Znaleziono 5090 wyników

autor: Lech
25 kwie 2018, 08:04
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Upadły wystawca i poręczyciele
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 161

Re: Upadły wystawca i poręczyciele

- jak wypełnić weksel - zwłaszcza co do terminu zapłaty - doczytałem się, że datą wymagalności będzie najprawdopodobniej dzień ogłoszenia upadłości - ale czy na pewno - czy ktoś nie zarzuci, że tu się weksel antydatuje i np. podrabia ? Po prostu wpisz datę płatności +7 dni od dzisiaj, zgodnie z dek...
autor: Lech
23 kwie 2018, 09:04
Forum: Zaginione weksle
Temat: Ogłoszenia 2018
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 698

Re: Ogłoszenia 2018

MSiG 29 marca 2018 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia, I Wydział Cywilny, ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław, w sprawie zarejestrowanej pod sygnaturą I Ns 73/17 prowadzi postępowanie z wniosku Banku BGŻ BNP Paribas SA o umorzenie zaginionego weksla in blanco wystawionego przez uczestników Zenona i M...
autor: Lech
21 kwie 2018, 11:06
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Brak oznaczenia remitenta? Brak deklaracji?
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 134

Re: Brak oznaczenia remitenta? Brak deklaracji?

1. Jest to prawidłowe wskazanie remitenta. 2. Dłużnik może podnieść taki zarzut, ale wówczas będzie działał na swoją niekorzyść, będzie bowiem istniał jakiś dług wekslowy, co do którego dłużnik nie będzie miał żadnych zarzutów (bo w tej umowie, co miał weksel zabezpieczać, dłużnik neguje fakt zabezp...
autor: Lech
20 kwie 2018, 10:15
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Brak oznaczenia remitenta? Brak deklaracji?
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 134

Re: Brak oznaczenia remitenta? Brak deklaracji?

1. Remitent jest tu wskazany prawidłowo. 2. Sola oznacza weksel wystawiony w jednym egzemplarzu. Może oznaczać zarowno weksel własny, jak i trasowany, o czym decyduje pozostała treść weksla. 3. Zazwyczaj brak deklaracji wekslowej działa na niekorzyść dłużnika, ale o szczegółach można podyskutować pr...
autor: Lech
19 kwie 2018, 19:18
Forum: Tylko o wekslach
Temat: 410 kc a weksel
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 308

Re: 410 kc a weksel

Tak, masz rację. Weksel swoją maksymalną abstrakcyjność przybiera po puszczeni go w obieg. W relacjach przed puszczeniem go w obieg zaletą dla wierzyciela jest to, że weksel jest wystarczającym dowodem istnienia roszczenia, a ciężar zarzutów spoczywa na dłużniku (w przeciwieństwie na przykład do wyt...
autor: Lech
19 kwie 2018, 11:35
Forum: Tylko o wekslach
Temat: 410 kc a weksel
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 308

Re: 410 kc a weksel

Już tak na szybko i nie wgłębiając się w komentarze - art. 10 i art. 17 rzeczywiście zakazują podnoszenia zarzutów ze stosunku podstawowego, ale wspominają o zarzutach, które wystawca ma "wobec posiadaczy poprzednich", czyli jeśli mamy jakiś zarzut możliwy do podniesienia bezpośrednio wobec powoda (...
autor: Lech
19 kwie 2018, 11:29
Forum: Tylko o wekslach
Temat: 410 kc a weksel
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 308

Re: 410 kc a weksel

Nie wynika to z jednego przepisu.
Zachęcam do lektury komentarzy do artykułów: 10 i 17, tam powinno być najwięcej takich rozważań.
autor: Lech
19 kwie 2018, 11:19
Forum: Tylko o wekslach
Temat: 410 kc a weksel
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 308

Re: 410 kc a weksel

Wystawca może podnosić zarzuty ze stosunku podstawowego tylko wobec tego powoda, z którym łączy go ten stosunek. Obecność lub brak klauzuli waluty nie ma znaczenia, być może tylko poza ułatwieniem w kwestii dowodowej.
autor: Lech
19 kwie 2018, 11:06
Forum: Tylko o wekslach
Temat: 410 kc a weksel
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 308

Re: 410 kc a weksel

Na pewno wg właściwości ogólnej. A czy będzie miał zastosowanie także przepis szczególny z kpc, to już zależy od interpretacji, czy roszczenie o takie niesłuszne wzbogacenie z uwagi na przedawnienie weksla, jest jeszcze roszczeniem z weksla, czy już nie jest (bo na przykład nie jest już roszczeniem ...
autor: Lech
19 kwie 2018, 09:05
Forum: Tylko o wekslach
Temat: zabezpieczenie wekslem
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 130

Re: zabezpieczenie wekslem

Weksel może być zabezpieczeniem takich roszczeń, kwestią drugorzędną jest, czy to będzie weksel in blanco, czy uzupełniony o jakąś prognozowaną sumę. Czy będzie to sposób optymalny - to już zależy od okoliczności. Być może z uwagi na wielkość długu, lepiej byłoby taką wierzytelność (choćby wekslową)...
autor: Lech
17 kwie 2018, 16:12
Forum: Tylko o wekslach
Temat: 410 kc a weksel
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 308

Re: 410 kc a weksel

"A" świadczenie otrzymał - zostało mu umorzone jego zobowiązanie, które wynikało z wystawionego przez niego weksla.
autor: Lech
17 kwie 2018, 15:58
Forum: Tylko o wekslach
Temat: 410 kc a weksel
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 308

Re: 410 kc a weksel

Wypadałoby, bo z drugiej strony skąd remitent by wiedział, że takie roszczenie jest w ogóle zasadne? Plus udowodnienie tego, jaką szkodę A poniósł w związku z puszczeniem weksla w obieg (najłatwiej byłoby to wykazać potwierdzeniem zapłaty za weksel na rzecz posiadacza, ale w tym przypadku trzeba by ...
autor: Lech
17 kwie 2018, 15:47
Forum: Tylko o wekslach
Temat: 410 kc a weksel
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 308

Re: 410 kc a weksel

Przecież dyskutujemy o tym, co może zrobić A, a nie B.
autor: Lech
17 kwie 2018, 15:40
Forum: Tylko o wekslach
Temat: 410 kc a weksel
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 308

Re: 410 kc a weksel

Wysunąć roszczenie do remitenta, że nie dał mu tego, co miał dać za otrzymany weksel.
autor: Lech
17 kwie 2018, 15:31
Forum: Tylko o wekslach
Temat: 410 kc a weksel
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 308

Re: 410 kc a weksel

Art. 10 lub art. 17 uniemożliwiają podnoszenie takiego zarzutu wobec B.

Niemniej nawet jeśli - do zapłaty tym wekslem już przecież doszło, A dobrowolnie przyjął nim zapłatę ceny, więc na wnoszenie takich zarzutów za późno...
autor: Lech
17 kwie 2018, 15:23
Forum: Tylko o wekslach
Temat: 410 kc a weksel
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 308

Re: 410 kc a weksel

A na czym ten zarzut "nieistnienia" dokładnie polega?
autor: Lech
17 kwie 2018, 15:10
Forum: Tylko o wekslach
Temat: 410 kc a weksel
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 308

Re: 410 kc a weksel

Spłacony weksle nie zawiera w sobie już żadnej wierzytelności, więc nawet nie bardzo widzę, co A chciałby zwracać. Moim zdaniem A musi zwrócić zapłaconą przez B cenę sprzedaży, jeśli strony nie porozumieją się w inny sposób, to w pieniądzu.
autor: Lech
17 kwie 2018, 15:02
Forum: Tylko o wekslach
Temat: 410 kc a weksel
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 308

Re: 410 kc a weksel

Ale A przyjął zapłatę swoim wekslem dobrowolnie, czy B dokonał potrącenia wierzytelności (swojego długu zapłaty ceny sprzedaży z posiadaną wierzytelnością wekslową)?
autor: Lech
17 kwie 2018, 14:52
Forum: Windykacja wierzytelności
Temat: Rodzaje cesji na zabezpieczenie
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 160

Re: Rodzaje cesji na zabezpieczenie

Jawna potwierdzona - informujemy kontrahenta naszego dłużnika, że jego płatności są objęte cesją. On ma potwierdzić nam przyjęcie do wiadomości tego faktu. Sytuacja najlepsza. Niepotwierdzona - wysyłamy zawiadomienie o cesji do kontrahenta naszego dłużnika nie wymagając zwrotnego potwierdzenia. Nie...
autor: Lech
17 kwie 2018, 14:49
Forum: Tylko o wekslach
Temat: 410 kc a weksel
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 308

Re: 410 kc a weksel

Zapewne ma roszczenie do A o zwrot zapłaconej ceny sprzedaży ("strony zwracają sobie to, co w wyniku tej umowy sobie wyświadczyły").

(co ma do tego fakt przedawnienia roszczenia z weksla, skoro weksel - jako że nastąpiła nim zapłata ceny - jest w posiadaniu A i B nie ma już z niego roszczenia?)
autor: Lech
17 kwie 2018, 08:41
Forum: Windykacja wierzytelności
Temat: Rodzaje cesji na zabezpieczenie
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 160

Re: Rodzaje cesji na zabezpieczenie

Wyjaśnij jeszcze co rozumiesz przez: - dłużnika (tego, kto ma u nas dług, który chcemy zabezpieczyć przez cesję, czy tego, kto będzie odpowiadał z długu, który będzie przedmiotem cesji?) - kontrahenta, a w szczególności "kontrahenta dłużnika" - kim jest ten dłużnik (jw.) i kim są kontrahenci (i skąd...
autor: Lech
16 kwie 2018, 16:27
Forum: Windykacja wierzytelności
Temat: Rodzaje cesji na zabezpieczenie
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 160

Re: Rodzaje cesji na zabezpieczenie

Najpierw zdefiniuj, co dokładnie masz na myśli, pod tymi nazwami, to wówczas będzie można podyskutować o zaletach i wadach...
autor: Lech
16 kwie 2018, 13:13
Forum: Windykacja wierzytelności
Temat: Historie wyjścia z długów z sukcesem
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 147

Re: Historie wyjścia z długów z sukcesem

Pięciocyfrowe? Przecież to sprawy trywialne - kiedyś bank mnie złapał na linię kredytową wyrażoną w pięciocyfrowej sumie, wykorzystałem ją na różne wydatki, w końcu cierpliwość mi się skończyła, że ciągle jadę na debecie, linię spłaciłem kredytem gotówkowym spłacanym w ratach, kredyt spłaciłem, tera...
autor: Lech
15 kwie 2018, 18:43
Forum: Tylko o wekslach
Temat: weksel
Odpowiedzi: 145
Odsłony: 25289

Re: weksel

Możesz, ale jeśli komornicy skierują egzekucję do tego samego składnika majątku, to nastąpi zbieg egzekucji i kontynuować ją będzie (z obydwu tytułów) już tylko jeden komornik.
autor: Lech
13 kwie 2018, 07:37
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Koszty zastępstwa przy częściowym uznaniu pozwu
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 228

Re: Koszty zastępstwa przy częściowym uznaniu pozwu

Czyli jak mam kogoś pozwać o 1499zł, to lepiej pozwać o 1501zł, zawsze parę stówek w kieszeni.

Zakonotowałem w pamięci :)
autor: Lech
13 kwie 2018, 06:43
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Koszty zastępstwa przy częściowym uznaniu pozwu
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 228

Re: Koszty zastępstwa przy częściowym uznaniu pozwu

Ale ja rozumiem o co stud- chodzi - ktoś pozywa złośliwie o 1501zł, zostaje mu zasądzone 1499zł, i co, dostaje za pełnomocnika 900zł bez paru groszy, a nie 270?
autor: Lech
12 kwie 2018, 17:16
Forum: Windykacja wierzytelności
Temat: Pytanie o windykacje w trybie nakazowym wezwanie
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 1224

Re: Pytanie o windykacje w trybie nakazowym wezwanie

Tak, bez klauzuli wykonalności u komornika możesz przeprowadzić jedynie zabezpieczenie.
autor: Lech
12 kwie 2018, 12:31
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Koszty zastępstwa przy częściowym uznaniu pozwu
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 228

Re: Koszty zastępstwa przy częściowym uznaniu pozwu

kpc art. 100: art. 100 W razie częściowego tylko uwzględnienia żądań koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone. Sąd może jednak włożyć na jedną ze stron obowiązek zwrotu wszystkich kosztów, jeżeli jej przeciwnik uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania albo gdy określenie ...
autor: Lech
12 kwie 2018, 12:29
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Spłata pożyczki w ratach - jeden weksel czy kilka?
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 182

Re: Spłata pożyczki w ratach - jeden weksel czy kilka?

@wiking - potwierdzając to, co napisał stud- dopowiem, że treść weksla możesz zredagować stosownie do swoich potrzeb wg tego poradnika (http://www.remitent.pl/jak-wystawic-najprostszy-weksel/829), natomiast deklaracja wekslowa nie jest potrzebna - sugeruję zawrzeć jednak porozumienie/pokwitowanie, z...
autor: Lech
12 kwie 2018, 12:27
Forum: Windykacja wierzytelności
Temat: Pytanie o windykacje w trybie nakazowym wezwanie
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 1224

Re: Pytanie o windykacje w trybie nakazowym wezwanie

Zadzwoń do sekretariatu, dowiedz się, czy wpłynęły zarzuty, jeśli nie, to spytaj się, czy pozew został doręczony, jeśli tak, złóż wniosek o klauzulę wykonalności.
autor: Lech
10 kwie 2018, 12:23
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Spłata pożyczki w ratach - jeden weksel czy kilka?
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 182

Re: Spłata pożyczki w ratach - jeden weksel czy kilka?

W tych dwóch twoich przykładach poprawnym jest przykład pierwszy - tzn. weksle mają tę samą datę wystawienia i różne daty płatności - i to jest prawda, bo w drugim przykładzie proponujesz przyszłe daty wystawienia - a przecież to nieprawda (wszystkie weksle są wystawiane w maju 2018). Rzeczywiście j...
autor: Lech
06 kwie 2018, 10:21
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Podwójne koszty klauzuli?
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 718

Re: Podwójne koszty klauzuli?

Ale co się nadyskutowaliśmy to nasze 😊
autor: Lech
06 kwie 2018, 07:16
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Podwójne koszty klauzuli?
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 718

Re: Podwójne koszty klauzuli?

I ten sposób generuje właśnie także te "podwójne koszty klauzuli", więc nawet opisywany przez ciebie przypadek nie jest sprzeczny z kazusem wątkotwórcy (może to, że pełnomocnik napisał o drugiej klauzuli na nakazie, to tylko takie uproszczenie).
autor: Lech
06 kwie 2018, 06:59
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Podwójne koszty klauzuli?
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 718

Re: Podwójne koszty klauzuli?

Ale tu nie mamy do czynienia ze zwykłym dalszym tytułem, tylko z nowym tytułem, wszak na przykład na nakazie przed zarzutami są inne koszty zastępstwa procesowego niż na ostatecznym wyroku. Sprawa nie jest taka oczywista, jak również mimo tego, że w temacie siedzę od wielu lat, po raz pierwszy spoty...
autor: Lech
04 kwie 2018, 13:36
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Podwójne koszty klauzuli?
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 718

Re: Podwójne koszty klauzuli?

Podejrzewam, że pani spojrzała po prostu na sprawę klauzuli po prawomocności, i nie zgłębiała się, co się działo kilka miesięcy, czy kilka lat temu. Bo sama idea "oszustwa na żądanie kosztów, które nie zostały zasądzone" jest... słaba. Ani się człowiek nie wzbogaci, ani jakoś nietrudno takie oszustw...
autor: Lech
04 kwie 2018, 12:32
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Weksel na rzecz przedsiębiorcy
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 232

Re: Weksel na rzecz przedsiębiorcy

W 1936 też występowały "nowsze formy spółek" niż imię i nazwisko, więc zapis ten raczej nie wynika ze starości prawa, co może z takiego sposobu pisania prawa (iż niektóre rzeczy były oczywiste bez ich łopatologicznego zapisywania:)
autor: Lech
04 kwie 2018, 12:29
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Weksel, przekręty itp
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 201

Re: Weksel, przekręty itp

Gdybyś dostał kiedyś od nich weksel w pełni wystawiony, wówczas można by twierdzić, że kiedyś na coś się umawialiście, i weksel ten opiewający na konkretną sumę i datę płatności był ucieleśnieniem tego porozumienia, problemu by nie było. Jednakże na razie masz weksel in blanco, co oznacza, że aby zb...
autor: Lech
04 kwie 2018, 11:20
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Podwójne koszty klauzuli?
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 718

Re: Podwójne koszty klauzuli?

Ale pretensje te kieruj do sądu, który takie koszty pobrał i zasądził, a nie do powoda, który tylko próbuje je odzyskać, imho słusznie.
autor: Lech
03 kwie 2018, 13:51
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Podwójne koszty klauzuli?
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 718

Re: Podwójne koszty klauzuli?

Po pierwsze - nie wiadomo, czy dostając tytuł wykonawczy z klauzulą "prawomocną" wierzyciel nie oddał sądowi poprzedniej klauzuli. Po drugie (jeśli nawet nie) - to trzeba by było pisać zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności (tej drugiej), skoro by miała być nadana wbrew przepisom...
autor: Lech
03 kwie 2018, 13:08
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Podwójne koszty klauzuli?
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 718

Re: Podwójne koszty klauzuli?

W przypadku wniosku o klauzulę wykonalności sąd bada czy wyrok jest prawomocny lub czy wyrok posiada rygor natychmiastowej wykonalności. Okej, i to ma zastosowanie w nakazie z weksla. Czyli klauzula wykonalności JEST nadawana na nieprawomocnym nakazie zapłaty wydanym na podstawie weksla, cbdu - stą...
autor: Lech
03 kwie 2018, 12:26
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Podwójne koszty klauzuli?
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 718

Re: Podwójne koszty klauzuli?

Według mnie jednak nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności to coś innego niż nadanie klauzuli wykonalności Czyli tu sugerujesz, że na nakazie natychmiast wykonalnym nie nadaje się klauzuli wykonalności? Nakaz z weksla w postępowaniu nakazowym, wnoszę o nadanie klauzuli wykonalności przed prawom...
autor: Lech
03 kwie 2018, 12:03
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Podwójne koszty klauzuli?
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 718

Re: Podwójne koszty klauzuli?

nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności to jest coś innego niż nadanie klauzuli wykonalności, myślę że się zgadzamy? Nie. Klauzula wykonalności to stwierdzenie sądu, że tytuł egzekucyjny nadaje się do egzekucji (czyli jest tytułem wykonawczym). Nakaz może się nadawać do egzekucji, ponieważ jest...
autor: Lech
03 kwie 2018, 11:32
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Podwójne koszty klauzuli?
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 718

Re: Podwójne koszty klauzuli?

Powtórzę - aby prowadzić egzekucję na nieprawomocnym nakazie zapłaty (z rygoru natychmiastowej wykonalności) konieczne jest nadanie przez sąd klauzuli wykonalności stwierdzającej, że nakaz podlega wykonaniu "jako natychmiast wykonalny". Nie można mówić o rygorze z mocy prawa, ponieważ takiego prawa ...
autor: Lech
03 kwie 2018, 11:20
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Podwójne koszty klauzuli?
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 718

Re: Podwójne koszty klauzuli?

Panie Kamilu, tym razem popełnił Pan wtopę :)

Z mocy prawa to może on być jedynie tytułem do zabezpieczenia.
Ale do egzekucji (z rygoru natychmiastowej wykonalności) nadana klauzula jest niezbędna.
autor: Lech
03 kwie 2018, 11:13
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Podwójne koszty klauzuli?
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 718

Re: Podwójne koszty klauzuli?

Może być dwa razy - raz nadana z rygoru natychmiastowej wykonalności, a potem już z prawomocności - przecież powód ładnie to rozpisał :) Oczywiście te koszty muszą mieć podstawę w zasądzeniu kosztów postępowania klauzulowego przez sąd, więc można dla formalności sprawdzić to w aktach lub poprosić po...
autor: Lech
01 kwie 2018, 14:45
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Jak nazwać weksel?
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 164

Re: Jak nazwać weksel?

Wypełnienie weksla jest niezbędne, bowiem dopiero wówczas można twierdzić, że jest to papier wartościowy inkorporujący jakąś wierzytelność, a więc nadaje się do wniesienia jako wkład, albo do zapłaty. Przed wypełnieniem weksel żadnej wierzytelności w sobie nie zawiera, a więc jego ewentualną wartość...
autor: Lech
01 kwie 2018, 08:52
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Jak nazwać weksel?
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 164

Re: Jak nazwać weksel?

Zatem najpierw trzeba spojrzeć w ustalenia umowy ze stosunku podstawowego, czy ziściło się uprawnienie do wypełnienia weksla na taką sumę. Jeśli tak, to weksel wypełniamy. Następnie weksel wprowadzamy do spółki - w formie wkładu wspólnika, lub jako pożyczkę udzieloną przez spółkę, albo zapłatę spółc...
autor: Lech
31 mar 2018, 14:38
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Jak nazwać weksel?
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 164

Re: Jak nazwać weksel?

Jaki dług ma pan X wobec ciebie?
autor: Lech
30 mar 2018, 10:01
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Weksel na rzecz przedsiębiorcy
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 232

Re: Weksel na rzecz przedsiębiorcy

Ależ samo nazwisko nie wystarczy. Konieczne jest również wręczenie weksla, i to jest już bardzo jednoznaczne. Zresztą co ma do tego starość? Pożyczkę też możesz zawrzeć na samo imię i nazwisko.
autor: Lech
30 mar 2018, 07:54
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Weksel na rzecz przedsiębiorcy
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 232

Re: Weksel na rzecz przedsiębiorcy

Zgadzam się z KamilCK :)