porozumienie wekslowe a kara umowna

Tutaj możesz zadać pytanie na temat weksli, opisać ciekawą sprawę, podyskutować o orzeczeniu sądu i poruszyć wszelkie inne zagadnienia związane z wekslami
kd222
Posty: 5
Rejestracja: 15 maja 2019, 13:04

porozumienie wekslowe a kara umowna

Post autor: kd222 » 15 maja 2019, 13:12

Dzień dobry,
Mam parę pytań, które przenoszę ze strony:

1. Czy można wpisać w porozumieniu wekslowym karę umowną dla remitenta (wierzyciela) na wypadek, gdyby taki remitent nie zwrócił mi weksla własnego (bez względu na powód, np. bo go zgubił, zniszczył albo przekazał komuś innemu choć nie był do tego uprawniony bo weksel będzie nie na zlecenie i będzie wyraźne zastrzeżenie w treści weksla, że weksel ten nie może być przedmiotem zbycia ani zastawu? Czy kara umowna może być na kwotę 100 tys. zł tak jak moja maksymalna odpowiedzialność z weksla?
2. Dlaczego w treści weksla nie można wpisywać, że może on zostać wypełniony tylko do określonego dnia (pisze Pan o tym na swojej stronie), a można to wpisać w porozumieniu wekslowym? Z czego dokładnie wynika nieważność weksla w tej sytuacji (o tym Pan sygnalizuje również na swojej stronie)?
3. We wzorze „weksla własnego” zamieszczonego pod adresem: http://www.remitent.pl/wzory_weksli/wek ... y_wzor.pdf
wpisuje Pan „weksle na sumę”. Poniżej z kolei wskazano (w środku weksla), na jaką sumę można wypełnić weksel. Czym się różnią te dwa elementy i czy ten pierwszy jest w ogóle obowiązkowy? Innymi słowy czy wpisanie w treści weksla na górze „weksel na sumę” jest prawnie konieczne? W jakich wypadkach kwota wskazana w rubryce „weksel na sumę” będzie inna od tej w rubryce, że zapłacę za ten weksel „sumę…..”?
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5641
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: porozumienie wekslowe a kara umowna

Post autor: Lech » 17 maja 2019, 10:03

kd222 pisze:
15 maja 2019, 13:12
1. Czy można wpisać w porozumieniu wekslowym karę umowną dla remitenta (wierzyciela) na wypadek, gdyby taki remitent nie zwrócił mi weksla własnego (bez względu na powód, np. bo go zgubił, zniszczył albo przekazał komuś innemu choć nie był do tego uprawniony bo weksel będzie nie na zlecenie i będzie wyraźne zastrzeżenie w treści weksla, że weksel ten nie może być przedmiotem zbycia ani zastawu? Czy kara umowna może być na kwotę 100 tys. zł tak jak moja maksymalna odpowiedzialność z weksla?
Może być, z uwzględnieniem tego, że na etapie dochodzenia tej kary sąd może ją zmiarkować.
2. Dlaczego w treści weksla nie można wpisywać, że może on zostać wypełniony tylko do określonego dnia (pisze Pan o tym na swojej stronie), a można to wpisać w porozumieniu wekslowym? Z czego dokładnie wynika nieważność weksla w tej sytuacji (o tym Pan sygnalizuje również na swojej stronie)?
Ograniczenie wynika głównie z tego, że weksel ma być bezwarunkowym przyrzeczeniem zapłaty. Nie można zatem wpisywać w jego treść warunków - na przykład terminów, w jakich jest ważny itp.
3. We wzorze „weksla własnego” zamieszczonego pod adresem: http://www.remitent.pl/wzory_weksli/wek ... y_wzor.pdf
wpisuje Pan „weksle na sumę”. Poniżej z kolei wskazano (w środku weksla), na jaką sumę można wypełnić weksel. Czym się różnią te dwa elementy
Nie powinny się niczym różnić, poza tym, że pierwszy element wpisuje się cyframi, a drugi słownie.
i czy ten pierwszy jest w ogóle obowiązkowy? Innymi słowy czy wpisanie w treści weksla na górze „weksel na sumę” jest prawnie konieczne?
Nie jest.
W jakich wypadkach kwota wskazana w rubryce „weksel na sumę” będzie inna od tej w rubryce, że zapłacę za ten weksel „sumę…..”?
W wypadku błędnego wypełnienia weksla. W przypadku różnicy w sumie weksla - weksel ważny jest na sumę napisaną słownie, a w przypadku różnicy w sumach słownie - na sumę mniejszą.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
kd222
Posty: 5
Rejestracja: 15 maja 2019, 13:04

Re: porozumienie wekslowe a kara umowna

Post autor: kd222 » 17 maja 2019, 11:36

bardzo dziękuję za odpowiedź.
A czy taki weksel in blanco jest dla mnie bezpieczny? Co mogę jeszcze dodać, aby bardziej siebie nie narażać?

Nr weksla: 001
Warszawa, dnia 1 maja 2019 r.
(miejsce i data wystawienia)

WEKSEL

Dnia ………………………………… r. w ……………………………………… przy ul. ………………………………………………………
(termin i miejsce płatności)
zapłacę za ten kaucyjny weksel tylko na rzecz „xxx” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (xxx) przy ul. xxx, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: xxx, NIP: xxx, REGON: xxx, sumę
……………………………………………… (słownie: ……..…………………………………………..…………………………………..) zł
(kwota)

Bez protestu, ale nie na jej zlecenie.
Weksel ten nie może być przedmiotem zbycia ani zastawu.
(klauzule wekslowe)


----------------------------------------
(podpis wystawcy)

Poręczenie weksla
Do maksymalnej wysokości 100.000 (słownie: sto tysięcy) zł


………………………………………………………………………….. - poręczam
(imię i nazwisko poręczyciela)


Na rewersie niniejszego weksla nr 001 zawarto informacje o umowie, którą weksel ten zabezpiecza i odwołanie do warunków jego wypełnienia.
/ rewers weksla nr 001 /

Do weksla niezupełnego w chwili podpisania, „xxx” sp. z o.o. oraz p. xxx (wystawca weksla) w dniu 1 maja 2019 r. zawarli umowę (zwaną porozumieniem wekslowym nr 1) określającą zasady jego wypełnienia. Weksel ten został wystawiony w związku z zawartą w dniu 1 maja 2019 r. przez „xxx” sp. z o.o. a yyy (KRS yyyy) umową najmu i tylko dla zabezpieczenia roszczeń „xxx” sp. z o.o. wynikających z tej umowy do wskazanej w tej umowie najmu oraz porozumieniu wekslowym nr 1 maksymalnej kwoty 100.000 (słownie: sto tysięcy) zł może zostać uzupełniony zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy najmu oraz porozumienia wekslowego nr 1.
Załączniki
Bezpieczny weksel_wersja do weryfikacji.docx
(13.58 KiB) Pobrany 228 razy
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5641
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: porozumienie wekslowe a kara umowna

Post autor: Lech » 20 maja 2019, 13:26

Taki weksel jest w porządku. Właściwie jedyne, co można by poprawić (ale nie jest to konieczne), aby wpisać w niego także sumę weksla (100 000 zł) i określić, że wekslem tym wierzyciel może dochodzić zasadnego roszczenia wynikającego ze stosunku podstawowego, w sumie odpowiadającej temu zadłużeniu (czyli może być mniej niż 100 000zł, pomimo takiej sumy weksla). Zaletą takiego rozwiązania jest to, że weksel taki na pewno nie będzie wystawiony na sumę wyższą niż 100 000zł. Poręczyciel swoje poręczenie ograniczył (i dobrze), to i wystawca mógłby to zrobić. Niemniej jednak ryzyko związane z wystawieniem tego weksla na sumę wyższą niż 100 000zł jest niewielkie - zakładając, że sąd wydałby na podstawie takiego weksla nakaz zapłaty na pełną sumę, największym problemem byłaby procedura związana ze wniesieniem zarzutów i wynikającą z tego opłatą sądową, bo zakładam, że w kwestii dowodowej (roszczenie nie istnieje w takiej wysokości lub nie może być dochodzone tym wekslem na sumę przewyższającą 100 000zł) to już sprawa do "ogarnięcia" przez średnio zorientowanego pełnomocnika:)
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
kd222
Posty: 5
Rejestracja: 15 maja 2019, 13:04

Re: porozumienie wekslowe a kara umowna

Post autor: kd222 » 20 maja 2019, 15:20

dziękuję.
Poproszę o doprecyzowanie o co chodzi z tym sformułowaniem:
"...największym problemem byłaby procedura związana ze wniesieniem zarzutów i wynikającą z tego opłatą sądową, bo zakładam, że w kwestii dowodowej (roszczenie nie istnieje w takiej wysokości lub nie może być dochodzone tym wekslem na sumę przewyższającą 100 000zł) to już sprawa do "ogarnięcia"..."
Dla kogo wniesienie zarzutów miałoby być problematyczne i dlaczego? O co chodzi z opłatą sądową?
Intencją jest, aby w ogóle nie było potrzeby dochodzenia czegokolwiek na podstawie weksla tylko aby regularnie wywiązywać się z wszelkich płatności. Na ten moment żadne roszczenie nie przysługuje wobec przyszłego wystawcy weksla.

Czy po zmianach weksel ten powinien wyglądać tak?:
Nr weksla: 001
Warszawa, dnia 1 maja 2019 r.
(miejsce i data wystawienia)
WEKSEL
do maksymalnej sumy 100.000 (słownie: sto tysięcy) zł

Dnia ………………………………… r. w ……………………………………… przy ul. ………………………………………………………
(termin i miejsce płatności)
zapłacę za ten kaucyjny weksel tylko na rzecz „xxx” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (xxx) przy ul. xxx, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: xxx, NIP: xxx, REGON: xxx, sumę
……………………………………………… (słownie: ……..…………………………………………..…………………………………..) zł
(kwota)

Bez protestu, ale nie na jej zlecenie.
Weksel ten nie może być przedmiotem zbycia, cesji ani zastawu.
Wekslem tym „xxx” sp. z o.o. może dochodzić wyłącznie zasadnego roszczenia wynikającego ze stosunku podstawowego, w sumie odpowiadającej temu zadłużeniu, jednak nie więcej niż maksymalnie 100.000 (słownie: sto tysięcy) zł.
(klauzule wekslowe)


----------------------------------------
(podpis wystawcy)

Poręczenie weksla
Do maksymalnej wysokości 100.000 (słownie: sto tysięcy) zł


………………………………………………………………………….. - poręczam
(imię i nazwisko poręczyciela)


Na rewersie niniejszego weksla nr 001 zawarto informacje o umowie, którą weksel ten zabezpiecza i odwołanie do warunków jego wypełnienia.
/ rewers weksla nr 001 /

Do weksla niezupełnego w chwili podpisania, „xxx” sp. z o.o. oraz p. xxx (wystawca weksla) w dniu 1 maja 2019 r. zawarli umowę (zwaną porozumieniem wekslowym nr 1) określającą zasady jego wypełnienia. Weksel ten został wystawiony w związku z zawartą w dniu 1 maja 2019 r. przez „xxx” sp. z o.o. a yyy (KRS yyyy) umową najmu i tylko dla zabezpieczenia roszczeń „xxx” sp. z o.o. wynikających z tej umowy do wskazanej w tej umowie najmu oraz porozumieniu wekslowym nr 1 maksymalnej kwoty 100.000 (słownie: sto tysięcy) zł może zostać uzupełniony zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy najmu oraz porozumienia wekslowego nr 1.


Boldem oznaczyłem zmiany (w załączeniu też wersja word ze zmianami dla większej przejrzystości).
Załączniki
Bezpieczny weksel_wersja do weryfikacji.docx
(15.03 KiB) Pobrany 215 razy
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5641
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: porozumienie wekslowe a kara umowna

Post autor: Lech » 22 maja 2019, 13:28

do maksymalnej sumy 100.000 (słownie: sto tysięcy) zł
Ten zapis jest nieprawidłowy. Weksel nie może być w swojej treści wyrażony "do określonej sumy" - musy być na konkretną sumę.
Wekslem tym „xxx” sp. z o.o. może dochodzić wyłącznie zasadnego roszczenia wynikającego ze stosunku podstawowego, w sumie odpowiadającej temu zadłużeniu, jednak nie więcej niż maksymalnie 100.000 (słownie: sto tysięcy) zł.
Takie zapisy najlepiej stosować poza treścią weksla, czyli przynajmniej na rewersie, albo w deklaracji wekslowej, aby nie wzruszać bezwarunkowego charakteru weksla.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
kd222
Posty: 5
Rejestracja: 15 maja 2019, 13:04

Re: porozumienie wekslowe a kara umowna

Post autor: kd222 » 27 maja 2019, 17:36

Dziękuję. Czy po poprawkach teraz jest już ok?


Warszawa, dnia 1 czerwca 2019 r. Weksel na sumę 100.000 (słownie: sto tysięcy) zł
(miejsce i data wystawienia)

WEKSEL


Dnia ………………………………… r. w ……………………………………… przy ul. ………………………………………………………
(termin i miejsce płatności)
zapłacę za ten kaucyjny weksel tylko na rzecz „xxx” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (xxx) przy ul. xxx, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: xxx, NIP: xxx, REGON: xxx, sumę
……………………………………………… (słownie: ……..…………………………………………..…………………………………..) zł
(kwota)

Bez protestu, ale nie na jej zlecenie.
Weksel ten nie może być przedmiotem zbycia, cesji ani zastawu.
(klauzule wekslowe)


----------------------------------------
(podpis wystawcy)

Poręczenie weksla
Do maksymalnej wysokości 100.000 (słownie: sto tysięcy) zł


………………………………………………………………………….. - poręczam
(imię i nazwisko poręczyciela)


Na rewersie niniejszego weksla nr 001 zawarto informacje o umowie, którą weksel ten zabezpiecza i odwołanie do warunków jego wypełnienia.
/ rewers weksla nr 001 /
Wekslem tym „xxx” sp. z o.o. może dochodzić wyłącznie zasadnego roszczenia wynikającego ze stosunku podstawowego, w sumie odpowiadającej temu zadłużeniu, jednak nie więcej niż maksymalnie 100.000 (słownie: sto tysięcy) zł.
Do weksla niezupełnego w chwili podpisania, „xxx” sp. z o.o. oraz p. xxx (wystawca weksla) w dniu 1 maja 2019 r. zawarli umowę (zwaną porozumieniem wekslowym nr 1) określającą zasady jego wypełnienia. Weksel ten został wystawiony w związku z zawartą w dniu 1 maja 2019 r. przez „xxx” sp. z o.o. a yyy (KRS yyyy) umową najmu i tylko dla zabezpieczenia roszczeń „xxx” sp. z o.o. wynikających z tej umowy do wskazanej w tej umowie najmu oraz porozumieniu wekslowym nr 1 maksymalnej kwoty 100.000 (słownie: sto tysięcy) zł może zostać uzupełniony zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy najmu oraz porozumienia wekslowego nr 1.
Weksel nie może być przedmiotem zbycia, cesji ani zastawu.

Załącznik:
Porozumienie wekslowe nr 1 z dnia ● zawarte pomiędzy ● a ●.
Załączniki
Bezpieczny weksel_wersja do weryfikacji.docx
(15.61 KiB) Pobrany 223 razy
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5641
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: porozumienie wekslowe a kara umowna

Post autor: Lech » 29 maja 2019, 09:11

kd222 pisze:
27 maja 2019, 17:36
……………………………………………… (słownie: ……..…………………………………………..…………………………………..) zł
Tu bądź konsekwentny, skoro podajesz sumę cyframi, to podaj też słownie.


Reszta w porządku.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
kd222
Posty: 5
Rejestracja: 15 maja 2019, 13:04

Re: porozumienie wekslowe a kara umowna

Post autor: kd222 » 04 cze 2019, 14:34

Dziękuję za odpowiedź.

Jest też słownie, co wynika nawet z Pana fragmentu?

……………………………………………… (słownie: ……..…………………………………………..…………………………………..) zł
(kwota)
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5641
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: porozumienie wekslowe a kara umowna

Post autor: Lech » 07 cze 2019, 08:30

Powyżej nie ma kwoty słownie.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 17 gości