Strona 1 z 1

weksel i odsetki maksymalne za opóźnienie

: 07 sie 2019, 15:33
autor: quin
Cześć,

Mam pytanie dotyczące możliwości dochodzenia maksymalnych odsetek za opóźnienie w postępowaniu nakazowym na podstawie weksla.
Weksel został wystawiony na zabezpieczenie umowy pożyczki. Pożyczka nieoprocentowana. Suma wekslowa pokrywa się z kwotą pożyczki. Weksel nie zawiera żadnych klauzul odsetkowych. W umowie pożyczki wpisano, że w razie opóźnienia w jej zwrocie możliwe będzie naliczenie odsetek w wysokości, która przekracza odsetki maksymalne. weksel płatny w oznaczonej w dniu wystawienia dacie która już minęła, jak dotąd nie został przedstawiony do wykupu. Miejsce oznaczone tylko co do miejscowości.

w miejsce zawyżonych odsetek za opóźnienie można dochodzić odsetek maksymalnych za opóźnienie z art. 481 § 2 z ind 1 k.c.
Czy można takie odsetki maksymalne zasądzić w postępowaniu nakazowym, jeżeli stopa odsetek nie była określona w wekslu, a wyłącznie w umowie pożyczki zabezpieczonej przez weksel? czy zgadza się, że warunkiem dochodzenia odsetek za opóźnienie w postępowaniu nakazowym jest przedstawienie weksla do wykupu?

Re: weksel i odsetki maksymalne za opóźnienie

: 07 sie 2019, 15:55
autor: Lech
Z weksla płatnego w danym dniu można dochodzić jedynie:

- należności głównej zapisanej w wekslu
- odsetek ustawowych za opóźnienie liczonych od upłynięcia terminu płatności i bezskutecznego przedstawienia weksla do zapłaty.