Strona 1 z 1

Prośba o ocenę weksla

: 05 sty 2017, 10:47
autor: shrek23
witam,
mam serdeczną prośbę o ocenę weksla następującej treści:

-------------------------
WYSTAWIONY W ........., DNIA ........ NA KWOTĘ ............. ZAPŁAC. ....................ZA TEN .................... WEKSEL NA ZLECENIE ...................... SUMĘ ...................... (SŁOWNIE..........................)

PŁATNY ............................

PODPIS WYSTAWCY
-------------------------

Do weksla jest dołączona deklaracja wekslowa (ale nie ma o niej mowy w samym wekslu):

miejscowość (nieuzupełniona), 4 stycznia 2017
DEKLARACJA WEKSLOWA
Dotyczy: umowy nr xxxxxxx (jest podany nr umowy) z dnia 4 stycznia 2017 r.

W załączeniu składam do dyspozycji Miasta Stołecznego Warszawa weksel in blanco z mojego wystawienia, zawierający klauzulę "bez protestu", który Miasto Stołeczne Warszawa ma prawo wypełnić w każdym czasie na sumę odpowiadającą moim wymagalnym zobowiązaniom wobec Miasta Stołecznego Warszawa z tytułu wyżej wymienionej umowy łącznie z odsetkami umownymi i innymi kosztami dochodzenia roszczeń z tej umowy oraz weksel ten opatrzyć datą i miejscem wystawienia oraz terminem płatności, a także uzupełnić o inne klauzule według swego uznania zawiadamiając mnie o powyższym w formie pisemnej pod niżej wskazanym adresem.
Zobowiązuję się zawiadomić Miasto Stołeczne Warszawa o każdej zmianie adresu. Dwukrotne awizowanie przesyłki poleconej pod ostatnim znanym Miastu Stołecznemu Warszawa adresem będzie uważane za doręczenie pisma.
Zawiadomienie o wypełnieniu weksla powinno być dokonane przynajmniej na siedem dni przed datą płatności.

imię i nazwisko
adres zamieszkania
PESEL
podpis wystawcy (ten sam co wystawcy weksla)

Co Pan o tym sądzi?

PS W deklaracji jest wspomniana umowa z MS Warszawa na dofinansowanie zakupów. Umowa jest podpisana na czas określony (3 lata) i mówi o tym że zakup ma być użytkowany przez tenże okres 3 lat. Weksel in blanco jest zabezpieczeniem poprawnego wykonania umowy.

Re: Prośba o ocenę weksla

: 09 sty 2017, 10:29
autor: Lech
shrek23 pisze:witam,
mam serdeczną prośbę o ocenę weksla następującej treści:

-------------------------
WYSTAWIONY W ........., DNIA ........ NA KWOTĘ ............. ZAPŁAC. ....................ZA TEN .................... WEKSEL NA ZLECENIE ...................... SUMĘ ...................... (SŁOWNIE..........................)

PŁATNY ............................

PODPIS WYSTAWCY
-------------------------
Weksel zawiera wszystkie wady wymienione w moim wpisie o bezpiecznym wekslu in blanco (http://www.remitent.pl/bezpieczny-weksel-in-blanco), tym samym odradzam jego podpisywanie, bez względu na to, jaką umowę wekslową proponuje remitent.

Re: Prośba o ocenę weksla

: 09 sty 2017, 18:26
autor: shrek23
Dziękuję za opinię. Pozdrawiam.