Strona 1 z 1

Remitent

: 24 kwie 2020, 19:07
autor: Tena
W deklaracji wekslowej jest napisane, że została ona "zawarta pomiędzy Janem Dłużnikiem (Wystawcą), a Anna Kowalską działającą w imieniu własnym oraz jej męża Jana Kowalskiego, zwaną dalej także Remitentem weksla." Wierzytelność zabezpieczona wekslem wynika porozumienia zawartego pomiędzy małżonkami Kowalskimi, przy czym na podstawie pełnomocnictwa żona reprezentowała nieobecnego męża i w jego imieniu podpisywała to porozumienie.
Mam teraz wątpliwość tego typu czy mogę w wekslu in blanco jako wierzycieli wskazać Annę i Jana Kowalskich, bo przez to nieprecyzyjne sformułowanie w deklaracji wekslowej jako remitent została wskazana Anna Kowalska (choć działająca w imieniu własnym i męża)?
Obawiam się, że sąd może nabrać wątpliwości i nie wydać nakazu zapłaty:(

Re: Remitent

: 26 kwie 2020, 19:29
autor: Lech
Podstawowym pytaniem jest, komu weksel wręczał wystawca. Jeśli chciał wystawić weksel na rzecz obojga małżonków, tylko na skutek błędu, niedopatrzenia, nie umieścił w wekslu in blanco remitentów już w momencie wystawiania weksla, to nie tylko można, ale i trzeba uzupełnić weksel tymi remitentami, które powinien wpisać wystawca.