47
autor: silentlex
Księgi wieczyste pełne niedomówień

http://m.gazetaprawna.pl/artykul/573252/1

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 07 gru 2011, 09:49
autor: silentlex
Wierzyciel hipoteczny odzyska dług przed innymi
http://m.gazetaprawna.pl/artykul/573233

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 09 gru 2011, 00:09
autor: silentlex
Bez klauzuli wykonalności trudno odzyskać dług
http://m.gazetaprawna.pl/artykul/573762

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 09 gru 2011, 00:09
autor: silentlex
Co zyskali właściciele mieszkań, którzy chcą eksmitować lokatora
http://m.gazetaprawna.pl/artykul/573698

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 09 gru 2011, 01:56
autor: silentlex
http://www.grzybkowski-guzek.pl/pl/pro- ... cyjne.html
KOSZT UTRZYMANIA MAŁOLETNIEGO_ARKUSZE KALKULACYJNE

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 10 gru 2011, 20:14
autor: silentlex
Sąd Najwyższy: darowizna pod pozorem sprzedaży - nieważna
http://m.gazetaprawna.pl/artykul/574603

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 12 gru 2011, 11:28
autor: silentlex
http://www.cpd.msw.gov.pl/udostepnianie
Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych
i unieważnionych dowodów osobistych
Zgodnie z art. 44h ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm) osoby oraz jednostki organizacyjne, które wykażą interes prawny oraz inne osoby i podmioty, które uwiarygodnią interes faktyczny są uprawnione do otrzymywania danych ze zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (OEWiUDO). Wnioski składane przez wskazane osoby oraz podmioty są wnioskami odpłatnymi. Podmioty wskazane w art. 44h ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm) są uprawnione do uzyskania danych nieodpłatnie.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.pdf
Wymagane dokumenty:
Wypełniony wniosek o udostępnienie danych
Wniosek o udostępnienie danych_PDF.pdf
Wniosek o udostepnienie danych_DOC.doc
Dowód dokonania opłaty. Opłata za udostępnienie jednostkowych danych wynosi 31 zł. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji, ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa,
Konto NBP O/O Warszawa Nr 24 1010 1010 0030 3022 3100 0000;
W przypadku gdy wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł powinna zostać uiszczona na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy
Nr 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113;
Dokumenty potwierdzające interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych.
Przykłady dokumentów potwierdzających interes prawny: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych itp.). Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie
za zgodą osób, których te dane dotyczą.
Wnioski o udostępnienie danych ze zbiorów PESEL oraz OEWiUDO należy kierować na adres:

Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA
Wydział Udostępniania Danych
ul. Pawińskiego 17/21
02 – 106 Warszawa
tel. 022 / 60 28 429, fax. 022 / 60 28 407
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
(022) 60 28 429 - jeżeli nadawcą wniosku jest podmiot uprawniony, wymieniony w art. 44h ust.1 ustawy o ewidencji ludności
(022) 60 28 802 - jeżeli nadawcą wniosku jest bank
(022) 60 28 800 - jeżeli nadawcą wniosku jest spółka
(022) 60 28 113 - jeżeli nadawcą wniosku jest przedsiębiorstwo telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociągowe, firma ubezpieczeniowa
(022) 60 28 801 - jeżeli nadawcą wniosku jest osoba fizyczna, podmiot zagraniczny
(022) 60 28 394 - jeżeli nadawcą wniosku jest kancelaria prawna.

Fax: (0-22) 60-28-407
Adres email: wud@cpd.mswia.gov.pl

Skargi i wnioski dotyczące działania Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie udostępniania danych ze zbioru PESEL oraz OEWiUDO należy kierować do Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA na adres: ul.Pawińskiego 17/21, 02-106 Wawszawa.
Załącznik Wielkość
Wniosek o udostępnienie danych_PDF.pdf 95.18 KB
Wniosek o udostepnienie danych_DOC.doc 57.5 KB
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.pdf 259.76 KB

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 13 gru 2011, 20:03
autor: silentlex
Orzeczenie SN: Gminy zapłacą odszkodowanie, gdy nie wskażą lokalu dla eksmitowanych

http://m.gazetaprawna.pl/artykul/575455

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 13 gru 2011, 20:54
autor: silentlex
http://animatek.w.interia.pl/cesja.html
Osoba posiadająca wierzytelności może dokonać na osobę trzecią jej przelewu /dokonać cesji /.Cesji można dokonać bez zgody dłużnika. Przelewu nie można dokonać gdy sprzeciwia się temu:

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 15 gru 2011, 12:05
autor: silentlex
Czy nagrywanie rozpraw wyjdzie sądom na dobre?
http://m.gazetaprawna.pl/artykul/575979/1

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 16 gru 2011, 01:51
autor: silentlex

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 26 gru 2011, 19:51
autor: silentlex

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 04 sty 2012, 22:26
autor: silentlex
http://m.gazetaprawna.pl/artykul/581437/1
Odzyskując dług, nie wolno zastraszać

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 10 sty 2012, 20:19
autor: silentlex
http://m.gazetaprawna.pl/artykul/582876/1
Eksmisje: Gmina ma pół roku, by wskazać pomieszczenie

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 10 sty 2012, 20:21
autor: silentlex
6 sposobów na to, jak skutecznie pozbyć się uciążliwego sąsiada

http://m.gazetaprawna.pl/artykul/582776

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 10 sty 2012, 20:32
autor: silentlex
http://www.antykomornik.pl/index.php
STOP nieudolnym komornikom

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 12 sty 2012, 17:24
autor: silentlex
http://m.gazetaprawna.pl/artykul/583629/1

Długi trwają nawet po śmierci

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 20 sty 2012, 00:25
autor: silentlex
Do rejestru dłużników można trafić już za 200 zł
http://m.gazetaprawna.pl/artykul/585708

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 24 sty 2012, 19:36
autor: silentlex
W jakiej formie najbezpieczniej sporządzić testament

http://m.gazetaprawna.pl/artykul/587199/1

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 06 lut 2012, 01:07
autor: silentlex

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 26 lut 2012, 22:35
autor: silentlex
http://e-prawnik.pl/domowy/postepowanie ... ciela.html
warunki-nadania-klauzuli-na-nowego-wierzyciela

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 26 lut 2012, 22:38
autor: silentlex
http://lexplay.pl/tagi/wierzyciel
Wygaśnięcie zobowiązania bez zaspokojenia wierzyciela
Skutki przelewu wierzytelności
Zarzuty przysługujące przejemcy długu
Przelew wierzytelności
Czym jest przewłaszczenie na zabezpieczenie?
Zgoda dłużnika i zgoda wierzyciela jako przesłanka skuteczności przejęcia długu.
Zmiana dłużnika
Zobowiązania niezupełne z gier i zakładów
Nieściągalne wierzytelności - i co dalej?
Odpowiedzialność poręczyciela w przypadku niewykonania zobowiązania przez dłużnika głównego
Przedsądowe wezwanie do zapłaty
Zwłoka wierzyciela

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 26 lut 2012, 22:44
autor: silentlex
http://lexplay.pl/tagi/dlug
21/11/2011
Skutki przelewu wierzytelności
Cesja wierzytelności jest umową zawieraną przez dotychczasowego wierzyciela- cedenta z osobą trzecią na mocy której osoba trzecia- cesjonariusz nabywa wierzytelność wynikającą ze stosunku zobowiązaniowego pomiędzy cedentem a dłużnikiem. Jest to czynność prawna rozporządzająca gdyż przenosi prawo – wierzytelność z jednego podmiotu na drugi. Cesji wierzytelności można dokonać poprzez zawarcie umowy o podwójnym skutku, czyli zobowiązująco- rozporządzającym albo poprzez zawarcie umowy jedynie rozporządzającej. W sytuacji, w której strony zdecydują zastosować pierwsze rozwiązanie przelew polega na zawarciu umowie zobowiązującej, w wykonaniu której następuje przeniesienie wierzytelności. Skutek ten nawet nie musi być wprost w umowie wyrażony, gdyż jest on zagwarantowany regulacjami zawartymi w art. 510 § 1 k.c. który stanowi że „umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności przenosi wierzytelności na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły”. Konstrukcja cesji wierzytelności jest nieskomplikowana i oczywista, jednak wywołuje wiele doniosłych skutki prawnych zarówno dla cesjonariusza jak i dla dłużnika. więcej >>

14/10/2011
Zarzuty przysługujące przejemcy długu
W chwili gdy umowa o przejęcie długu staje się skuteczna, w miejsce dłużnika wstępuje osoba trzecia- przejemca, zaś dłużnik zostaje zwolniony z obowiązku świadczenia na rzecz wierzyciela. Trzeba mieć jednak na uwadze że okoliczności jakie istniały między pierwotnym dłużnikiem a wierzycielem mogą być przyczyną zarzutów, które przysługiwały temu pierwszemu. W związku z powyższym zasadna jest regulacja zawarta w art. 524 Kodeksu Cywilnego przyznająca przejemcy długu wszystkie zarzuty przysługujące dawnemu dłużnikowi wobec wierzyciela, z wyjątkiem zarzutu potrącenia z wierzytelności dotychczasowego dłużnika. więcej >>

10/10/2011
Czym jest tytuł wykonawczy?
Artykuł 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego wymienia enumeratywnie rodzaje tytułów egzekucyjnych. Jednak aby dobrze zrozumieć tą tematykę należy na początku przytoczyć kilka uwag dotyczących tytułu wykonawczego w ogólności. Definicja tytułu wykonalności zawarta jest w artykule 776 k.p.c., który wyjaśnia, że podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Poniższy artykuł ma na celu przybliżyć czytelnikowi instytucję tytułu wykonawczego. więcej >>

28/09/2011
Przelew wierzytelności
Wierzyciel w stosunku zobowiązaniowym zawsze ponosi pewne ryzyko niewypłacalności dłużnika. Ustawodawca w związku z tym wprowadził wiele instytucji mających na celu ochronę jego interesów. Po omówieniu instytucji przejęcia długu, która też w pewnym stopniu zabezpiecza wierzyciela, umożliwiając mu pozyskanie przejemcy, który zaspokoi jego roszczenie, warto omówić instytucję przelewu wierzytelności, która również pozwala wierzycielowi „uwolnić” się od stosunków z dłużnikiem. Poniższy artykuł stanowi omówienie najważniejszych cech konstytutywnych instytucji przelewu wierzytelności. więcej >>

19/09/2011
Czym jest przewłaszczenie na zabezpieczenie? Cz. 2
Czym jest instytucja przewłaszczenia na zabezpieczenie? Wbrew pozorom nie jest ono skomplikowane. Jest to jeden z rodzajów zabezpieczenia wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym. Polega na tym, że dający zabezpieczenie, zazwyczaj jest to dłużnik przenosi własność swojej rzeczy na wierzyciela zawierając z nim jednocześnie porozumienie, zgodnie z którym wierzyciel będzie miał prawo zaspokoić się z tej rzeczy jeżeli zabezpieczona wierzytelność nie zostanie wykonana. Ważnym aspektem przewłaszczenia, jest to że jego przedmiot pozostaje w posiadaniu dłużnika. Poniższy artykuł ma na celu charakterystykę charakteru prawnego i głównych cech przewłaszczenia na zabezpieczenie. więcej >>

15/09/2011
Zgoda dłużnika i zgoda wierzyciela jako przesłanka skuteczności przejęcia długu.
Zgodnie z art. 519 § 2 Kodeksu Cywilnego umowa o przejęciu długu wymaga zgody albo dłużnika jeżeli zawierana jest między wierzycielem a osobą trzecią, albo wierzyciela jeżeli zawierana jest między dłużnikiem o osobą trzecią. Omawiana zgoda ma wpływ na skuteczność całej zawieranej umowy, ponieważ wyrażenie świadomej zgody wpływa bezpośrednio na sytuację prawną osoby która jej udziela, czyli albo dłużnika albo wierzyciela. Ustawodawca uregulował kwestię wyrażania zgody przez dłużnika albo wierzyciela dość szeroko, uwzględniając różne okoliczności. więcej >>

09/09/2011
Zmiana dłużnika
W polskim prawie konstrukcja stosunku zobowiązaniowego, zgodnie z art. 353 § 1 kodeksu cywilnego, polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika spełnienia świadczenia, a dłużnik jest zobowiązany to świadczenie spełnić. Jednak jak powszechnie wiadomo dłużnik nie zawsze jest w stanie świadczyć na rzecz wierzyciela, co prowadzi do tego, że ten drugi postawiony jest w bardzo niekorzystnej sytuacji. Dlatego też, ustawodawca stworzył szereg instytucji mających na celu ochronę interesów wierzyciela. Jednym z rozwiązań mających na celu doprowadzenie do spełnienia świadczenia na rzecz wierzyciela jest przejęcie długu przez osobę trzecią, co prowadzi co zwolnienia ze zobowiązania dłużnika macierzystego. więcej >>

05/09/2011
Zobowiązania niezupełne z gier i zakładów
Próżno jest szukać w Kodeksie cywilnym choć w części wyczerpującej regulacji powstania, zmiany i ustania stosunku zobowiązaniowego z gry albo zakładu. Ustawodawca postanowił jedynie uregulować kwestię zaskarżalności tych roszczeń (art. 413 k.c.). więcej >>

18/07/2011
Nieściągalne wierzytelności - i co dalej?
W obecnych czasach podatnicy coraz częściej borykają się z nierzetelnymi kontrahentami, którzy nie chcą spłacać swoich zobowiązań. Mimo to podatek należny powstały w wyniku transakcji dokonanych z nierzetelnym kontrahentem podlega wpłacie do urzędu. Nie zawsze jest to wartość nie do odzyskania, przy spełnieniu określonych warunków ustawodawca umożliwił podatnikom odzyskanie podatku poprzez zastosowanie tzw. ulgi za złe długi. więcej >>

30/05/2011
Poręczenie - zawarcie umowy i jej treść
Poręczenie jest umową zabezpieczającą wierzytelność, dość często obecnie stosowaną między innymi przez banki. Poręczyciel zobowiązuje się w tej umowie wykonać zobowiązanie dłużnika na wypadek gdyby ten go nie wykonał. Umowa ta ma charakter akcesoryjny, co przejawia się w tym, że dług wynikający z poręczenia zależy od długu głównego. więcej >>

27/05/2011
Potrącenie
Umorzenie dwóch przeciwstawnych wierzytelności, na skutek oświadczenia woli jednej ze stron stosunku prawnego, zwane potrąceniem, zostało uregulowane w artykułach 498-499 KC. Uchyla ono obowiązek wykonania świadczeń, przez obie strony stosunku prawnego, z powodu zaspokojenia w skutek zwolnienia obu z nich z obowiązku świadczenia. więcej >>

19/05/2011
Odpowiedzialność za długi spadkowe Cz. 2
Długiem spadkowym jest każdy obowiązek mający swe źródło w normach prawa spadkowego ciążący na spadkobiercy i ściśle związany z faktem nabycia spadku. Obowiązek ten ma charakter majątkowy. Poniższy artykuł stanowi analizę odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe, która ukształtowana jest w bardzo zróżnicowany sposób uzależniony od spełnienia określonych prawem przesłanek. więcej >>

05/05/2011
Odpowiedzialność poręczyciela w przypadku niewykonania zobowiązania przez dłużnika głównego
Poręczenie jest umową nazwaną, w której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Umowa ma charakter akcesoryjny i zależnie od wysokości długu głównego będzie się kształtować wysokość świadczenia poręczyciela. W niniejszym artykule zostanie omówiony zakres odpowiedzialności poręczyciela oraz moment, w którym wierzyciel może dochodzić świadczenia od poręczyciela. więcej >>

05/04/2011
Skutki niewykonania zobowiązania z umowy przedwstępnej
Niekiedy, z różnych przyczyn strony nie są zainteresowane natychmiastowym zawarciem umowy definitywnej, ograniczają się więc do zawarcia umowy przedwstępnej. W umowie przedwstępnej świadczeniem dłużnika jest złożenie stosownego oświadczenia woli, które w połączeniu z oświadczeniem uprawnionego spowoduje zawarcie umowy przyrzeczonej. Czasami zdarza się jednak, że zobowiązany narusza postanowienia umowy i tym samym nie wykonuje swojego obowiązku. Sytuacja taka dla wierzyciela jest niedopuszczalna gdyż może doprowadzić do tego, że nie uzyska on spodziewanych z umowy korzyści. Konsekwencje nielojalnego zachowania dłużnika reguluje art. 390 k.c., który zostanie omówiony w niniejszym artykule. więcej >>

16/03/2011
Zwolnienie z długu
Na płaszczyźnie wygaśnięcia zobowiązania, zwykło się wyróżniać wygaśnięcie zobowiązania poprzez zaspokojenie wierzyciela oraz wygaśnięcie zobowiązania bez zaspokojenia wierzyciela. Pierwsza sytuacja ma miejsce przede wszystkim w przypadku: 1) wykonania przez dłużnika zobowiązania zgodnie z jego treścią; 2) świadczenia w miejsce wykonania; 3) potrącenia; 4) nowacji; 5) złożenia przedmiotu zobowiązania do depozytu sądowego. Typowym zaś przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania bez zaspokojenia wierzyciela jest instytucja zwolnienia z długu (art. 508 k.c.). więcej >>

16/03/2011
Częściowe spełnienie świadczenia przez dłużnika
Wzorcowy model stosunku zobowiązaniowego przewiduje, iż z chwilą wymagalności świadczenia, zostaje ono spełnione w całości. Nie mniej jednak często zdarza się, że dłużnik nie jest w stanie wywiązać się z umowy w sposób zgodny z jej szeroko rozumianą treścią i jedyne co ma do zaproponowania wierzycielowi, to spełnienie tylko części świadczenia. więcej >>
01/12/2010
Terminy zapłaty w transakcjach handlowych
Dz.U.03.139.1323 więcej >>

02/11/2010
Przedsądowe wezwanie do zapłaty
Wielokrotnie przed procesami sądowymi (osobliwie miedzy przedsiębiorcami) doręczane jest pismo, w którym wierzyciel wzywa dłużnika do zapłaty określonej kwoty wyznaczając dodatkowy termin. Taka czynność fachowo nazywana jest przesądowym wezwaniem do zapłaty.

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 14 mar 2012, 12:26
autor: silentlex
Przedsiębiorcy: niech komornicy dowiodą, że ponieśli koszty
2012-03-14
Stowarzyszenie Fair Business chce zmian w przepisach, które faworyzują komorników.


Przedsiębiorcom najbardziej nie podoba się art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2011 r. nr 231, poz. 1376). Chodzi o ust. 2, mówiący o opłatach komorniczych nakładanych na dłużników w przypadku umorzenia postępowania.
eśli zostało ono umorzone z powodu bierności wierzyciela, opłata dla komornika wynosi 5 proc. świadczenia pozostałego do wyegzekwowania (jednak nie mniej niż 1/10 i nie więcej niż dziesięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).
W razie umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela, zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o egzekucji, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 1/10 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
– Praktycznie opłaty są dodatkową karą dla dłużnika, który spłacił swój dług – uważa Wiesław Cetera, prezes stowarzyszenia Fair Business, i podaje przykład pewnej firmy z branży poligraficznej.
http://m.gazetaprawna.pl/artykul/602388/1

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 17 mar 2012, 17:43
autor: silentlex
Jak rozwiązać umowę zawartą we własnym domu?
http://olgierd.bblog.pl/wpis,jak;rozwia ... komentarze

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 17 mar 2012, 18:24
autor: silentlex
Kara umowna i odszkodowanie, czyli co każdy wiedzieć powinien
http://lexplay.pl/artykul/Prawo-Umow/Ka ... c-powinien
Kary umowne za niedotrzymanie zobowiązań

http://www.egospodarka.pl/article/artic ... 4148/-1/82

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 17 mar 2012, 18:30
autor: silentlex
Zbieg egzekucji co do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego dłużnika
http://lexplay.pl/artykul/Postepowanie- ... o_dluznika
Sposoby i przyczyny wyłączenia komornika z postępowania egzekucyjnego cz. I
http://lexplay.pl/artykul/Postepowanie- ... nego_cz._i
Odpowiedzialność dyscyplinarna komorników sądowych
http://lexplay.pl/artykul/Postepowanie- ... w_sadowych
Ile kosztuje egzekucja należności pieniężnych?
http://lexplay.pl/artykul/Postepowanie- ... enieznych1

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 20 mar 2012, 12:34
autor: silentlex
Jak zgodnie z prawem można wymeldować niechcianego lokatora
http://m.gazetaprawna.pl/artykul/603968/1

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 20 mar 2012, 12:43
autor: silentlex
Gdzie urzędy skarbowe mają interpretacje Ministra Finansów?

Dlaczego w niektórych przypadkach organy podatkowe nie stosują się do interpretacji Ministra Finansów? Mają przecież te interpretacje na stronie internetowej ministerstwa. Dlaczego w niektórych przypadkach notariusze usilnie naginają oświadczenia woli stron ujmując w aktach notarialnych najpopularniejsze czynności prawne, zamiast tych, których strony chciały dokonać? I dlaczego za to wszystko ma płacić nabywca mieszkania spółdzielczego?
http://biznes.interia.pl/podatki/news/g ... ow,1774036

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 22 mar 2012, 20:23
autor: solon

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 29 mar 2012, 15:21
autor: silentlex
Posiedzenia sądu dostępne dla publiczności
http://m.gazetaprawna.pl/artykul/606506

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 30 mar 2012, 13:08
autor: silentlex
http://www.rp.pl/temat/757745.html
PRAWO » Prawnicy » Komornicy

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 31 mar 2012, 13:05
autor: silentlex
http://wyborcza.pl/1,75480,11440328,Kan ... ratow.html
Kancelarie przeszukują sieć, by znaleźć piratów

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 01 kwie 2012, 13:33
autor: silentlex
http://finanse.wp.pl/kat,104130,title,T ... caid=1e31e
To jest patent na pozbycie się uciążliwej kablówki

Dwuletnia umowa z kablówką nie musi trwać tak długo. Jest sposób na jej rozwiązanie bez ponoszenia kosztów.

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 09 kwie 2012, 18:52
autor: silentlex
http://www.wiadomosci.e-komornik.com/
HOME
WITAMY W SERWISIE INFORMACYJNYM PORTALU E-KOMORNIK

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 14 kwie 2012, 10:05
autor: silentlex

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 15 kwie 2012, 16:55
autor: silentlex
Co grozi za naruszenie ochrony danych osobowych
http://m.gazetaprawna.pl/artykul/610004

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 16 kwie 2012, 08:49
autor: silentlex
Trafiła kosa na: żegnaj się z komputerem albo płać
http://technowinki.onet.pl/biznes/trafi ... tykul.html

Re: LINKI ( strony o tematyce prawniczej )

: 17 kwie 2012, 18:11
autor: silentlex
Wyroki kasatoryjne będą pod większą kontrolą

http://m.gazetaprawna.pl/artykul/610580/1