Strona 1 z 1

Dług rzeczowy

: 26 cze 2014, 07:43
autor: lheureux
Hej. Mam takie pytanie, może się orientujesz:). Czy dłużnik rzeczowy może odpowiadać majątkiem osobistym za koszty postępowania? Kupiec nabył nieruchomość z obciążoną hipoteką, dłużnik osobisty przestał spłacać a wierzyciel poszedł po tytuł przeciw nabywcy. Hipoteka umowna 200 tyś a stan zadłużenia dłużników osobistych to jakieś 120 tyś. Pozdrawiam.

Re: Dług rzeczowy

: 26 cze 2014, 08:01
autor: Lech
Rozpisz to jeszcze raz, kto komu, po co, co to znaczy "poszedł po tytuł" - dostał, nie dostał, jakieś skany może poproszę? I o jakie koszty postępowania chodzi.

Re: Dług rzeczowy

: 26 cze 2014, 08:18
autor: lheureux
A kupił od B nieruchomość obciążoną hipoteką. B po zbyciu przestał spłacać kredyt. C ( wierzyciel ) poszedł do sądu po tytuł wykonawczy przeciwko A. Sąd w wyroku zasądził należność główną wraz z odsetkami ograniczając egzekucję do nieruchomości o nr kw....oraz w pkt 2 zasądził na rzecz powoda koszty zastępstwa procesowego. Pytanie jest zatem takie czy C może we wniosku egzekucyjnym wnosić o skierowanie egzekucji do majątku osobistego dłużnika rzeczowego z kosztów postępowania w sytuacji kiedy hipoteka umowna starcza na zaspokojenia wszystkich sum( kapitał, odsetki, koszty postępowania). Innymi słowy czy dłużnik rzeczowy może być dłużnikiem osobistym w zakresie kosztów postępowania?

Re: Dług rzeczowy

: 26 cze 2014, 08:30
autor: Lech
Czytając art. 69 ustawy o hipotekach dochodzę do wniosku, że te koszty postępowania nie wchodzą w skład egzekwowanych z hipoteki. Ale nie ma na ten temat wyrobionego zdania, to nie moja działka :)

Tu może coś więcej przeczytasz, ale dostęp płatny
http://e-prawnik.pl/porady-prawne/prawo ... mosci.html

Re: Dług rzeczowy

: 26 cze 2014, 08:52
autor: lheureux
Znalazłem coś takiego. Jak byś to czytał w przytoczonym kontekście?
http://e-prawnik.pl/porady-prawne/prawo ... owego.html

Re: Dług rzeczowy

: 26 cze 2014, 09:01
autor: Lech
Trudno wyczuć, bo ja nie mam dostępu do tej odpowiedzi:)

Re: Dług rzeczowy

: 26 cze 2014, 15:05
autor: lheureux
Pytanie:
Posiadam zasądzoną wierzytelność na kwotę 100 000 zł. Niestety mój
dłużnik osobisty jest niewypłacalny. Powyższa wierzytelność jest
zabezpieczona hipoteką kaucyjną do sumy najwyższej 80 000zł na
nieruchomości, która to jest własnością osoby trzeciej. Wezwałem
dłużnika rzeczowego do dobrowolnej zapłaty kwoty 80 000 zł (górna
granica zabezpieczenia hipotecznego). Mimo upływu terminu (1 kwietnia br.)
dłużnik rzeczowy nie wywiązał się ze spłaty zobowiązania. Obecnie
chciałbym wytoczyć powództwo przeciwko dłużnikowi rzeczowemu. Czy
odpowiedzialność dłużnika rzeczowego ogranicza się tylko do kwoty 80
000zł? Czy mogę również wystąpić w pozwie z żądaniem zasądzenia na
moją rzecz odsetek ustawowych, tu od 2 kwietnia do dnia zapłaty? Czy
oprócz odsetek mogę wystąpić o zwrot kosztów procesu?
Odpowiedź specjalisty e-prawnik.pl - ZADAJ PYTANIE:

Odpowiedzialność dłużnika rzeczowego z racji ustanowienia hipoteki
ogranicza się tylko do kwoty hipotecznej. W opisanym przypadku
odpowiedzialność dłużnika rzeczowego ogranicza się zatem do kwoty 80
000 zł.

Co prawda stosownie do art. 69 ustawy o księgach wieczystych i hipotece
hipoteka zabezpiecza także odsetki (nieprzedawnione) i koszty
postępowania, ale nie zmienia to granic odpowiedzialności. Odsetek i
kosztów można dochodzić tylko w ramach kwoty hipotecznej. Gdy - jak w
opisanym przypadku - kwota ta jest niższa niż wierzytelność, w praktyce
wierzyciel nie uzyska ich od dłużnika rzeczowego.

Odnośnie odsetek należy zauważyć, że od dłużnika rzeczowego nie
można dochodzić "osobnych" odsetek za racji tego, iż nie
zapłacił kwoty w wyznaczonym terminie. Można dochodzić tych odsetek,
które narastają od wierzytelności od chwili, gdy stała się wymagalna
od dłużnika osobistego (czyli tych samych, których można żądać od
dłużnika osobistego z racji jego zwłoki). Należy jednak jeszcze raz
powtórzyć, że granica odpowiedzialności nie ulega zmianie i od
dłużnika rzeczowego wierzyciel może uzyskać najwyżej tyle, na ile
opiewa kwota hipoteczna.

Re: Dług rzeczowy

: 26 cze 2014, 15:15
autor: Lech
Cóż, nie wynika z tego, że koszty postępowania nie obciążają właściciela nieruchomości, byleby tylko koszty te wraz z dochodzoną kwotą nie przekraczały wartości hipoteki.