Znaleziono 25 wyników

autor: Tomasz Wojciechowski
14 lis 2013, 20:38
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Remitent Upadł
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 2055

Re: Remitent Upadł

Art. 270. KK: § 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym ...
autor: Tomasz Wojciechowski
13 lis 2013, 21:58
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Poręczenie poręczeniu nie tożsame ...
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 2569

Re: Poręczenie poręczeniu nie tożsame ...

Sąd II. instancji pomylił 2 reżimy:-)
autor: Tomasz Wojciechowski
13 lis 2013, 21:51
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Poręczenie poręczeniu nie tożsame ...
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 2569

Re: Poręczenie poręczeniu nie tożsame ...

Wiem, dlatego napisałem, że należało od razu ten zarzut podnieść.
autor: Tomasz Wojciechowski
13 lis 2013, 21:35
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Poręczenie poręczeniu nie tożsame ...
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 2569

Re: Poręczenie poręczeniu nie tożsame ...

[...Biorąc powyższe pod uwagę, wyrok Sądu Apelacyjnego należało uchylić i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania. Zaskarżone orzeczenie oparte zostało na istotnym błędzie w ocenie faktycznego i prawnego stanu sprawy, polegającym na przyjęciu, ż e pozwani odpowiadali jako poręczyciele w reżimie pr...
autor: Tomasz Wojciechowski
13 lis 2013, 20:40
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Poręczenie poręczeniu nie tożsame ...
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 2569

Poręczenie poręczeniu nie tożsame ...

Ciekawy wyrok SN: Sygn. akt IV CSK 199/12
autor: Tomasz Wojciechowski
31 paź 2013, 15:07
Forum: Tylko o wekslach
Temat: V CK 228/04 z dnia 19.11.2004r.
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 2424

Re: V CK 228/04 z dnia 19.11.2004r.

Należy na pewno stoczyć ostrą batalię sądową. Grunt to dobry materiał dowodowy w sprawie.
autor: Tomasz Wojciechowski
31 paź 2013, 15:00
Forum: Tylko o wekslach
Temat: V CK 228/04 z dnia 19.11.2004r.
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 2424

Re: V CK 228/04 z dnia 19.11.2004r.

Zgadza się ale główny nurt orzecznictwa idzie w kierunku, że treścią upoważnienia jest objęte jedynie uzupełnienie weksla przed upływem terminu przedawnienia roszczenia podlegającego zabezpieczeniu. Tak więc moim zdaniem, data płatności nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia.
autor: Tomasz Wojciechowski
31 paź 2013, 14:52
Forum: Tylko o wekslach
Temat: V CK 228/04 z dnia 19.11.2004r.
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 2424

V CK 228/04 z dnia 19.11.2004r.

Przeglądając dziś bazę orzeczniczą SN natknąłem się na ciekawe orzeczenie z 2004r. Poniżej wątek, który mnie zainteresował. [...Porozumienia stron w zakresie obejmującym upoważnienie do uzupełnienia weksla podlega wykładni na zasadach ogólnych (art. 65 k.c.); por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 ma...
autor: Tomasz Wojciechowski
26 sie 2013, 16:30
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Weksel in blanco / zabezpieczenie roszczenia
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 8527

Re: Weksel in blanco / zabezpieczenie roszczenia

Mimo upływu wskazanego w wezwaniu terminu do zwrotu weksla in blanco wierzyciel nie dokonał zwrotu. W obecnej sytuacji nie pozostaje już chyba nic innego jak wytoczenie powództwa. Ponieważ sprawa dotyczy wydania rzeczy a weksel in blanco nie określa żadnej sumy wekslowej nie mogę stosować ogólnego p...
autor: Tomasz Wojciechowski
10 sie 2013, 13:23
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Weksel in blanco / zabezpieczenie roszczenia
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 8527

Re: Weksel in blanco / zabezpieczenie roszczenia

Klauzula "nie na zlecenie" w przypadku kredytu konsumenckiego powinna znaleźć się na każdym wekslu zabezpieczającym daną transakcję, bez względu na stopień jego uzupełnienia. Jeśli chodzi o formalną legitymację wekslową, to jeśli posiadacz weksla wpisze się na wekslu jako remitent, to będzie legity...
autor: Tomasz Wojciechowski
09 sie 2013, 22:33
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Weksel in blanco / zabezpieczenie roszczenia
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 8527

Re: Weksel in blanco / zabezpieczenie roszczenia

W ostateczności, gdyby się okazało, że kredytodawca jednak nie dopełnił swej powinności i takowa klauzula na tym wekslu nie została oznaczona, można uruchomić wariant naprawienia szkody: 2. W razie przyjęcia przez kredytodawcę weksla lub czeku niezawierającego klauzuli „nie na zlecenie” i przeniesie...
autor: Tomasz Wojciechowski
09 sie 2013, 22:04
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Weksel in blanco / zabezpieczenie roszczenia
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 8527

Re: Weksel in blanco / zabezpieczenie roszczenia

Owszem, ale jeśli wystawca umieścił w wekslu klauzulę "nie na zlecenie", weksel można przenieść tylko w formie i ze skutkami zwykłego przelewu. Jakie więc zarzuty będzie można podnosić wobec posiadacza w opisanej sytuacji, który wpisze się na wekslu jako remitent?
autor: Tomasz Wojciechowski
09 sie 2013, 18:07
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Weksel in blanco / zabezpieczenie roszczenia
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 8527

Re: Weksel in blanco / zabezpieczenie roszczenia

Ponadto należałoby rozważyć: Bank dokonał cesji wierzytelności zabezpieczonej wekslem in blanco na podstawie art. 509 k.c. Przypuszczam, że na wekslu mogła być umieszczona klauzula "nie na zlecenie", dlatego też bank nie dokonał przeniesienia weksla przez indos. Klient nie posiada kopii weksla, stąd...
autor: Tomasz Wojciechowski
09 sie 2013, 17:39
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Weksel in blanco / zabezpieczenie roszczenia
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 8527

Re: Weksel in blanco / zabezpieczenie roszczenia

Przeglądając umowę kredytową klienta zwróciłem uwagę jeszcze na jedną kwestię. Jest to umowa kredytowa oparta na ustawie z dnia 20.7.2001r. o kredycie konsumenckim. Zgodnie z art. 9 w/w ustawy: Art. 9. 1. Weksel lub czek konsumenta wręczony kredytodawcy w celu spełnienia lub zabezpieczenia świadczen...
autor: Tomasz Wojciechowski
08 sie 2013, 19:23
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Weksel in blanco / zabezpieczenie roszczenia
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 8527

Re: Weksel in blanco / zabezpieczenie roszczenia

Dziękuję za Pana pomoc!
autor: Tomasz Wojciechowski
08 sie 2013, 19:03
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Weksel in blanco / zabezpieczenie roszczenia
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 8527

Re: Weksel in blanco / zabezpieczenie roszczenia

WEZWANIE DO ZWROTU WEKSLA IN BLANCO Na podstawie art. 222 ust. 1 Kodeksu cywilnego wzywam XXX z siedzibą w XXX, NIP XXX – do zwrotu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania – weksla in blanco będącego zabezpieczeniem roszczenia wynikającego z umowy kredytowej nr XXX z dnia XXX w związk...
autor: Tomasz Wojciechowski
08 sie 2013, 18:41
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Weksel in blanco / zabezpieczenie roszczenia
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 8527

Re: Weksel in blanco / zabezpieczenie roszczenia

Wiem, że w prawie wekslowym brak jest wyraźnej podstawy prawnej dla żądania wydania dokumentu weksla in blanco. Nie oznacza to, że brak jest regulacji prawnych w tym zakresie. Zgodnie z art. 222 ust. 1 Kodeksu cywilnego właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz ...
autor: Tomasz Wojciechowski
08 sie 2013, 18:31
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Weksel in blanco / zabezpieczenie roszczenia
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 8527

Re: Weksel in blanco / zabezpieczenie roszczenia

To może, zanim wierzyciel uzupełni weksel, warto żądać jego zwrotu?
Jak wygląda taka procedura? Postępowanie na drodze sądowej czy wystarczy wezwanie do zwrotu weksla skierowane do posiadacza?
autor: Tomasz Wojciechowski
08 sie 2013, 18:15
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Weksel in blanco / zabezpieczenie roszczenia
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 8527

Re: Weksel in blanco / zabezpieczenie roszczenia

Zobaczymy, jaki sprawa znajdzie finał. Na pewno o tym poinformuję, choć mam wrażenie, że ten weksel jeszcze długo będzie wędrował jako in blanco z rąk do rąk. Czy mimo faktu, że roszczenie ze stosunku podstawowego, które weksel in blanco zabezpieczał, uległo przedawnieniu, dłużnik nie ma podstaw do ...
autor: Tomasz Wojciechowski
08 sie 2013, 18:01
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Weksel in blanco / zabezpieczenie roszczenia
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 8527

Re: Weksel in blanco / zabezpieczenie roszczenia

A gdyby odwrócić sytuację i przyjąć, iż osoba trzecia mogła się o tym dowiedzieć przy dołożeniu należytej staranności?
autor: Tomasz Wojciechowski
08 sie 2013, 17:41
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Weksel in blanco / zabezpieczenie roszczenia
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 8527

Re: Weksel in blanco / zabezpieczenie roszczenia

Zastanawiam się hipotetycznie jeszcze na taką sytuacją: Obecny posiadacz weksla in blanco uzupełnia go. Oznacza siebie jako remitenta, wpisuję datę i miejsce wystawienia weksla, datę płatności. Puszcza weksel w obieg. Weksel nabywa Kowalski. Wystawca weksla nie może powoływać się na to, iż weksel zo...
autor: Tomasz Wojciechowski
08 sie 2013, 12:36
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Leasing
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 1811

Re: Leasing

Przeczytałem. Myślę, że data / miejsce wystawienia, oznaczenie remitenta, roszczenia, które zabezpiecza jak również klauzula "nie na zlecenie" wraz z dekl. wekslową powinny w dużym stopniu zabezpieczyć interesy kupującego ... upragniony pojazd mechaniczny.
autor: Tomasz Wojciechowski
08 sie 2013, 12:14
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Leasing
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 1811

Leasing

Witam, Otrzymałem konkretne zapytanie od klienta. Ubiega się o leasing. Zabezpieczenie: Wesel in blanco - stanowczo odradziłem. Sugeruję, oznaczyć datę wystawienia, remitenta, roszczenie, które weksel zabezpiecza oraz klauzulę "nie na zlecenie" + deklaracja wekslowa. Fundusz leasingowy jest dość ela...
autor: Tomasz Wojciechowski
07 sie 2013, 16:54
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Weksel in blanco / zabezpieczenie roszczenia
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 8527

Re: Weksel in blanco / zabezpieczenie roszczenia

Dziękuję za odpowiedź i ew. wskazówki.
Może ktoś inny z Państwa ma jakieś praktyczne doświadczenie w podobnej sprawie?
autor: Tomasz Wojciechowski
05 sie 2013, 20:58
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Weksel in blanco / zabezpieczenie roszczenia
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 8527

Weksel in blanco / zabezpieczenie roszczenia

Witam, Jestem na Państwa forum nowym użytkownikiem. Proszę o podpowiedzi w poniżej przedstawionej sprawie. Z góry dziękuję za wskazówki! Problem klienta: Wystawił weksel in blanco bankowi. Bank umowę wypowiedział. Weksel po 10 latach wypełnił wierzyciel (firma windykacyjna) - już po przedawnieniu si...