Odsetki od weksla a wezwanie do wykupu

Tutaj możesz zadać pytanie na temat weksli, opisać ciekawą sprawę, podyskutować o orzeczeniu sądu i poruszyć wszelkie inne zagadnienia związane z wekslami
Panna_Paula
Posty: 2
Rejestracja: 11 mar 2016, 11:33

Odsetki od weksla a wezwanie do wykupu

Post autor: Panna_Paula » 11 mar 2016, 12:12

Witam,
mam problem z określeniem, od jakiej daty mogę naliczać odsetki od
weksli. Mam 2 weksle własne, które zabezpieczają umowę pożyczki. Umowa
zawarta była 5.10.2005 r. Poniżej wklejam treść umowy pożyczki:

"Umowa pożyczki

zawarta w dniu 5 października 2005 r. w Lubinie pomiędzy

Janiną K., legitymującą się dow.os. Nr … seria …, zam. w …......
zwaną dalej Pożyczkodawcą
a
Wojciechem B., legitymującym się dow.os. Nr … seria …, zam. w …......
zwaną dalej Pożyczkobiorcą:

§1
Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Pożyczkodawcę pożyczki pieniężnej w kwocie 100.000 zł, które Pożyczkodawca przekazuje wraz z podpisaniem umowy, a otrzymanie której Pożyczkobiorca niniejszym kwituje.

§2
Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu pożyczki, o której mowa w §1 umowy w terminie 1 roku – tj. do dnia 5 października 2006.

§3
Pożyczkodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy i żądania zwrotu pożyczki, jeżeli zwrot pożyczki będzie wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego Pożyczkobiorcy.

§4
Zabezpieczeniem niniejszej pożyczki są podpisane przez Pożyczkobiorcę
dwa weksle in blanco na kwotę 50.000 zł każdy, z terminem wymagalności
na żądanie Pożyczkodawcy w dniu 5 października 2006 r.

§5
Strony ustalają, że w/w kwota pożyczki zostaje oprocentowana w wysokości 5% w skali jednego miesiąca.

§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Spory mogące powstać na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.

§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron."

Pod umową oczywiście podpisy Pożyczkobiorcy i Pożyczkodawcy.

W załączeniu zdjęcie jednego z weksli (obydwa są takie same). W miejscach zamazanych są oczywiście stosowne dane osobowe.
I teraz pytania:
Czy odsetek mogę domagać się od 5 października 2006? Czy mogę domagać
się odsetek umownych (5% w skali jednego miesiąca), pomimo, że
przekraczają kwotę odsetek maksymalnych? Czy też należą się odsetki
maksymalne? I co z odsetkami w wezwaniu do wykupienia weksla? Czy żeby
skutecznie domagać się odsetek pozwem, muszą być one zawarte w
wezwaniu do wykupienia weksla (czy jest to warunkiem?) ?

Z góry dziękuję za odpowiedź.
Załączniki
Weksel.pdf
(212.87 KiB) Pobrany 156 razy
Jacek
Posty: 178
Rejestracja: 27 gru 2013, 08:59

Re: Odsetki od weksla a wezwanie do wykupu

Post autor: Jacek » 11 mar 2016, 18:36

Te weksle są przeterminowane
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5562
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Odsetki od weksla a wezwanie do wykupu

Post autor: Lech » 11 mar 2016, 19:07

Możesz zadać 100 tysięcy z tych dwóch weksli oraz odsetek ustawowych od daty przedstawienia weksla do zapłaty, czyli gdzieś od teraz, jak teraz przedstawisz weksel do zapłaty. Roszczenie rzeczywiście jest już przedawnione, więc przy dochodzeniu roszczenia z weksla jest duże prawdopodobieństwo takiego zarzutu. Natomiast nie jest przedawnione roszczenie z umowy pożyczki.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
Panna_Paula
Posty: 2
Rejestracja: 11 mar 2016, 11:33

Re: Odsetki od weksla a wezwanie do wykupu

Post autor: Panna_Paula » 17 mar 2016, 11:47

Dziękuję za pomoc.
ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości