Strona 1 z 1

Weksel a wadliwe porozumienie wekslowe.

: 22 wrz 2019, 14:12
autor: zapalniczka
Dzień dobry,

Jak się ma "niewykonalne" porozumienie wekslowe do weksla?
Weksel jest powiązany z tym konkretnym porozumieniem wekslowym (na rewersie opisano dokładnie czego dotyczy).
Natomiast porozumienie wygląda tak, że:
1. remitent ma prawo w terminie 7 dni od dnia zdarzenia aktualizującego wystawienie weksla, wypełnić weksel na kwotę zadłużenia.
2. remitent opatrzy datą płatności nie krótszą niż 5 dni. (nie krótszą niż 5 dni od jakiego dnia? wystąpienia zdarzenia?)
3. remitent zawiadomi wystawcę listem poleconym o wypełnieniu weksla, na co najmniej 8 dni przed terminem płatności.

Wykonanie powyższego, wydaje się niemożliwe bez sprawnie działającej maszyny czasu (bądź też ja się pogubiłam - co w dużej mierze dopuszczam).

Natomiast, w jaki sposób wadliwe porozumienie wekslowe (bądź takie, którego nie da się wykonać - niekoniecznie to, o którym mowa powyżej) wpływa na postępowanie sądowe w zakresie zapłaty z weksla?

Czy nie jest tak, że wadliwe porozumienie jest niekorzystne własnie dla wystawcy, a nie dla remitenta, przy założeniu że można połączyć dany weksel z danym porozumieniem wekslowym?

Re: Weksel a wadliwe porozumienie wekslowe.

: 23 wrz 2019, 09:04
autor: Lech
Jest szansa, aby sprostać zapisom deklaracji.

Ad 2 - rozumiem to jako co najmniej 5 dni od daty wypełnienia weksla

Ad 3 - zatem zgodnie z ad 2 dajemy 8-dniowy termin (lub dłuższy) i wysyłamy list polecony.