Strona 1 z 1

Wspólne przedsięwzięcie gospodarcze

: 05 mar 2018, 22:40
autor: Harriet
Dobry wieczór,

mam pytanie, Konsorcjum :
1) Lider - firma A
2) Partner- firma B
3) Partner firma C

Na zabezpieczenie wykonania wspólnego przedsięwzięcia Liderowi (firmie A), Partnerzy złożyli weksel in blanco.
i teraz:
Partner (firma B) przejmuje Liderowanie (zmiana zostanie zaaneksowana), wychodząc z roli Partnera i czy przez to staje sie dysponentem własnego weksla? i czy wobec Partnera (firmy C) możne stać się teraz wierzycielem jako Lider?

Co należny zrobić z tymi wekslami, żeby zabezpieczyć Firmę C przed nadużyciami nowego Lidera tj. Firmy B. Zniszczyć te weksle i wystawić nowe?

Z góry dzięki za czas poświęcony na odpowiedz!

Re: Wspólne przedsięwzięcie gospodarcze

: 06 mar 2018, 07:49
autor: Lech
Trzeba by się zapoznać z zawartymi umowami, ale tak "na sucho" skłaniałbym się do wystawienia nowych weksli i wręczenia ich nowemu liderowi, ponieważ:

- weksle wystawione były na rzecz A, więc uprawnionym do żądania zapłaty nie może być B
- weksle miały zabezpieczać roszczenia A wobec B i C, więc w razie odpadnięcia ryzyka zaistnienia takiego roszczenia, zabezpieczenie to powinno zostać zwrócone wystawcom (wystawcy mogą nie godzić się, aby wystawione na rzecz A weksle zabezpieczały roszczenia innych podmiotów)

Re: Wspólne przedsięwzięcie gospodarcze

: 08 mar 2018, 11:37
autor: Harriet
Bardzo dziekuję.
A jak rozwiązać sytuację gdzie dotychczasowy wystawca, poprzez wejście w rolę Lidera sam staje się beneficjentem złożonych weksli (przez Firmy AiC)i co z jego wekslem, sam sobie wobec siebie nie będzie raczej składał zabezpieczenia czy to oznacza,że w nowej sytuacji "upiecze mu sie"składanie weksla?

Re: Wspólne przedsięwzięcie gospodarcze

: 09 mar 2018, 08:20
autor: Lech
Co to znaczy "upiecze"? W poprzednim stanie lider też nie składał weksla (choć przecież nie jest powiedziane, że lider nie może "położyć" projektu, a w konsorcjum odpowiedzialność jest solidarna, więc B i C też mogły odpowiadać za działania A), więc analogicznie jest w późniejszym przypadku.

Mogliście się umówić, że weksel wystawia każdy każdemu, łącznie z liderem, ale się tak nie umawialiście.