Strona 1 z 1

Ponowne wykorzystanie weksla in blanco

: 05 lut 2018, 15:00
autor: olek9
Witam. Czy po zakończeniu umowy najmu weksel in blanco będący zabezpieczeniem jej wykonania można wykorzystać w nowej umowie najmu między tożsamymi stronami zapisując np.
" Najemca upoważnia Wynajmującego do wykorzystania weksla własnego in blanco wręczonego Wynajmującemu przy zawarciu umowy najmu nr 1 dnia 02.02.2016r. , a także upoważnia Wynajmującego do uzupełnienia tego weksla w tym do opatrzenia tego weksla datą i miejscem płatności według uznania Wynajmującego na sumę odpowiadającą wysokości wszelkich należności powstałych z tytułu niniejszej umowy najmu i faktu posiadania Lokalu wraz z odsetkami oraz kosztami."
czy też lepiej formalnie zrobić zwrot weksla i przyjąć nowy? Pozdrawiam.

Re: Ponowne wykorzystanie weksla in blanco

: 05 lut 2018, 16:51
autor: Lech
Oba sposoby są możliwe. Jeśli weksel jest nadal w posiadaniu wynajmującego, to można wykorzystać go do zabezpieczenia innej łączącej strony umowy. Ważne tylko, aby tak ustalić treść nowego porozumienia, aby nie powodować zbędnych wątpliwości.