Strona 1 z 1

Pozew uproszczony - właściwość sądu

: 05 wrz 2016, 13:25
autor: HaPe
Witam,

będę składał pozew o zapłatę z umowy pożyczki (bez papierowej umowy, ale mam dowód na jej udzielenie): osoba prywatna - osoba prywatna. Wiem, że sądem właściwym jest sąd osoby pozwanej.
Jednak słyszałem, że odrzucenie pozwu z tytułu złego sądu może nastąpić tylko z powodu wniesienia sprzeciwu przez osobę pozwaną, a nie z woli składu orzekającego, prawda?
Przy postępowaniu uproszczonym, jeśli nie podam PESELu, to czy nadal to na sądzie spoczywa obowiązek ustalenia PESELu dłużnika?
Kwota sporu: 10zł - robię to w myśl zasady, "co było pożyczone, to będzie oddane" tak jak to było z kaucją za butelkę w wykonaniu Remitenta :)

Pozdrawiam i dziękuję.

Re: Pozew uproszczony - właściwość sądu

: 05 wrz 2016, 15:41
autor: Lech
HaPe pisze:Jednak słyszałem, że odrzucenie pozwu z tytułu złego sądu może nastąpić tylko z powodu wniesienia sprzeciwu przez osobę pozwaną, a nie z woli składu orzekającego, prawda?
Prawda. Konkretnie przepis brzmi tak:

Kod: Zaznacz cały

art. 202 kpc.
Niewłaściwość sądu dającą się usunąć za pomocą umowy stron sąd bierze pod rozwagę tylko na zarzut pozwanego, zgłoszony i należycie uzasadniony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. Sąd nie bada z urzędu tej niewłaściwości również przed doręczeniem pozwu. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, okoliczności, które uzasadniają odrzucenie pozwu, jak również niewłaściwy tryb postępowania, brak należytego umocowania pełnomocnika, brak zdolności procesowej pozwanego, brak w składzie jego organów lub niedziałanie jego przedstawiciela ustawowego sąd bierze pod rozwagę z urzędu w każdym stanie sprawy.
Przy postępowaniu uproszczonym, jeśli nie podam PESELu, to czy nadal to na sądzie spoczywa obowiązek ustalenia PESELu dłużnika?
Sąd raczej nie ustala, sąd wezwie cię do uzupełnienia braku poprzez podanie peselu, a ty, mając takie wezwanie, będziesz miał podkładkę do wystąpienia do odpowiedniego urzędu w celu uzyskania numeru pesel. W sumie możesz to zrobić nawet przed wytoczeniem powództwa, jako interes prawny w uzyskaniu tego numeru wskazując na umowę pożyczki. Pisałem o tym tutaj: http://www.remitent.pl/adres-dluznika-z ... owoda/7088
Kwota sporu: 10zł - robię to w myśl zasady, "co było pożyczone, to będzie oddane" tak jak to było z kaucją za butelkę w wykonaniu Remitenta :)
Słusznie. Tylko mała uwaga - uzyskanie numeru pesel w sposób opisany powyżej kosztuje 31zł, i nie jest pewne, czy sąd uzna ten koszt do zasądzenia od dłużnika :) Ale próbuj, żądaj zasądzenia tego kosztu, i raportuj na forum :)

Re: Pozew uproszczony - właściwość sądu

: 05 wrz 2016, 17:26
autor: HaPe
Dam znać :) To jest hobby - windykacja, więc koszty to rzecz względna.
A jeśli sąd wezwie mnie do uzupełnienia danych, to wtedy wnoszę o zaliczenie kosztu tych 31zł, za udostępnienie danych z rejestru PESEL, do kwoty przedmiotu sporu?Zwykły wniosek formalny o zwiększenie tej kwoty wystarczy?
W postępowaniu uproszczonym można niby występować tylko o 1 roszczenie w jednym pozwie, więc te dodatkowe 31zł kwalifikuje wtedy o przeniesienie pozwu do postępowania upominawczego?

PS Co do PESELu, cytat z KPC:
Art. 208^1. Sąd z urzędu ustala numer PESEL pozwanego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku, lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP pozwanego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.
Więc nie ma podstaw do zwrócenia pozwu jeśli pozew nie został złożony do EPU?

Re: Pozew uproszczony - właściwość sądu

: 05 wrz 2016, 20:44
autor: Lech
HaPe pisze:do kwoty przedmiotu sporu?Zwykły wniosek formalny o zwiększenie tej kwoty wystarczy?
Nie do kwoty sporu, tylko do kosztów procesu (obok tych 30zł od opłaty sądowej).
W postępowaniu uproszczonym można niby występować tylko o 1 roszczenie w jednym pozwie, więc te dodatkowe 31zł kwalifikuje wtedy o przeniesienie pozwu do postępowania upominawczego?
Nie, bo właśnie nie jest to drugie roszczenie, tylko koszt związany z dochodzeniem pierwszego.

Art. 208^1. Sąd z urzędu ustala
[...]Więc nie ma podstaw do zwrócenia pozwu jeśli pozew nie został złożony do EPU?
Szkoda nawet wczytywać się w komentarze na ten temat, bo i tak wszystko zależy, jakie zdanie ma dany sędzia/referendarz. Ja zawsze pesel podawałem, a jak nie miałem, to występowałem o udostępnienie jeszcze przed pozwaniem.