Strona 1 z 1

Weksel PARP 2013

: 26 maja 2018, 00:17
autor: IT
2013 roku podpisałam weksel in blanco będąc prezesem Sp. z o. o. z PARP oczywiście nie mam scanu weksla mam tylko umowę i deklarację wystawcy weksla dla osoby prawnej. Jestem ciekawa czy na podstawie tych dokumentów mogę wiedzieć czy podpisałam to jako prezes czy jako osoba fizyczna?
Punkt w umowie brzmi:
"sp. z o. o. - zapłata weksla in blanco, o którym mowa w ust. 2, powinna być, zabezpieczona poręczeniem wekslowym co do całości sumy wekslowe, danym przez będących osobami fizycznymi wspólników spółki reprezentujących więcej niż połowę kapitału zakładowego albo przez wszystkich członków zarządu spółki".

Re: Weksel PARP 2013

: 26 maja 2018, 07:40
autor: Lech
Z zapisów deklaracji wynika, że miałaś poręczyć weksel jako osoba prywatna.

Re: Weksel PARP 2013

: 26 maja 2018, 08:00
autor: IT
Dziękuję za odpowiedź, właśnie tego się obawiałam. Kurcze te parę lat temu byłam zupełnie na innym etapie życia i inaczej to wszystko widziałam 😢

Re: Weksel PARP 2013

: 26 maja 2018, 08:02
autor: IT
I rozumiem, że nie ma żadnej możliwości się zeby z tego jakoś wyjść?

Re: Weksel PARP 2013

: 26 maja 2018, 08:48
autor: Lech
Tylko za zgodą PARPu możesz zwolnić swoją odpowiedzialność.