Weksel wypełniony prawidłowo?

Tutaj możesz zadać pytanie na temat weksli, opisać ciekawą sprawę, podyskutować o orzeczeniu sądu i poruszyć wszelkie inne zagadnienia związane z wekslami
Iza M.
Posty: 17
Rejestracja: 14 mar 2023, 13:50

Weksel wypełniony prawidłowo?

Post autor: Iza M. » 14 mar 2023, 14:17

Dzień dobry. Uprzejmie proszę o informację czy ten weksel jest poprawnie wypełniony?
Dzień 21.05.2022r to 1 dzień po terminie zwrotu pożyczki (pożyczka zawarta w dniu 20.05.2022r.) W deklaracji wekslowej jest zapis „Remitent jako dzień wystawienia weksla wpisze dzień następujący po dniu wymagalności wierzytelności .
Dzień 05.06.2022r to z kolei dzień wdł. Deklaracji wekslowej „Remitent jako dzień płatności weksla wpisze dzień po 14 dniach od daty wymagalności wierzytelności.
Na zlecenie- moje imię i nazwisko oraz adres. Płatny w.- mój adres zamieszkania
Na dole pełne dane wystawcy Imię Nazwisko, adres, PESEL oraz własnoręczny podpis
Pozdrawiam
Przechwytywanie.PNG
Przechwytywanie.PNG (203.82 KiB) Przejrzano 9171 razy
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5793
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Weksel wypełniony prawidłowo?

Post autor: Lech » 16 mar 2023, 08:26

Weksel jest poprawny formalnie, choć zapis z deklaracji, że datą wystawienia weksla jest "dzień po upływie terminu zwrotu pożyczki" jest bez sensu, skoro weksel był podpisywany (wystawiany) dużo wcześniej. Zwykle nie rodzi to negatywnych konsekwencji, z wyjątkiem przypadku szczególnego, kiedy to akurat okazałoby się, że 21.05.2022 wystawca nie miał zdolności do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego (bo na przykład nie żył, był ubezwłasnowolniony, albo - w przypadku jeśli weksel podpisywał jako prezes spółki - nie był uprawniony wówczas do jej reprezentacji). Osobiście skłaniałbym się do wpisania prawdziwej daty wystawienia weksla, zgodnie z zasadą, że umowa między stronami nie może prowadzić do wypełnienia weksla fałszywymi informacjami.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Iza M.
Posty: 17
Rejestracja: 14 mar 2023, 13:50

Re: Weksel wypełniony prawidłowo?

Post autor: Iza M. » 16 mar 2023, 10:21

Dziękuję bardzo za cenną informację. Postąpię tak jak Pan sugeruje i wpiszę na wekslu datę widniejącą na umowie pożyczki na dzień jej zawarcia. Nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie. Na forum znalazłam post w którym wspomina Pan, że przed złożeniem pozwu należy wysłać wezwanie do wykupu wekslu. Wysłałam do dłużnika wezwanie do zwrotu pożyczki z terminem 7 dni. Dłużnik pismo odebrał. Oczywiście termin minął i zwrot nie nastąpił. Czy następnym krokiem jest wysłanie wezwania do wykupu z określeniem mojego miejsca zamieszkania w danym dniu? I czy wpisać na wekslu datę 14 dni po terminie w którym miał nastąpić zwrot pożyczki tj 05.06.2022r.( zgodnie z deklaracją „po 14 dniach od daty wymagalności wierzytelności”)Czy też wpisać datę obecną i wyznaczyć termin wykupu weksla np. 14 dni od dnia dzisiejszego? Pozdrawiam serdecznie i jeszcze raz dziękuję. Dodam jeszcze, że tak ja jak i dłużnik występujemy jako osoby prywatne.
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5793
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Weksel wypełniony prawidłowo?

Post autor: Lech » 16 mar 2023, 11:00

A jakie miejsce płatności wynika z klauzuli "płatny w..."?
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Iza M.
Posty: 17
Rejestracja: 14 mar 2023, 13:50

Re: Weksel wypełniony prawidłowo?

Post autor: Iza M. » 16 mar 2023, 11:03

W umowie jest "miejsce spełnienia świadczenia jest adres zamieszkania pożyczkodawcy" Więc i na wekslu będzie to samo, czyli mój adres zamieszkania
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5793
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Weksel wypełniony prawidłowo?

Post autor: Lech » 16 mar 2023, 12:17

Jako że wzywała Pani do wpłaty pożyczki, a nie weksla, należy wpierw wezwać do spłaty weksla, z informacją, że weksel będzie oczekiwał na przedstawienie i zapłatę w określonym dniu w miejscu płatności weksla.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Iza M.
Posty: 17
Rejestracja: 14 mar 2023, 13:50

Re: Weksel wypełniony prawidłowo?

Post autor: Iza M. » 16 mar 2023, 16:33

Dziękuję bardzo. Tak zrobię. Zobaczymy co z tego wyniknie. Pozdrawiam
Iza M.
Posty: 17
Rejestracja: 14 mar 2023, 13:50

Re: Weksel wypełniony prawidłowo?

Post autor: Iza M. » 20 mar 2023, 10:33

Wezwanie do wykupu weksla wesłane. Jak znam życie sprawa i tak znajdzie finał w Sądzie. Pozdrawiam.
Iza M.
Posty: 17
Rejestracja: 14 mar 2023, 13:50

Re: Weksel wypełniony prawidłowo?

Post autor: Iza M. » 31 mar 2023, 09:19

Tak jak przypuszczałam, wyznaczony termin wykupu weksla minął. Dłużnik wezwanie odebrał i najwyraźniej w świecie ma to gdzieś. Następnym krokiem będzie pozew. Chciałam tego uniknąć i traktować to jako ostateczność, mając na uwadze, że "niezbadane są wyroki Sądu" tym bardziej, że dłużnik ma baaardzo duże "plecy" w palestrze. Panie Lechu zwracam się z prośbą o wyjaśnienie. 1.Czy opłatę Sądową wpisać jako załącznik? 2. Czy kopię opłaty sądowej jako załącznik należy dołączyć również do pozostałych dokumentów wysyłanych pozwanemu? 3. Posiłkuję się pozwem z Pana strony i jako załączniki podałam: Weksel, wezwanie do wykupu weksla wraz z potwierdzeniem odbioru. Zgodnie z Pana sugestią nie dodaję na tym etapie umowy pożyczki i deklaracji wekslowej. 4 Robiąc przelew jako tytuł przelewu co należy wpisać?
Iza M.
Posty: 17
Rejestracja: 14 mar 2023, 13:50

Re: Weksel wypełniony prawidłowo?

Post autor: Iza M. » 31 mar 2023, 09:24

[*] Lublin, 03.04.2023r.
Ixxxxxxxx Jxxxxxx (powód)
ul. xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
pesel xxxxxxxxxxxxx

Pozwany:
Zxxxxxxxxx Xxxxxxxx
ul. Xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
pesel xxxxxxxxxx

Sąd Rejonowy
w Lublinie
I Wydział Cywilny

Wartość przedmiotu sporu: 15 000zł
(piętnaście tysięcy złotych)


POZEW O ZAPŁATĘ

Proszę o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i orzeczenie w nim, że
pozwany – Xxxxxx Xxxxxx - ma zapłacić powodowi Ixxxxxx Jxxxxx
kwotę 15 tysięcy złotych z odsetkami ustawowymi od dnia 5 czerwca 2022r. do dnia
zapłaty oraz o zasądzenie na rzecz powoda zwrotu kosztów procesu według norm
przepisanych.

UZASADNIENIE
Powód jest w posiadaniu weksla wystawionego przez pozwanego na kwotę 15 tysięcy
złotych. Termin płatności upłynął 6 czerwca 2022r. Weksel został przedstawiony do zapłaty, pozwany jednak w wyznaczonym terminie go nie wykupił.

Załączniki i wnioski dowodowe:

1. Oryginał weksla (w odpisie pozwu kopia)
2. Wezwanie do wykupienia weksla wraz z potwierdzeniem odbioru
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5793
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Weksel wypełniony prawidłowo?

Post autor: Lech » 04 kwie 2023, 07:21

W sprawie pozwu to zapraszam do kancelarii, ponieważ trzeba rozważyć trochę więcej rzeczy, sądy teraz bardziej rygorystycznie podchodzą do wymagań co do oceny/dowodów stosunku podstawowego, zwłaszcza jeśli pozwany miałby być konsumentem, więc trzeba bardziej całościowo spojrzeć na sprawę.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Iza M.
Posty: 17
Rejestracja: 14 mar 2023, 13:50

Re: Weksel wypełniony prawidłowo?

Post autor: Iza M. » 18 wrz 2023, 13:52

Witam ponownie. Trwało to dosyć długo, ale otrzymałam właśnie Nakaz Zapłaty w postępowaniu nakazowym. Myślę, że dużą zasługą jest profesjonalnie przygotowany pozew sporządzony przez Państwa Kancelarię, za co bardzo dziękuję. Teraz czekam 2 tygodnie i pukam do drzwi komornika. Oczywiście jeżeli dłużnik w tym czasie nie wniesie zarzutów. Mam jeszcze pytanie, czy po tym okresie muszę zwracać się jeszcze do Sądu o tytuł wykonawczy czy też nakaz uprawomocni się sam po wyznaczonym terminie? Mając w ręku Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym jakie powinnam podjąć kroki? Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję.
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5793
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Weksel wypełniony prawidłowo?

Post autor: Lech » 18 wrz 2023, 14:03

Przeczytaj dokładnie nakaz, teraz termin na zarzuty wynosi miesiąc.
Jeśli chcesz wszcząć postępowanie zabezpieczające, możesz to zrobić bez klauzuli, jeśli zależy ci na postępowaniu egzekucyjnym, musisz po okresie na złożenie zarzutów złożyć wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Iza M.
Posty: 17
Rejestracja: 14 mar 2023, 13:50

Re: Weksel wypełniony prawidłowo?

Post autor: Iza M. » 18 wrz 2023, 15:56

Sąd w nakazie zapłaty nakazuje pozwanemu zwrot całej kwoty wraz z odsetkami ustawowymi od 07.06.2022r do dnia zapłaty oraz kwotę poniesioną tytułem kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty, w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu, albo wniósł w tymże terminie zarzuty. Nic po za tym.
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5793
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Weksel wypełniony prawidłowo?

Post autor: Lech » 19 wrz 2023, 09:57

Dziwna sytuacja.
Art. 480(2). Obowiązki pozwanego wynikające z nakazu zapłaty

§ 1. W nakazie zapłaty sąd nakazuje pozwanemu, aby w terminie oznaczonym w nakazie zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo wniósł środek zaskarżenia.
§ 2. Termin, o którym mowa w § 1, wynosi:
1) dwa tygodnie od dnia doręczenia nakazu w przypadku nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym, gdy doręczenie nakazu pozwanemu ma mieć miejsce w kraju;
2) miesiąc od dnia doręczenia nakazu w przypadku nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym, gdy doręczenie nakazu pozwanemu ma mieć miejsce poza granicami kraju na terytorium Unii Europejskiej;
3) miesiąc od dnia doręczenia nakazu w przypadku nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, gdy doręczenie nakazu pozwanemu ma mieć miejsce na terytorium Unii Europejskiej;
4) trzy miesiące od dnia doręczenia nakazu, w przypadku gdy doręczenie nakazu ma mieć miejsce poza terytorium Unii Europejskiej.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Iza M.
Posty: 17
Rejestracja: 14 mar 2023, 13:50

Re: Weksel wypełniony prawidłowo?

Post autor: Iza M. » 19 wrz 2023, 13:00

Jednym słowem, nie zbadane są postanowienia Sądu. Czyżby Sąd nie słyszał o zmianach? Wyraźnie mam napisane "Nakaz Zapłaty w postępowaniu nakazowym" i zakreślony termin dwóch tygodni na zwrot, albo wniesienie w tym samym terminie zarzutów. Czy w takim przypadku dłużnik może wnosić o unieważnienie nakazu zapłaty ze względu na np błędy formalne?
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5793
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Weksel wypełniony prawidłowo?

Post autor: Lech » 19 wrz 2023, 16:25

Nie wiem jaka jest praktyka w tym zakresie - czy zasadnym byłoby ponowne doręczenie nakazu z prawidłowym pouczeniem, czy uznanie późniejszych zarzutów, a może nawet uznanie zarzutów złożonych długo po czasie, jeśli dłużnik by argumentował, że nie zmieścił się w 2 tygodniach, ale zmieściłby się w miesiąc, gdyby tylko wiedział (a dowiedział się na przykład dopiero po roku). Pole do interpretacji jest duże, a w praktyce z tematem się nie spotkałem, ponieważ do niedawna błędów z terminami zarzutów nie było, bo był tylko jeden.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Iza M.
Posty: 17
Rejestracja: 14 mar 2023, 13:50

Re: Weksel wypełniony prawidłowo?

Post autor: Iza M. » 13 paź 2023, 08:19

Pozwany złożył wniosek z zarzutami w terminie zakreślonym przez Sąd. Sąd nakazał mu jednak w terminie 7 dni wpłacić 3/4 należnej kwoty. Składając wniosek z zarzutami nie wpłacił pieniędzy. Nie bardzo wiem jakie zarzuty podniósł w tym wniosku, weksel, deklaracja wekslowa i umowa pożyczki jasno określają, że do pożyczki doszło i określają termin zwrotu, który nie nastąpił. Moje pytanie brzmi. Czy po wpłaceniu przez wierzyciela opłaty, Sąd unieważni nakaz zapłaty i wyznaczy termin rozprawy, czy może również uznać, że brak merytorycznych zarzutów i utrzymać w mocy nakaz zapłaty. Nie mam ochoty spotykać się z tym panem w Sądzie.
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5793
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Weksel wypełniony prawidłowo?

Post autor: Lech » 13 paź 2023, 13:19

Nawet najgłupsze zarzuty, prawidłowo złożone, skutkują skierowaniem sprawy na rozprawę.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Iza M.
Posty: 17
Rejestracja: 14 mar 2023, 13:50

Re: Weksel wypełniony prawidłowo?

Post autor: Iza M. » 24 paź 2023, 14:54

Pozwany odebrał wezwanie do zapłaty opłaty sądowej której nie wniósł przy składaniu zarzutów 13.11. Termin wpłaty upłynął 20.11. Do dnia dzisiejszego(24.11) wpłata nie wpłynęła do Sądu. Moje pytanie brzmi. Kiedy uprawomocni się nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym i kiedy będę mogła wystąpić o klauzulę wykonalności?
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5793
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Weksel wypełniony prawidłowo?

Post autor: Lech » 25 paź 2023, 09:43

Powinno być wydane postanowienie o odrzuceniu zarzutów. O terminy najlepiej dopytywać się w sekretariacie.
Skąd wiesz, że wpłata nie wpłynęła?
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Iza M.
Posty: 17
Rejestracja: 14 mar 2023, 13:50

Re: Weksel wypełniony prawidłowo?

Post autor: Iza M. » 25 paź 2023, 13:15

Dzwoniłam do sekretariatu i tam mi powiedzieli, że wpłaty nie dokonał. Chociaż, kazała mi zadzwonić za 2 dni jeszcze dla pewności, bo bywa tak, że wpłata dochodzi z opóźnieniem.
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5793
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Weksel wypełniony prawidłowo?

Post autor: Lech » 26 paź 2023, 08:38

Rzeczywiście wpłaty mogą dochodzić z opóźnieniem (np. dokonana na poczcie jest zwykle następnego dnia roboczego). Do tego dochodzi fakt, że przecież pani z sekretariatu nie ma online podglądu do konta sądu, tylko wie tak szybko, jak szybko ktoś tę wpłatę "zaksięguje" w systemie, więc od momentu wpłynięcia wpłaty, do momentu "dowiedzenia się o tym", też może minąć parę godzin, czy nawet dni.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Iza M.
Posty: 17
Rejestracja: 14 mar 2023, 13:50

Re: Weksel wypełniony prawidłowo?

Post autor: Iza M. » 26 paź 2023, 14:16

I wpłynął do Sądu wniosek o zwolnienie go z opłaty sądowej, datowany oczywiście na ostatni wymagany dzień. Do wniosku oczywiście nie ma nic dołączonego. W związku z tym Sąd ponownie skierował pismo, dając mu 7 dni na przedstawienie swoich dochodów. Teraz to już piszę to jako ciekawostkę, jak można przedłużać i kombinować aby nie oddać pieniędzy. Przecież w końcu muszą skończyć się te zabiegi, ciekawe co kolejnym razem wymyśli.
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5793
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Weksel wypełniony prawidłowo?

Post autor: Lech » 26 paź 2023, 14:29

Owszem, procedura dopuszcza taką możliwość. Co ciekawe, jak już wniosek zostanie uzupełniony, to nawet w przypadku nieudzielenia zwolnienia, będzie kolejny czas na uiszczenie opłaty. A samo postanowienie o zwolnieniu jest zaskarżalne, więc dwuinstancyjne. Można to przeciągać najmarniej na parę miesięcy. Niestety trzeba czekać, albo korzystać z przywilejów nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeśli taki został wydany (prowadzenie zabezpieczenia, albo egzekucji na podstawie natychmiastowej wykonalności nakazu zapłaty wydanego na podstawie weksla).
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Iza M.
Posty: 17
Rejestracja: 14 mar 2023, 13:50

Re: Weksel wypełniony prawidłowo?

Post autor: Iza M. » 26 paź 2023, 15:30

Posiadam Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Niema tam wzmianki o wekslu. Nakazuje jedynie pozwanemu aby zapłacił na moją rzecz określoną kwotę oraz zwrot kosztów. Zastanawiam się właśnie czy nie udać się do komornika i nie wnioskować o wprowadzenie zabezpieczenia na podstawie otrzymanego nakazu zapłaty. Ale to raczej jako odbicie piłeczki z mojej strony.
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5793
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Weksel wypełniony prawidłowo?

Post autor: Lech » 26 paź 2023, 15:35

A czy roszczenie było oparte o weksel?
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Iza M.
Posty: 17
Rejestracja: 14 mar 2023, 13:50

Re: Weksel wypełniony prawidłowo?

Post autor: Iza M. » 26 paź 2023, 15:47

Tak. Oczywiście. Wniosek był pisany u Państwa (dziękuję). Weksel, deklaracja, umowa pożyczki dołączona do wniosku. Na tej podstawie był wydany nakaz w postępowaniu nakazowym.
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5793
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Weksel wypełniony prawidłowo?

Post autor: Lech » 26 paź 2023, 17:48

Można spróbować zawnioskować o klauzulę wykonalności z art. 492 kpc
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Iza M.
Posty: 17
Rejestracja: 14 mar 2023, 13:50

Re: Weksel wypełniony prawidłowo?

Post autor: Iza M. » 27 paź 2023, 09:03

Tylko czy to nie przedłuży całego postępowania? Jak znam życie on z kolei wystąpi o zdjęcie zabezpieczenia. Tutaj z tymi jego dochodami będzie ciekawie. Wiem, że jego miesięczny dochód znacznie przekracza średnia krajową i jest gwarantowany (chyba, że ma inne zobowiązania i już komornik na tym siedzi) Jak Pan sądzi? Występować o klauzulę czy spokojnie czekać na rozwój sytuacji?
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5793
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Weksel wypełniony prawidłowo?

Post autor: Lech » 27 paź 2023, 09:36

To już od ciebie zależy, czy chcesz "spokojnie czekać", czy widzisz szansę, że jak się teraz coś zajmie, to będzie.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości