Ogłoszenia 2019

Ogłoszenia z Monitora Sądowego o utraconych wekslach. Możesz sprawdzić, czy wręczony ci weksel nie jest właśnie umarzany.
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5333
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Ogłoszenia 2019

Post autor: Lech » 09 sty 2019, 13:26

MSiG 3 stycznia 2019

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu,
I Wydział Cywilny, ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław, w sprawie
toczącej się pod sygn. akt I Ns 384/17 z wniosku Banku
BPH S.A. w Gdańsku z udziałem uczestników: Wojciecha
Bagneckiego i Jolanty Bagneckiej oraz TU EUROPA S.A.
we Wrocławiu o uznanie weksla za umorzony wzywa wszystkich
posiadaczy zaginionego weksla własnego in blanco o treści:
„_Kielce, dnia osiemnasty maj 2005 Na.... Zapłacimy bez protestu
za ten własny weksel na zlecenie TU „EUROPA” S.A.
we Wrocławiu...sumę”
płatnego zgodnie z deklaracją wekslową w siedzibie TU
Europa S.A., ul. Gwiaździsta, 53-413 Wrocław, aby w terminie
60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i okazali weksel
Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu,
pod rygorem uznania weksla za umorzony.

MSiG 8 stycznia 2019

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia
w Warszawie, w I Wydziale Cywilnym, w sprawie oznaczonej
sygnaturą I Ns 620/18 na podstawie art. 96 ustawy z dnia
28 kwietnia 1936 roku Prawo wekslowe (Dz. U. z 1936 r., Nr 37,
poz. 282) toczy się postępowanie o uznanie za umorzony
weksla własnego in blanco wystawionego przez Andrzeja
Kotarskiego na zlecenie wnioskodawcy w dniu 01 kwietnia
2015 roku w Warszawie, wzywając posiadacza zaginionego
weksla do zgłoszenia się w terminie 60 dni od ukazania
się ogłoszenia i do okazania weksla Sądowi, pod rygorem
zawieszenia postępowania.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5333
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2019

Post autor: Lech » 08 lut 2019, 10:41

MSiG 21 stycznia 2019

Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział I Cywilny, ul. Spokojna 20,
68-200 Żary, w sprawie toczącej się pod sygnaturą akt
I Ns 562/17 z wniosku Lilianny Szczepańskiej przy udziale
Arkadiusza Szczepańskiego, Gerarda Dębskiego o umorzenie
weksli, wzywa wszystkich posiadaczy zaginionych weksli
o treści:
I. Strona wierzchnia „Mirostowice Dolne dnia 24 marzec 2010 r.
Na 87.650 zł 29 marzec 2010 r. zapłacę bez protestu na ten
weksel na zlecenie Arkadiusza Szczepańskiego osiemdziesiąt
siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych. Płatny Mirostowice
Dolne ul. Kolejowa 45. Gerard Dębski, zam.: ul. Piłsudskiego
55A, Nowa Sól, PESEL 55101300614, DB 3069932.”
Strona spodnia „Ustępuję na zlecenie Lilianny Szczepańskiej
Szczepański Arkadiusz 25 marzec 2010 r.”
II. Strona wierzchnia „Mirostowice Dolne dnia 02 czerwiec
2010 r. Na 72.000 zł 07 czerwiec 2010 r. zapłacę bez protestu
na ten weksel na zlecenie Arkadiusza Szczepańskiego
siedemdziesiąt dwa tysiące złotych. Płatny Mirostowice Dolne
ul. Kolejowa 45. Gerard Dębski, zam.: ul. Piłsudskiego 55A,
Nowa Sól, PESEL 55101300614, DB 3069932.”
Strona spodnia „Ustępuję na zlecenie Lilianny Szczepańskiej
Szczepański Arkadiusz 03 czerwiec 2010 r”,
aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się
i okazali weksle Sądowi Rejonowemu w Żarach, pod rygorem
uznania weksli za umorzone.

MSiG 29 stycznia 2019

Sygnatura akt I Ns 469/18
Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie,
w I Wydziale Cywilnym, toczy się postępowanie
z wniosku Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
z udziałem Jacka Siwulskiego o umorzenie zaginionego
weksla własnego in blanco wystawionego przez Jacka Siwulskiego
na rzecz wnioskodawcy w dniu 10 lutego 2016 roku
w Warszawie.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia i do okazania
weksla Sądowi.

MSiG 4 lutego 2019

W Wydziale IX Cywilnym Sądu Rejonowego w Tychach,
pod sygnaturą akt IX Ns 326/18, toczy się sprawa z wniosku
Farmacol-Logistyka Sp. z o.o. w Katowicach przy udziale
JTD HOMEL sp. j. w Katowicach. Tomasza Wesołowskiego,
Alicji Ściślak i Piotra Ściślaka o umorzenie zaginionego
weksla in blanco o treści:
„Bojszowy, dnia 09.03.2017 r. na ________ zapłaci bez protestu
za ten własny weksel na zlecenie „Farmacol - Logistyka”
sp. z o.o. sumę ________ Płatny ________ JTD HOMEL sp. j.
Żory, ul. Centralna 37/1 NIP: 6511714873 REGON 243159
Tomasz Wesołowski’’.
Sąd wzywa posiadacza tego zaginionego weksla, aby zgłosił
się do tutejszego Sądu w terminie sześćdziesięciu dni od
ukazania się niniejszego ogłoszenia i aby okazał Sądowi ten
weksel.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5333
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2019

Post autor: Lech » 11 mar 2019, 11:56

MSiG 15 lutego 2019

Sąd Rejonowy w Mysłowicach, I Wydział Cywilny, zawiadamia,
że w sprawie o sygnaturze 1 Ns 503/18 prowadzone jest
postępowanie z wniosku Banku BPH Spółki Akcyjnej w Gdańsku
z udziałem Joanny Goli (Gola), Ryszarda Maliny (Malina)
oraz Grażyny Maliny (Malina) o umorzenie weksli. Weksle
to 2 (dwa) niewypełnione weksle własne „in blanco” opatrzone
podpisami wystawców Joanny Goli (Gola), Ryszarda
Maliny (Malina) oraz Grażyny Maliny (Malina), sporządzone
na urzędowych blankietach wekslowych opłaconych do sumy
wekslowej nieprzekraczającej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy
złotych) oraz 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych).
Sąd wzywa posiadacza wyżej wymienionych weksli, aby
w terminie 60 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił
się do tutejszego Sądu i okazał weksle, gdyż w przeciwnym
wypadku zostaną one umorzone.

MSiG 20 lutego 2019

Sąd Rejonowy w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy,
sygn.akt V GNs 4/18.
[BMSiG-8779/2019]
Sąd Rejonowy w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy, informuje,
iż w tutejszym wydziale toczy się sprawa z wniosku EFL
SERVICE S.A. we Wrocławiu z udziałem Edwina Sadowskiego
o umorzenie weksla i w związku z powyższym wzywa wszystkich
posiadaczy zaginionego weksla własnego wystawionego
na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.
przez Edwina Sadowskiego, jako zabezpieczenie umowy
leasingowej nr 9217/Kr/00 w dniu 15.04.2003 r., podpisanego
przez Edwina Sadowskiego i opatrzonego pieczątką o treści
„TELSTAR Edwin Sadowski 33-100 Tarnów ul. Fąfary 4/6
tel. (014) 21-72-51 NIP 873-255-50-03 REGON 850530530”, aby
w terminie 60 dni od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się
i okazali weksel sądowi.
W przypadku niezgłoszenia się posiadaczy ww. weksla sąd
wyda orzeczenie uznające weksel za umorzony.

MSiG 21 lutego 2019

Sąd Rejonowy w Sochaczewie, I Wydział Cywilny,
sygn. akt I Ns 307/18.
[BMSiG-9077/2019]
Przed Sądem Rejonowym w Sochaczewie, I Wydział Cywilny,
prowadzone jest postępowanie z wniosku Banku Polska Kasa
Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt I Ns 307/18,
o uznanie za umorzony zaginionego weksla własnego
in blanco, wystawionego przez Małgorzatę Szumską i Tomasza
Szumskiego, złożonego do dyspozycji Banku Polska Kasa
Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie o treści:
„...dnia...Na...zapłacę bez protestu za ten...weksel na zlecenie...
sumę...Płatny...Małgorzata Szumska ul. Żeromskiego 33A/11
96- 500 Sochaczew (nr PESEL i nr dowodu osobistego, nieczytelny
podpis), Tomasz Szumski ul. Żeromskiego 33A/11,
96-500 Sochaczew (nr PESEL i nr dowodu osobistego, nieczytelny
podpis)”.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia ogłoszenia i okazania
weksla sądowi, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi jego umorzenie.

MSiG 22 lutego 2019

Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, I Wydział Cywilny,
sygn. akt I Ns 634/18.
[BMSiG-9289/2019]
Sygnatura akt I Ns 634/18
Warszawa, dnia..................... 2015 r.
Dnia.............. 20............... spółka D4 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Okólnik 11A
lok. 69, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000564210, o numerze NIP 525-262-21-00,
o numerze REGON 361830727, zapłaci za ten sola weksel na
rzecz B7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 18, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000294470,
o numerze NIP 701-009-89-78, o numerze REGON 141224919,
lecz nie na jej zlecenie kwotę........................pln (słownie złotych:........................)
w Warszawie, opatrzony pieczęcią „Rafał
Jakóbiak Prezes Zarządu D4 Sp. z o.o.” i odręcznym nieczytelnym
podpisem, wzywając posiadacza zaginionego weksla do
zgłoszenia się w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia
i do okazania weksla Sądowi.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość