Strona 1 z 1

Jaki może być dalszy los weksla?

: 24 lut 2018, 16:53
autor: fosbol
W lipcu 2011 roku został wypełniony weksel in blanco bez umowy wekslowej z datą zapłaty
najpózniej do dnia 02.08.2011. w dniu 19 lipca 2011 nastąpiło przeniesienie praw z weksla poprzez indos przez remitenta na rzecz firmy windykacyjnej.

Weksel nie został wykupiony. Sprawa została skierowana do sądu, który wydał nakaz zapłaty w pazdzierniku.2011 . Nie było sprzeciwu do nakazu zapłaty spowodu choroby wystawcy weksla. Komornik pojawił się w 2012 i 16 listopada tego samego roku wydaje postanowienie i umarza postępowanie z powodu bezskutecznej egzekucji. ( brak majątku dłużnika)

Weksel do tej pory nie został wykupiony. A komornik ostatnio pojawił się w maju 2014 roku i sporządził jedynie notatkę. Wystawca weksla od 2012 do dnia dzisiejszego roku nie otrzymał żadnej korenspondencji.

Co w tej sytuacji należałoby zrobić?
Jaki może być dalszy los weksla?

Re: Jaki może być dalszy los weksla?

: 24 lut 2018, 23:43
autor: Lech
Jeśli chodzi o los samego dokumentu weksla - znajduje się on w aktach sprawy sądowej i tam zapewne już pozostanie.

Jeśli chodzi o los wierzytelności zasądzonej nakazem zapłaty na podstawie weksla - istnieje ona, a jeśli chodzi o przedawniene, to przedawnia się ona w sposób określony w kodeksie cywilnym, czyli w 10 lat od umorzenia ostatniej egzekucji komorniczej.