Strona 1 z 1

błędny adres poręczyciela na wezwaniu do wykupu

: 22 lis 2018, 22:43
autor: hansbach
Zgodnie z deklaracją wekslową weksel powinien być wysłany do wystawcy i poręczyciela 10 dni roboczych przed terminem płatności. Weksel został wysłany do wystawcy(prawidłowo) i do poręczyciela również, ale na błędny adres ulica się zgadza tylko 1A zamiast 1B. Wiem, że nie przedstawienie weksla poręczycielowi nie wpływa na ważność zobowiązania tylko na liczenie odsetek. Czy jest tak w powyższej sytuacji, gdy deklaracja wprost wskazuje kiedy należy wysłać wezwanie do wykupu weksla? Weksel został prawidłowo wypełniony tylko ten adres. Orzecznictwo jest ugruntowane, ale nie ma mowy o czym mówiła deklaracja wekslowa.

Re: błędny adres poręczyciela na wezwaniu do wykupu

: 23 lis 2018, 09:18
autor: Lech
Nie bardzo rozumiem opis.
Po co miałbyś wysyłać weksel przed zapłatą?
I co z przedstawieniem weksla do zapłaty? Odbyło się poprawnie?
Zamieść skan weksla i deklaracji, oraz opisz jak wyglądało przedstawienie weksla (co się działo w terminie płatności w miejscu płatności weksla) to zobaczymy co tam jest naprawdę :)

Re: błędny adres poręczyciela na wezwaniu do wykupu

: 23 lis 2018, 10:10
autor: hansbach
Dłużnik miał pożyczkę, która wypowiedziałem. Nie spłacił. Wypisałem weksel zgodnie z deklaracją. Wezwałem do wykupu weksla w dacie w nim wskazanej i przesłałem wezwanie z kopią weksla. Weksel nie był osobiście przedstawiany. Weksel był poręczony. Wezwanie do wykupu weksla zostało wysłane na błędny adres. Jaki ma to wpływ na odpowiedzialność poręczyciela? Czy od późniejszego dnia będą odsetki tj. od daty otrzymania nakazu?

Re: błędny adres poręczyciela na wezwaniu do wykupu

: 23 lis 2018, 10:43
autor: Lech
Odpowiedz na pytanie - jakie było miejsce płatności weksla i czy weksel został tam przedstawiony do zapłaty (i kiedy).

Jeśli
Weksel nie był osobiście przedstawiany.
To należy weksel przedstawić do zapłaty wystawcy i dopiero od tej daty będziesz mógł żądać odsetek. Na razie wystawca nie pozostaje w zwłoce, bo co prawda termin płatności weksla minął, ale nie żądałeś zapłaty od wystawcy (wysłanie wezwań do zapłaty nie jest przedstawieniem weksla do zapłaty).

Re: błędny adres poręczyciela na wezwaniu do wykupu

: 23 lis 2018, 11:17
autor: hansbach
Tak był, ale dłużnik się nie pojawił zignorował wezwanie. Weksel wystawiła spółka, a poręczycielem był jej prezes. Poręczyciel nie mógł wiedzieć o terminie bo wezwanie do wykupu weksla zostało przeslane na błędny adres. Nie było w deklaracji wskazanej daty płatności. Czy w takiej sytuacji można przyjac, że poręczyciel będący prezesem spółki mógł uzyskać informacje o dacie płatności jako poręczyciel zapoznając się z nim jako prezes?

Re: błędny adres poręczyciela na wezwaniu do wykupu

: 23 lis 2018, 11:35
autor: Lech
W takiej sytuacji poręczyciel odpowiada tak jak wystawca, skoro wystawca jest zobowiązany do zapłaty odsetek, to i poręczyciel jest zobowiązany do ich zapłaty, bez względu na fakt, czy jemu był weksel przedstawiany do zapłaty. Skontaktowałbym się jednak z poręczycielem z pytaniem, czy nie chce zapłacić weksla dobrowolnie, aby potem przed sądem nie argumentował, że on chce zapłacić, ale nikt go o to nie prosił.

Re: błędny adres poręczyciela na wezwaniu do wykupu

: 23 lis 2018, 12:06
autor: hansbach
W deklaracji jest taki zapis, że zobowiązuje się poinformować poreczyciela o wypełnieniu weksla listem poleconym najpóźniej 10 dni przed terminem płatności. List został wysłany, ale na zły adres. Jeśli dobrze zrozumiałem to nie ma to znaczenia na odpowiedzialność poręczyciela i odsetki należy liczyć od dnia następującego po terminie płatności weksla? Czy z uwagi na brak prawidłowego wezwania odsetki będą liczone od daty otrzymania nakazu z sądu? Widziałem kilka wyroków, które tak wskazywaly. Były próby kontaktu ani spółka ani poręczyciel nie chcą płacić. Zastanawiam się tylko od kiedy wskazać liczenie odsetek dla poręczyciela....

Re: błędny adres poręczyciela na wezwaniu do wykupu

: 23 lis 2018, 13:47
autor: Lech
Widziałem kilka wyroków
Zacytuj te wyroki, bo wydaje mi się, że dotyczą one innej sytuacji.

Re: błędny adres poręczyciela na wezwaniu do wykupu

: 23 lis 2018, 17:40
autor: hansbach
https://www.saos.org.pl/judgments/92581


Wystawiłem weksla, wezwałem do wykupu, dłużnik otrzymal, poręczyciel nie otrzymał. Kierując sprawę do sądu od kiedy mogę zadać odsetek od poręczyciela, który nie wykupił weksla? Od daty doręczenia nakazu przez sąd?

Re: błędny adres poręczyciela na wezwaniu do wykupu

: 23 lis 2018, 19:09
autor: Lech
Linkowany wyrok nie jest analogiczny do twojej sprawy, bo tam weksel nie został przedtawiony wystawcy, a w twoim przypadku do przedstawienia doszło. Poręczyciel odpowiada tak samo jak wystawca.

Re: błędny adres poręczyciela na wezwaniu do wykupu

: 26 lis 2018, 13:33
autor: hansbach
Tak wystawcy został przedstawiony, ale nie poreczycielowi. W związku z powyższym od jakiej daty mogę zadać odsetek od poręczyciela? Od daty następującego po dacie wykupu weksla? Czy od daty doręczenia pozwu, bo poręczyciel nie wiedział o dacie wykupu weksla, nie otrzymał wezwania?

Re: błędny adres poręczyciela na wezwaniu do wykupu

: 26 lis 2018, 13:42
autor: Lech
"Poręczyciel wekslowy odpowiada tak samo, jak ten, za kogo poręczył." - art.32

Czyli odsetki dla poręczyciela liczysz tak samo jak dla wystawcy.
Oczywiście przed pozwaniem powinieneś spróbować polubownie się z nim skontaktować, aby nie doprowadzić do sytuacji, że poręczyciel przed sądem od razu uznaje roszczenie, spłaca, i żąda od ciebie kosztów procesu, jako wytoczonego niepotrzebnie.

Re: błędny adres poręczyciela na wezwaniu do wykupu

: 06 gru 2018, 08:01
autor: hansbach
Czyli fakt nieprzeslania poreczycielowi wezwania do wykupu weksla nie wpływa na termin odsetek? Nie ma to wpływu fakt, że w deklaracji wekslowej jest wskazane aby wysłać wezwanie/zawiadomienie o wykupie weksla na 10 dni przed wystawieniem do poreczyciela bowiem odpowiada jak wystawca. Czy zatem nieprzeslanie ma jakieś negatywne konsekwencje skoro nie jest to termin odsetek.

Re: błędny adres poręczyciela na wezwaniu do wykupu

: 06 gru 2018, 08:08
autor: Lech
Negatywną konsekwencją może być to, że poręczyciel po pozwaniu uzna roszczenie i zażąda zwrotu kosztów procesu, jako wytoczonego bezzasadnie, bo w razie wysunięcia wobec niego żądania zapłaty od razu by zapłacił.

Re: błędny adres poręczyciela na wezwaniu do wykupu

: 06 gru 2018, 10:44
autor: hansbach
Poręczyciel jest prezesem spółki z o o, która wystawiła weksel. Czy można domniemywać, że miał świadomość istnienia zobowiązania wekslowego jeżeli jako jedyny członek zarządu otrzymał weksel?

Re: błędny adres poręczyciela na wezwaniu do wykupu

: 06 gru 2018, 12:00
autor: Lech
Problem w tym, że ani on, ani spółka tego weksla nie otrzymali, a jedynie wezwanie do jego wykupu. Z racji tego, że dłużnik zobowiazał się zapłacić "za ten weksel", a nie "za wezwanie bez odbioru weksla", to fakt, że poręczyciel wiedział o upływie terminu zapłaty weksla nie implikuje konieczności zapłaty za niego, skoro wraz z zapłatą (bo pewnie błędnie oczekujesz zapłaty przelewem) nie otrzyma od razu weksla z powrotem.

Re: błędny adres poręczyciela na wezwaniu do wykupu

: 06 gru 2018, 13:30
autor: hansbach
Otrzymali kopię, firma jest daleko, nie przyjęchali na wykup chociaż spółka została wezwana, a nie wyślę im oryginału. Poinformowałem o wykupie zobaczyli wystawiony weksel (kopia) myślę, że dochowałem wszystkich warunków.