Strona 1 z 1

6 pytań z "zerówki"

: 17 sty 2012, 18:42
autor: ryjek
Ja miałam ostatnio zerówkę z prawa wekslowego. Niestety nie zdałam. Udało mi się zapamiętać kilka pytań może komuś się przyda.

1. Akceptant
a) może być indosatariuszem
b) nie może być indosatariuszem
c) może być indosatariuszem tylko w indosie pełnym

2. Gdy na wekslu brakuje znaczków opłaty skarbowej
a) jest to weksle ważny
b) jest to weksel nieważny
c) ważność weksla jest warunkowa

3. Przekreślenie przyjęcia weksla
a) czyni weksel nieważnym
b) jest możliwe przez nadejściem terminu płatności
c) jest możliwe przez zwróceniem weksla posiadaczowi

4. Zastrzeżenie obowiązku przyjęcia czeku
a) jest skuteczne
b) jest nieważne
c) powoduje nieważność czeku

5. Indos zamieszcza się na:
a) w dowolnym miejscu na wekslu i czeku
b) na rewersie
c) zależy to od rodzaju indosów

6. Pełnomocnictwo ogólne:
a) upoważnia do wykonywania czynności wekslowych
b) nie upoważnia do wykonywania czynności wekslowych
c) upoważnia do wykonywania czynności weksla pod warunkiem, że jest sporządzone w formie aktu notarialnego