Umowa pożyczkowa z deklaracja wekslowa

Tutaj możesz zadać pytanie na temat weksli, opisać ciekawą sprawę, podyskutować o orzeczeniu sądu i poruszyć wszelkie inne zagadnienia związane z wekslami
jarekadam33
Posty: 16
Rejestracja: 06 gru 2015, 07:12

Umowa pożyczkowa z deklaracja wekslowa

Post autor: jarekadam33 » 06 gru 2015, 07:36

Witam chcialbym dowiedziec sie czy weksel jest pisany w dwuch egzemplarzach tak jak umowa porzyczkowa dla karzdej ze stron czy tylko wystawca odaje ja remitentowi czyli mnie i drugie pytanie . Chcilbym oworzyc dzialal. gosp. i tak wymyslilem ze do umowy bym dodawal deklaracje wekslowa- deklarowalby ze odda mi pieniadze , czy deklaracja wymaga jeszcze wypelnienia weksla in blanco i trzecie pytanie na umowie porzyczkowej jest napisane rachunek bankowy tak bym wolal a na wekslach miejsce to znaczy osobiscie a podobno weksel ma wyzszosc nad umowa porzyczki
jarekadam33
Posty: 16
Rejestracja: 06 gru 2015, 07:12

Re: Umowa pożyczkowa z deklaracja wekslowa

Post autor: jarekadam33 » 06 gru 2015, 08:04

jarekadam33 pisze:Witam chcialbym dowiedziec sie czy weksel jest pisany w dwuch egzemplarzach tak jak umowa porzyczkowa dla karzdej ze stron czy tylko wystawca odaje ja remitentowi czyli mnie i drugie pytanie . Chcilbym oworzyc dzialal. gosp. i tak wymyslilem ze do umowy bym dodawal deklaracje wekslowa- deklarowalby ze odda mi pieniadze , czy deklaracja wymaga jeszcze wypelnienia weksla in blanco i trzecie pytanie na umowie porzyczkowej jest napisane rachunek bankowy tak bym wolal a na wekslach miejsce to znaczy osobiscie a podobno weksel ma wyzszosc nad umowa porzyczki
a i jeszcze doczytalem ze wystawca moze zaplacic karta mi jako ( akceptant ) gdzie to wpisac ?
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5563
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Umowa pożyczkowa z deklaracja wekslowa

Post autor: Lech » 06 gru 2015, 10:11

Weksel wystawia się w jednym egzemplarzu, numeru konta na wekslu radzę nie podawać (obecnie banki bardzo niechętnie prowadzą usługę domicylowania i inkasa weksli), deklaracja oczywiście wymaga jeszcze podpisania weksla in blanco.

Przed zastosowaniem tej strategii w praktyce polecam jednak skonsultowanie się z kimś "w realu", bo widzę po pytaniach, że wiedza i pomysł na działanie jest trochę "chaotyczny". No i pytanie wypadało by zacząć od tego, że dokładnie opiszesz co chcesz osiągnąć, a nie tylko tak, że opiszesz sposób działania, bez wiedzy tego co chcemy zrobić :)
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
jarekadam33
Posty: 16
Rejestracja: 06 gru 2015, 07:12

Re: Umowa pożyczkowa z deklaracja wekslowa

Post autor: jarekadam33 » 06 gru 2015, 11:47

1. Jako zabezpieczenie wszelkich należności Pożyczkobiorcy względem Pożyczkodawcy powstałych z tytułu niniejszej umowy Pożyczkobiorca składa w dniu zawarcia niniejszej umowy weksel in blanco z własnego wystawienia, bez protestu, awalowany przez ..................... poręczycieli oraz „deklarację wekslową” podpisaną przez Pożyczkobiorcę oraz wszystkich poręczycieli.
2. Poręczyciele wekslowi muszą przedstawić w załączeniu do deklaracji wekslowej zaświadczenia o wysokości zarobków. Zarobki te nie mogą być niższe niż ......................... złotych miesięcznie. Poręczyciele nie mogą ze sobą ani z wystawcą znajdować się we wspólnocie majątkowej ani we wspólnym gospodarstwie domowym. Muszą również legitymować się dochodami wyższymi niż ...................... złotych miesięcznie.
3. Pożyczkodawca ma prawo wypełnić weksel w każdym czasie na sumę odpowiadającą wysokości wszelkich należności powstałych z tytułu niniejszej umowy, wraz z odsetkami oraz kosztami. Może on również weksel domicylować.
4. O wypełnieniu weksla i jego ewentualnym domicylowaniu wekslobiorca powinien zawiadomić wystawcę listem poleconym wysłanym najpóźniej na siedem dni przed terminem płatnośc PRZEPRASZAM o wekslach wiem od trzech dni i pytam zeby sie nauczyc 1. co powinienem wpisac w wolne miejsce awalowany przez ....i nie wiem co znaczy okreslenie domicylowac ?SZUKALEM W INTRNECIE UMOWE POZYCZKI z zapisem o wekslu i znalazlem na wieszjak,pl i jest tam jeszcze zapis poreczyciele w 2 czy ta umowa jest dobra jesli pozyczkobiorca ani ja nie chcemy PORECZYCIELI
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5563
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Umowa pożyczkowa z deklaracja wekslowa

Post autor: Lech » 06 gru 2015, 12:02

Zamieść jeszcze treść tej "niniejszej umowy", którą weksel ma zabezpieczać, bo od tego trzeba przecież zacząć przyglądanie się temu zagadnieniu.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
jarekadam33
Posty: 16
Rejestracja: 06 gru 2015, 07:12

Re: Umowa pożyczkowa z deklaracja wekslowa

Post autor: jarekadam33 » 06 gru 2015, 12:10

UMOWA POŻYCZKI


zawarta w dniu ....................... r. w ........................., pomiędzy:
............................................. z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ....................................... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ............................,
reprezentowaną przez:
...........................................,
...........................................,
zwanym dalej Pożyczkodawcą,

a

............................................. z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ....................................... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ............................,
reprezentowaną przez:
...........................................,
...........................................,
zwanym dalej Pożyczkobiorcą.


§ 1

1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie ...................... (słownie ................................) złotych.
2. Kwota pożyczki, o której mowa w ust. 1, odpowiada równowartości ................... euro według kursu kupna euro w NBP na dzień podpisania niniejszej umowy.
3. Poprzez podpisanie niniejszej umowy Pożyczkobiorca kwituje równocześnie odbiór pożyczki, o której mowa w ust. 1.

§ 2

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić kwotę pożyczki w terminie .......................................................................................
2. Kwota zwrotu powinna odpowiadać równowartości w walucie polskiej kwoty, o której mowa w § 1 ust. 2 według kursu kupna euro w NBP na dzień zwrotu pożyczki, z uwzględnieniem oprocentowania, o którym mowa w ust. 3.
3. Oprocentowanie pożyczki wynosi ........% w skali roku.
4. Zwrot pożyczki powinien nastąpić przelewem na konto Pożyczkodawcy:
Bank .............................. nr ....................-................................
5. Za dzień zapłaty strony uważać będą datę uznania rachunku bankowego Pożyczkodawcy.
6. Zwłoka w zapłacie skutkować będzie naliczaniem odsetek umownych w wysokości 3- krotności ustawowej stopy odsetek.

§ 3
Pożyczkodawca zobowiązuje się zapłacić z własnych środków podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia niniejszej umowy, według obowiązującej stawki.

§ 4

1. Jako zabezpieczenie wszelkich należności Pożyczkobiorcy względem Pożyczkodawcy powstałych z tytułu niniejszej umowy Pożyczkobiorca składa w dniu zawarcia niniejszej umowy weksel in blanco z własnego wystawienia, bez protestu, awalowany przez ..................... poręczycieli oraz „deklarację wekslową” podpisaną przez Pożyczkobiorcę oraz wszystkich poręczycieli.
2. Poręczyciele wekslowi muszą przedstawić w załączeniu do deklaracji wekslowej zaświadczenia o wysokości zarobków. Zarobki te nie mogą być niższe niż ......................... złotych miesięcznie. Poręczyciele nie mogą ze sobą ani z wystawcą znajdować się we wspólnocie majątkowej ani we wspólnym gospodarstwie domowym. Muszą również legitymować się dochodami wyższymi niż ...................... złotych miesięcznie.
3. Pożyczkodawca ma prawo wypełnić weksel w każdym czasie na sumę odpowiadającą wysokości wszelkich należności powstałych z tytułu niniejszej umowy, wraz z odsetkami oraz kosztami. Może on również weksel domicylować.
4. O wypełnieniu weksla i jego ewentualnym domicylowaniu wekslobiorca powinien zawiadomić wystawcę listem poleconym wysłanym najpóźniej na siedem dni przed terminem płatności weksla.

§ 5

1. Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę, gdy z powodu złego stanu majątkowego Pożyczkobiorcy będzie wątpliwe, czy pożyczka zostanie zwrócona. W tym przypadku Pożyczkodawcy przysługuje prawo żądania natychmiastowego zwrotu całej sumy pożyczki wraz z bieżącymi i z zaległymi odsetkami.
2. Pożyczkobiorca może rozwiązać umowę z dwutygodniowym wypowiedzeniem. W tym przypadku spłata pożyczki wraz z odsetkami powinna nastąpić ostatniego dnia terminu wypowiedzenia.

§ 6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę Pożyczkodawcy.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron........................................... ...........................................
Pożyczkodawca Pożyczkobiorca

CALA UMOWA
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5563
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Umowa pożyczkowa z deklaracja wekslowa

Post autor: Lech » 06 gru 2015, 12:12

Pomijając już fakt, że niektóre zapisy tej umowy będą nieskuteczne (na przykład to życzenie odsetek karnych jako 3x odsetki ustawowe), to cały ten stosunek można po prostu zapisać w 1 wekslu zupełnym, bez umowy pożyczki, bez deklaracji wekslowej i bez weksla in blanco.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
jarekadam33
Posty: 16
Rejestracja: 06 gru 2015, 07:12

Re: Umowa pożyczkowa z deklaracja wekslowa

Post autor: jarekadam33 » 06 gru 2015, 12:37

Pewnie to prawda tylko ze pytalem znajomych czy woleli by podpisac umowe pozyczki czy weksel wszystcy mowili ze umowe jak bede straszyl klijentow nic nie zarobie umowa jest dobrze kojarzona weksel to nie znane a wiec czerwona lampka ja tak po prostu musze i mam pytanie czy moge urzyc tej umowy czy mam miejsca dotyczace poreczycieli zostawic wolne
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5563
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Umowa pożyczkowa z deklaracja wekslowa

Post autor: Lech » 06 gru 2015, 12:39

W takim razie nie rozumiem pytania - skoro nie podpiszą weksla, to tym bardziej nie podpiszą umowy pożyczki, deklaracji wekslowej i weksla, to chyba oczywiste.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
jarekadam33
Posty: 16
Rejestracja: 06 gru 2015, 07:12

Re: Umowa pożyczkowa z deklaracja wekslowa

Post autor: jarekadam33 » 06 gru 2015, 12:57

Weksel wystawia sie jeden to wiem na100% a deklaracja tez jedna ?A W REGULAMINIE duzych firm pozyczkowych w wypadku nie splacenia kwoty w terminie beda naliczane odsetki maksymalne nie przekracajacymi czterokrotnosci stopy kredytu lombardowego NBP zgodnie z kodeksem cywilnym tak wiec 4x a w tej umowie jest 3x 10% mniej w stosunku rocznym
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5563
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Umowa pożyczkowa z deklaracja wekslowa

Post autor: Lech » 06 gru 2015, 13:01

Stopa lombardowa to nie stopa odsetek ustawowych, 4x stopa lombardowa to 10%, a 3x odsetki ustawowe to 24% (zapis nieskuteczny).

Jeszcze raz zachęcam, aby nie budować swojego biznesu na informacjach samodzielnie wyłuskanych z internetu, bo będzie potem bolało.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
jarekadam33
Posty: 16
Rejestracja: 06 gru 2015, 07:12

Re: Umowa pożyczkowa z deklaracja wekslowa

Post autor: jarekadam33 » 06 gru 2015, 13:16

a jeszcze powtorze pytanie o deklaracje wekslowa jedna czy dwie bo weksel wiem na100% ze jeden ? Jak pozyczkobiorca nie odda mi kasy w terminie to bedzie obciozony jakimis karnymi odsetkami ? malo wiem ale sie ucze
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5563
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Umowa pożyczkowa z deklaracja wekslowa

Post autor: Lech » 06 gru 2015, 13:27

Deklaracji tyle ile stron - dla każdej strony po jednej. Tylko nie o takiej treści jak zamieściłeś - ktoś kto pisał tę deklarację niewiele wiedział o wekslach i zasadzie działania weksla in blanco.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
jarekadam33
Posty: 16
Rejestracja: 06 gru 2015, 07:12

Re: Umowa pożyczkowa z deklaracja wekslowa

Post autor: jarekadam33 » 07 gru 2015, 05:39

ok dzieki znajde inna a nozna je gdzies kupic
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5563
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Umowa pożyczkowa z deklaracja wekslowa

Post autor: Lech » 07 gru 2015, 11:41

Nie znam żadnego sprzedawcy gotowych umów, którego mógłbym polecić.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
jarekadam33
Posty: 16
Rejestracja: 06 gru 2015, 07:12

Re: Umowa pożyczkowa z deklaracja wekslowa

Post autor: jarekadam33 » 10 gru 2015, 21:14

chyba znalazlem ale jest tam nr konta a przy weksu trzeba sie spotkac by oddac weksel czy mozna taka umowe napisac samemu
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5563
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Umowa pożyczkowa z deklaracja wekslowa

Post autor: Lech » 10 gru 2015, 21:17

Tak, umowę można napisać samemu.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
jarekadam33
Posty: 16
Rejestracja: 06 gru 2015, 07:12

Re: Umowa pożyczkowa z deklaracja wekslowa

Post autor: jarekadam33 » 10 gru 2015, 21:26

nie wiem jak Pan to robi ze tak szybko odpisuje jestem w szoku.Mam nastepne pytanie wiem ze jesli zawiesze dzialalnosc nie moge zawrzec nowej umowy z wkslem jest inaczej jak on jest opodatkowany dla osoby fizycznej i dla prowadzacego dzialalnosc jest roznica ? dziekuje ze trafilem na ta stone i na wyjatkowego czlowieka
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5563
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Umowa pożyczkowa z deklaracja wekslowa

Post autor: Lech » 10 gru 2015, 22:26

Sam weksel nie jest objęty podatkiem. Opodatkowane mogą być czynności transakcyjne związane z tym wekslem (na przykład umowa pożyczki), albo dochody z tych czynności. Omówienie tego biznesplanu podatkowego z pewnością wykracza poza możliwości tutejszego forum...
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
Jacek
Posty: 178
Rejestracja: 27 gru 2013, 08:59

Re: Umowa pożyczkowa z deklaracja wekslowa

Post autor: Jacek » 10 gru 2015, 22:34

jarekadam33 planujesz takie biznesy a nie masz najbardziej podstawowych wiadomości dotyczących tematu weksli, odpuść sobie, bo pójdziesz z torbami, a i nawet przy poprawnym wekslu jak trafisz na dłużnika-cwaniaka który sie zorientuje, ze nie wiele wiesz to problemów narobi
jarekadam33
Posty: 16
Rejestracja: 06 gru 2015, 07:12

Re: Umowa pożyczkowa z deklaracja wekslowa

Post autor: jarekadam33 » 11 gru 2015, 21:41

Jacek pisze:jarekadam33 planujesz takie biznesy a nie masz najbardziej podstawowych wiadomości dotyczących tematu weksli, odpuść sobie, bo pójdziesz z torbami, a i nawet przy poprawnym wekslu jak trafisz na dłużnika-cwaniaka który sie zorientuje, ze nie wiele wiesz to problemów narobi
dlatego musze sie pierwsze nauczyc nikt nie wie nie uczac sie
jarekadam33
Posty: 16
Rejestracja: 06 gru 2015, 07:12

Re: Umowa pożyczkowa z deklaracja wekslowa

Post autor: jarekadam33 » 11 gru 2015, 22:09

dowiem sie w urzedzie skarbowym A teraz napisze moze abstrakcyjna sytuacje moze nawet sie komus zdarzylo Umawiam sie zklijentem na zwrot porzyczki np w Warsazawie przychodzi osoba z dwoma drabami i zabieraja mi weksel nie oddajac kasy ide na policje a wystawca mowi ze odal mi pieniadze i dostal weksel i po sprawie Chodzi mi o napisanie umowy porzyczki z deklaracja wekslowa zabezpieczenie sie przed taka sytuacja CZy moge na umowie napisac np.1)Pożyczka winna zostać zwrócona na rachunk bankowy nr.............2)Po uznaniu na rachunku bankowym pozyczkodawca zobowiozuje sie do zwrotu weksla w miejscu Warszawa Mozna tak czy jak inaczej ???
ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości