Wystawcą weksla prezes czy spółka?

Tutaj możesz zadać pytanie na temat weksli, opisać ciekawą sprawę, podyskutować o orzeczeniu sądu i poruszyć wszelkie inne zagadnienia związane z wekslami
Ulverius
Posty: 4
Rejestracja: 04 cze 2018, 10:11

Wystawcą weksla prezes czy spółka?

Post autor: Ulverius » 04 cze 2018, 10:35

Na załączonym wekslu:
- w lewym górnym rogu i poniżej podpisu umieszczono pieczęć firmową (czerwone prostokąty),
- w miejscu zaznaczonym niebieskim owalem widnieje imię i nazwisko wystawcy weksla (osoby pełniącej funkcję prezesa zarządu spółki, której dane widnieją na pieczęci).
Weksel (zanonimizowany).jpg
Weksel (zanonimizowany).jpg (54.58 KiB) Przejrzano 9174 razy
Do weksla nie zawarto żadnego porozumienia wekslowego, nie złożono żadnej deklaracji wekslowej.
W treści weksla nie uwidoczniono stosunku przedstawicielstwa (brak pieczęci imiennej).
Podejrzewam, że intencją prezesa było podpisanie weksla w imieniu spółki, ale poza pieczątką firmową w dwóch miejscach nic na to nie wskazuje.

Czy pan prezes zaciągnął zobowiązanie we własnym imieniu czy w imieniu spółki?
Będę bardzo wdzięczny za opinię.
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5641
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Wystawcą weksla prezes czy spółka?

Post autor: Lech » 04 cze 2018, 10:45

Aby weksel był wystawiony przez spółkę, podpis jej reprezentanta powinien obejmować firmę ("nazwę firmy"), czyli w praktyce "podpis powinien obejmować pieczątkę". Niewątpliwie tak jest, jeśli podpis znajduje się bezpośrednio pod pieczątką. W tym przypadku pieczątka w górnym rogu w ogóle nie jest objęta podpisem prezesa, a pieczątka pod podpisem - w mojej ocenie - też nie jest obejmowana przez podpis. Więc w tym przypadku uznałbym, że jest to weksel wystawiony przez pana prezesa prywatnie.

Obecność podpisu prezesa oraz pieczątki bez podpisu można na przykład tłumaczyć tak, że celem było wystawienie weksla przez pana prezesa i przez spółkę, ale ostatecznie do podpisania weksla przez spółkę nie doszło i została tylko pieczątka oraz goły podpis osoby fizycznej (to tak jeśli ktoś by argumentował, że skoro jest gdzieś pieczątka, to trzeba rozszerzająco uznać, że położony gdziekolwiek podpis prezesa jest podpisem za spółkę).
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Ulverius
Posty: 4
Rejestracja: 04 cze 2018, 10:11

Re: Wystawcą weksla prezes czy spółka?

Post autor: Ulverius » 04 cze 2018, 11:06

Serdecznie dziękuję za błyskawiczną reakcję.
Ulverius
Posty: 4
Rejestracja: 04 cze 2018, 10:11

Re: Wystawcą weksla prezes czy spółka?

Post autor: Ulverius » 03 sty 2020, 21:01

Z uzasadnienia wyroku I instancji:

Pozwany kwestionował natomiast to, że weksel podpisał we własnym imieniu, podnosząc, iż działał w imieniu XXXXX Sp. z o.o. jako jej prezes uprawniony do reprezentowania tej spółki, a co miało potwierdzać umieszczenie na wekslu dwóch pieczęci firmowych.

Biorąc to pod uwagę w pierwszej kolejności należy podnieść, że konieczne jest w tym zakresie dokonanie wykładni weksla, którego charakter, jako źródła zobowiązania formalnego, nie wyłącza stosowania dyrektyw wykładni oświadczeń woli na podstawie art. 65 k.c. Zakres wykładni weksla jest jednak znacznie zawężony i ogranicza się do wykładni obiektywnej, dokonywanej wyłącznie na podstawie tekstu weksla. Ze względu na formalny charakter zobowiązania wekslowego jego treść musi być wyczerpująco wyrażona w dokumencie, jakim jest weksel (por. wyroki Sądu Najwyższego z 22.10.09 sygn. III CSK 40/09, LEX 852562, z 18 stycznia 2012 r. sygn. II CSK 296/11, LEX 1112736, 25 maja 2005 r. sygn. I CK 741/04, LEX 180839). Nie można zatem powoływać się na fakty wynikające z innych źródeł aniżeli z dokumentu weksla.

Zdaniem Sądu treść weksla precyzyjnie i jednoznacznie wskazuje osobę wystawcy weksla. Zawarto w nim bowiem określenie „imię i nazwisko wystawcy weksla (czytelnie)”, co oznacza, że podmiot tam wpisany jest wystawcą weksla. W miejscu przeznaczonym (wykropkowanym) na wpisanie tego podmiotu figuruje wyłącznie osoba pozwanego X.Y. Co więcej, weksel zawiera, poniżej oznaczenia tej osoby, miejsce na podpis wystawcy weksla z określeniem „podpis wystawcy weksla”. Także w tym miejscu figuruje wyłącznie podpis X.Y. Pieczęć firmowa spółki XXXXX znajduje się dopiero poniżej oznaczenia wystawcy weksla i podpisu wystawcy weksla, co oznacza, że nie można uznać, że ta osoba prawna jest wystawcą weksla. Przyjęcie takie byłoby dopuszczalne, gdyby pieczęć została umiejscowiona w miejscu przeznaczonym (wykropkowanym) dla wystawcy weksla lub co najmniej zaraz obok podpisu osoby fizycznej uprawnionej do reprezentacji spółki. Dodatkowo przedzielenie miejsca wpisu osoby wystawcy weksla i miejsca, w którym znajduje się odcisk pieczęci firmowej przez umiejscowienie podpisu wystawcy weksla, wskazuje na to, że pieczęć ta nie odnosi się do wystawcy weksla. Pieczęć firmowa spółki XXXXX nie znajduje się ani w miejscu wyznaczonym (wykropkowanym) dla wystawcy, ani w miejscu wyznaczonym (wykropkowanym) dla podpisu wystawcy weksla. Zatem pomimo, że X.Y. był uprawniony do jednoosobowej reprezentacji spółki XXXXX, nie można uznać, że działał w jej imieniu. Sąd miał na uwadze, że jednak pieczęć spółki figuruje na wekslu w dwóch miejscach. Z uwagi na powyższe można jednak jedynie uznać, że jest to związane z tym, że weksel jest wekslem gwarancyjnym, zabezpieczającym zapłatę należności przez dłużnika głównego – XXXXX Sp. z o.o. Trzeba dodać, że pieczecie nie czynią weksla nieważnym.

Sądowi znane jest orzecznictwo, w którym wskazuje się na to, że umieszczenie pieczęci osoby prawnej obok podpisu osoby upoważnionej do reprezentacji tej osoby prawnej może być uznane za złożenie oświadczenia w imieniu tej osoby prawnej. W niniejszej sprawie takie uznanie jest jednak nieuprawnione, gdyż z treści weksla nie wynika, aby pozwany złożył podpis ze skutkiem wobec XXXXX Sp. z o.o. Nie tylko w miejscu przeznaczonym na wpis wystawcy weksla nie ma pieczątki tej spółki, ale także nie znaczono, że X.Y. działał jako prezes zarządu tej spółki.

W konsekwencji należy stwierdzić, że omawiany weksel stanowi weksel własny wystawiony przez pozwanego X.Y., który jest dłużnikiem wekslowym.
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5641
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Wystawcą weksla prezes czy spółka?

Post autor: Lech » 03 sty 2020, 21:21

Dziękuję za informację zwrotną. Wyrok i uzasadnienie znajduje moje uznanie. Czekamy na II instancję 🙂
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Mateusz
Posty: 2
Rejestracja: 17 kwie 2020, 10:11

Re: Wystawcą weksla prezes czy spółka?

Post autor: Mateusz » 17 kwie 2020, 10:19

Dzień dobry,
mam weksel wyglądający tak:

..............dnia.................. na................zł
................zapłac...........bez protestu za ten ...........
weksel na zlecenie............sumę...............
płatny .....................................

(podpis wystawcy weksla)

W deklaracji wekslowej wskazano, że w imieniu spółki X złożono do dyspozycji spółki Y weksel własny in blanco. Jest to spółka z o.o.
Na deklaracji umieszczono podpis prezesa wraz z pieczątką, natomiast na samym wekslu widnieje wyłącznie podpis prezesa (nazwisko i pierwsza litera imienia).
Spółka X została przejęta przez spółkę Z. Czy spółka Y może żądać zapłaty na podstawie tego weksla od spółki Z?
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5641
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Wystawcą weksla prezes czy spółka?

Post autor: Lech » 17 kwie 2020, 11:13

Jak już wspomniałem, jeśli weksel został podpisany w ten sposób, że pan prezes położył na nim swój podpis, bez wskazania, że podpisuje się jako pełnomocnik spółki, to oznacza, że to pan prezes, a nie spółka jest wystawcą weksla. To, co zapisano w innych dokumentach (deklaracje wekslowe itp.) jest bez znaczenia, ponieważ zobowiązanie wekslowe musi wynikać z treści weksla. Zatem z takiego weksla nie ma podstaw do pozwania spółki X.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Mateusz
Posty: 2
Rejestracja: 17 kwie 2020, 10:11

Re: Wystawcą weksla prezes czy spółka?

Post autor: Mateusz » 20 kwie 2020, 06:12

Czy jest jakieś orzeczenie SN w tej kwestii?
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5641
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Wystawcą weksla prezes czy spółka?

Post autor: Lech » 20 kwie 2020, 08:43

To raczej zbyt proste zagadnienie, aby musiał to rozstrzygać sąd najwyższy. Wystarczy poczytać zwykły komentarz do prawa wekslowego, w temacie tego, jak powinien wyglądać podpis pełnomocnika i czym skutkuje złożenie samego podpisu, bez ujawnienia faktu bycia pełnomocnikiem.
Skoro weksel podpisał Iks Iksiński, to trudno uznać, aby wystawcą był inny podmiot, skoro nie zostało wskazane, że w imieniu tego podmiotu został złożony podpis. Absurdem byłoby, gdyby pan prezes nie mógł wystawić weksla prywatnie, bo w każdym przypadku, nawet nieujawnionym, jego podpis byłby tylko podpisem za spółkę. Nawet nie byłoby wiadomo co zrobić, jeśli pan prezes przypadkiem byłby reprezentantem dwóch spółek :)
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Ulverius
Posty: 4
Rejestracja: 04 cze 2018, 10:11

Re: Wystawcą weksla prezes czy spółka?

Post autor: Ulverius » 14 mar 2021, 11:58

Mamy wyrok II instancji.
Sąd Apelacyjny w Katowicach uwzględnił apelację pozwanego i powództwo oddalił.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego wypadało bowiem uznać, w świetle całokształtu zebranego w sprawie materiału dowodowego, iż wystawcą weksla nie był pozwany, działający w tym wypadku we własnym imieniu, jako osoba fizyczna, lecz XXXXX spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, imieniem której podpis na wekslu składał pozwany X.Y., będący jej prezesem zarządu, uprawnionym do jednoosobowej reprezentacji.
To ustalenia znalazło oparcie nie tylko w treści weksla, ocenianej przez pryzmat art. 65 kc, ale także intencji stron, stwierdzonej w oparciu o przesłuchanie pozwanego oraz częściowo przesłuchanie prezesa zarządu powodowej spółki. Weksel będący źródłem roszczeń powódki jest wekslem in blanco, do którego strony nie dołączyły deklaracji wekslowej. Charakter weksla, jako źródła zobowiązania formalnego, nie wyłącza stosowania dyrektyw wykładni oświadczeń woli (art. 65 kc) również co do postanowień zawartych w dokumencie weksla (vide wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2009 r., sygn. akt III CSK 40/09 LEX nr 852562).
Interpretacja treści weksla winna być dokonywana przede wszystkim z uwzględnieniem tekstu dokumentu, ale również przez pryzmat intencji stron. Widnieje na nim imię i nazwisko pozwanego w niniejszej sprawie (umieszczone w przeznaczonej na te dane rubryce) oraz nieczytelny (acz nie kwestionowany w toku procesu przez którąkolwiek ze stron) podpis, poniżej którego znajduje się odcisk pieczęci o treści obejmującej firmę spółki, której prezesem zarządu był pozwany, jej adres i numer identyfikacji podatkowej. Odcisk tej samej pieczęci umiejscowiono również w lewym górnym, rogu weksla. Zdaniem Sądu Odwoławczego powyższe okoliczności wskazują, że pozwany podpisał weksel jako prezes zarządu XXXXX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie zaś jako osoba fizyczna działająca we własnym imieniu z intencją samodzielnego zaciągnięcia określonego zobowiązania.
Podkreślenia wymaga, że ustawodawca rygorystycznie określił wymagania formalne weksla własnego polegające na oznaczeniu remitenta będącej osobą prawną (art. 101 pkt 5 Prawa wekslowego w związku z art. 43 5 § 1 i 2 kc). Wynikający zaś z art. 101 pkt 2 Prawa wekslowego obowiązek zamieszczenia podpisu wystawcy weksla nie wskazuje na konieczność równie precyzyjnego określenia wystawcy weksla będącego osobą prawną, a więc z uwzględnieniem w tym dokumencie wszystkich, określonych w art. 43 5 § 2-4 kc, niezbędnych elementów jego firmy. Podpis wystawcy weksla będącego osobą prawną wymaga takiego jej oznaczenia, aby możliwe było dokonanie oceny, że osoba prawna wystawiła weksel z zachowaniem przewidzianych dla niej reguł reprezentacji (vide: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2013 r., sygn. akt III CZP 54/13 LEX nr 1385880).
To kryterium spełnia sposób oznaczenia na spornym wekslu XXXXX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako jego wystawcy. Przy powszechnym dostępie do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w szczególności w obrocie między przedsiębiorcami pozostającymi w stałych stosunkach handlowych, bezzwłoczne sprawdzenie, w oparciu o informacje zamieszczone na opisanej powyżej pieczęci, czy weksel został wystawiony zgodnie z zasadami reprezentacji osoby prawnej, nie nastręcza jakichkolwiek wątpliwości.
[…]
Przyjęcie, że sporny weksel został wystawiony w imieniu osoby prawnej, do reprezentowania której uprawniony był pozwany, nie zaś w imieniu X.Y. jako osoby fizycznej, stanowi jedyne racjonalne wytłumaczenie umieszczenia odcisków pieczęci XXXXX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na tym dokumencie i to w dwóch miejscach.
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5641
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Wystawcą weksla prezes czy spółka?

Post autor: Lech » 15 mar 2021, 11:33

Cóż, czyli jak widać wcześniejsze orzeczenia SN, że "nie intencja stron, tylko treść weksla się liczy" już nie zasługują na uznanie. Na miejscu powoda dążyłbym do kasacji, jeśli jest taka możliwość.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 18 gości