Strona 1 z 1

poręczenie wekslowe współmałżonka po separacji

: 26 lip 2011, 09:08
autor: amra0
Proszę o radę w nast. sytuacji: Weksel oprócz wystawcy podpisują poręczyciele. Jeden z poręczycieli jest w separacji (ale nie ma rozdzielności majątkowej). Czy potrzebna jest zgoda współmałżonki poręczyciela na podpisanie poręczenia ?

Re: poręczenie wekslowe

: 26 lip 2011, 09:09
autor: Palestra
Nie

Re: poręczenie wekslowe

: 26 lip 2011, 09:26
autor: amra0
Nie jest potrzebna bo są w separacji, czy może w ogóle nie jest potrzebna zgoda współmałż.Dlaczego?
Przecież jest to zaciągnięcie zobowiązania.

Re: poręczenie wekslowe

: 26 lip 2011, 09:33
autor: Palestra
A jeśli mąż zachce wziąć telewizor na raty to też będzie musiał wołac żone? NIE! A przecież to także jest zaciągnięcie zobowiązania.
Poczekaj jeszcze na odpowiedź Lecha, ale moim zdaniem nie jest potrzebna zgoda współmałżonka.

Re: poręczenie wekslowe

: 26 lip 2011, 10:52
autor: Lech
W przypadku małżeństwa ze wspólnotą majątkową, jeden z małżonków może wystawić weksel (albo wziąć TV na raty), ale egzekucję będzie można prowadzić tylko z majątku osobistego dłużnika, a nie z majątku wspólnego. Pisałem o tym tutaj: http://www.remitent.pl/weksel-w-malzenstwie/1667

Natomiast separacja powoduje ustanie wspólnoty majątkowej. Z tego względu tym bardziej każdy z małżonków może zaciągać zobowiązania samodzielnie. Trzeba jednak pamiętać, że nawet po separacji, czy po rozwodzie, istotne składniki majątku (np. mieszkanie) mogą być w udziałach 1/2 każdej z dwojga tych osób, a sprzedanie na egzekucji udziału w 1/2 mieszkania może być nie lada sztuką. Wzięcie poręczenia współmałżonka w separacji jest zatem zasadne tylko wówczas, jeśli przewidujemy egzekucję z jego osobistego majątku.