Znaleziono 5475 wyników

autor: Lech
15 sty 2019, 18:13
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Weksel inwestycyjny
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 1036

Re: Weksel inwestycyjny

"Weksel inwestycyjny" polega na tym, że nie zawiera się umowy pożyczki, tylko kupuje (sprzedaje) się weksel w zamian za gotówkę. Można wówczas nie ponosić kosztu podatku od czynności cywilnoprawnych od pożyczki (2%), ponieważ w prawidłowo przeprowadzonej operacji umowy takiej się nie zawiera. Należy...
autor: Lech
15 sty 2019, 09:57
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Siedziba dłużnika i wystawienia weksla a miejsce płatności
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 1000

Re: Siedziba dłużnika i wystawienia weksla a miejsce płatności

2. Pytanie dotyczyło ZAWIADOMIENIA dłużnika o terminie okazania oryginału weksla. Pytam więc raz jeszcze, czy w takiej sytuacji wystarczy mail/SMS jako forma dokumentowa zgodnie z kodeksem cywilnym, wskazująca, że np. za dwa dni weksel będzie okazany w kawiarni ABC w mieście "Y". Czy muszę wysyłać ...
autor: Lech
10 sty 2019, 21:17
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Siedziba dłużnika i wystawienia weksla a miejsce płatności
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 1000

Re: Siedziba dłużnika i wystawienia weksla a miejsce płatności

1. Weksel musi być przedstawiony w mieście Y. 2. Musi być w Y, sms czy inna zdalna forma nie jest przedstawieniem weksla do zapłaty (wystawca nie widzi weksla i nie może zapłacić, nawet jakby chciał) 3. Dłużnik wypowiedział się w przedmiocie terminu płatności w momencie wystawiania weksla (wskazując...
autor: Lech
09 sty 2019, 13:26
Forum: Zaginione weksle
Temat: Ogłoszenia 2019
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 3226

Ogłoszenia 2019

MSiG 3 stycznia 2019 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, I Wydział Cywilny, ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław, w sprawie toczącej się pod sygn. akt I Ns 384/17 z wniosku Banku BPH S.A. w Gdańsku z udziałem uczestników: Wojciecha Bagneckiego i Jolanty Bagneckiej oraz TU EUROPA S.A. we Wrocł...
autor: Lech
09 sty 2019, 13:20
Forum: Zaginione weksle
Temat: Ogłoszenia 2018
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 3315

Re: Ogłoszenia 2018

MSiG 27 listopada 2018 Sąd Rejonowy w Kutnie zawiadamia, że przed tutejszym sądem pod sygnaturą akt I Ns 222/18 toczy się postępowanie z wniosku Banku BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z udziałem Zbigniewa Stępień i Jolanty Stępień o umorzenie weksla in blanco o następującej treści: ”. . . . ....
autor: Lech
08 sty 2019, 14:19
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Weksel zupełny wraz z deklaracją wekslową
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 1411

Re: Weksel zupełny wraz z deklaracją wekslową

Teoretycznie wystarczy. Nieprzedstawienie weksla do zapłaty to zarzuty przysługujący pozwanemu, więc to na nim spoczywa ciężar dowodu tego faktu. W pozwie powinno wystarczyć, aby jawnie z niego nie wynikało nieprzedstawienie weksla. Zdarza się czasem, że sąd wychodzi przed szereg i żąda "dowodu prze...
autor: Lech
08 sty 2019, 12:25
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Weksel zupełny wraz z deklaracją wekslową
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 1411

Re: Weksel zupełny wraz z deklaracją wekslową

Bez protestu można iść, bo wystawca odpowiada pomimo braku protestu. Z brakiem przedstawienia sprawa jest trochę skomplikowana. W wekslach płatnych w danym dniu dłużnik będzie mógł odmówić zapłaty odsetek (bo nie pozostawał w zwłoce). Sprawa się komplikuje w wekslach płatnych za okazaniem - jako że ...
autor: Lech
04 sty 2019, 10:50
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Weksel zupełny wraz z deklaracją wekslową
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 1411

Re: Weksel zupełny wraz z deklaracją wekslową

Brak obowiązku podatkowego jest oczywiście kuszący ale US na coś takiego pójdzie? Przecież widać tu na kilometr że to pożyczka. Wie Pan jak w praktyce urzędy to traktują? Tak jak napisałem - generalnie było bardzo dużo interpretacji podatkowych, a nawet sporów sądowych z US w tym temacie. Jak rozum...
autor: Lech
04 sty 2019, 10:48
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Zwrot weksla in-blanco do rąk własnych
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 1070

Re: Zwrot weksla in-blanco do rąk własnych

W większości przypadków po prostu zwraca się weksel, ale jeśli już strony chciałyby w jakiś specjalny sposób skasować weksel (co zawsze polecam), to na przykład w ten sposób: - przekreślenie weksla i podpisu - naniesienie przez wierzyciela na rewersie lub awersie podpisanego oświadczenia: "weksel po...
autor: Lech
02 sty 2019, 16:34
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Weksel zupełny wraz z deklaracją wekslową
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 1411

Re: Weksel zupełny wraz z deklaracją wekslową

Mam dwa pytania z związku z powyższym: 1) Po co taka konstrukcja gospodarczo? Nie łatwiej było po prostu zawrzeć umowę pożyczki i zabezpieczyć jej spłatę wekslem? Pewnie ktoś chciał zaoszczędzić 14 000zł na podatku od czynności cywilnoprawnych. 2) Co gdy spełnił się warunek z punktu "3" tj. w okreś...
autor: Lech
30 gru 2018, 20:30
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Zapłata wekslem nawiązki orzeczonej przez sąd
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 958

Re: Zapłata wekslem nawiązki orzeczonej przez sąd

Jako poszkodowanego nie ma to dla ciebie znaczenia jak sprawca rozliczy się z zakładem ubezpieczeń - jeśli sprawca nie zapłaci ci odszkodowania, to zgłaszasz swoje roszczenie do ubezpieczyciela, i w zależności od uzyskanej odpowiedzi podejmujesz dalsze kroki (to już nie jest wekslowy temat :) Nie zg...
autor: Lech
29 gru 2018, 20:44
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Problem z odsetkami w wyrokach nakazowych
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 763

Re: Problem z odsetkami w wyrokach nakazowych

Opóźnienie roszczeń z weksla są obciążone odsetkami ustawowymi za opóźnienie, nie można dochodzić odsetek maksymalnych, prawo wekslowe nie przewiduje takich odsetek za opóźnienie i nie można ich w wekslu umówić. Więc musicie się zdecydować, albo dochodzicie roszczenia z umowy, z odsetkami maksymalny...
autor: Lech
29 gru 2018, 20:39
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Zapłata wekslem nawiązki orzeczonej przez sąd
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 958

Re: Zapłata wekslem nawiązki orzeczonej przez sąd

Należy pozwać zakład ubezpieczeń, jego odpowiedzialność nie jest uwarunkowana zapłatą odszkodowania przez sprawcę.
Czy zakład ubezpieczeń został przypozwany w sprawie wobec sprawcy?
autor: Lech
29 gru 2018, 20:33
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Weksel in blanco wystawiony przez spółkę a podpis os. fizycznej
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 735

Re: Weksel in blanco wystawiony przez spółkę a podpis os. fizycznej

Stan faktyczny jest taki, że umówiłaś się ze spółką, że swoje roszczenie zabezpieczy wekslem, podpisaliście deklarację wekslową, ale nie doszło do wystawienia weksla. Omyłkowo weksel został wystawiony przez inny podmiot. Gdyby ten inny podmiot rzeczywiście chciał zabezpieczyć roszczenie kogoś innego...
autor: Lech
23 gru 2018, 22:42
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Fundamentalna zasada obrotu wekslowego
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 915

Re: Fundamentalna zasada obrotu wekslowego

Ponieważ mało kto przykłada wagę do poprawnego zabezpieczania swoich wierzytelności (potem jest często płacz, jak ktoś nie zapłaci i jest problem z dowodami, bo wszak faktura nie jest dowodem). Faktoring ma z kolei tę zaletę, że daje pieniądze wierzycielowi "od razu", za to firma faktoringowa swoje ...
autor: Lech
23 gru 2018, 15:56
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Fundamentalna zasada obrotu wekslowego
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 915

Re: Fundamentalna zasada obrotu wekslowego

Najczęściej jest tak, że wekslem na 1000zł płaci się 1000zł, a już w cenie produktu lub usługi jest wliczone to, że zapłata nie jest natychmiast, tylko na przykład za kilka miesięcy.
autor: Lech
23 gru 2018, 15:55
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Miejsce okazania oryginału weksla in blanco a miejsce płatności
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 752

Re: Miejsce okazania oryginału weksla in blanco a miejsce płatności

Miejsce płatności to powiedzmy Zakopane, a miejsce udostępnienia weksla do wglądu to np. Warszawa. Strony nie umówiły się co do miejsca płatności Z opisu wynika, że jednak się umówiły - na Zakopane. i wglądu w oryginał weksla. Różnica ta wynika bowiem z faktu, iż dokumen weksla będzie znajdował się...
autor: Lech
21 gru 2018, 05:44
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Oznaczenie remitenta
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 985

Re: Oznaczenie remitenta

Po prostu należy założyć, że spółka otrzymała weksel już uzupełniony na swoje dane. Nawet jeśli tak nie było, to jest to pewnego rodzaju błąd, który się naprawia uzupełniając weksel (błąd, ponieważ skoro remitent był znany w momencie wystawiania weksla, to powinien być już wskazany, choćby z powodu ...
autor: Lech
20 gru 2018, 22:51
Forum: O wszystkim i o niczym
Temat: Prekluzja a potrącenie
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 1181

Re: Prekluzja a potrącenie

Temat ciekawy, przemyślę i powrócę po świętach :)
autor: Lech
20 gru 2018, 22:50
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Oznaczenie remitenta
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 985

Re: Oznaczenie remitenta

Nazwa powinna być zgodna z KRS na datę wystawiania weksla. Adresu nie trzeba podawać (ale można). A dodatkowo chciałabym podpytać, czy jeżeli spółka jest w fazie postępowania restrukturyzacyjnego, co nie zostało ujawnione w rejestrze przedsiębiorców KRS, czy wówczas należy dodać "w restrukturyzacji"...
autor: Lech
17 gru 2018, 15:29
Forum: Windykacja wierzytelności
Temat: Uchylenie nakazu zapłaty z weksla
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 966

Re: Uchylenie nakazu zapłaty z weksla

Kiedy pozwany z weksla otrzymał pozew? Co się przez ten czas działo w sprawie i dlaczego do tej pory powództwo o zwrot weksla nie zostało cofnięte? Czy przed pozwaniem o wydanie weksla powód wzywał pozwanego o zwrot weksla?
autor: Lech
17 gru 2018, 14:39
Forum: Windykacja wierzytelności
Temat: Uchylenie nakazu zapłaty z weksla
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 966

Re: Uchylenie nakazu zapłaty z weksla

Z opisu wnioskuję, że pozew o wydanie weksla od początku był bezcelowy i skierowany do błędnego pozwanego (wierzyciel wekslowy nie był już w posiadaniu weksla), tak więc nie widzę szans na wygranie sprawy, skoro nie ma możliwości, aby pozwany zwrócił weksel, którego nie ma i mieć nie będzie, bo zost...
autor: Lech
17 gru 2018, 12:39
Forum: Tylko o wekslach
Temat: pytanie o ,,indos,,
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 1202

Re: pytanie o ,,indos,,

Wlasnie co z tym przelewem ? nie bylo przelewu byla gotówka Nie chodzi o przelew bankowy, tylko przelew (cesję) wierzytelności z tytułu pożyczki, którą weksel zabezpiecza. Czyli nabywca weksla nabywa przez indos weksel in blanco, a ponadto od pożyczkodawcy powinien otrzymać: - potwierdzenie cesji w...
autor: Lech
17 gru 2018, 12:36
Forum: Tylko o wekslach
Temat: umowa pożyczki do weksla
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 1556

Re: umowa pożyczki do weksla

A kto oceni, stwierdzi czy to jest umowa pożyczki z wekslem, którą trzeba zgłosić w Us, i zapłacić 2% Na etapie zawierania umowy ocenia podpisujący umowę, a w przyszłości w razie sporu na tym tle - naczelnik US lub sąd. Czy weksel również trzeba rejestrować w Us? Nie. Już się pogubiłam :-\ sorki al...
autor: Lech
15 gru 2018, 07:22
Forum: Tylko o wekslach
Temat: ciekawosc pytanie
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 830

Re: ciekawosc pytanie

Temat rzeka. Każdy dowód jest możliwy. Na przykład badanie tego kiedy została naniesiona treść weksla (przy pisaniu długopisem można przeprowadzić takie badania). Przy wielkich sumach argumenty "że remitent nigdy nie mógł mi dać takich pieniędzy" też nie są bez znaczenia. Jakiś czas temu zakończyła ...
autor: Lech
15 gru 2018, 07:20
Forum: Tylko o wekslach
Temat: umowa pożyczki do weksla
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 1556

Re: umowa pożyczki do weksla

dziękuję za już :) a na jakie konto, do jakiego urzędu należy zapłacić podatek? gdzie znajdę ten numer rachunku? Do urzędu właściwego dla pożyczkobiorcy. Numer konta znajdź w urzędzie. Trzeba też złożyć deklarację PCC-3. to jeśli za pożyczkę wekslową trzeba zapłacić 2% podatek od wartości pożyczki,...
autor: Lech
14 gru 2018, 20:47
Forum: Tylko o wekslach
Temat: umowa pożyczki do weksla
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 1556

Re: umowa pożyczki do weksla

co powinnam zawrzeć w umowie wekslowej i na wekslu: - żeby tylko on mógł dysponować weksem? Wpisać go jako remitenta i umieścić klauzulę "nie na zlecenie". - żeby nie mógł go odsprzedać? Ustanowić zakaz cesji wierzytelności z weksla. - żeby była dokładnie określona kwota spłaty i maksymalny czas sp...
autor: Lech
12 gru 2018, 23:53
Forum: Tylko o wekslach
Temat: "Lokalizacja" weksla. Jakie miasto?
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 719

Re: "Lokalizacja" weksla. Jakie miasto?

A czy pozwany jest konsumentem w tej relacji? Jeśli tak, to do Gdyni. Jeśli nie, to do Gdyni lub Poznania (mowa o pozwaniu, a nie o egzekucji, bo ta się rządzi swoimi prawami bez związku z miejscem płatności weksla).
autor: Lech
12 gru 2018, 10:27
Forum: Tylko o wekslach
Temat: pytanie o ,,indos,,
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 1202

Re: pytanie o ,,indos,,

Z opisu wynika, że weksel istniał w momencie indosu, w końcu coś musiało być wówczas przekazane. Zakładam, że data wystawienia weksla była, byłby to w sumie błąd po stronie wystawcy, gdyby takiej daty nie umieścił, ale nawet jeśli - to zakładam, że rozsądny posiadacz wpisze datę prawdziwą, a nie fał...
autor: Lech
11 gru 2018, 14:23
Forum: Tylko o wekslach
Temat: pytanie o ,,indos,,
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 1202

Re: pytanie o ,,indos,,

Czy weksel może byc przez reminenta indosowany jako weksel in blanco, a dopiero potem uzupełniony przez nowego nabywcę??? Może być, przy czym przelew musi dotyczyć również umowy, którą weksel zabezpieczał, aby nowy nabywca miał jakieś podstawy do wypełnienia weksla. I jesli brak w umowie pożyczk ( ...
autor: Lech
11 gru 2018, 13:21
Forum: Tylko o wekslach
Temat: umowa pożyczki do weksla
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 1556

Re: umowa pożyczki do weksla

Może być. Brak tych elementów nie powoduje nieważności pożyczki (a nawet jeśli, to nie niweluje to obowiązku zwrotu przez pożyczkobiorcę przynajmniej pożyczonego kapitału).
autor: Lech
07 gru 2018, 08:14
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Weksel - hipoteka przymusowa.
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 6436

Re: Weksel - hipoteka przymusowa.

1) Jeśli wierzyciel chce samodzielnie wnioskować o wpis hipoteki przymusowej obejmującej nieruchomość dłużnika płaci 200zł za wpis. Jaką zaliczkę wnosi się u komornika za ustalenie numeru KW i uzyskane jej odpisu aby ocenić celowość ustanowienia takiej hipoteki w oparciu o tytuł wykonawczy? Jaka je...
autor: Lech
06 gru 2018, 12:00
Forum: Tylko o wekslach
Temat: błędny adres poręczyciela na wezwaniu do wykupu
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 2298

Re: błędny adres poręczyciela na wezwaniu do wykupu

Problem w tym, że ani on, ani spółka tego weksla nie otrzymali, a jedynie wezwanie do jego wykupu. Z racji tego, że dłużnik zobowiazał się zapłacić "za ten weksel", a nie "za wezwanie bez odbioru weksla", to fakt, że poręczyciel wiedział o upływie terminu zapłaty weksla nie implikuje konieczności za...
autor: Lech
06 gru 2018, 08:08
Forum: Tylko o wekslach
Temat: błędny adres poręczyciela na wezwaniu do wykupu
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 2298

Re: błędny adres poręczyciela na wezwaniu do wykupu

Negatywną konsekwencją może być to, że poręczyciel po pozwaniu uzna roszczenie i zażąda zwrotu kosztów procesu, jako wytoczonego bezzasadnie, bo w razie wysunięcia wobec niego żądania zapłaty od razu by zapłacił.
autor: Lech
30 lis 2018, 09:27
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Weksel na zabezpieczenie - zmiana stosunku podstawowego
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 804

Re: Weksel na zabezpieczenie - zmiana stosunku podstawowego

Witam - taka sprawa z życia wzięta: weksel wystawiono na zabezpieczenie pożyczki A, ale umowę strony rozwiązały, a następnie uzgodniły, że weksel (zupełny) ten miałby zabezpieczać inne (powstałe już po wydaniu weksla) zobowiązania B, C … => czy takie uzgodnione między wystawcą, a remitentem objęcie...
autor: Lech
30 lis 2018, 09:24
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Prośba o sprawdzenie poprawności weksla in blanco i deklaracji
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 1099

Re: Prośba o sprawdzenie poprawności weksla in blanco i deklaracji

Panie Leszku bardzo dziekuję, jest Pan wielki. Jednakże proszę mi jeszcze raz wytłumaczyć, tak na chłopski rozum. Jesli przykładowo umowa pożyczki (prywatna) była spisana w 2015 roku. Przedawnia się w 2025. Jeśli w 2015 był termin spłaty pożyczki, to przedawni się w 2024 roku (przepisy przejściowe ...
autor: Lech
29 lis 2018, 12:53
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Prośba o sprawdzenie poprawności weksla in blanco i deklaracji
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 1099

Re: Prośba o sprawdzenie poprawności weksla in blanco i deklaracji

weksel.jpg deklaracja.jpg Dzień dobry, bardzo proszę o sprawdzenie poprawności poniższego weksla oraz deklaracji do niego. Z punktu widzenia wierzyciela - nie mam uwag. czy w przypadku gdy umowa pożyczki straci ważność to czy mogę bez problemu uzupełnić taki weksel i dochodzić swoich należności? Ni...
autor: Lech
27 lis 2018, 09:30
Forum: Tylko o wekslach
Temat: weksel indos
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 2255

Re: weksel indos

Porady przez email są płatne, więc jeśli ci na tym nie zależy, to tylko tu na forum.
autor: Lech
27 lis 2018, 08:57
Forum: Tylko o wekslach
Temat: weksel indos
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 2255

Re: weksel indos

Nie widziałem tych umów, więc trudno mi się do tego tematu odnieść.
autor: Lech
26 lis 2018, 13:42
Forum: Tylko o wekslach
Temat: błędny adres poręczyciela na wezwaniu do wykupu
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 2298

Re: błędny adres poręczyciela na wezwaniu do wykupu

"Poręczyciel wekslowy odpowiada tak samo, jak ten, za kogo poręczył." - art.32 Czyli odsetki dla poręczyciela liczysz tak samo jak dla wystawcy. Oczywiście przed pozwaniem powinieneś spróbować polubownie się z nim skontaktować, aby nie doprowadzić do sytuacji, że poręczyciel przed sądem od razu uzna...
autor: Lech
26 lis 2018, 11:06
Forum: Tylko o wekslach
Temat: weksel indos
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 2255

Re: weksel indos

Oszustwem jest sfałszowanie podpisu, ale nie brak daty na umowie, wiele umów nie ma dat, i tworzy to co najwyżej tylko problemy dowodowe, a nie odpowiedzialność karną.
autor: Lech
26 lis 2018, 10:09
Forum: Tylko o wekslach
Temat: weksel indos
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 2255

Re: weksel indos

Nie widzę takiego związku pomiędzy oszustwem i brakiem daty na umowie.
autor: Lech
26 lis 2018, 00:45
Forum: Tylko o wekslach
Temat: weksel indos
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 2255

Re: weksel indos

Nie są to błędy, które skutkowałyby brakiem konieczności spłaty zobowiązania.
autor: Lech
25 lis 2018, 14:01
Forum: Tylko o wekslach
Temat: weksel indos
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 2255

Re: weksel indos

Tu już decyzję pozostawiam do prowadzącego twoją sprawę, bo na pewno ma więcej informacji o jej stanie i zaawansowaniu ode mnie.
autor: Lech
25 lis 2018, 13:53
Forum: Tylko o wekslach
Temat: weksel indos
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 2255

Re: weksel indos

Z kolei powód nie rozumie, że datą wystawienia weksla (nawet in blanco) jest data jego podpisania przez wystawcę, a nie data wypełnienia przez posiadacza.
autor: Lech
25 lis 2018, 12:58
Forum: Tylko o wekslach
Temat: weksel indos
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 2255

Re: weksel indos

Moim zdaniem nie jest to poprawne i na miejscu sądu oddaliłbym powództwo z takiego weksla, jeśli nie zostałoby wykazane, że data wystawienia weksla lub data indosu jest fałszywa i w rzeczywistości weksel był wystawiony przed dokonaniem indosu. Na razie z weksla wynika, że indos został dokonany zanim...
autor: Lech
23 lis 2018, 19:09
Forum: Tylko o wekslach
Temat: błędny adres poręczyciela na wezwaniu do wykupu
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 2298

Re: błędny adres poręczyciela na wezwaniu do wykupu

Linkowany wyrok nie jest analogiczny do twojej sprawy, bo tam weksel nie został przedtawiony wystawcy, a w twoim przypadku do przedstawienia doszło. Poręczyciel odpowiada tak samo jak wystawca.
autor: Lech
23 lis 2018, 14:16
Forum: Zaginione weksle
Temat: Ogłoszenia 2018
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 3315

Re: Ogłoszenia 2018

MSiG 18 września 2018 Sąd Rejonowy w Pile, I Wydział Cywilny, w sprawie I Ns 196/18 wzywa wszystkich posiadaczy weksla wystawionego przez Przedsiębiorstwo Prywatne Handlowo-Usługowe „Petrol- -Hawen” Jerzy Zmyślony, Aleksandra Zmyślona Sp.j. z siedzibą w Pile dla Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo...
autor: Lech
23 lis 2018, 13:47
Forum: Tylko o wekslach
Temat: błędny adres poręczyciela na wezwaniu do wykupu
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 2298

Re: błędny adres poręczyciela na wezwaniu do wykupu

Widziałem kilka wyroków
Zacytuj te wyroki, bo wydaje mi się, że dotyczą one innej sytuacji.
autor: Lech
23 lis 2018, 11:35
Forum: Tylko o wekslach
Temat: błędny adres poręczyciela na wezwaniu do wykupu
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 2298

Re: błędny adres poręczyciela na wezwaniu do wykupu

W takiej sytuacji poręczyciel odpowiada tak jak wystawca, skoro wystawca jest zobowiązany do zapłaty odsetek, to i poręczyciel jest zobowiązany do ich zapłaty, bez względu na fakt, czy jemu był weksel przedstawiany do zapłaty. Skontaktowałbym się jednak z poręczycielem z pytaniem, czy nie chce zapła...